Ing. Zuzana Palounková, Ph.D.

Ing. Zuzana Palounková, Ph.D. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 4220Deputy Head of DepartmentKatedra sociální práce a speciální pedagogikyP 02009

Publications

  1. Z. Palounková, Speciální pedagogika jedinců s parciálními nedostatky, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-689-9, 53 pages, [Online], 2024
  2. K. Brzáková Beksová, Z. Palounková, Speciální pedagogika jedinců s poruchou intelektu, Liberec, Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2, Liberec, 1, ISBN: 978-80-7494-692-9, 82 pages, [Online], 2024
  3. H. Ryšlavá, Z. Palounková, Possibilities for Supporting a Child with Visual Impairment and Learning Disabilities and Their Families, Current questions of special education. Parental resilience and support in raising children with special needs, 1, ISBN: 978-80-7510-568-4, p. 53-62, 10 pages, [Online], 2023
  4. Z. Palounková, H. Joklíková, A. Kaiserová, M. Košťáková, K. Lindová, J. Točíková, Asistent pedagoga v inkluzivním vzdělávání, ACC Journal, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 10 pages, ISSN: 1803-9782, 2017
  5. Z. Palounková, H. Joklíková, A. Kaiserová, M. Košťáková, K. Lindová, J. Točíková, Asistent pedagoga v inkluzivním vzdělávání, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-386-7, 64 pages, 2017
  6. Z. Palounková, H. Joklíková, Pojetí role asistenta pedagoga v běžném a alternativním školství, Perspektivy společného vzdělávání. V. olomoucké speciálněpedagogické dny., Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 1, ISBN: 978-80-244-5430-6, p. 75-78, 4 pages, 2017
  7. Z. Palounková, H. Joklíková, A. Kaiserová, M. Košťáková, K. Lindová, J. Točíková, Pojetí role asistenta pedagoga v inkluzivním vzdělávání, Sapere Aude 2017. Působnost pedagogiky a psychologie. Roč. VII, Hradec Králové, Magnanimitas, 1, ISBN: 978-80-87952-19-1, p. 215-225, 11 pages, 2017