PaedDr. ICLic. Michal Podzimek, Ph.D., Th.D.

PaedDr. ICLic. Michal Podzimek, Ph.D., Th.D. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 4259EmployeeDepartment of Philosophy

Publications

 1. M. Podzimek, AI jako didaktická výzva pro vzdělávání, Gymnasion: časopis pro zážitkovou pedagogiku, Praha, Nadace Pangea, p. 98-102, 5 pages, ISSN: 1214-603X, n. 1, [Online], 2024
 2. M. Podzimek, Občanské vědomí proti diktátu biomoci v didaktické perspektivě tvorby, Civilia - Odborná revue pro didaktiku společenských věd, Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, p. 4-19, 16 pages, ISSN: 1805-3963, n. 2, [Online], 2024
 3. M. Podzimek, Sympatický kruh pro didaktiku vzdělávání, Gymnasion: časopis pro zážitkovou pedagogiku, Praha, Nadace Pangea, p. 81-85, 5 pages, ISSN: 1214-603X, n. 2, [Online], 2024
 4. M. Podzimek, Didaktické Komenského „Přemyšlování o dokonalosti” jakožto povolání k životu, JAN AMOS KOMENSKÝ AKTUÁLNÍ A INSPIRATIVNÍ II., Praha, Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 1, ISBN: 978-80-7452-212-3, p. 30-48, 19 pages, [Online], 2023
 5. M. Podzimek, Moudrost za soumraku, Deus Providebit, Pocta Ignáci Antonínu Hrdinovi k nedožitým 70. narozeninám / Alexandra Bejvančická, Praha, Aleš Čeněk s.r.o., 1, ISBN: 978-80-7380-916-4, p. 200-206, 7 pages, 2023
 6. M. Podzimek, Myslím, proto odolávám - Klíč k budování charakteru, Gymnasion: časopis pro zážitkovou pedagogiku, Praha, Praha : Nadace Pangea, p. 76-78, 3 pages, ISSN: 1214-603X, n. 6/2023, [Online], 2023
 7. M. Podzimek, F. Murgaš, F. Petrovič, A. Tirpakova, R. Kralik, The Impact of Religiosity on Quality of Life, ACTA MISSIOLOGICA, Bratislava, Institute of Missiology and Tropical Health at St. Elizabeth University of Health and Social Sciences, p. 169-186, 18 pages, ISSN: 1337-7515, n. 2, [Online], 2023
 8. E. Vymětalová Hrabáková, M. Podzimek, B. Akimjakova, Filosofická interpretace chápání spravedlnosti u Debory v Knize Soudců, XLinguae, XLinguae European Scientific Language Journal, p. 96-105, 9 pages, ISSN: 1337-8384, n. 1, [Online], 2022
 9. M. Podzimek, Nadčasově didaktické pojetí Ježíšovy věci v díle Milana Machovce jako výzva k teologické reflexi, Verba Theologica, Ružomberok, Verbum - vydavatelství KU, p. 65-78, 13 pages, ISSN: 1336-1635, n. 1/2022, [Online], 2022
 10. M. Podzimek, Spirituální úroveň lidského já a psychoterapie, STACKEOVÁ, Daniela, Liberec, Společnost psychosomatické medicíny České lékařské společnosti JEP, 1, ISBN: 978-80-88462-12-5, p. 91-102, 12 pages, [Online], 2022
 11. M. Podzimek, Absit violentia rebus - Komenského didaktika, nestárnoucí pedagogický fenomén, JAN AMOS KOMENSKÝ STÁLE AKTUÁLNÍ A INSPIRATIVNÍ, Praha, Univerzita Jana Ámose Komenského Praha, 1, ISBN: 978-80-7452-205-5, p. 29-43, 15 pages, 2021
 12. M. Podzimek, Bůh ve škole, Červený Kostelec, Pavel Mervart, 1, ISBN: 978-80-7465-498-5, 371 pages, [Online], 2021
 13. M. Podzimek, Didaktické pojetí holismu na příkladu stoického motivačního horizontu vzhledem k celostnímu zdraví a rozvoji osobnosti, STACKEOVÁ, Daniela (ed.) Psychosomatická medicína 2020: nástroje psychosomatické medicíny. 1. vydání. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o.; Liberec: Společnost psychosomatické medicíny České lékařské společnosti JEP, 2020, Praha; Liberec, Společnost psychosomatické medicíny České lékařské společnosti JEP, ISBN: 978-80-87723-60-9, p. 251-269, 19 pages, 2020
 14. M. Podzimek, Filosofické důvody pro rovnost nejen mezi mužem a ženou, Dilemata žen a mužů v době postmoderní, Stráž pod Ralskem, Akademie Vězeňské služby ČR a integrované vzdělávání pomáhajících profesí - IVPP, 1, ISBN: 978-80-907836-5-2, p. 11-23, 13 pages, 2020
 15. M. Podzimek, Křesťanský učitel v sekularizované škole České republiky, Slavia Meridionalis, Warsaw, Poland, Institute of Slavi Studies, Polish Academy of Science, 1, 16 pages, ISSN: 2392-2400, n. 20, [Online], 2020
 16. M. Podzimek, Proměny sexuality v postmoderním hédonismu, Fenomény postmoderny, Praha, Univerzita Jana Amose Komenského, ISBN: 978-80-7452-149-2, p. 231-246, 16 pages, 2020
 17. M. Podzimek, Křesťanský učitel v sekularizované škole: Výzkum vztahu učitelů k obsahům víry v Libereckém kraji z hlediska teocentrického a antropocentrického humanismu, Caritas et Veritas, 1, p. 143-162, 20 pages, ISSN: 1805-0948, n. 2, [Online], 2019
 18. M. Podzimek, Problematická smrt boha v reflexi Vítězslava Gardavského, Filosofický časopis, Praha, p. 421-439, 19 pages, ISSN: 0015-1831, n. 3, [Online], 2019
 19. M. Podzimek, Problems of Narcissism in Education: The Culture of Narcissism as a Dangerous Global Phenomenon for the Future, PROBLEMS OF EDUCATION IN THE 21st CENTURY, 1, p. 489-501, 13 pages, ISSN: 1822-7864, n. 4, [Online], 2019
 20. L. Bajcura, H. Kalábová, M. Podzimek, The New Trends in Education of Specialists in Penitentiary Pedagogy, DZIURZYNSKI, K., DUDA, E., What is New in the Field of Education?, Warsaw, Poland, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 1, ISBN: 978-83-66010-31-4, p. 150-167, 18 pages, [Online], 2019
 21. M. Podzimek, Holistický přístup k pacientovi skrze theonomii, Psychosom, Praha, Společnost pro psychosomatickou medicínu, p. 42-53, 12 pages, ISSN: 2336-7741, n. 1, [Online], 2018
 22. M. Podzimek, Narcismus ve výchově a vzdělání, Pedagogická orientace Vědecký časopis České pedagogické společnsoti, Poříčí 31 603 00 Brno Czech Republic, Masaryk University Faculty of Education Institute for Research in School Education, p. 5-24, 20 pages, ISSN: 1211-4669, [Online], 2018
 23. M. Podzimek, Dostatečný důvod pro respekt k Jinakosti druhého, Kalábová, Helena, ed. a Meier, Miroslav, ed. Jinost ve výchově a sociálních vědách: implementace nových forem výuky ve speciální pedagogice. Vydání 1. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2017. 170 stran. ISBN 978-80-7494-346-1., Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-346-1, p. 27-37, 11 pages, 2017
 24. M. Podzimek, Výzvy teologickej reflexie vo vzťahu ku sekulárnemu svetu: Vzťah sociálnej práce a teológie v myslení Michala Opatrného., Pedagogické diskusie, 24 pages, ISSN: 1339-9217, n. 3, 2017
 25. M. Podzimek, Smysl tázání: Filosofický rámec otázky ve věku subhumanismu, Podzimek, Michal, ed. Tázání ve výchově a sociálních vědách., Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 9788074942600, p. 30-40, 11 pages, 2016
 26. M. Podzimek, Symptomatické potíže a výchova ke smyslu, Psychosom, Praha, Společnost pro psychosomatickou medicínu, p. 165-176, 12 pages, ISSN: 2336-7741, n. 3/2016, [Online], 2016
 27. M. Podzimek, The crisis of Effectiveness of Education in Postmodern Age, SGEM ITERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES AND ARTS, 1712 Sofia, Bulgaria, SGEM, 1, p. 1069-1074, 6 pages, ISSN: 2367-5659, [Online], 2016