kontakt.tul.cz

PhDr. Miloslava Melanová

PhDr. Miloslava Melanová QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 4239ExternDepartment of History

Publications

  1. J. Pažout, J. Rychlík, R. Kvaček, M. Melanová, M. Ducháček, H. Demattio, D. Hubený, P. Jakubec, V. Kaiser, P. Karlíček, V. Kessler, j. Kouřinský, E. Mikušek, M. Petrus, K. Řeháček, D. Šmajstrlová, Vznik Československa a provincie Deutschböhmen, Praha - Liberec - Litoměřice, Scriptorium - Technická univerzita v Liberci - Státní oblastní archiv v Litoměřicích, 1, ISBN: 978-80-7494-472-7, p. Praha - Liberec - Litoměřice, 288 pages, [Online], 2019
  2. M. Melanová, Vznik Československa, Deutschböhmen a Liberec v letech 1918−1919, Liberec, Krajská vědecká knihovna - Česká beseda, ISBN: 978-80-85874-92-1, 80 pages, [Online], 2019
  3. M. Melanová, M. Lhotová, M. Svoboda, R. Anděl, Liberec po druhé světové válce, Liberec, Praha, Nakladatelství Lidové noviny, ISBN: 978-80-7422-484-3, p. 326-342, 17 pages, 2017
  4. M. Melanová, K. Lozoviuková, M. Lhotová, Mírové století: Obnova města a rozvoj za Gallasů (1648–1740). Nové podmínky v politicko-konfesijním uspořádání Království českého a příchod Gallasů, Liberec, Praha, Nakladatelství Lidové noviny, ISBN: 978-80-7422-484-3, p. 79-89, 11 pages, 2017
  5. M. Melanová, M. Lhotová, M. Svoboda, R. Anděl, Od Charty 77 k "sametové revoluci", Liberec, Praha, Nakladatelství Lidové noviny, ISBN: 978-80-7422-484-3, p. 409-421, 13 pages, 2017
  6. M. Melanová, M. Lhotová, M. Svoboda, R. Anděl, Od nesvobody ke svobodě. "Sametová revoluce" v Liberci, Liberec, Praha, Nakladatelství Lidové noviny, ISBN: 978-80-7422-484-3, p. 421-429, 9 pages, 2017
  7. M. Melanová, M. Lhotová, K. Lozoviuková, R. Anděl, První rozvoj města za Redernů (1551/1558–1621), Liberec, Praha, Nakladatelství Lidové noviny, ISBN: 978-80-7422-484-3, p. 37-60, 24 pages, 2017
  8. M. Melanová, M. Lhotová, M. Svoboda, R. Anděl, Únor 1948 a padesátá léta 20.století., Liberec, Praha, Nakladatelství Lidové noviny, ISBN: 978-80-7422-484-3, p. 342-358, 17 pages, 2017
  9. M. Melanová, Historie výstavy/Historische Enführung, Liberec, Oblastní galerie, 1, ISBN: 978-80-87707-18-0, 49 pages, 2016