doc. RNDr. Petr Anděl, CSc.

doc. RNDr. Petr Anděl, CSc. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 4118EmployeeDepartment of Elementary Education

Publications

  1. J. Johnová, P. Anděl, Didaktika prvopočátečního psaní v kontextu vstupních dovedností a postojů studentů prvních ročníků, Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání, Praha, p. 75-91, 17 pages, ISSN: 2533-7882, [Online], 2024
  2. P. Anděl, D. Rubáš, Využití exkurzí k posílení mezipředmětových vztahů u studentů učitelství pro 1. stupeň ZŠ a pro mateřské školy, [Online], 2023
  3. V. Vykoukalová, P. Anděl, „ZVÍŘECÍ GRAMATIKA“ pracovní sešit z českého jazyka s opakováním zoologie, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-569-4, 88 pages, 2023
  4. J. Hegrová, L. Prokeš, P. Anděl, M. Bučková, V. Jandová, K. Effenberger, R. Libčinský, Monitoring of the impact of road salting on spruce forest ecosystem in the vicinity of the highway D1 in the Bohemian-Moravian Highlands, Czech Republic, Environmental Science and Pollution Research, HEIDELBERG, Springer Nature, p. 11232-11242, 11 pages, ISSN: 0944-1344, n. 8, [Online], 2022
  5. J. Johnová, P. Anděl, V. Vykoukalová, Analýza slovní zásoby žáků 2. ročníku ZŠ jako podklad pro rozvoj čtenářské pregramotnosti v předškolním vzdělávání, Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání, Praha, Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, p. 91-115, 25 pages, ISSN: 2533-7882, n. 2/2019, [Online], 2019