Ing. Lubomír Slavík, Ph.D.

Ing. Lubomír Slavík, Ph.D. QR VCARD
e-mail:
lubomir.slavik_AT_SIGN_tul.cz
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 3142EmployeeInstitute of Mechatronics and Computer EngineeringA04003
TUL cellphone (internal line):
+420 725 970 458

Publications

 1. L. Slavík, L. Kukačka, J. Primas, P. Bílek, M. Malík, V. Kopecký, L. Šolc, M. Hanák, Elektromagnetický průtokoměr, [Online], 2022
 2. J. Morava, A. Richter, J. Kupec, T. Souček, L. Slavík, Interaction of work electromagnetic field with implanted cardiostimulation system, analysis by in vitro method at patient practicing of profession, Health and Technology, Springer Verlag, p. 801-807, 7 pages, ISSN: 21907188, n. 4, [Online], 2022
 3. J. Morava, A. Richter, J. Kupec, T. Souček, L. Slavík, Interaction of work electromagnetic field with implanted cardiostimulation system, analysis by in vitro method at patient practicing of profession, Health and Technology, HEIDELBERG, Springer Science and Business Media LLC, p. 801-807, 7 pages, ISSN: 2190-7188, n. 4, [Online], 2022
 4. T. Souček, J. Morava, J. Kupec, A. Richter, L. Slavík, Analýza bezpečnosti pracovního prostředí u pacienta s kardiostimulátorem, Studentská konference Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií 2021, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, 2 pages, [Online], 2021
 5. T. Souček, J. Morava, J. Morava, A. Richter, L. Slavík, VLIV IMPULZNÍHO ELEKTROMAGNETICKÉHO RUŠENÍ NA JEDNODUTINOVÝ KARDIOSTIMULÁTOR V BIPOLÁRNÍ KONFIGURACI, Recenzovaný sborník příspěvků konference Trendy v biomedicínském inženýrství, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-586-1, p. 174-178, 5 pages, [Online], 2021
 6. L. Slavík, M. Novák, Magnetic Circuit of Electromagnetic Flow Meter with Capacitive Electrodes, Proceedings of the 2017 IEEE International Workshop of Electronics, Control, Measurement, Signals and their Application to Mechatronics, ECMSM 2017, Donostia-San Sebastian, 1, ISBN: 978-1-5090-5582-1, 5 pages, [Online], 2017
 7. V. Kopecký, L. Slavík, Time-lapse monitoring of hard-rocks properties in the vicinity of underground excavation, ACTA MONTANISTICA SLOVACA, KOSICE, BERG FAC TECHNICAL UNIV KOSICE, 1, p. 396-403, 8 pages, ISSN: 1335-1788, n. 4, [Online], 2017
 8. L. Slavík, P. Svoboda, J. Buchta, V. Kopecký, Měřicí aparatura pro zjišťování stavu horniny, [Online], 2016
 9. L. Slavík, J. Rosický, M. Novák, Optimization of magnetic circuit in electromagnetic flow meter, 17th International Carpathian Control Conference, ICCC 2016, Slovakia, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 1, ISBN: 978-1-4673-8606-7, p. 688-691, 4 pages, [Online], 2016
 10. M. Svoboda, L. Slavík, M. Kolář, Zařízení k symetrizaci zatížení třífázové elektrické sítě, 2016
 11. M. Svoboda, B. Musilová, L. Slavík, Způsob měření svěrných účinků oblečení na měkký povrch lidského těla v místě vzájemných kontaktů a zařízení k provádění tohoto způsobu, [Online], 2016
 12. M. Svoboda, B. Musilová, L. Slavík, Některé aplikace kapacitních snímačů pro textilní účely, Měřicí metody, snímače a přístroje v textilním výzkumu a praxi, Liberec, VÚTS, a.s., ISBN: 978-80-87184-58-5, p. 137-146, 10 pages, 2015
 13. J. Královcová, J. Maryška, J. Říha, J. Březina, M. Hokr, J. Chudoba, P. Rálek, I. Škarydová, P. Exner, L. Slavík, R. Špánek, Výzkumná podpora pro bezpečnostní hodnocení hlubinného úložiště v roce 2015, ÚJV Řež, a.s., 2 pages, 2015
 14. I. Doležal, Z. Plíva, M. Novák, L. Petržílka, M. Kolář, L. Slavík, M. Holada, P. Pfeifer, Analogová elektronika, Liberec, TU v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-136-8, 153 pages, [Online], 2014