kontakt.tul.cz

doc. Ing. Jozefína Simová, Ph.D.

doc. Ing. Jozefína Simová, Ph.D. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 2412EmployeeDepartment of Marketing and TradeH06038

Publications

 1. J. Simová, Ľ. Cinkánová, Attributes Contributing to Perceived Customer Value in the Czech Clothing On-line Shopping, E M Ekonomie a Management, Technical University of Liberec, p. 195-206, 12 pages, ISSN: 1212-3609, n. 3, [Online], 2016
 2. J. Burešová, J. Simová, J. Vávrová, Online communication about accommodation facilities during the collection of customer feedback, Ekonomika a management, Praha, Vysoká škola ekonomická v Praze, 1, 15 pages, ISSN: 1802-8934, n. 3, [Online], 2016
 3. J. Simová, Ethical Code as a Tool for Developing Respect for Moral Values, ACC Journal, Liberec, 1, p. 32-39, 8 pages, ISSN: 1803-9782, n. 2, 2015
 4. J. Simová, Factors of Market Environment Affecting Retailing in the Period of Economic Crisis as Perceived by Clothing Retailers, Liberec Economic Forum 2015, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-225-9, p. 122-131, 10 pages, 2015
 5. J. Simová, Impact of Competition on Retailing in the Period of Economic Crisis as Perceived by the Czech Clothing Retailers, Proceedings of the 7th International Scientific Conference Finance and Performance of Firms in Science, Education and Practise, Zlín, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 1, ISBN: 978-80-7454-482-8, p. 1296-1310, 15 pages, 2015
 6. J. Simová, Customers´online Shopping Attitudes in Relation to Their Online Shopping Experience, Liberec Economic Forum 2013, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7372-953-0, p. 495-503, 9 pages, 2013
 7. J. Simová, Customers Attitudes Towards Online Shopping, ACC Journal, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 3, p. 162-170, 9 pages, ISSN: 1803-9782, n. 3, 2012
 8. J. Simová, O. Čepelka, Z. Palán, Další vzdělávání v Libereckém kraji. Analýza a evaluace poptávky, nabídky a dalšího vývoje, Praha, AIVD ČR, 1, ISBN: 978-80-904531-4-2, 2012
 9. L. Půlpánová, J. Simová, Faktory spokojenosti zákazníků v cestovním ruchu, E+M Ekonomie a management, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, p. 160-170, 11 pages, ISSN: 1212-3609, n. 4, 2012
 10. J. Simová, Tourists´Attitudes Towards Travel Agencies, Proceedings of the 10th International Conference Liberec Economic Forum 2011, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7372-755-0, p. 411-418, 8 pages, 2011
 11. J. Simová, A. Zemanová, Who is the Customer of a Travel agency: a Tourist Segment Profile, Proceedings of the 10th International Conference Liberec Economic Forum 2011, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7372-755-0, p. 590;598, 2011
 12. J. Simová, Globalizace a její vliv na spokojenost zákazníků, Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dosledky ´10, Žilina, Žilinská univerzita v Žiline, 1, p. 482;486, ISSN: 1336-5878, 2010
 13. J. Simová, Internationalization in the Process of the Czech Retail Development, E+M Ekonomie a management, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, p. 78-91, 14 pages, ISSN: 1212-3609, n. 2, 2010
 14. J. Simová, Marketingový výzkum, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 2, ISBN: 9788073726621, 2010
 15. J. Simová, Retailing in a Transitional Central European Economy, Saarbrücken, Lambert Academic Publishing, 1, ISBN: 9783838343334, 2010
 16. J. Simová, Atributy hodnoty pro zákazníka v oblasti maloobchodního trhu, Diferencované řízení vztahů se zákazníky, Praha, Grada Publishing, 1, ISBN: 9788024731551, 2009
 17. J. Simová, Conceptual models of customer value: implication for clothing retailing, E+M Ekonomie a Management, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, p. 88;96, ISSN: 1212-3609, n. 1, 2009
 18. J. Simová, Diferenciace řízení vztahů se zákazníky na B2C trzích podle jejich hodnoty pro podnik, Diferencované řízení vztahů se zákazníky, Praha, Grada Publishing, 1, ISBN: 9788024731551, 2009
 19. J. Simová, Diferenciace řízení vztahů se zákazníky na B2C trzích podle jejich loajality, Diferencované řízení vztahů se zákazníky, Praha, Grada Publishing, 1, ISBN: 9788024731551, 2009
 20. J. Simová, L. Půlpánová, Důležitost faktorů pro výběr dovolené z hlediska atributů hodnoty pro zákazníka, Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky, Žilina, Žilinská univerzita v Žiline, 1, p. 453;458, ISSN: 1336-5878, n. 1, 2009
 21. J. Simová, Faktory vypovídající o chování klientů cestovního ruchu, Marketing a Komunikace, Praha, Česká marketingová společnost, 1, p. 14;16, ISSN: 1211-5622, n. 3, 2009
 22. J. Simová, J. Srpová, L. Půlpánová, A. Zemanová, Lidské zdroje v cestovním ruchu, MANEKO, Bratislava, Ústav manažmentu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, 1, p. 1;10, ISSN: 1337-9488, n. 2, 2009
 23. J. Simová, Model vývoje maloobchodu s oděvním zbožím z hlediska teorie a praxe, Zlín, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 1, ISBN: 9788073188931, 2009
 24. J. Simová, Perceived customer vlaue and its attributes in tourism, Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky, Žilina, Žilinská univerzita v Žiline, 1, p. 445;452, ISSN: 1336-5878, n. 1, 2009
 25. J. Simová, Podnikanie - Inovácie - Spoločnosť No 2, Podnikanie - Inovácie - Spoločnosť No 2, Prešov, Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove, 1, ISBN: 9788089372164, p. 59;68, 2009
 26. J. Simová, Podstata hodnoty pro zákazníka, Diferencované řízení vztahů se zákazníky, Praha, Grada Publishing, 1, ISBN: 9788024731551, 2009
 27. J. Simová, Současná praxe stanovení celoživotní hodnoty zákazníka pro podnik v podnicích v ČR operujících na B2C trzích, Diferencované řízení vztahů se zákazníky, Praha, Grada Publishing, 1, ISBN: 9788024731551, 2009