kontakt.tul.cz

doc. Ing. Petra Rydvalová, Ph.D.

doc. Ing. Petra Rydvalová, Ph.D. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 2241Deputy Head of DepartmentDepartment of Business Administration and ManagementH07044

Publications

 1. M. Žižka, P. Rydvalová, M. Skála, E. Štichhauerová, V. Hovorková Valentová, N. Pelloneová, D. Skrbková, Innovation and Performance Drivers of Business Clusters: An Empirical Study, Cham, Springer International Publishing, 1, ISBN: 978-3-030-79906-9, 232 pages, [Online], 2021
 2. K. Antlová, P. Rydvalová, M. Lamr, Prediction model of students entrepreneurial spirit, IDIMT-2021 Pandemics: Impacts, Strategies and Responses, Linz, Trauner Verlag, 1, ISBN: 978-3-99113-261-5, p. 111-118, 8 pages, [Online], 2021
 3. P. Rydvalová, J. Demel, D. Skrbková, P. Kašparová, Kultivace partnerství mezi univerzitním a podnikatelským prostředím - Zpráva z diskuzního stolu Národní start-up a spin-off prostředí., [Online], 2020
 4. K. Antlová, P. Rydvalová, M. Lamr, THE ROLE OF THE YOUNG GENERATION IN FAMILY BUSINESSES, Digitaliyed Economz, Societz and Information Management, Linz, Trauner Verlag, ISBN: 978-3-99062-958-1, p. 133-149, 17 pages, 2020
 5. K. Antlová, P. Rydvalová, M. Lamr, THE ROLE OF THE YOUNG GENERATION IN FAMILY BUSINESSES, Digitalized Economy, Society and Information Management, Linz, Trauner Verlag, 1, ISBN: 978-3-99062-958-1, p. 133-140, 8 pages, 2020
 6. K. Antlová, P. Rydvalová, Vitality And Continuity of Family Businesses, Journal of Business Economics and Management, Vilnius, Vilnius Gediminas Technical University, p. 1432-1450, 19 pages, ISSN: 1611-1699, n. 5, [Online], 2020
 7. K. Maršíková, E. Štichhauerová, O. Moš, P. Rydvalová, V. Macháčková, (Ne)viditelně a (ne)formálně o lidských zdrojích v malých a středních podnicích, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-503-8, 128 pages, [Online], 2019
 8. K. Maršíková, O. Moš, P. Rydvalová, E. Štichhauerová, R. Komulainen, A Good Practice Guide To Managing Human Resources in Regional SMEs, Huddersfield, UK, University of Huddersfield Press, ISBN: 978-1-86218-167-0, 268 pages, [Online], 2019
 9. K. Maršíková, O. Moš, P. Rydvalová, E. Štichhauerová, Jak řídit lidské zdroje v malých a středních podnicích: Příklady a doporučení, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-492-5, 257 pages, [Online], 2019
 10. K. Maršíková, O. Moš, P. Rydvalová, E. Štichhauerová, People management challenges for SMEs in five European regions: Spotlighting the (in)visible and the (in)formal and embedding SME HR issues firmly in the business and knowledge environment., Huddersfield, University of Huddersfield, 1, ISBN: 978-1-86218-168-7, 125 pages, [Online], 2019
 11. P. Rydvalová, K. Antlová, M. Lamr, Student Entrepreneurship in the Czech Republic – GUESSS National reports 2018., Liberec, Technical university of Liberec, 1, ISBN: 978-80-7494-501-4, 65 pages, 2019
 12. K. Antlová, P. Rydvalová, M. Lamr, Universities Support of Students Entrepreneurial Activities, IDIMT 2019: Innovation and Transformation in a Digital World - 27th Interdisciplinary Information Management Talks, Linz, Trauner, 1, ISBN: 978-3-99062-590-3, p. 169-176, 8 pages, 2019
 13. P. Rydvalová, M. Žižka, Diskuze k problematice vymezení přirozených odvětvových klastrů, Trendy v podnikání, Plzeň, University of West Bohemia, 1, p. 63-73, 11 pages, ISSN: 1805-0603, n. 3, [Online], 2018
 14. K. Antlová, P. Rydvalová, University's Support for Innovation And Entrepreneurial Student's Activities, IDIMT 2018: Strategic Modeling in Management, Economy and Society - 26th Interdisciplinary Information Management Talks, Linz, Trauner Verlag, ISBN: 978-3-99062-339-8, p. 97-104, 8 pages, 2018
 15. K. Antlová, P. Rydvalová, L. Popelínský, Knowledge-based System for Assessing Vitality of Family Businesses in the Czech Republic, Liberec Economic Forum 2017, 1, ISBN: 978-80-7494-349-2, p. 181-187, 7 pages, [Online], 2017
 16. K. Antlová, P. Rydvalová, M. Lamr, Motivation in the Students` Start-ups, IDIMT 2017: Digitalization in Management, Society and Economy - 25th Interdisciplinary Information Management Talks, 1, ISBN: 978-3-99062-119-6, p. 79-84, 6 pages, [Online], 2017
 17. J. Šmída, P. Rydvalová, E. Štichhauerová, Rodinné podniky v obcích České republiky, Liberec, Technická univerzita v Liberci, [Online], 2017
 18. P. Rydvalová, I. Jáč, E. Karhanová Horynová, E. Štichhauerová, M. Zbránková, K. Antlová, N. Petrů, J. Vacek, Typologie a hodnocení vitality rodinného podnikání, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-352-2, 73 pages, [Online], 2017
 19. P. Rydvalová, T. Semerádová, K. Antlová, J. Michálik, L. Popelínský, Typologie a vitalita rodinného podnikání (Znalostní portál), [Online], 2017
 20. P. Rydvalová, E. Štichhauerová, L. Popelínský, Vyhodnocení dotazníkového šetření „Obce 2016“, 28 pages, [Online], 2017
 21. K. Antlová, P. Rydvalová, M. Lamr, Vztah studentů k podnikání, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 9788074943799, 88 pages, [Online], 2017
 22. P. Rydvalová, Závěrečná odborná zpráva projektu TD03000035, 49 pages, 2017
 23. P. Rydvalová, E. Karhanová Horynová, M. Zbránková, Family business as source of municipality development in the Czech Republic, Amfiteatru Economic, Bucharest, Academy of Economic Studies, p. 168-183, 16 pages, ISSN: 1582-9146, n. 41, 2016
 24. K. Antlová, P. Rydvalová, New Trends in E-Business Models, IDIMT-2016 Information Technology, Society and Economy Strategic Cross-Influences, Linz, Trauner Verlag, ISBN: 978-3-99033-869-8, p. 243-250, 8 pages, [Online], 2016
 25. I. Jáč, P. Rydvalová, Odborná zpráva o postupu prací projektu, 2016
 26. K. Antlová, P. Rydvalová, Report for the Czech Republic (2016) Student Entrepreneurship in the Czech Republic Faculty of Economics Technical University of Liberec Czech Republic, 30 pages, [Online], 2016
 27. L. Popelínský, K. Antlová, P. Rydvalová, J. Michálik, Strojové učení pro analýzu rodinného podnikání, WIKT and DaZ, Bratislava, Slovakia, STU, ISBN: 978-80-227-4619-9, p. 81-85, 5 pages, 2016
 28. P. Rydvalová, Management inovací, Liberec, VÚTS, 1, ISBN: 978-80-87184-52-3, 2015
 29. P. Rydvalová, I. Jáč, E. Valentová, E. Karhanová Horynová, M. Zbránková, Rodinné podnikání - zdroj rozvoje obcí, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-245-7, 205 pages, 2015
 30. P. Rydvalová, M. Žižka, Influence of Clusters on the Intensity of Innovation Outputs, Amfiteatru Economic, Bucharest, The Bucharest Academy of Economic Studies, 1, p. 994;1012, ISSN: 1582-9146, n. 37, 2014
 31. P. Rydvalová, Malé a střední podnikání v podmínkách České republiky od 1. 1. 2014, Liberec, VÚTS, 2, ISBN: 978-80-87184-43-1, 2014
 32. R. Pittnerová, P. Rydvalová, Networking pro výzkum a inovace, Liberec, VÚTS, 1, ISBN: 978-80-87184-47-9, 2014
 33. V. Hotař, P. Rydvalová, Proměny českého sklářství za posledních 22 let, Sklář a keramik, Teplice, Sklář a keramik, 1, p. 7-14, 8 pages, ISSN: 0037-637X, n. 1, 2014
 34. P. Rydvalová, R. Pittnerová, Rozvoj inovačních komunit v regionech v kontextu specifik nového managementu veřejných institucí, Sborník z konference Region v rozvoji společnosti, Brno, Mendelova univerzita v Brně, 6, ISBN: 978-80-7509-139-0, p. 697-706, 10 pages, 2014
 35. E. Šlaichová, P. Rydvalová, T. Absolon, Softwarová aplikace pro vyhodnocení inovačních aktivit firem znalostních odvětví v ČR, 1 pages, [Online], 2014
 36. M. Žižka, P. Rydvalová, Approaches to Sub-regionalization of Territory: Empirical Study, Proceedings of the 11th International Conference Liberec Economic Forum 2013, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7372-953-0, p. 652;660, 2013
 37. M. Žižka, P. Rydvalová, J. Šmída, Z. Hubínka, M. Lungová, L. Sojková, I. Jáč, M. Zbránková, K. Popková, Hospodářský rozvoj regionů, Praha, Kamil Mařík - Professional Publishing, 1, ISBN: 978-80-7431-131-4, 400 pages, 2013
 38. P. Rydvalová, E. Šlaichová, Inovace a integrace podniků, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-003-3, 200 pages, 2013
 39. M. Žižka, M. Lungová, P. Rydvalová, Methodology for Assessment of Economic Performance of Municipalities in Broader Context, Shape and be Shaped: The Future Dynamics of Regional Development. Annual European Conference; economic performance; sub-regional units, Tampere, University of Tampere, 1, ISBN: 978-1-897721-44-5, p. 168;170, 2013
 40. M. Žižka, P. Rydvalová, Z. Hubínka, J. Šmída, Metodika hodnocení disparit na úrovni subregionů, 1 pages, [Online], 2013
 41. P. Rydvalová, R. Pittnerová, Výběr potenciálních partnerů ze sklářského odvětví ČR pro zapojení do RP EU, E+M Ekonomie a management, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, p. 69;79, ISSN: 1212-3609, n. 1, 2013
 42. P. Rydvalová, R. Pittnerová, Czech participation in projects financed from the european framework programmes, ACC Journal, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, p. 150;161, ISSN: 1803-9782, n. 3, 2012
 43. R. Pittnerová, P. Rydvalová, Katalog z výstavy Technopolis, Liberec, Výzkumný ústav textilních strojů Liberec, 1, ISBN: 978-80-87184-34-9, 2012
 44. P. Rydvalová, V. Hotař, Podnikání ve sklářství (Inovace jako cesta z krize), Liberec, Výzkumný ústav textilních strojů Liberec, 1, ISBN: 978-80-87184-28-8, 2012
 45. M. Žižka, P. Rydvalová, Redevelopment Strategy on Brownfields Sites in the Czech Republic, Reclaiming Brownfields. A Comparative Analysis of Adaptive Reuse of Contamined Properties, Farnham, Ashgate Publishing, 1, ISBN: 978-1-4094-4958-4, p. 89;120, 2012
 46. R. Pittnerová, P. Rydvalová, Rozvoj komunikačních dovedností ve vědě s využitím modelového pilotního projektu NANO, Sborník z odborného sympozia Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu. 5. roč, Liberec, Výzkumný ústav textilních strojů Liberec, 1, ISBN: 978-80-87184-33-2, p. 9;20, 2012
 47. P. Rydvalová, Výzkumné šetření inovačního potenciálu firem vybraného odvětví a regionu, MSP v projektech mezinárodní výzkumné spolupráce, Liberec, Výzkumný ústav textilních strojů Liberec, 1, ISBN: 978-80-87184-39-4, p. 64-84, 21 pages, 2012
 48. I. Lukášová, P. Rydvalová, Zhodnocení hospodářského pilíře metodou vícekriteriální analýzy, Liberec, Výzkumný ústav textilních strojů Liberec, 1, ISBN: 978-80-87184-26-4, 2012
 49. M. Žižka, J. Šmída, P. Rydvalová, K. Popková, Atlas ekonomických ukazatelů, Praha, Professional Publishing, 2011
 50. P. Rydvalová, Malé a střední podnikání v podmínkách České republiky, Liberec, Výzkumný ústav textilních strojů Liberec, 1, ISBN: 978-80-87184-16-5, 2011
 51. M. Žižka, P. Rydvalová, Metodika identifikace dynamiky hospodářského rozvoje obcí, 1 pages, 2011
 52. P. Rydvalová, Neformální způsob propagace zájmu o technické obory, Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu, Liberec, Výzkumný ústav textilních strojů Liberec, 1, ISBN: 978-80-87184-21-9, p. 18;22, 2011
 53. P. Rydvalová, Role univerzit při vzniku inovativních firem, Liberec, Výzkumný ústav textilních strojů Liberec, 1, ISBN: 978-80-87184-15-8, 2011
 54. P. Rydvalová, Sklo ne/tradičně: Interaktivní pohled na sklo, Liberec, Výzkumný ústav textilních strojů Liberec, 1, ISBN: 978-80-87184-25-7, 2011
 55. K. Maršíková, P. Rydvalová, Small and Medium Enterprises in the Czech Republic, Liberec, Výzkumný ústav textilních strojů Liberec, 1, ISBN: 978-80-87184-27-1, 2011
 56. I. Jáč, M. Žižka, P. Rydvalová, M. Ortová, J. Syrovátková, H. Jáčová, K. Maršíková, P. Švermová, J. Švihovský, I. Lukášová, I. Nedomlelová, L. Sojková, J. Šmída, M. Lungová, The Uniqueness of Municipalities in Regions. Innovative Approach to Regions as Cornerstones of Entrepreneurial Environment, Saarbrücken, Lambert Academic Publishing, 1, ISBN: 978-3-8473-1124-9, 2011
 57. P. Rydvalová, M. Žižka, B. Hrušová, Cesta rozvoje obce, Liberec, Výzkumný ústav textilních strojů Liberec, 1, ISBN: 9788087184141, 2010
 58. I. Jáč, P. Rydvalová, M. Žižka, I. Nedomlelová, J. Šmída, H. Jáčová, M. Ortová, J. Syrovátková, J. Švihovský, L. Sojková, I. Lukášová, P. Řehořová, M. Zbránková, K. Maršíková, Jedinečnost obce v regionu, Praha, Professional Publishing, 1, ISBN: 9788074310386, 2010
 59. P. Rydvalová, V. Hotař, Soutěž Vize skla - netradiční využití a budoucnost skla, Sklář a keramik, Teplice, Práce, 1, p. 184;184, ISSN: 0037-637X, n. 9, 2010
 60. P. Rydvalová, R. Pittnerová, Vzdělávací platforma pro transfer VaV, Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu, Liberec, Výzkumný ústav textilních strojů Liberec, 1, ISBN: 9788087184103, p. 9;14, 2010
 61. P. Rydvalová, R. Pittnerová, Analýza účasti českých subjektů v projektech RP EU pro výzkum a technologický vývoj, Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi, Zlín, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 1, ISBN: 9788073187989, p. 1;10, 2009
 62. P. Rydvalová, Evaluace výsledků programu EUPRO, Liberec, Výzkumný ústav textilních strojů Liberec, 1, ISBN: 9788087184059, 2009
 63. M. Žižka, P. Rydvalová, Nové dimenze projektu Inovační přístup k řešení disparit na úrovni regionů, Aktuální aspekty české a světové ekonomiky, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 9788073725365, p. 404;407, 2009
 64. P. Rydvalová, K. Maršíková, Outsourcing in Czech SMEs: their future challenge, Regions, Seaford, Regional Studies Association, 1, p. 26;27, ISSN: 1367-3882, n. 274, 2009
 65. P. Rydvalová, M. Zbránková, M. Žižka, Regionální disparity a jejich řešení, Liberec, Výzkumný ústav textilních strojů Liberec, 1, ISBN: 9788087184080, 2009
 66. V. Hovorková Valentová, M. Žižka, P. Rydvalová, Statistical Comparison of Economic Situation Evaluation in Municipalities, Mathematical Methods in Economics 2009, Praha, Czech University of Life Sciences Prague, 1, ISBN: 9788021319639, p. 366;371, 2009
 67. P. Rydvalová, R. Pittnerová, Technologické a ekonomické kompetence pro Evropský výzkumný prostor, Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu, Liberec, Výzkumný ústav textilních strojů Liberec, 1, ISBN: 9788087184073, p. 22;27, 2009