prof. RNDr. Jan Picek, CSc.

prof. RNDr. Jan Picek, CSc. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 2841Vice-DeanDean's Office of FPG 04008
noneEmployeeKatedra matematikyG 04009

Publications

 1. Š. Laboutková, J. Picek, M. Skála, Limits to Discretionary Decision-Making in Rapidly Changing Economic Environment: Fiscal Policy and Special Interests, Challenges in the Turbulent Economic Environment and Organizations’ Sustainable Development, Slovinsko, Maribor, University of Maribor University Press, 1, ISBN: 978-961-286-867-3, p. 571 – 582, 12 pages, ISSN: 978-961-2, [Online], 2024
 2. J. Jurečková, O. Arslan, Y. Güney, J. Picek, M. Schindler, Y. Tuaç, Nonparametric tests in linear model with autoregressive errors, Metrika, HEIDELBERG, Springer Science and Business Media LLC, p. 443-453, 11 pages, ISSN: 0026-1335, n. 4, [Online], 2023
 3. J. Picek, Příprava budoucích učitelů na FP TUL pohledem statistika, PEDAGOGICKÝ VÝZKUM A PROMĚNY VZDĚLÁVÁNÍ, Sborník příspěvků XXXI. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu, Brno, Česká asociace pedagogického výzkum, ISBN: 978-80-280-0359-3, p. 52-54, 3 pages, [Online], 2023
 4. H. Koldová, J. Picek, M. Procházka, P. Urbánek, Reflexe k novele zákona o pedagogických pracovnících pohledem pedagogických fakult, Pedagogická orientace, Brno, Masarykova Univerzita, p. 115-138, 24 pages, ISSN: 1211-4669, n. 1, [Online], 2023
 5. P. Urbánek, A. Rozkovcová, J. Picek, J. Jursová, H. Picková, J. Novotová, Výzkum klimatu učitelských sborů: metodologické možnosti a výsledky, Inspirace pro výzkum: nahlédnutí do metodologie pedagogiky, Brno, ČAPV, 1, ISBN: 978-80-7392-387-7, p. 108-121, 14 pages, [Online], 2022
 6. H. Picková, J. Picek, Identifikace důsledků zavedení povinného předškolního vzdělávání v Libereckém kraji, Na cestě ke spravedlnosti ve vzdělávání: pedagogický výzkum pro lepší praxi a politiku, Sborník příspěvků XXIX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu, Brno, Česká asociace pedagogického výzkumu, ISBN: 978-80-7392-367-9, p. 214-217, 4 pages, [Online], 2021
 7. P. Urbánek, A. Rozkovcová, H. Picková, J. Novotová, J. Jursová, J. Picek, Výzkum klimatu učitelského sboru: potenciál smíšené metodologie, Pedagogika, p. 7-28, 22 pages, ISSN: 0031-3815, n. 1/2021, [Online], 2021
 8. M. Schindler, J. Jurečková, J. Picek, Empirical regression quantile processes, Applications of Mathematics, Prague, Springer, p. 257-269, 13 pages, ISSN: 0862-7940, n. 3, [Online], 2020
 9. J. Picek, P. Urbánek, A. Rozkovcová, H. Picková, J. Jursová, J. Novotová, Stabilita a proměny klimatu učitelských sborů ZŠ: výsledky opakovaného šetření, Rozmanitost podpory učení v teorii a výzkumu, Ostrava, Ostravská univerzita, 1, ISBN: 978-80-7599-196-6, p. 197-199, 3 pages, [Online], 2020
 10. P. Urbánek, J. Novotová, A. Rozkovcová, H. Picková, J. Jursová, J. Picek, Učitelské sbory základních škol a jejich sociální klima. Vícepřípadová studie učitelských sborů, Praha, Wolters Kluwer, 1, ISBN: 978-80-7598-677-1, 292 pages, [Online], 2020
 11. P. Urbánek, J. Picek, A. Rozkovcová, J. Novotová, H. Picková, Výzkum klimatu a fluktuace v učitelských sborech ZŠ: možnosti smíšené metodologie, Rozmanitost podpory učení v teorii a výzkumu, Ostrava, Ostravská univerzita, 1, ISBN: 978-80-7599-196-6, p. 212-214, 3 pages, [Online], 2020
 12. J. Picek, J. Jurečková, J. Antoch, J. Kalina, M. Maciak, M. Pešta, M. Schindler, Analytical Methods in Statistics, [Online], 2019
 13. P. Urbánek, A. Rozkovcová, J. Jursová, J. Novotová, J. Picek, H. Picková, Dynamika sociálního klimatu učitelských sborů s extrémními typy hodnot., Psychológia práce a organizácie 2018 . Minulosť, prítomnosť a výzvy do budúcnosti. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie., Košice, UPJŠ v Košiciach, ISBN: 978-80-8152-713-5, p. 423-431, 9 pages, [Online], 2019
 14. J. Jurečková, J. Picek, M. Schindler, Robust statistical methods with R, Boca Raton, FL, CRC Press, 2, ISBN: 978-1-138-03536-2, 254 pages, [Online], 2019
 15. M. Lstibůrek, V. Bittner, G. Hodge, J. Picek, T. Mackay, Estimating realized heritability in panmictic populations, GENETICS, Genetics Society of America, p. 89-95, 7 pages, ISSN: 0016-6731, n. 1, [Online], 2018
 16. P. Urbánek, A. Rozkovcová, J. Picek, J. Jursová, J. Novotová, H. Picková, Učitelský sbor ZŠ: Profesní potenciál ve specifické organizaci., Psychologie práce a organizace 2017 . Pracovní potenciál a jeho proměny v čase. Sborník příspěvků z mezinárodní konference., Zlín, UTB ve Zlíně, ISBN: 978-80-7454-714-0, p. 576-584, 9 pages, [Online], 2018
 17. T. Šimková, J. Picek, A comparison of L-, LQ-, TL-moment and maximum likelihood high quantile estimates of the GPD and GEV distribution, Communications in Statistics: Simulation and Computation, Informa UK Limited, p. 5991-6010, 20 pages, ISSN: 1532-4141, n. 8, [Online], 2016
 18. J. Jurečková, H. Koul, R. Navrátil, J. Picek, Behavior of R-Estimators under Measurement Errors, Bernoulli, Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability, p. 1093-1112, 20 pages, ISSN: 1350-7265, n. 2, [Online], 2016
 19. J. Picek, M. Schindler, L-moments under nuisance regression, AIP Conference Proceedings, American Institute of Physics, ISBN: 978-0-7354-1392-4, 4 pages, ISSN: 1551-7616, [Online], 2016