kontakt.tul.cz

PaedDr. Helena Neumannová, Ph.D.

PaedDr. Helena Neumannová, Ph.D. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 2321Head of DepartmentDepartment of Foreign Languages
+420 48535 2318Head of DepartmentDepartment of Foreign Languages
+420 48535 2318coordinatorThe Academic Coordination Centre in Euroregion Nisa
noneExecutive EditorEditorial board

Publications

 1. H. Neumannová, I. Vlčková, Das Projekt ProFit im Beruf aus der Perspektive der ProFit-Projektpartner an der Technischen Universität Liberec, Fachlich – Digital – Regional: Perspektiven auf das Sprachenlehren und –lernen, Berlin, Frank & Timme, 1, ISBN: 978-3-7329-0748-9, p. 321-338, 18 pages, 2021
 2. H. Neumannová, I. Vlčková, MALÝ ČESKO-NĚMECKÝ A NĚMECKO-ČESKÝ GLOSÁŘ k vybraným tématům k vybraným ekonomickým tématům česko-saské přeshraniční spolupráce, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-542-7, 64 pages, 2020
 3. H. Neumannová, I. Vlčková, Projekt ProFit v profesi – jazykovou a odbornou senzibilizací během studia. Aktivity projektu a evaluace výsledků, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-542-7, 64 pages, 2020
 4. H. Neumannová, Spolupráce vysokých škol v Euroregionu Nisa v rámci Akademického koordinačního střediska v ERN (ACC) a její perspektivy., Udržitelný rozvoj polsko-českého příhraničí, Zgorzelec, Wydawnictwo naukowe GSP, 1, ISBN: 978-83-944317-6-1, 3 pages, 2018
 5. I. Vlčková, H. Neumannová, Profit im Beruf - ein gemeinsames Projekt der Technischen Universität Liberec und der Westsächsischen Hochschule Zwickau. Entwicklung interkultureller Kompetenzen im Deutschunterricht, ACC Journal, Liberec, Technical University of Liberec, 1, p. 255-260, 6 pages, ISSN: 1803-9782, n. 3, [Online], 2017
 6. H. Neumannová, TSCHECHISCH-POLNISCHER WORKSHOP ALS MOTIVATION ZUM REGIONALEN UNTERNEHMERTUM. BERICHT ÜBER DIE PROJEKTUMSETZUNG., ACC JOURNAL, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, p. 223-226, 4 pages, ISSN: 1803-9782, [Online], 2017
 7. H. Neumannová, I. Vlčková, Zkouška WiDaF® Basic a WiDaF® jako měřítko jazykových kompetencí při vstupu do praxe., ACC Journal, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, p. 24-30, 7 pages, ISSN: 1803-9782, n. 3, 2016
 8. I. Vlčková, H. Neumannová, Inovace sylabů a nové standardy v závěrečných jazykových testech – projekt IMPACT, ACC Journal, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, p. 86-95, 10 pages, ISSN: 1803-9782, n. 3, 2015
 9. H. Neumannová, Foreign Language Study and Online Tests, EDULEARN14 PROCEDINGS, Barcelona, IATED Academy, 1, ISBN: 978-84-617-0557-3, p. 4710;4714, ISSN: 2340-1117, 2014
 10. H. Neumannová, Zur Bedeutung der Fremdsprachenkompetenz für Hochschüler im tschechisch-deutschen Grenzgebiet. Teilergebnisse einer Untersuchung in der Euroregion Neiße, Grenzraum 2.0. Kooperation und innovative Ideen im sächsisch-tschechischen Grenzraum / Příhraničí 2.0. Spolupráce a inovativní ideje v česko-saském příhraničí.1, Chemnitz, Förster & Borries & GmbH & Co. KG, 1, ISBN: 978-3-9814619-8-5, p. 133;141, 2014
 11. H. Neumannová, Akademische Hochschulkooperationen in der Euroregion Neiße. Die Technische Universität Liberec und ihr grenzüberschreitender Wissens- und Kulturtransfer, Wissenschaftsmobilität und interkulturelle Kommunikation im deutsch-polnisch-tschechischen Kontext, Marburg, Tectum Verlag, 1, ISBN: 978-3-8288-3168-1, p. 215;219, 2013
 12. H. Neumannová, Online Tests in Language Teaching, Acta Academica Karviniensia, Opava, Slezská univerzita v Opavě, 1, p. 42;47, ISSN: 1212-415X, n. 2, 2013
 13. H. Neumannová, I. Vlčková, WEb2.0 ve výuce jazyků, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7372-887-8, 2013
 14. H. Neumannová, In der Grenzregion: Dimensionen fachlicher und wissenschaftlicher Kommunikation, In der Grenzregion: Dimensionen fachlicher und wissenschaftlicher Kommunikation, Frankfurt am Main, Peter Lang Verlag, 1, ISBN: 978-3-631-63900-9, 2012
 15. I. Vlčková, H. Neumannová, Kurikulum kurzu Využití počítače a internetu ve výuce, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7372-836-6, 2012
 16. H. Neumannová, Odborná jazyková příprava na Technické univerzitě v Liberci, CASALC Review, Brno, Česká a slovenská asociace jazykových center na vysokých školách, 1, p. 49;52, ISSN: 1804-9435, n. 2, 2012
 17. H. Neumannová, I. Vlčková, Web 2.0 - Technologien im Sprachunterricht. Fertigkeitsorientierte Szenarien, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 9788073728885, 2012
 18. H. Neumannová, Zkvalitňování cizojazyčného vzdělávání na vysokých školách v České republice v rámci projektu podpořeného ESF, ACC Journal, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, p. 132;138, ISSN: 1803-9782, n. 3, 2012
 19. H. Neumannová, K dílčím výsledkům dotazníkového šetření - jazykové kompetence doktorandů v německé části ERN, ACC Journal, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, p. 94;100, ISSN: 1803-9782, n. 3, 2011
 20. H. Neumannová, Spolupráce vysokých škol v Euroregionu Nisa v rámci Akademického koordinačního střediska v ERN (ACC) a její perspektivy, Wspólpracy transgranicznej w Euroregionie Neisse-Nisa-Nysa, Jelenia Góra, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 1, ISBN: 978-83-62708-31-4, p. 188;190, 2011
 21. K. Tatek Benetti, H. Neumannová, Ulice identity, Ulice identity, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7372-800-7, p. 6;43, 2011
 22. H. Neumannová, Ekologické využití energetických zdrojů v Euroregionu NISA, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 9788073725808, p. neuvedeno, 2010
 23. H. Neumannová, Euroregion Nisa a jeho vzdělanostní potenciál, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 9788073725501, 2010
 24. H. Neumannová, Netzwerk Hochschulstudium in der Euroregion Neisse – zu den Forschungsergebnissen, ACC Journal, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, p. 114;119, ISSN: 1803-9782, n. 2, 2010
 25. H. Neumannová, Síť vysokoškolského studia v Euroregionu Nisa, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 9788073726249, p. neuvedeno, 2010
 26. H. Neumannová, D. Nejedlová, Absolventi doktorského studia a jejich šance na pracovním trhu v ERN / Absolwenci studiów doktoranckich i ich szanse na rynku pracy ERN, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 9788073725372, p. neuvedeno, 2009
 27. H. Neumannová, Katedra cizích jazyků Hospodářské fakulty TUL v Liberci a její úkoly, Mosty, které nás spojují / Mosty, čo nás spájajú, Praha, Univerzita Karlova v Praze, 1, ISBN: 0730822680, p. 1;8, 2009
 28. H. Neumannová, Regionální pracovní trh a jeho perspektivy, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 9788073725525, 2009
 29. H. Neumannová, D. Nejedlová, Studierende im Doktorstudium und der Arbeitsmarkt der Euroregion Neiße-Nisa-Nysa, Modernizace výuky cizích jazyků pro zvýšení konkurenceschopnosti absolventů VŠ, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 9788073725013, p. 1;6, 2009
 30. H. Neumannová, Zu den Herausforderungen der regionalen Universitäten – am Beispiel der Euroregion Neisse-Nisa-Nysa, ACC Journal, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, p. 58;68, ISSN: 1803-9782, n. 2, 2009