doc. Ing. Petra Rydvalová, Ph.D.

doc. Ing. Petra Rydvalová, Ph.D. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 2241Deputy Head of DepartmentDepartment of Business Administration and ManagementH07044

Publications

 1. L. Míková, P. Rydvalová, Environmental reporting of mining companies as part of environmental policy, 30th conference IDIMT-2022 Digitalization of Society, Business and Management in a Pandemic, ISBN: 978-3-99113-758-0, p. 339-344, 6 pages, 2022
 2. K. Antlová, P. Rydvalová, M. Zelenka, EVALUATION OF BUSINESS MATURITY CONCERNING ROBOTIC PROCESS AUTOMATION, Digitalisation of Society, Business and Management in a Pandemic, Linz, Trauner Verlag, ISBN: 978-3-99113-758-0, p. 51-58, 7 pages, 2022
 3. P. Rydvalová, K. Maršíková, J. Demel, Human Resources in the Digital Era: Hybrid Work Environment as a “New Normal”, Handbook of Research on Smart Management for Digital Transformation, Aveiro, IG GLOBAL, 1, ISBN: 978-1-799-89008-9, p. 139 - 164, 25 pages, [Online], 2022
 4. P. Rydvalová, J. Novotová, T. Semerádová, J. Šimanová, O. Ungerman, D. Vrbík, Nezávislá pilotní studie monitorovacích indikátorů kulturních a kreativních odvětví na Liberecku, Magistrát města Liberec, 92 pages, 2022
 5. D. Skrbková, P. Rydvalová, Perception of the Family Business Phenomen Representatives of African Universities, ICABM - Proceedings of the International Conference of Applied Business and Management, Porto - Portugal, ISAG - EUROPEAN BUSINESS SCHOOL, ISBN: 978-989-54164-5-5, p. 20-29, 10 pages, ISSN: 2184-7428, [Online], 2022
 6. P. Rydvalová, E. Valentová, N. Petrů, Vzdělávání v rodinných podnicích. Studie k průzkumu kvality rodinného podnikání., AMSP ČR (https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18677583?backlink=dqz1f), 43 pages, [Online], 2022
 7. P. Rydvalová, E. Karhanová Horynová, Hodnocení kvality v rodinném podnikání 2020: administrativně-právní modul, Rodinné podnikání: Mezigenerační milníky a generátory jejich hodnoty, Praha, Vysoká škola finanční a správní, ISBN: 978-80-7408-232-0, p. 46-47, 2 pages, 2021
 8. M. Žižka, P. Rydvalová, M. Skála, E. Štichhauerová, V. Hovorková Valentová, N. Pelloneová, D. Skrbková, Innovation and Performance Drivers of Business Clusters: An Empirical Study, Cham, Springer International Publishing, 1, ISBN: 978-3-030-79906-9, 232 pages, [Online], 2021
 9. D. Skrbková, P. Rydvalová, Innovations in Developing Countries with Its Focus on Africa – Case Study by the Maendeleo Non-Profit Organization, Liberec Economic Forum 2021, Liberec, Technical University of Liberec, ISBN: 978-80-7494-578-6, p. 211-220, 10 pages, [Online], 2021
 10. P. Rydvalová, M. Zbránková, Metodika hodnocení vitality rodinného podnikání, Rodinné podnikání: Mezigenerační milníky a generátory jejich hodnoty. Sborník z mezinárodní vědecké konference., ISBN: 978-80-7408-232-0, p. 32-33, 2 pages, [Online], 2021
 11. M. Lamr, P. Rydvalová, J. Pilař, Platform for Vitality Analysis of Family Companies, Liberec Economic Forum 2021, Liberec, Technical University of Liberec, ISBN: 978-80-7494-578-6, p. 65-75, 10 pages, [Online], 2021
 12. K. Antlová, P. Rydvalová, M. Lamr, Prediction model of students entrepreneurial spirit, IDIMT-2021 Pandemics: Impacts, Strategies and Responses, Linz, Trauner Verlag, 1, ISBN: 978-3-99113-261-5, p. 111-118, 8 pages, [Online], 2021
 13. D. Skrbková, P. Rydvalová, Rodinné podnikání jako významný atribut průmyslových okrsků, Rodinné podnikání: Mezigenerační milníky a generátory jejich hodnoty. Sborník z mezinárodní vědecké konference. [, Praha, Vysoká škola finanční a správní, ISBN: 978-80-7408-232-0, p. 29-30, 2 pages, 2021
 14. P. Rydvalová, J. Demel, D. Skrbková, P. Kašparová, Kultivace partnerství mezi univerzitním a podnikatelským prostředím - Zpráva z diskuzního stolu Národní start-up a spin-off prostředí., [Online], 2020
 15. K. Antlová, P. Rydvalová, M. Lamr, THE ROLE OF THE YOUNG GENERATION IN FAMILY BUSINESSES, Digitaliyed Economz, Societz and Information Management, Linz, Trauner Verlag, ISBN: 978-3-99062-958-1, p. 133-149, 17 pages, 2020
 16. K. Antlová, P. Rydvalová, M. Lamr, THE ROLE OF THE YOUNG GENERATION IN FAMILY BUSINESSES, Digitalized Economy, Society and Information Management, Linz, Trauner Verlag, 1, ISBN: 978-3-99062-958-1, p. 133-140, 8 pages, 2020
 17. K. Antlová, P. Rydvalová, Vitality And Continuity of Family Businesses, Journal of Business Economics and Management, Vilnius, Vilnius Gediminas Technical University, p. 1432-1450, 19 pages, ISSN: 1611-1699, n. 5, [Online], 2020
 18. K. Maršíková, E. Štichhauerová, O. Moš, P. Rydvalová, V. Macháčková, (Ne)viditelně a (ne)formálně o lidských zdrojích v malých a středních podnicích, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-503-8, 128 pages, [Online], 2019
 19. K. Maršíková, O. Moš, P. Rydvalová, E. Štichhauerová, R. Komulainen, A Good Practice Guide To Managing Human Resources in Regional SMEs, Huddersfield, UK, University of Huddersfield Press, ISBN: 978-1-86218-167-0, 268 pages, [Online], 2019
 20. K. Maršíková, O. Moš, P. Rydvalová, E. Štichhauerová, Jak řídit lidské zdroje v malých a středních podnicích: Příklady a doporučení, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-492-5, 257 pages, [Online], 2019
 21. K. Maršíková, O. Moš, P. Rydvalová, E. Štichhauerová, People management challenges for SMEs in five European regions: Spotlighting the (in)visible and the (in)formal and embedding SME HR issues firmly in the business and knowledge environment., Huddersfield, University of Huddersfield, 1, ISBN: 978-1-86218-168-7, 125 pages, [Online], 2019
 22. K. Antlová, P. Rydvalová, M. Lamr, Student Entrepreneurship in the Czech Republic – GUESSS National reports 2018., Liberec, Technical university of Liberec, 1, ISBN: 978-80-7494-501-4, 65 pages, 2019
 23. K. Antlová, P. Rydvalová, M. Lamr, Universities Support of Students Entrepreneurial Activities, IDIMT 2019: Innovation and Transformation in a Digital World - 27th Interdisciplinary Information Management Talks, Linz, Trauner, 1, ISBN: 978-3-99062-590-3, p. 169-176, 8 pages, 2019
 24. P. Rydvalová, M. Žižka, Diskuze k problematice vymezení přirozených odvětvových klastrů, Trendy v podnikání, Plzeň, University of West Bohemia, 1, p. 63-73, 11 pages, ISSN: 1805-0603, n. 3, [Online], 2018
 25. K. Antlová, P. Rydvalová, University's Support for Innovation And Entrepreneurial Student's Activities, IDIMT 2018: Strategic Modeling in Management, Economy and Society - 26th Interdisciplinary Information Management Talks, Linz, Trauner Verlag, ISBN: 978-3-99062-339-8, p. 97-104, 8 pages, 2018
 26. K. Antlová, P. Rydvalová, L. Popelínský, Knowledge-based System for Assessing Vitality of Family Businesses in the Czech Republic, Liberec Economic Forum 2017, 1, ISBN: 978-80-7494-349-2, p. 181-187, 7 pages, [Online], 2017
 27. K. Antlová, P. Rydvalová, M. Lamr, Motivation in the Students` Start-ups, IDIMT 2017: Digitalization in Management, Society and Economy - 25th Interdisciplinary Information Management Talks, 1, ISBN: 978-3-99062-119-6, p. 79-84, 6 pages, [Online], 2017
 28. J. Šmída, P. Rydvalová, E. Štichhauerová, Rodinné podniky v obcích České republiky, [Online], 2017
 29. P. Rydvalová, I. Jáč, E. Karhanová Horynová, E. Štichhauerová, M. Zbránková, K. Antlová, N. Petrů, J. Vacek, Typologie a hodnocení vitality rodinného podnikání, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-352-2, 73 pages, [Online], 2017
 30. P. Rydvalová, T. Semerádová, K. Antlová, J. Michálik, L. Popelínský, Typologie a vitalita rodinného podnikání (Znalostní portál), [Online], 2017
 31. P. Rydvalová, E. Štichhauerová, L. Popelínský, Vyhodnocení dotazníkového šetření „Obce 2016“, TA ČR - Omega, 28 pages, [Online], 2017
 32. K. Antlová, P. Rydvalová, M. Lamr, Vztah studentů k podnikání, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 9788074943799, 88 pages, [Online], 2017
 33. P. Rydvalová, Závěrečná odborná zpráva projektu TD03000035, TA ČR - Omega, 49 pages, 2017
 34. P. Rydvalová, E. Karhanová Horynová, M. Zbránková, Family business as source of municipality development in the Czech Republic, Amfiteatru Economic, Bucharest, Academy of Economic Studies, p. 168-183, 16 pages, ISSN: 1582-9146, n. 41, 2016
 35. K. Antlová, P. Rydvalová, New Trends in E-Business Models, IDIMT-2016 Information Technology, Society and Economy Strategic Cross-Influences, Linz, Trauner Verlag, ISBN: 978-3-99033-869-8, p. 243-250, 8 pages, [Online], 2016
 36. I. Jáč, P. Rydvalová, Odborná zpráva o postupu prací projektu, 2016
 37. K. Antlová, P. Rydvalová, Report for the Czech Republic (2016) Student Entrepreneurship in the Czech Republic Faculty of Economics Technical University of Liberec Czech Republic, University St. Gallen, 30 pages, [Online], 2016
 38. L. Popelínský, K. Antlová, P. Rydvalová, J. Michálik, Strojové učení pro analýzu rodinného podnikání, WIKT and DaZ, Bratislava, Slovakia, STU, ISBN: 978-80-227-4619-9, p. 81-85, 5 pages, 2016
 39. P. Rydvalová, Management inovací, Liberec, VÚTS, 1, ISBN: 978-80-87184-52-3, 2015
 40. P. Rydvalová, I. Jáč, E. Valentová, E. Karhanová Horynová, M. Zbránková, Rodinné podnikání - zdroj rozvoje obcí, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-245-7, 205 pages, 2015
 41. P. Rydvalová, M. Žižka, Influence of Clusters on the Intensity of Innovation Outputs, Amfiteatru Economic, Bucharest, The Bucharest Academy of Economic Studies, 1, p. 994;1012, ISSN: 1582-9146, n. 37, 2014
 42. P. Rydvalová, Malé a střední podnikání v podmínkách České republiky od 1. 1. 2014, 2014
 43. R. Pittnerová, P. Rydvalová, Networking pro výzkum a inovace, Liberec, VÚTS, 1, ISBN: 978-80-87184-47-9, 2014
 44. V. Hotař, P. Rydvalová, Proměny českého sklářství za posledních 22 let, Sklář a keramik, Teplice, Sklář a keramik, 1, p. 7-14, 8 pages, ISSN: 0037-637X, n. 1, 2014
 45. P. Rydvalová, R. Pittnerová, Rozvoj inovačních komunit v regionech v kontextu specifik nového managementu veřejných institucí, Sborník z konference Region v rozvoji společnosti, Brno, Mendelova univerzita v Brně, 6, ISBN: 978-80-7509-139-0, p. 697-706, 10 pages, 2014
 46. E. Šlaichová, P. Rydvalová, T. Absolon, Softwarová aplikace pro vyhodnocení inovačních aktivit firem znalostních odvětví v ČR, [Online], 2014
 47. M. Žižka, P. Rydvalová, Approaches to Sub-regionalization of Territory: Empirical Study, Proceedings of the 11th International Conference Liberec Economic Forum 2013, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7372-953-0, p. 652;660, 2013
 48. M. Žižka, P. Rydvalová, J. Šmída, Z. Hubínka, M. Lungová, L. Sojková, I. Jáč, M. Zbránková, K. Severýnová Popková, Hospodářský rozvoj regionů, Praha, Kamil Mařík - Professional Publishing, 1, ISBN: 978-80-7431-131-4, 400 pages, 2013
 49. P. Rydvalová, E. Šlaichová, Inovace a integrace podniků, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-003-3, 200 pages, 2013
 50. M. Žižka, M. Lungová, P. Rydvalová, Methodology for Assessment of Economic Performance of Municipalities in Broader Context, Shape and be Shaped: The Future Dynamics of Regional Development. Annual European Conference; economic performance; sub-regional units, Tampere, University of Tampere, 1, ISBN: 978-1-897721-44-5, p. 168;170, 2013
 51. M. Žižka, P. Rydvalová, Z. Hubínka, J. Šmída, Metodika hodnocení disparit na úrovni subregionů, [Online], 2013
 52. P. Rydvalová, R. Pittnerová, Výběr potenciálních partnerů ze sklářského odvětví ČR pro zapojení do RP EU, E+M Ekonomie a Management, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, p. 69;79, ISSN: 1212-3609, n. 1, 2013
 53. P. Rydvalová, R. Pittnerová, Czech participation in projects financed from the european framework programmes, ACC Journal, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, p. 150;161, ISSN: 1803-9782, n. 3, 2012
 54. R. Pittnerová, P. Rydvalová, Katalog z výstavy Technopolis, 2012
 55. P. Rydvalová, V. Hotař, Podnikání ve sklářství (Inovace jako cesta z krize), Liberec, Výzkumný ústav textilních strojů Liberec, 1, ISBN: 978-80-87184-28-8, 2012
 56. M. Žižka, P. Rydvalová, Redevelopment Strategy on Brownfields Sites in the Czech Republic, Reclaiming Brownfields. A Comparative Analysis of Adaptive Reuse of Contamined Properties, Farnham, Ashgate Publishing, 1, ISBN: 978-1-4094-4958-4, p. 89;120, 2012
 57. R. Pittnerová, P. Rydvalová, Rozvoj komunikačních dovedností ve vědě s využitím modelového pilotního projektu NANO, 2012
 58. P. Rydvalová, Výzkumné šetření inovačního potenciálu firem vybraného odvětví a regionu, MSP v projektech mezinárodní výzkumné spolupráce, Liberec, Výzkumný ústav textilních strojů Liberec, 1, ISBN: 978-80-87184-39-4, p. 64-84, 21 pages, 2012
 59. I. Lukášová, P. Rydvalová, Zhodnocení hospodářského pilíře metodou vícekriteriální analýzy, 2012
 60. M. Žižka, J. Šmída, P. Rydvalová, K. Severýnová Popková, Atlas ekonomických ukazatelů, 2011
 61. P. Rydvalová, Malé a střední podnikání v podmínkách České republiky, 2011
 62. M. Žižka, P. Rydvalová, Metodika identifikace dynamiky hospodářského rozvoje obcí, 2011
 63. P. Rydvalová, Neformální způsob propagace zájmu o technické obory, 2011
 64. P. Rydvalová, Role univerzit při vzniku inovativních firem, Liberec, Výzkumný ústav textilních strojů Liberec, 1, ISBN: 978-80-87184-15-8, 2011
 65. P. Rydvalová, Sklo ne/tradičně: Interaktivní pohled na sklo, Liberec, Výzkumný ústav textilních strojů Liberec, 1, ISBN: 978-80-87184-25-7, 2011
 66. K. Maršíková, P. Rydvalová, Small and Medium Enterprises in the Czech Republic, 2011
 67. I. Jáč, M. Žižka, P. Rydvalová, M. Ortová, J. Syrovátková, H. Jáčová, K. Maršíková, P. Švermová, J. Švihovský, I. Lukášová, I. Nedomlelová, L. Sojková, J. Šmída, M. Lungová, The Uniqueness of Municipalities in Regions. Innovative Approach to Regions as Cornerstones of Entrepreneurial Environment, Saarbrücken, Lambert Academic Publishing, 1, ISBN: 978-3-8473-1124-9, 2011
 68. P. Rydvalová, M. Žižka, B. Hrušová, Cesta rozvoje obce, Liberec, Výzkumný ústav textilních strojů Liberec, 1, ISBN: 9788087184141, 2010
 69. I. Jáč, P. Rydvalová, M. Žižka, I. Nedomlelová, J. Šmída, H. Jáčová, M. Ortová, J. Syrovátková, J. Švihovský, L. Sojková, I. Lukášová, P. Řehořová, M. Zbránková, K. Maršíková, Jedinečnost obce v regionu, Praha, Professional Publishing, 1, ISBN: 9788074310386, 2010
 70. P. Rydvalová, R. Pittnerová, Vzdělávací platforma pro transfer VaV, 2010
 71. P. Rydvalová, R. Pittnerová, Analýza účasti českých subjektů v projektech RP EU pro výzkum a technologický vývoj, 2009
 72. M. Žižka, P. Rydvalová, Nové dimenze projektu Inovační přístup k řešení disparit na úrovni regionů, 2009
 73. P. Rydvalová, K. Maršíková, Outsourcing in Czech SMEs: their future challenge, 2009
 74. P. Rydvalová, R. Pittnerová, Technologické a ekonomické kompetence pro Evropský výzkumný prostor, 2009