kontakt.tul.cz

PaedDr. ICLic. Michal Podzimek, Ph.D., Th.D.

PaedDr. ICLic. Michal Podzimek, Ph.D., Th.D. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 4259EmployeeDepartment of Philosophy
+420 48535 4259ExternAcademic Counseling and Support Center

Publications

 1. M. Podzimek, Absit violentia rebus - Komenského didaktika, nestárnoucí pedagogický fenomén, JAN AMOS KOMENSKÝ STÁLE AKTUÁLNÍ A INSPIRATIVNÍ, Praha, Univerzita Jana Ámose Komenského Praha, 1, ISBN: 978-80-7452-205-5, p. 29-43, 15 pages, 2021
 2. M. Podzimek, Didaktické pojetí holismu na příkladu stoického motivačního horizontu vzhledem k celostnímu zdraví a rozvoji osobnosti, STACKEOVÁ, Daniela (ed.) Psychosomatická medicína 2020: nástroje psychosomatické medicíny. 1. vydání. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o.; Liberec: Společnost psychosomatické medicíny České lékařské společnosti JEP, 2020, Praha; Liberec, Společnost psychosomatické medicíny České lékařské společnosti JEP, ISBN: 978-80-87723-60-9, p. 251-269, 19 pages, 2020
 3. M. Podzimek, Filosofické důvody pro rovnost nejen mezi mužem a ženou, Dilemata žen a mužů v době postmoderní, Stráž pod Ralskem, Akademie Vězeňské služby ČR a integrované vzdělávání pomáhajících profesí - IVPP, 1, ISBN: 978-80-907836-5-2, p. 11-23, 13 pages, 2020
 4. M. Podzimek, Křesťanský učitel v sekularizované škole České republiky, Slavia Meridionalis, Warsaw, Poland, Institute of Slavi Studies, Polish Academy of Science, 1, 16 pages, ISSN: 2392-2400, n. 20, [Online], 2020
 5. M. Podzimek, Křesťanský učitel v sekularizované škole: Výzkum vztahu učitelů k obsahům víry v Libereckém kraji z hlediska teocentrického a antropocentrického humanismu, Caritas et Veritas, 1, p. 143-162, 20 pages, ISSN: 1805-0948, n. 2, [Online], 2020
 6. M. Podzimek, Proměny sexuality v postmoderním hédonismu, Fenomény postmoderny, Praha, Univerzita Jana Amose Komenského, ISBN: 978-80-7452-149-2, p. 231-246, 16 pages, 2020
 7. M. Podzimek, Problematická smrt boha v reflexi Vítězslava Gardavského, Filosofický časopis, Praha, p. 421-439, 19 pages, ISSN: 0015-1831, n. 3, [Online], 2019
 8. M. Podzimek, Problems of Narcissism in Education: The Culture of Narcissism as a Dangerous Global Phenomenon for the Future, PROBLEMS OF EDUCATION IN THE 21st CENTURY, 1, p. 489-501, 13 pages, ISSN: 1822-7864, n. 4, [Online], 2019
 9. L. Bajcura, H. Kalábová, M. Podzimek, The New Trends in Education of Specialists in Penitentiary Pedagogy, DZIURZYNSKI, K., DUDA, E., What is New in the Field of Education?, Warsaw, Poland, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 1, ISBN: 978-83-66010-31-4, p. 150-167, 18 pages, [Online], 2019
 10. M. Podzimek, Holistický přístup k pacientovi skrze theonomii, Psychosom, Praha, Společnost pro psychosomatickou medicínu, p. 42-53, 12 pages, ISSN: 2336-7741, n. 1, [Online], 2018
 11. M. Podzimek, Narcismus ve výchově a vzdělání, Pedagogická orientace Vědecký časopis České pedagogické společnsoti, Poříčí 31 603 00 Brno Czech Republic, Masaryk University Faculty of Education Institute for Research in School Education, p. 5-24, 20 pages, ISSN: 1211-4669, [Online], 2018
 12. M. Podzimek, Dostatečný důvod pro respekt k Jinakosti druhého, Kalábová, Helena, ed. a Meier, Miroslav, ed. Jinost ve výchově a sociálních vědách: implementace nových forem výuky ve speciální pedagogice. Vydání 1. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2017. 170 stran. ISBN 978-80-7494-346-1., Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-346-1, p. 27-37, 11 pages, 2017
 13. M. Podzimek, Výzvy teologickej reflexie vo vzťahu ku sekulárnemu svetu: Vzťah sociálnej práce a teológie v myslení Michala Opatrného., Pedagogické diskusie, 24 pages, ISSN: 1339-9217, n. 3, 2017
 14. M. Podzimek, Smysl tázání: Filosofický rámec otázky ve věku subhumanismu, Podzimek, Michal, ed. Tázání ve výchově a sociálních vědách., Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 9788074942600, p. 30-40, 11 pages, 2016
 15. M. Podzimek, Symptomatické potíže a výchova ke smyslu, Psychosom, Praha, Společnost pro psychosomatickou medicínu, p. 165-176, 12 pages, ISSN: 2336-7741, n. 3/2016, [Online], 2016
 16. M. Podzimek, The crisis of Effectiveness of Education in Postmodern Age, SGEM ITERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES AND ARTS, 1712 Sofia, Bulgaria, SGEM, 1, p. 1069-1074, 6 pages, ISSN: 2367-5659, [Online], 2016