kontakt.tul.cz

prof. RNDr. Jan Picek, CSc.

prof. RNDr. Jan Picek, CSc. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 2813DeanDean's Office of FP
+420 48535 2890EmployeeDepartment of Applied MathematicsG04009

Publications

  1. J. Picek, J. Jurečková, J. Antoch, J. Kalina, M. Maciak, M. Pešta, M. Schindler, Analytical Methods in Statistics, [Online], 2019
  2. P. Urbánek, A. Rozkovcová, J. Jursová, J. Novotová, J. Picek, H. Picková, Dynamika sociálního klimatu učitelských sborů s extrémními typy hodnot., Psychológia práce a organizácie 2018 . Minulosť, prítomnosť a výzvy do budúcnosti. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie., Košice, UPJŠ v Košiciach, ISBN: 978-80-8152-713-5, p. 423-431, 9 pages, [Online], 2019
  3. J. Jurečková, J. Picek, M. Schindler, Robust statistical methods with R, Boca Raton, FL, CRC Press, 2, ISBN: 978-1-138-03536-2, 254 pages, [Online], 2019
  4. M. Lstibůrek, V. Bittner, G. Hodge, J. Picek, T. Mackay, Estimating realized heritability in panmictic populations, GENETICS, Genetics Society of America, p. 89-95, 7 pages, ISSN: 0016-6731, n. 1, [Online], 2018
  5. P. Urbánek, A. Rozkovcová, J. Picek, J. Jursová, J. Novotová, H. Picková, Učitelský sbor ZŠ: Profesní potenciál ve specifické organizaci., Psychologie práce a organizace 2017 . Pracovní potenciál a jeho proměny v čase. Sborník příspěvků z mezinárodní konference., Zlín, UTB ve Zlíně, ISBN: 978-80-7454-714-0, p. 576-584, 9 pages, [Online], 2018
  6. T. Šimková, J. Picek, A comparison of L-, LQ-, TL-moment and maximum likelihood high quantile estimates of the GPD and GEV distribution, Communications in Statistics: Simulation and Computation, Informa UK Limited, p. 5991-6010, 20 pages, ISSN: 1532-4141, n. 8, [Online], 2016
  7. J. Jurečková, H. Koul, R. Navrátil, J. Picek, Behavior of R-Estimators under Measurement Errors, Bernoulli, Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability, p. 1093-1112, 20 pages, ISSN: 1350-7265, n. 2, [Online], 2016
  8. J. Picek, M. Schindler, L-moments under nuisance regression, AIP Conference Proceedings, American Institute of Physics, ISBN: 978-0-7354-1392-4, 4 pages, ISSN: 1551-7616, [Online], 2016