PhDr. Mgr. Ingo Thorsten Herzig, M.A.

PhDr. Mgr. Ingo Thorsten Herzig, M.A. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 2278Foreign TutorDepartment of Foreign LanguagesH 07018

Publications

 1. I. Herzig, Nahe verwandte Sprachen und Sprachvarianten und ihr Wortschatz, ACC Journal, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 10 pages, ISSN: 1803-9782, n. 3, [Online], 2023
 2. I. Herzig, ProFit im Beruf – durch Sprach - und Fachsensibilisierung im Studium, FORLANG - Cudzie jazyky v akademickom prostredí, Košice, Technická univerzita v Košiciach, 1, ISBN: 978-80-553-3398-4, p. 221-228, 8 pages, ISSN: 1338-5496, 2019
 3. I. Herzig, WORTBILDUNG ALS INDIKATOR VERSCHIEDENER SPRACHEN UND VARIANTEN, Kulturní a jazykový prostor v proměnách 21. století. Sborník příspěvků z konference ProfiLingua 2018., Plzeň, Západočeská univerzita v Plzni, 1, ISBN: 978-80-261-0834-4, p. 7-17, 11 pages, 2019
 4. I. Herzig, Interferenz, ACC Journal, Liberec, Technická univerzita, 1, p. 189-201, 12 pages, ISSN: 1803-9782, n. 1, 2017
 5. I. Herzig, Umbau, Umstrukturierung - Metamorphose sprachlicher Systeme, ISBN: 978-80-553-2843-0, 10 pages, 2017
 6. I. Herzig, Tajuplné médium, Vícejazyčnost jako cesta k úspěchu a překonávání hranic – konference věnovaná odkazu Karla IV., Plzeň, ISBN: 978-80-261-0681-4, p. 30-39, 10 pages, 2016
 7. I. Herzig, Sprache in Wandlung, FORLANG – cudzie jazyky v akademickom prostredí, Košice, Technická univerzita Košice, 1, ISBN: 978-80-553-1471-6, p. 82-91, 10 pages, 2015
 8. I. Herzig, Význam překladu v výuce cizích jazyků, Překlad jako lingvistický a lingvodidaktický problém, Plzeň, Západočeská univerzita v Plzni, 1, ISBN: 978-80-261-0404-9, p. 124-131, 8 pages, 2014
 9. I. Herzig, Fachsprache Deutsch für Studenten der Krankenpflege mit Hilfe elektronischer Medien, ACC Journal, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, p. 21-27, 7 pages, ISSN: 1803-9782, n. 3, 2013
 10. I. Herzig, Phänomen Standardsprache, 2013
 11. I. Herzig, Die Geschichte des deutschen Fachwortschatzes im Tschechischen und Skandinavischen, 2012
 12. I. Herzig, Herleiten, überleiten oder wie man sich die Verwandtschaft zwischen Sprachen zunutze machen kann – am Beispiel der romanischen Sprachen, ACC Journal, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, p. 72;82, ISSN: 1803-9782, n. 3, 2012
 13. I. Herzig, Podoba vidů v běžných jazycích, 2012
 14. I. Herzig, Tonakzente im Deutschen, 2012
 15. I. Herzig, Problematické členy - Problematische Artikel, 2011
 16. I. Herzig, Literatura jako součást výuky cizích jazyků, 2009
 17. I. Herzig, Prázdninové jazykové vzděláváni – na příkladě Mezinárodní letní jazykové školy Západočeské univerzity v Plzni, 2009