kontakt.tul.cz

doc. Dr. PaedDr. Petr Urbánek

doc. Dr. PaedDr. Petr Urbánek QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 2803EmployeeDepartment of Pedagogy and PsychologyG04043
noneMemberChamber of Employees

Publications

  1. P. Urbánek, N. Hana, P. Viktor, H. Picková, Pohled zevnitř na učitelské sbory mateřských a základních škol, Pohled zevnitř na učitelské sbory mateřských a základních škol : sociální klima učitelských sborů ve vybraných školních organizacích, Zlín, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 1, ISBN: 978-80-7454-960-1, p. 97-117, 168 pages, [Online], 2020
  2. J. Picek, P. Urbánek, A. Rozkovcová, H. Picková, J. Jursová, J. Novotová, Stabilita a proměny klimatu učitelských sborů ZŠ: výsledky opakovaného šetření, Rozmanitost podpory učení v teorii a výzkumu, Ostrava, Ostravská univerzita, 1, ISBN: 978-80-7599-196-6, p. 197-199, 3 pages, [Online], 2020
  3. P. Urbánek, J. Novotová, A. Rozkovcová, H. Picková, J. Jursová, J. Picek, Učitelské sbory základních škol a jejich sociální klima. Vícepřípadová studie učitelských sborů, Praha, Wolters Kluwer, 1, ISBN: 978-80-7598-677-1, 292 pages, [Online], 2020
  4. P. Urbánek, J. Picek, A. Rozkovcová, J. Novotová, H. Picková, Výzkum klimatu a fluktuace v učitelských sborech ZŠ: možnosti smíšené metodologie, Rozmanitost podpory učení v teorii a výzkumu, Ostrava, Ostravská univerzita, 1, ISBN: 978-80-7599-196-6, p. 212-214, 3 pages, [Online], 2020
  5. P. Urbánek, A. Rozkovcová, J. Jursová, J. Novotová, J. Picek, H. Picková, Dynamika sociálního klimatu učitelských sborů s extrémními typy hodnot., Psychológia práce a organizácie 2018 . Minulosť, prítomnosť a výzvy do budúcnosti. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie., Košice, UPJŠ v Košiciach, ISBN: 978-80-8152-713-5, p. 423-431, 9 pages, [Online], 2019
  6. J. Jursová, P. Urbánek, M. Váchová, Odlišné sociální klima učitelských sborů ZŠ v rozmanitých podmínkách práce školy, Pedagogická orientace, Brno, ČPdS, p. 172-202, 256 pages, ISSN: 1211-4669, n. 29/2, [Online], 2019
  7. P. Urbánek, A. Rozkovcová, J. Picek, J. Jursová, J. Novotová, H. Picková, Učitelský sbor ZŠ: Profesní potenciál ve specifické organizaci., Psychologie práce a organizace 2017 . Pracovní potenciál a jeho proměny v čase. Sborník příspěvků z mezinárodní konference., Zlín, UTB ve Zlíně, ISBN: 978-80-7454-714-0, p. 576-584, 9 pages, [Online], 2018
  8. P. Urbánek, A. Rozkovcová, FLUKTUACE UČITELŮ: VYBRANÉ ZAHRANIČNÍ TEORIE A VÝZKUMNÉ PŘÍSTUPY, Studia paedagogica, Vol. 22, No. 3 (2017), Brno, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, p. 25-40, 16 pages, ISSN: 1803-7437, n. 3, [Online], 2017