doc. PhDr. Ing. Jaroslava Dědková, Ph.D.

doc. PhDr. Ing. Jaroslava Dědková, Ph.D. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 2314Head of DepartmentDepartment of Marketing and TradeH06038

Publications

 1. R. Cheraghalizadeh, J. Dědková, DO SERVICE QUALITY AND SOCIAL MEDIA MARKETING IMPROVE CUSTOMER RETENTION IN HOTELS? TESTING THE MEDIATION EFFECT, E M Ekonomie a Management, Liberec, Technical University of Liberec, p. 118-133, 16 pages, ISSN: 1212-3609, n. 2, [Online], 2022
 2. R. Cheraghalizadeh, J. Dědková, THE EFFECT OF SOCIAL MEDIA MARKETING ON CUSTOMER RETENTION IN HOTELS, The XB-CON International Conference 2021, 10 pages, 2022
 3. L. Červová, B. Brandová, J. Dědková, J. Vávrová, A. Skibińska, Výzvy gastronomie v polsko-českém příhraničí/Wyzwania gastronomii na polsko-czeskim pograniczu, Liberec, Venkovský prostor, o.p.s., 1, ISBN: 978-80-903897-8-6, 197 pages, 2022
 4. R. Cheraghalizadeh, J. Dědková, J. Holendová, Application of Social Media from Hotel Point of View: How to Retain Customers?, 5th International Conference on Human Resource Management, Social, Culture & Social Works, Barcelona, European Social Science foundation, 15 pages, 2021
 5. O. Ungerman, J. Dědková, Current Implementation of the Circular Economy in Enterprises in the Czech Republic, Review of Economic Perspectives, WARSAW, Sciendo, p. 189-213, 25 pages, ISSN: 1213-2446, n. 2, [Online], 2021
 6. J. Dědková, O. Ungerman, Environmental Activities of Consumersas part of a Circular Economy, Opportunities and Threats to Current Business Management in Cross-border Comparison 2021, ISBN: 978-3-86367-02, 14 pages, 2021
 7. L. Červová, O. Ungerman, J. Dědková, Strategie rozvoje Turistického regionu Jizerské hory, 41 pages, [Online], 2021
 8. J. Dědková, O. Ungerman, Analysis of tourism services in the Czech-Polish part of the Euroregion Neisse, Trendy v podnikání, Plzeň, University of West Bohemia, p. 21-30, 10 pages, ISSN: 1805-0603, n. 1, [Online], 2020
 9. L. Červová, J. Dědková, O. Ungerman, Analýza a návrh strategie rozvoje cestovního ruchu v Libereckém kraji - analytická část, 36 pages, 2020
 10. J. Dědková, Inovativní marketing jako zdroj konkurenceschopnosti, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-522-9, 223 pages, 2020
 11. S. Myslivcová, O. Ungerman, J. Dědková, The current perception of personnel marketing, Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D: Faculty of Economics and Administration, Pardubice, University of Pardubice, p. 161-173, 13 pages, ISSN: 1211-555X, n. 45, [Online], 2020
 12. J. Dědková, O. Ungerman, Film-Induced Tourism as a Support of a Tourist Region’s Competitive Ability, Conference Proceedings from International Scientific Conference “The Poprad Economic and Management Forum 2019: Current trends and challenges in businesses management”, 17th–18thOctober 2019, Poprad, Slovak Republic, Ružomberok, VERBUM,Catholic University in Ružomberok, ISBN: 978-80-561-0671-6, p. 393-404, 12 pages, [Online], 2019
 13. O. Ungerman, J. Dědková, Marketing Innovations in Industry 4.0 and Their Impacts on Current Enterprises, Applied Sciences, Basel Switzerland, MDPI AG, 1, 21 pages, ISSN: 2076-3417, n. 18, [Online], 2019
 14. O. Ungerman, J. Dědková, Model of the circular economy and its application in business practice, Environment, Development and Sustainability, Netherlands, Springer Science and Business Media LLC, 1, p. 3407-3432, 26 pages, ISSN: 1573-2975, n. 4, [Online], 2019
 15. S. Myslivcová, J. Dědková, O. Ungerman, The Current Perception of Personnel Marketing, Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D: Faculty of Economics and Administration, Pardubice, University of Pardubice, 1, p. 161-173, 13 pages, ISSN: 1211-555X, n. 45, [Online], 2019
 16. O. Ungerman, J. Dědková, Consumer perception of the impact of innovative marketing resulting from implementation of Industry 4.0, International Scientific Conference of Business Economics Management and Marketing – ISCOBEMM 2018, Česká republika, MASARYKOVA UNIV, ZEROTINOVO NAM 617-9, BRNO 601 77, CZECH REPUBLIC, ISBN: 978-80-210-9164-1, p. 225-231, 7 pages, [Online], 2018
 17. O. Ungerman, J. Dědková, Innovation in Marketing and How it is Perceived by Customers, 31st IBIMA Conference, Italy, 1, ISBN: 978-0-9998551-0-2, p. 2473-2480, 8 pages, [Online], 2018
 18. O. Ungerman, J. Dědková, K. Gurinová, The Impact of Marketing Innovation on the Competitiveness of Enterprises in the Context of Industry 4.0, Journal of Competitiveness, Zlín, Tomas Bata University in Zlin, 1, p. 132-148, 17 pages, ISSN: 1804-171X, n. 2, [Online], 2018
 19. O. Ungerman, J. Dědková, Innovative Marketing in the Context of Industrie 4.0, Liberec Economic Forum 2017, Liberec, Technical University of Liberec, ISBN: 978-80-7494-349-2, p. 162-170, 9 pages, 2017
 20. J. Dědková, Regionální produkty jako konkurenční výhoda turistického regionu, Gastronomie a cestovní ruch, Opava, Slezská univerzita v Opavě, 1, ISBN: 978-80-7510-240-9, p. 26-36, 11 pages, 2017
 21. J. Dědková, Strategický marketing pro kombinovanou formu studia, Liberec, 1, ISBN: 978-80-7494-353-9, 147 pages, 2017
 22. J. Dědková, The use of green marketing as a corporate competitive advantage in a Czech-German comparison, Opportunities and Threats to Current Business Management in Cross-border Comparison 2017, Chemnitz, ISBN: 978-3-86367-051-1, p. 31-38, 8 pages, 2017
 23. J. Dědková, O. Ungerman, Tourism in the Czech-Polish Border Area of Euroregion Nisa, The Poprad Economic and Management Forum 2017, 1, ISBN: 978-80-561-0519-1, p. 230-241, 12 pages, 2017
 24. Z. Potužáková, J. Demel, J. Dědková, Š. Hyblerová, J. Mačí, R. Čuhlová, Podnik v mezinárodním prostředí, Liberec, TUL, 1, ISBN: 978-80-7494-311-9, 160 pages, 2016
 25. J. Dědková, The Internationalisation of a German Company on the Czech marketing in the Czech-German Border Region, Opportunities and Threats to Current Business Management in Cross-border Comparison 2015, Chemnitz, Verlag der GUC, 1, ISBN: 978-3-86367-038-2, p. 25-32, 8 pages, 2015
 26. K. Blažková, J. Dědková, The Competitive Environment Among Companies in the Czech Part of Euroregion Neisse-Nisa-Nysa, E+M Ekonomie a Management, Liberec, Technická univerzita Liberec, 1, p. 86-99, 14 pages, ISSN: 1212-3609, n. 3, 2014
 27. J. Dědková, The Importance of Regional Products in Promoting Tourism in the Czech Republic, Political sciences law,finance, economics and tourism, Sofia, SGEMInternational Multidisciplinary scientific conferences on social sciences and arts, 1, ISBN: 978-619-7105-27-8, p. 645-652, 8 pages, ISSN: 2367-5659, 2014
 28. J. Dědková, K. Blažková, The Strategy Involved in Placing a Czech Product on the German Market, Opportunities and Threats to Current Business Management in Cross-border Comparison 2014, Chemnitz, Verlag der GUC, 1, ISBN: 978-3-86367-029-0, p. 25-34, 10 pages, 2014
 29. J. Dědková, I. Honzáková, Sakrální stavby jako zdroj konkurenceschopnosti cestovního ruchu Libereckého kraje - oblast Semilsko a Českolipsko, 2013
 30. J. Dědková, D. Skrbková, Significant Competitiveness Factors of Companies in the Czech Part of the Euroregion Neisse-Nisa-Nysa, Proceedings of the 8th Europen conference on Innovation and Enterpreneurship, Bruxelles, Hogeschool- Universiteit Brussel, 1, ISBN: 978-1-909507-62-3, p. 212-220, 9 pages, 2013
 31. M. Folprecht, J. Dědková, The Competitiveness and Competitive Strategies of Companies in the Czech Part of Euroregion Nisa, 2013
 32. J. Dědková, I. Honzáková, Cestovní ruch seniorů v ČR, 2012
 33. J. Dědková, I. Honzáková, Partial Findings from a Research Project Studying Tourism of Senior Citizens, ACC Journal, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, p. 64-71, 8 pages, ISSN: 1803-9782, n. 3, 2012
 34. J. Dědková, Trademarks for Quality, for Origin And Their Significance for Customers on the Czech - German Borderland, ACC Journal, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, p. 34;41, ISSN: 1803-9782, n. 2, 2012
 35. I. Honzáková, J. Dědková, Základy marketingu pro kombinované studium, 2012
 36. S. Myslivcová, I. Honzáková, J. Dědková, Consumer behavior in the Czech - German part of the Euroregion Neisse-Nisa-Nysa, ACC Journal, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, p. 37;45, ISSN: 1803-9782, n. 3, 2011
 37. J. Dědková, S. Myslivcová, I. Honzáková, CRM in Theory and in Praktice, New trends of business management in theory and practice in crossborder comparison, Chemnitz, Verlag der Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling m.b.H, 1, ISBN: 978-3-86367-007-8, p. 27;35, 2011
 38. I. Honzáková, S. Myslivcová, J. Dědková, Nákupní chování zákazníků mobilních telefonátů, 2011
 39. J. Dědková, Spotřebitelské chování pro kombinované studium, 2011
 40. J. Dědková, I. Honzáková, Analýza chování zákazníků v česko-německé části Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa, Acta Universitatis Bohemiae Meridionales, České Budějovice, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 1, p. 13;20, ISSN: 1212-3285, n. 4, 2010
 41. J. Dědková, I. Honzáková, S. Myslivcová, P. Branda, K. Kahl, Analýza nákupního chování v česko-německé části Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 9788073725938, 2010
 42. J. Dědková, Ekoznačka jako hodnota pro zákazníka, 2010
 43. J. Dědková, The meaning of colours in marketing, 2010
 44. J. Dědková, Postoj spotřebitelů k obalům a jejich recyklaci, 2009
 45. P. Strnad, J. Dědková, Strategický marketing, 2009
 46. J. Dědková, The meaning of cover in the Knowledge Society, 2009
 47. J. Dědková, I. Honzáková, Základy marketingu, 2009