kontakt.tul.cz

prof. Ing. Jiří Kraft, CSc.

prof. Ing. Jiří Kraft, CSc. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 2377EmployeeDepartment of EconomicsH08013

Publications

 1. J. Kraft, I. Kraftová, Regionální kapacita poptávky po elektromotocyklech v České republice, In Klímová, V., Žítek, V., Brno, Masarykova univerzita Brno, ISBN: 978-80-210-9896-1, p. 338-345, 7 pages, 2021
 2. J. Kraft, Vybrané souvislosti tržních struktur, tvorby bohatství a investic v krajích České republiky v období Průmyslu 4.0, Proceedings of the15th International Conference Liberec Economic Forum 2021, Liberec, TUL, ISBN: 978-80-7494-578-6, p. 287-296, 9 pages, 2021
 3. J. Kraft, I. Kraftová, Přináší regionu větší kapitálová vybavenost práce vyšší mzdu? Případ českých regionů., XXIII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách, Brno, Masarykova univerzita, 1, ISBN: 978-80-210-9610-3, p. 17-24, 8 pages, 2020
 4. J. Kraft, I. Kraftová, DICHOTOMIE CÍLŮ EU V OBLASTI ENERGETIKY A ODLIŠNOSTI PŘI JEJICH NAPLŇOVÁNÍ ČLENSKÝMI ZEMĚMI, XXI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách, Kurdějov, 13. - 15. června 2018, Brno, Masarykova univerzita, 1, ISBN: 978-80-210-8969-3, p. 656-661, 6 pages, [Online], 2019
 5. J. Kraft, A. Zajcev, A. Zajcev, Influence of Implementation of the Lean Production Concept on Development of Market Structures, Proceedings of the 14th International Conference Liberec Economic Forum 2019, Liberec, TUL v Liberci, ISBN: 978-80-7494-482-6, p. 361-368, 8 pages, 2019
 6. J. Kraft, I. Kraftová, Metropole jako Fenomény soudržnosti regionů: případ Prahy a Brna, Masarykova univerzita, Ekonomicko -správní fakulta, Katedra regionální ekonomie a správy, Brno, Masarykova univerzita, Ekonomicko -správní fakulta, ISBN: 978-80-210-9268-6, p. 11-19, 9 pages, [Online], 2019
 7. J. Kraft, A. Zajcev, Globalnyje izmenenija ekonomičeskogo prostranstva i razvitije innovacionnych proizvodstv b zslobijach mirovoj turbulentnosti, Voprosy innovacionnoj ekonomiky, Moskva, Kreativnaja ekonomika, 8, p. 185-196, 12 pages, ISSN: 2222-0372, n. 2, 2018
 8. J. Kraft, I. Kraftová, The Relationship between Pro-Innovation Factors and the Performance of the European Union Member States and their Regions, Engineering Economics, Litva, Publishing House Technologija, 29, p. 424-433, 10 pages, ISSN: 1392-2785, n. 4, 2018
 9. J. Kraft, A. Zajcev, Повышение эффективности функционирования высокотехнологичного предприятия в условиях ограниченности рынка труда, Creative Economy, Moskva, BIBLIO-GLOBUS Publishing House, 5, p. 625-636, 12 pages, ISSN: 1994-6929, n. 5, [Online], 2017
 10. J. Kraft, A. Zajcev, V. Zajcev, Discovering the Lean Production Secrets on the Verge of Industry 4.0, Liberec 2017, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-392-8, 201 pages, 2017
 11. J. Kraft, I. Kraftová, Does the Form of Smes Aid Determine Its Impact?, XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků., Brno, Masaryk university, ISBN: 978-80-210-8586-2, p. 170-177, 8 pages, [Online], 2017
 12. J. Kraft, K. Szenczi, Economic context of european subsidies and their impact on regional economic disparities on the example of the Czech Republic, E+M Ekonomie a Management, Liberec, Technical University of Liberec, 2, p. 65-76, 12 pages, ISSN: 1212-3609, n. 2, 2017
 13. A. Kocourek, J. Kraft, P. Bednářová, Ekonomie I, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 10, ISBN: 978-80-7494-359-1, 213 pages, 2017
 14. J. Kraft, A. Zajcev, The Impact of the Human Resources Deficit on the Development of a High-Technology Enterprise, Liberec Economic Forum 2017, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-349-2, p. 171-178, 8 pages, 2017
 15. J. Kraft, Глобализация и развитие инновационной системы национальной экономики, Voprosy innovacionnoj ekonomiki, Moskva, Krativnaja ekonomika, 5, p. 79-94, 16 pages, ISSN: 2222-0372, n. 3, [Online], 2016
 16. J. Kraft, Analysis of changes in selected market structures in relation to economic success, Engineering Economics, Litva, Publishing House Technologija, p. 32-38, 7 pages, ISSN: 1392-2785, n. 1, [Online], 2016
 17. J. Kraft, Analysis of changes in selected market structures in relation to economic success, Engineering Economics, Kaunas, Kaunas University of Technology, 1, p. 32-38, 7 pages, ISSN: 1392-2785, n. 1, [Online], 2016
 18. J. Kraft, I. Kraftová, Regionální rozložení proinovačních zdrojů v České republice a jejich vazba na výkonnost, XIX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků., Brno, Masaryk university, ISBN: 978-80-210-8272-4, p. 273-281, 9 pages, [Online], 2016
 19. J. Kraft, I. Kraftová, Regionální rozložení proinovačních zdrojů v České republice a jejich vazba na výkonnost, Masarykova Univerzita, ekonomicko -správní fakulta, katedra regionální ekonomie a správy, Brno, Masarykova Univerzita Brno, 1, ISBN: 978-80-210-8272-4, p. 273-281, 9 pages, [Online], 2016
 20. J. Kraft, Глобализация и развитие инновационной сыстемы национой экономики, Russian Journal of Innovation Economics, Rusko, BIBLIO-GLOBUS Publishing House, p. 79-94, 16 pages, ISSN: 2222-0372, n. 3, [Online], 2015
 21. J. Kraft, A. Zajcev, Developing the Competitive Environment During the Interaction of the State And Market Participants in the Conditions of the Economic Instability, Proceedings of the 12th International Conference Liberec Economic Forum 2015, Liberec, Technical University of Liberec, 1, ISBN: 978-80-7494-225-9, p. 56-64, 9 pages, [Online], 2015
 22. J. Kraft, Intervention into the Development of Currency Exchange Rates and Prosperity of Economy, Scientific Papers of University of Pardubice, Pardubice, University of Pardubice, 35, p. 79-88, 10 pages, ISSN: 1211-555X, n. 3, [Online], 2015
 23. J. Kraft, A. Kocourek, J. Šimanová, J. Rozkovec, Metodika stanovení regionálních spotřebních košů a cenových parit pro kalkulaci regionálních cenových hladin (regionálního cenového indexu), [Online], 2015
 24. J. Kraft, J. Rozkovec, A. Kocourek, J. Šimanová, P. Bednářová, Š. Laboutková, J. Šmída, Regionální cenové hladiny v ČR - teorie, metodika a praxe, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-263-1, 170 pages, 2015
 25. J. Kraft, I. Kraftová, Relationship between the Consumption and the Capital Involvement in Central and Eastern European Countries, 5th Central European Conference in Regional Science International Conference Proceedings, Košice, Technical University of Košice, 1, ISBN: 978-80-553-2015-1, p. 450-460, 11 pages, [Online], 2015
 26. J. Kraft, A. Zajcev, Rol gosudarstva v razvitii konkurentnoj sredy pro vozdějstvii globalnych izmenenij na strukturu mirovovo socialno-ekonomičeskovo prostranstva., Kreativnaja ekonomika, Moskva, 1, p. 441-452, 12 pages, ISSN: 1994-6929, n. 4, 2015
 27. J. Kraft, I. Kraftová, Vzájemná vazba mezi RCI, mírou urbanizace a trhem práce, XVIII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách - sboník příspěvků., Brno, Masarykova univerzita, 1, ISBN: 978-80-210-7861-1, p. 245-251, 7 pages, [Online], 2015
 28. A. Kocourek, J. Kraft, P. Bednářová, Ekonomie I, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 9, ISBN: 9788074941283, 215 pages, 2014
 29. J. Kraft, I. Kraftová, Jsou regiony ČR z hlediska mezd a platů homogenní?, Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách, Brno, Masarykova univerzita, 1, ISBN: 978-80-210-6840-7, p. 278-285, 8 pages, 2014
 30. J. Šimanová, A. Kocourek, J. Kraft, Regionalization of the Consumer Price Index in the Czech Republic, The 8th International Days of Statistics and Economics Conference Proceedings, Praha, University of Economics, 1, ISBN: 978-80-87990-02-5, p. 1487-1496, 10 pages, 2014
 31. J. Kraft, Economics as a Social Science Even in the 21st Century?, Proceedings of the 11th International Conference Liberec Economic Forum 2013, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7372-953-0, p. 325;333, 2013
 32. J. Kraft, A. Kocourek, P. Bednářová, Ekonomie I, 2013
 33. J. Kraft, J. Fárek, V. Zajcev, High tech podniky v globalizované znalostní ekonomice, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-016-3, 2013
 34. A. Zajcev, I. Kraftová, J. Kraft, Koncepce rozvoje inovativních změn v systému národní ekonomiky (I), Kreativnaja ekonomika, Moskva, Kreativnaja ekonomika, 3, p. 56-63, 8 pages, ISSN: 1994-6929, n. 3, 2013
 35. J. Kraft, A. Zajcev, I. Kraftová, Koncepce rozvoje inovativních změn v systému národní ekonomiky (II), 2013
 36. A. Kocourek, P. Bednářová, J. Kraft, Mikroekonomie II, 2013
 37. J. Kraft, V. Zajcev, Povyšenie konkurentoscposobnosti nacionalnoj ekonomičeskoj systemy na baze kooperacii universitetov s promyšlenostju, 2013
 38. J. Kraft, V. Zajcev, Cozdanie intellektualno-kreativnych resurcov: opyt češskogo universiteta, Rossijkskoe predprinimatelstvo, Moskva, Rossijskoe predprinimatelstvo, 2, p. 139-146, 8 pages, ISSN: 1994-6937, n. 1, 2012
 39. J. Kraft, P. Bednářová, A. Kocourek, Ekonomie I, 2012
 40. A. Kocourek, Š. Laboutková, P. Bednářová, J. Kraft, Ekonomie I pro neekonomické studijní obory, 2012
 41. A. Kocourek, P. Bednářová, J. Kraft, Globalizace na prahu 21. století, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 9788073729301, 2012
 42. J. Kraft, I. Kraftová, Innovation-globalization-growth (selected Realtions), Engineering Economics, Kaunas, Kaunas University of Technology, 23, p. 395;405, ISSN: 1392-2785, n. 23, 2012
 43. J. Kraft, J. Fárek, Světová ekonomika v epoše globálních změn, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7372-910-3, 2012
 44. J. Kraft, Výkonnost regionů v kontextu vazby a kapitálu, 2012
 45. J. Kraft, J. Fárek, I. Nedomlelová, P. Bednářová, M. Skála, Development of the Economic Theory in the Context of Economic Integration and Globalization, Frontiers in Plant Science, 1, p. 1-18, 18 pages, ISSN: 0000-0000, [Online], 2011
 46. J. Kraft, A. Kocourek, P. Bednářová, Ekonomie I, 2011
 47. J. Kraft, Globalizacija i innovacionnoe razvitie predprijatij, Osobennosti razvitija predprijatia v innovacionnoj ekonomike, Moskva, Moskovskij gosudarstvennyj tekstilnyj universitet im. A. N. Kosygina, 1, ISBN: 9785912920769, p. 14-46, 33 pages, 2011
 48. J. Kraft, Makroekonomické souvislosti regionální ekonomiky, 2011
 49. J. Kraft, Market Structures and Macroeconomic Reality, Proceedings of the 10th International Conference Liberec Economic Forum 2011, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7372-755-0, p. 252;259, 2011
 50. J. Kraft, A. Kocourek, P. Bednářová, Mikroekonomie II, 2011
 51. J. Kraft, Niokr i innovacii kak instrument povýšenia proizvoditelnosti nacionalnej ekonomiky, 2011
 52. J. Kraft, Obučenije personála i peredača nových znanij v strategii povyšenia effektivnosti ispolzovania intelektualnogo potenciala predprijatij tekstilnoj otrasli, 2011
 53. J. Kraft, M. Skála, P. Bednářová, I. Nedomlelová, J. Fárek, Odraz globalizace v současné ekonomické teorie a realitě, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7372-814-4, 2011
 54. M. Petříček, J. Kraft, I. Nedomlelová, Personnel Decision Making of Chosen Czech Banking Subjects During the Economic Recession, 2011
 55. J. Kraft, Podchody k podgotovke specialistov dlja vysokotechnologičnych otraslej v uslovijach globalizaci, 2011
 56. J. Kraft, P. Bednářová, M. Lungová, I. Nedomlelová, L. Sojková, Východiska z krize. Cesty zmírnění negativních efektů hospodářské krize v ČR, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7372-787-1, 2011
 57. J. Kraft, I. Kraftová, Dynamic Equilibrium of the Global Ekonomy - Effects of Cyclic Development, 2010
 58. J. Kraft, A. Kocourek, P. Bednářová, Ekonomie I, 2010
 59. J. Kraft, P. Bednářová, M. Lungová, I. Nedomlelová, L. Sojková, Hospodářská krize. Vybrané makroekonomické a mikroekonomické souvislosti s projekcí na úrovni regionů, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 9788073726782, 2010
 60. V. Baranov, A. Zajcev, J. Kraft, S. Nikolaev, Intelekt sovremennogo predprijatija, Moskva, Komsomolskaja Pravda, 1, ISBN: 9785934341207, 2010
 61. J. Kraft, D. Nikolajev, V. Zajcev, V. Baranov, Možnosti využití odlišností ve vývoji ekonomicky integrovaného Československa, resp. jeho nástupnických zemí a integrovaného Japonska cestou vzájemné spolupráce, 2010
 62. A. Kocmanová, P. Němeček, I. Kraftová, J. Kraft, National Qualification Framework for Tertiary Education as a Tool of Knowledgw Society, 2010
 63. J. Kraft, P. Bednářová, A. Kocourek, Ekonomie I, 2009
 64. P. Bednářová, J. Kraft, Ekonomie I. pro neekonomické studijní obory, 2009
 65. J. Kraft, A. Zajcev, V. Baranov, Etalon intelekta, 2009
 66. J. Kraft, A. Zajcev, Osobennosti razvitia innovacionnych predprijatij v usloviach globalizacii, 2009
 67. J. Kraft, Písemné přijímací testy k pregraduálnímu studiu, 2009
 68. I. Kraftová, J. Kraft, The Support of Technology Developent in Imperefect Competition. (Selected Aspects Focused on SMEs in the Czech Republic), 2009