prof. RNDr. Jan Picek, CSc.

prof. RNDr. Jan Picek, CSc. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 2813DeanDean's Office of FP
noneEmployeeKatedra matematikyG04009

Publications

 1. J. Jurečková, O. Arslan, Y. Güney, J. Picek, M. Schindler, Y. Tuaç, Nonparametric tests in linear model with autoregressive errors, Metrika, HEIDELBERG, Springer Science and Business Media LLC, 11 pages, ISSN: 0026-1335, [Online], 2022
 2. P. Urbánek, A. Rozkovcová, J. Picek, J. Jursová, H. Picková, J. Novotová, Výzkum klimatu učitelských sborů: metodologické možnosti a výsledky, Inspirace pro výzkum: nahlédnutí do metodologie pedagogiky, Brno, ČAPV, 1, ISBN: 978-80-7392-387-7, p. 108-121, 14 pages, [Online], 2022
 3. P. Urbánek, A. Rozkovcová, H. Picková, J. Novotová, J. Jursová, J. Picek, Výzkum klimatu učitelského sboru: potenciál smíšené metodologie, Pedagogika, p. 7-28, 22 pages, ISSN: 0031-3815, n. 1/2021, [Online], 2021
 4. M. Schindler, J. Jurečková, J. Picek, Empirical regression quantile processes, Applications of Mathematics, Prague, Springer, p. 257-269, 13 pages, ISSN: 0862-7940, n. 3, [Online], 2020
 5. J. Picek, P. Urbánek, A. Rozkovcová, H. Picková, J. Jursová, J. Novotová, Stabilita a proměny klimatu učitelských sborů ZŠ: výsledky opakovaného šetření, Rozmanitost podpory učení v teorii a výzkumu, Ostrava, Ostravská univerzita, 1, ISBN: 978-80-7599-196-6, p. 197-199, 3 pages, [Online], 2020
 6. P. Urbánek, J. Novotová, A. Rozkovcová, H. Picková, J. Jursová, J. Picek, Učitelské sbory základních škol a jejich sociální klima. Vícepřípadová studie učitelských sborů, Praha, Wolters Kluwer, 1, ISBN: 978-80-7598-677-1, 292 pages, [Online], 2020
 7. P. Urbánek, J. Picek, A. Rozkovcová, J. Novotová, H. Picková, Výzkum klimatu a fluktuace v učitelských sborech ZŠ: možnosti smíšené metodologie, Rozmanitost podpory učení v teorii a výzkumu, Ostrava, Ostravská univerzita, 1, ISBN: 978-80-7599-196-6, p. 212-214, 3 pages, [Online], 2020
 8. J. Picek, J. Jurečková, J. Antoch, J. Kalina, M. Maciak, M. Pešta, M. Schindler, Analytical Methods in Statistics, [Online], 2019
 9. P. Urbánek, A. Rozkovcová, J. Jursová, J. Novotová, J. Picek, H. Picková, Dynamika sociálního klimatu učitelských sborů s extrémními typy hodnot., Psychológia práce a organizácie 2018 . Minulosť, prítomnosť a výzvy do budúcnosti. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie., Košice, UPJŠ v Košiciach, ISBN: 978-80-8152-713-5, p. 423-431, 9 pages, [Online], 2019
 10. J. Jurečková, J. Picek, M. Schindler, Robust statistical methods with R, Boca Raton, FL, CRC Press, 2, ISBN: 978-1-138-03536-2, 254 pages, [Online], 2019
 11. M. Lstibůrek, V. Bittner, G. Hodge, J. Picek, T. Mackay, Estimating realized heritability in panmictic populations, GENETICS, Genetics Society of America, p. 89-95, 7 pages, ISSN: 0016-6731, n. 1, [Online], 2018
 12. P. Urbánek, A. Rozkovcová, J. Picek, J. Jursová, J. Novotová, H. Picková, Učitelský sbor ZŠ: Profesní potenciál ve specifické organizaci., Psychologie práce a organizace 2017 . Pracovní potenciál a jeho proměny v čase. Sborník příspěvků z mezinárodní konference., Zlín, UTB ve Zlíně, ISBN: 978-80-7454-714-0, p. 576-584, 9 pages, [Online], 2018
 13. T. Šimková, J. Picek, A comparison of L-, LQ-, TL-moment and maximum likelihood high quantile estimates of the GPD and GEV distribution, Communications in Statistics: Simulation and Computation, Informa UK Limited, p. 5991-6010, 20 pages, ISSN: 1532-4141, n. 8, [Online], 2016
 14. J. Jurečková, H. Koul, R. Navrátil, J. Picek, Behavior of R-Estimators under Measurement Errors, Bernoulli, Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability, p. 1093-1112, 20 pages, ISSN: 1350-7265, n. 2, [Online], 2016
 15. J. Picek, M. Schindler, L-moments under nuisance regression, AIP Conference Proceedings, American Institute of Physics, ISBN: 978-0-7354-1392-4, 4 pages, ISSN: 1551-7616, [Online], 2016