kontakt.tul.cz

PhDr. Mgr. Ingo Thorsten Herzig, M.A.

PhDr. Mgr. Ingo Thorsten Herzig, M.A. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 2278Foreign TutorDepartment of Foreign Languages

Publications

 1. I. Herzig, ProFit im Beruf – durch Sprach - und Fachsensibilisierung im Studium, FORLANG - Cudzie jazyky v akademickom prostredí, Košice, Technická univerzita v Košiciach, 1, ISBN: 978-80-553-3398-4, p. 221-228, 8 pages, ISSN: 1338-5496, 2019
 2. I. Herzig, WORTBILDUNG ALS INDIKATOR VERSCHIEDENER SPRACHEN UND VARIANTEN, Kulturní a jazykový prostor v proměnách 21. století. Sborník příspěvků z konference ProfiLingua 2018., Plzeň, Západočeská univerzita v Plzni, 1, ISBN: 978-80-261-0834-4, p. 7-17, 11 pages, 2019
 3. I. Herzig, Interferenz, ACC Journal, Liberec, Technická univerzita, 1, p. 189-201, 12 pages, ISSN: 1803-9782, n. 1, 2017
 4. I. Herzig, Umbau, Umstrukturierung - Metamorphose sprachlicher Systeme, ISBN: 978-80-553-2843-0, 10 pages, 2017
 5. I. Herzig, Tajuplné médium, Vícejazyčnost jako cesta k úspěchu a překonávání hranic – konference věnovaná odkazu Karla IV., Plzeň, Západočeská univerzita v Plzni, ISBN: 978-80-261-0681-4, p. 30-39, 10 pages, 2016
 6. I. Herzig, Sprache in Wandlung, FORLANG – cudzie jazyky v akademickom prostredí, Košice, Technická univerzita Košice, 1, ISBN: 978-80-553-1471-6, p. 82-91, 10 pages, 2015
 7. I. Herzig, Význam překladu v výuce cizích jazyků, Překlad jako lingvistický a lingvodidaktický problém, Plzeň, Západočeská univerzita v Plzni, 1, ISBN: 978-80-261-0404-9, p. 124-131, 8 pages, 2014
 8. I. Herzig, Fachsprache Deutsch für Studenten der Krankenpflege mit Hilfe elektronischer Medien, ACC Journal, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, p. 21-27, 7 pages, ISSN: 1803-9782, n. 3, 2013
 9. I. Herzig, Phänomen Standardsprache, FORLANG - Cudzie jazyky v akademickom prostredí, Košice, Technická univerzita Košice, 1, ISBN: 978-80-553-1471-6, p. 82;91, ISSN: 1338-5496, 2013
 10. I. Herzig, Die Geschichte des deutschen Fachwortschatzes im Tschechischen und Skandinavischen, In der Grenzregion: Dimensionen fachlicher und wissenschaftlicher Kommunikation, Frankfurt am Main, Peter Lang Verlag, 1, ISBN: 978-3-631-63900-9, p. 159;167, 2012
 11. I. Herzig, Herleiten, überleiten oder wie man sich die Verwandtschaft zwischen Sprachen zunutze machen kann – am Beispiel der romanischen Sprachen, ACC Journal, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, p. 72;82, ISSN: 1803-9782, n. 3, 2012
 12. I. Herzig, Podoba vidů v běžných jazycích, Komunikace v jazykové a kulturní rozmanitosti, Plzeň, Západočeská univerzita v Plzni, 1, ISBN: 978-80-261-0187-1, p. 271;282, 2012
 13. I. Herzig, Tonakzente im Deutschen, FORLANG - cudzie jazyky v akademickom prostredí, Košice, Technická univerzita Košice, 1, ISBN: 978-80-553-0982-8, p. 300;307, ISSN: 1338-5496, 2012
 14. I. Herzig, Problematické členy - Problematische Artikel, FORLANG - Cudzie jazyky v akademickom prostredí, Košice, Technická univerzita Košice, 1, ISBN: 978-80-553-0743-5, p. 86;91, ISSN: 1338-5496, 2011
 15. I. Herzig, Literatura jako součást výuky cizích jazyků, Modernizace výuky cizích jazyků pro zvýšení konkurenceschopnosti absolventů VŠ, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 9788073725013, p. 1;6, 2009
 16. I. Herzig, Prázdninové jazykové vzděláváni – na příkladě Mezinárodní letní jazykové školy Západočeské univerzity v Plzni, Moderní přístupy ve výuce cizích jazyků na VŠ III, Ústí nad Labem, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 1, ISBN: 9788074141782, p. 28;32, 2009