kontakt.tul.cz

Ing. Jaroslava Dědková, Ph.D.

Ing. Jaroslava Dědková, Ph.D. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 2314Vice-DeanOffice of the Dean of the Faculty of Economics
+420 48535 2314Secretary of the DepartmentDepartment of Marketing and TradeH06043

Publications

 1. S. Myslivcová, O. Ungerman, J. Dědková, The current perception of personnel marketing, Scientific Papers of University of Pardubice, Pardubice, University of Pardubice, p. 161-173, 13 pages, ISSN: 1211-555X, n. 1, [Online], 2020
 2. J. Dědková, O. Ungerman, Film-Induced Tourism as a Support of a Tourist Region’s Competitive Ability, Conference Proceedings from International Scientific Conference “The Poprad Economic and Management Forum 2019: Current trends and challenges in businesses management”, 17th–18thOctober 2019, Poprad, Slovak Republic, Ružomberok, VERBUM,Catholic University in Ružomberok, ISBN: 978-80-561-0671-6, p. 393-404, 12 pages, [Online], 2019
 3. O. Ungerman, J. Dědková, Marketing Innovations in Industry 4.0 and Their Impacts on Current Enterprises, Applied Sciences (Switzerland), Basel Switzerland, MDPI AG, 1, 21 pages, ISSN: 2076-3417, n. 18, [Online], 2019
 4. O. Ungerman, J. Dědková, Model of the circular economy and its application in business practice, Environment, Development and Sustainability, Netherlands, Springer Science and Business Media LLC, 1, p. 3407-3432, 26 pages, ISSN: 1573-2975, n. 4, [Online], 2019
 5. S. Myslivcová, J. Dědková, O. Ungerman, The Current Perception of Personnel Marketing, Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D: Faculty of Economics and Administration, Pardubice, University of Pardubice, 1, p. 161-173, 13 pages, ISSN: 1211-555X, n. 45, [Online], 2019
 6. O. Ungerman, J. Dědková, Consumer perception of the impact of innovative marketing resulting from implementation of Industry 4.0, International Scientific Conference of Business Economics Management and Marketing – ISCOBEMM 2018, Česká republika, MASARYKOVA UNIV, ZEROTINOVO NAM 617-9, BRNO 601 77, CZECH REPUBLIC, ISBN: 978-80-210-9164-1, p. 225-231, 7 pages, [Online], 2018
 7. O. Ungerman, J. Dědková, Innovation in Marketing and How it is Perceived by Customers, 31st IBIMA Conference, Italy, 1, ISBN: 978-0-9998551-0-2, p. 2473-2480, 8 pages, [Online], 2018
 8. O. Ungerman, J. Dědková, K. Gurinová, The Impact of Marketing Innovation on the Competitiveness of Enterprises in the Context of Industry 4.0, Journal of Competitiveness, Zlín, Tomas Bata University in Zlin, 1, p. 132-148, 17 pages, ISSN: 1804-171X, n. 2, [Online], 2018
 9. O. Ungerman, J. Dědková, Innovative Marketing in the Context of Industrie 4.0, Liberec Economic Forum 2017, Liberec, Technical University of Liberec, ISBN: 978-80-7494-349-2, p. 162-170, 9 pages, 2017
 10. J. Dědková, Regionální produkty jako konkurenční výhoda turistického regionu, Gastronomie a cestovní ruch, Opava, Slezská univerzita v Opavě, 1, ISBN: 978-80-7510-240-9, p. 26-36, 11 pages, 2017
 11. J. Dědková, Strategický marketing pro kombinovanou formu studia, Liberec, 1, ISBN: 978-80-7494-353-9, 147 pages, 2017
 12. J. Dědková, The use of green marketing as a corporate competitive advantage in a Czech-German comparison, Opportunities and Threats to Current Business Management in Cross-border Comparison 2017, Chemnitz, ISBN: 978-3-86367-051-1, p. 31-38, 8 pages, 2017
 13. J. Dědková, O. Ungerman, Tourism in the Czech-Polish Border Area of Euroregion Nisa, The Poprad Economic and Management Forum 2017, 1, ISBN: 978-80-561-0519-1, p. 230-241, 12 pages, 2017
 14. Z. Potužáková, J. Demel, J. Dědková, Š. Hyblerová, J. Mačí, R. Čuhlová, Podnik v mezinárodním prostředí, Liberec, TUL, 1, ISBN: 978-80-7494-311-9, 160 pages, 2016
 15. J. Dědková, The Internationalisation of a German Company on the Czech marketing in the Czech-German Border Region, Opportunities and Threats to Current Business Management in Cross-border Comparison 2015, Chemnitz, Verlag der GUC, 1, ISBN: 978-3-86367-038-2, p. 25-32, 8 pages, 2015
 16. K. Blažková, J. Dědková, The Competitive Environment Among Companies in the Czech Part of Euroregion Neisse-Nisa-Nysa, E+M Ekonomie a management, Liberec, Technická univerzita Liberec, 1, p. 86-99, 14 pages, ISSN: 1212-3609, n. 3, 2014
 17. J. Dědková, The Importance of Regional Products in Promoting Tourism in the Czech Republic, Political sciences law,finance, economics and tourism, Sofia, SGEMInternational Multidisciplinary scientific conferences on social sciences and arts, 1, ISBN: 978-619-7105-27-8, p. 645-652, 8 pages, ISSN: 2367-5659, 2014
 18. J. Dědková, K. Blažková, The Strategy Involved in Placing a Czech Product on the German Market, Opportunities and Threats to Current Business Management in Cross-border Comparison 2014, Chemnitz, Verlag der GUC, 1, ISBN: 978-3-86367-029-0, p. 25-34, 10 pages, 2014
 19. J. Dědková, I. Honzáková, Sakrální stavby jako zdroj konkurenceschopnosti cestovního ruchu Libereckého kraje - oblast Semilsko a Českolipsko, DISPUTATIONES SCIENTIFICAE, Ružomberok, Katolícka univerzita v Ružomberoku, 1, p. 32;43, ISSN: 1335-9185, n. 4, 2013
 20. J. Dědková, D. Skrbková, Significant Competitiveness Factors of Companies in the Czech Part of the Euroregion Neisse-Nisa-Nysa, Proceedings of the 8th Europen conference on Innovation and Enterpreneurship, Bruxelles, Hogeschool- Universiteit Brussel, 1, ISBN: 978-1-909507-62-3, p. 212-220, 9 pages, 2013
 21. M. Folprecht, J. Dědková, The Competitiveness and Competitive Strategies of Companies in the Czech Part of Euroregion Nisa, Proceedings of the 11th International Conference Liberec Economic Forum 2013, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7372-953-0, p. 114;124, 2013
 22. J. Dědková, I. Honzáková, Cestovní ruch seniorů v ČR, Turystyka spoleczna, Stan i perspektywy rozwoju w Polsce i Republice Czeskiej, Jelenia Góra, Karkonoski Dom Numizmatyczny, 1, ISBN: 978-83-935434-0-3, p. 169;177, 2012
 23. J. Dědková, I. Honzáková, Partial Findings from a Research Project Studying Tourism of Senior Citizens, ACC Journal, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, p. 64-71, 8 pages, ISSN: 1803-9782, n. 3, 2012
 24. J. Dědková, Trademarks for Quality, for Origin And Their Significance for Customers on the Czech - German Borderland, ACC Journal, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, p. 34;41, ISSN: 1803-9782, n. 2, 2012
 25. I. Honzáková, J. Dědková, Základy marketingu pro kombinované studium, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 3, ISBN: 978-80-7372-897-7, 2012
 26. S. Myslivcová, I. Honzáková, J. Dědková, Consumer behavior in the Czech - German part of the Euroregion Neisse-Nisa-Nysa, ACC Journal, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, p. 37;45, ISSN: 1803-9782, n. 3, 2011
 27. J. Dědková, S. Myslivcová, I. Honzáková, CRM in Theory and in Praktice, New trends of business management in theory and practice in crossborder comparison, Chemnitz, Verlag der Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling m.b.H, 1, ISBN: 978-3-86367-007-8, p. 27;35, 2011
 28. I. Honzáková, S. Myslivcová, J. Dědková, Nákupní chování zákazníků mobilních telefonátů, Obchod a finance, Praha, Česká zemědělská univerzita v Praze, 1, ISBN: 978-80-213-2235-6, p. 22;30, 2011
 29. J. Dědková, Spotřebitelské chování pro kombinované studium, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7372-713-0, 2011
 30. J. Dědková, I. Honzáková, Analýza chování zákazníků v česko-německé části Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa, Acta Universitatis Bohemiae Meridionales, České Budějovice, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 1, p. 13;20, ISSN: 1212-3285, n. 4, 2010
 31. J. Dědková, I. Honzáková, S. Myslivcová, P. Branda, K. Kahl, Analýza nákupního chování v česko-německé části Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 9788073725938, 2010
 32. J. Dědková, Ekoznačka jako hodnota pro zákazníka, Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dosledky´10, Žilina, Žilinská univerzita v Žiline, 1, p. 62;67, ISSN: 1336-5878, 2010
 33. J. Dědková, The meaning of colours in marketing, Knowledge society, Sofia, KSI Transactions on Knowledge Society, 1, p. 82;85, ISSN: 1313-4787, n. 1, 2010
 34. J. Dědková, Atributy hodnoty pro zákazníka v oblasti výrobních firem na B2C trzích, Diferencované řízení vztahů se zákazníky, Praha, Grada Publishing, 1, ISBN: 9788024731551, 2009
 35. J. Dědková, Metodika výzkumu CRM na B2C trzích, Diferencované řízení vztahů se zákazníky, Praha, Grada Publishing, 1, ISBN: 9788024731551, 2009
 36. J. Dědková, Míra diferenciace vztahů se zákazníky na B2C trzích, Diferencované řízení vztahů se zákazníky, Praha, Grada Publishing, 1, ISBN: 9788024731551, 2009
 37. J. Dědková, Postoj spotřebitelů k obalům a jejich recyklaci, Obchod, jakost a finance v podnicích-determinanty konkurenceschopnosti VII, Praha, Česká zemědělská univerzita v Praze, 1, ISBN: 9788021319417, p. 18;23, 2009
 38. P. Strnad, J. Dědková, Strategický marketing, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 3, ISBN: 9788073724504, 2009
 39. J. Dědková, The meaning of cover in the Knowledge Society, Knowledge society, Sofia, KSI Transactions on Knowledge Society, 1, p. 35;38, ISSN: 1313-4787, n. 3, 2009
 40. J. Dědková, I. Honzáková, Základy marketingu, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 4, ISBN: 9788073725143, 2009