Ing. Olga Malíková, Ph.D.

Ing. Olga Malíková, Ph.D. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 2366EmployeeDepartment of Finance and AccountingH 08037

Publications

 1. O. Malíková, J. Bedra, The Clarity of Financial Reports in the Global Environment: A Comparative Study of Selected Issues in the Czech and Brazilian Accounting Systems, Proceedings of the 16th International Conference Liberec Economic Forum 2023, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-672-1, p. 479-487, 9 pages, 2023
 2. H. Jáčová, O. Hasprová, O. Malíková, Z. Brabec, Š. Hyblerová, M. Černíková, M. Händelová, D. Pur, R. Hojná, L. Strýčková, J. Adamek, M. Bak, J. Dziuba, E. Hajduga, J. Kogut, A. Koza, P. Konieczna, W. Krawiec, R. Kurek, T. Orzeszko, A. Politaj, M. Solarz, Ekonomické aspekty podnikání v česko-polském příhraničí/Ekonomiczne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej na polsko-czeskim pograniczu, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-483-3, 369 pages, 2019
 3. O. Malíková, Z. Brabec, J. Rozkovec, Financial reporting of intangible assets - evidence on information and communication companies in the Czech Republic, Journal of International Studies, Szczecin, Centre of Sociological Research, NGO, 1, p. 327-340, 14 pages, ISSN: 2071-8330, n. 2, 2018
 4. O. Malíková, Financial Reporting of the Organizations in Not-for-profit Service Sector in the Czech Republic, 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2017, Bulgaria, Sofia, Stef92 Technology, 1, ISBN: 978-619-7408-15-7, p. 287-294, 8 pages, ISSN: 2367-5659, [Online], 2017
 5. Š. Hyblerová, M. Černíková, O. Malíková, M. Lamr, K. Císařová, Indicating Financial Health of Czech Companies with the Support of Modern Methods of Multidimensional Data Processing, 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts, Sofia, Bulgaria, Stef92 Technology, ISBN: 978-619-7408-15-7, p. 353-360, 8 pages, ISSN: 2367-5659, [Online], 2017
 6. O. Malíková, Z. Brabec, Implementation of Environmental Management System (EMS) and its Impact on Accounting Agenda - A Study Case of an Automotive Company in the Czech Republic, Proceedings of the 3rd International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts SGEM 2016, Volume III, Sofia, STEF92 Technology Ltd., 1, ISBN: 978-619-7105-74-2, p. 321-328, 8 pages, 2016
 7. Z. Brabec, O. Malíková, The Role of Intangible Assets Recognised by Czech Companies Listed on the Prague Stock Exchange, Proceedings of the 3rd International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts SGEM 2016, Volume III, Sofia, STEF92 Technology Ltd., 1, ISBN: 978-619-7105-74-2, p. 639-646, 8 pages, 2016
 8. O. Hasprová, L. Strýčková, H. Jáčová, M. Černíková, R. Hojná, O. Malíková, Z. Brabec, R. Kafková, D. Pur, Výkonnost podniku v závislosti na účetních, finančních a daňových faktorech, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-309-6, 210 pages, 2016
 9. M. Černíková, O. Malíková, Accounting agenda and evaluation of enterprises' environmental activities in the Czech Republic, International Journal of Sustainable Development and Planning, WIT, Ashurst Lodge, Southampton, WIT Press, 1, p. 177-189, 13 pages, ISSN: 1743-7601, n. 2, [Online], 2015
 10. O. Malíková, Ekonomické a podnikové informační systémy v České republice, Kvantitativní metody a informační technologie, Praha, Institut certifikace účetních, a.s, 1, ISBN: 978-80-87985-01-4, p. 75-83, 9 pages, 2015
 11. O. Malíková, Kontrolní informační systémy: Řízení rizik v podniku a vnitřní kontrola, Kvantitativní metody a informační technologie, Praha, Institut certifikace účetních, a.s, 1, ISBN: 978-80-87985-01-4, p. 45-52, 8 pages, 2015
 12. O. Malíková, Kritéria výběru účetního informačního systému, Kvantitativní metody a informační technologie, Praha, Institut certifikace účetních, a.s, 1, ISBN: 978-80-87985-01-4, p. 66-74, 9 pages, 2015
 13. O. Malíková, Případová studie výběru ekonomického informačního systému, Kvantitativní metody a informační technologie, Praha, Institut certifikace účetních, a.s, 1, ISBN: 978-80-87985-01-4, p. 84-90, 7 pages, 2015
 14. O. Malíková, Úloha informací v podniku, Kvantitativní metody a informační technologie, Praha, Institut certifikace účetních, a.s, 1, ISBN: 978-80-87985-01-4, p. 21-29, 9 pages, 2015
 15. M. Černíková, O. Malíková, Financial Management - Accounting and Tax Aspects of Debt Capital Decision Making, SGEM International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts, Albena, SGEM, 1, ISBN: 978-619-7105-26-1, p. 19-27, 9 pages, ISSN: 2367-5659, 2014
 16. O. Malíková, Initial Measurement of Inventory - Study of Practical Application in Czech Legislative Conditions, SGEM International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts, Albena, SGEM, 1, ISBN: 978-619-7105-26-1, p. 351-359, 9 pages, ISSN: 2367-5659, 2014
 17. O. Malíková, M. Černíková, The Impact of Corporate Income tax on the Czech Macroeconomic Environment and the Financial management of Companies, 2014
 18. M. Černíková, O. Malíková, Capital structure of an enterprise – open questions regarding its displaying under the Czech legislative conditions, Proceedings of the 11th international conference Liberec Economic Forum 2013, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7372-953-0, p. 104-113, 10 pages, 2013
 19. M. Černíková, O. Malíková, Environmental Impact Identified from Company Accounts in the Czech Republic, WIT Transactions on Ecology and the Environment, Ashurst Lodge, WIT Press, 1, ISBN: 978-1-84564-886-2, p. 695;703, ISSN: 1743-3541, n. 179, 2013
 20. O. Malíková, Selected problems of financial reporting under the Czech legislation and international financial reporting standards, 2013
 21. O. Malíková, Could Comparable Financial Accounting Exist between the Companies in the Euroregion Neisse-Nisa-Nysa?, ACC Journal, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, p. 79;88, ISSN: 1803-9782, n. 2, 2012
 22. O. Malíková, Z. Brabec, The Influence of a Different Accounting System on Informative Value of Selected Financial Ratios, Technological and Economic Development of Economy, Vilnius, Vilnius Gediminas Tech. University, 1, p. 149;163, ISSN: 2029-4913, n. 1, 2012
 23. O. Malíková, Accounting Harmonization in the Czech Republic - Depreciation of the Tangible Fixed Assets, Finance and the Performance of Firms in Science, Education, and Practice, Zlín, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 1, ISBN: 978-80-7454-020-2, p. 318;323, 2011
 24. M. Černíková, O. Malíková, Environmental Tools of Atmospheric Protection in the Czech Republic, WIT Transactions on Ecology and the Environment, Ashurst Lodge, WIT Press, 1, p. 423-433, 11 pages, ISSN: 1743-3541, n. 147, 2011
 25. O. Malíková, J. Horák, Environmentally related impacts on financial reporting: the case of pollution permits in Czech legislative conditions, WIT Transactions on Ecology and the Environment, Ashurst Lodge, WIT Press, 1, p. 433;442, ISSN: 1743-3541, n. 147, 2011
 26. O. Malíková, Z. Brabec, Project of Updating the Conceptual Framework of the IAS/IFRS and its Influence on the Accounting in the Czech Republic, Acta Academica Karviniensia, Karviná, Slezská univerzita v Opavě, 1, p. 79;91, ISSN: 1212-415X, n. 1, 2011
 27. J. Horák, O. Malíková, Technika provádění účetních záznamů včera a dnes, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7372-799-4, 2011
 28. O. Malíková, M. Bartoňová, Všeobecně uznávané účetní zásady dle IFRS a české legislativy, Acta Universitatis Bohemiae Meridionales, České Budějovice, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 1, p. 81;87, ISSN: 1212-3285, n. 1, 2011
 29. O. Malíková, R. Venclová, Finanční účetnictví na území České republiky na počátku 20. století - jeho teoretický odkaz, 2010
 30. O. Malíková, J. Horák, Finanční účetnictví: poznámky k vybraným oblastem účetní teorie v podmínkách současné účetní regulace, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 9788073726904, 2010
 31. O. Malíková, P. Čermáková, Účetní záznamy starověkých Inků, 2010
 32. O. Malíková, Z. Brabec, M. Bartoňová, V. Mašínová, P. Čermáková, J. Horák, P. Nevařilová, R. Venclová, Účetnictví včera a dnes, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 9788073726966, 2010
 33. M. Černíková, J. Horák, Š. Hyblerová, O. Malíková, Interaktivní e-learningové kurzy a jejich využití při studiu na HF TUL, 2009