Ing. Martina Černíková, Ph.D.

Ing. Martina Černíková, Ph.D. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 2408Head of DepartmentDepartment of Finance and AccountingH 08043

Publications

 1. Z. Brabec, M. Černíková, Š. Hyblerová, R&D deductions in the Czech Republic: Is the amount dependent on the size of a company?, Knowledge and Performance Management, LLC CPC Business Perspectives, p. 150-162, 13 pages, ISSN: 2543-5507, n. 1, [Online], 2023
 2. Z. Brabec, M. Černíková, Š. Hyblerová, Selected Aspects of Indirect R&D Support in the Czech Republic, Journal of International Studies, Szczecin, Centre of Sociological Research, NGO, p. 51-64, 14 pages, ISSN: 2071-8330, n. 3, [Online], 2022
 3. M. Černíková, Š. Hyblerová, TAX SUPPORT EVALUATION FOR R&D ACTIVITIES OF COMPANIES, TECHNOLOGICAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF ECONOMY, Vilnius, Lithuania, VILNIUS GEDIMINAS TECH UNIVSAULETEKIO AL 11, VILNIUS LT-10223, LITHUANIA, p. 1057-1071, 15 pages, ISSN: 2029-4913, n. 5, [Online], 2021
 4. M. Černíková, J. Nosek, M. Černík, Combination of nZVI and DC for the in-situ remediation of chlorinated ethenes: An environmental and economic case study, Chemosphere, Elsevier Ltd., 1, 9 pages, ISSN: 0045-6535, [Online], 2020
 5. H. Jáčová, O. Hasprová, O. Malíková, Z. Brabec, Š. Hyblerová, M. Černíková, M. Händelová, D. Pur, R. Hojná, L. Strýčková, J. Adamek, M. Bak, J. Dziuba, E. Hajduga, J. Kogut, A. Koza, P. Konieczna, W. Krawiec, R. Kurek, T. Orzeszko, A. Politaj, M. Solarz, Ekonomické aspekty podnikání v česko-polském příhraničí/Ekonomiczne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej na polsko-czeskim pograniczu, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-483-3, 369 pages, 2019
 6. Š. Hyblerová, M. Černíková, Selected Issues of Company Debt Resources Management in the Context of Tax Legislation, Journal of Engineering and Applied Sciences, Medwell Publications, p. 10517-10521, 5 pages, ISSN: 1816-949X, n. 9, [Online], 2019
 7. Š. Hyblerová, M. Černíková, An Approach to Environmental Investment Decision-Making, Journal of Engineering and Applied Sciences, Medwell Journals, p. 3677-3682, 6 pages, ISSN: 1816-949X, n. 4, 2018
 8. M. Černíková, Z. Brabec, Intangible assets in accounting and tax legislation in the Czech Republic, Proceedings of the 5th International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts sgem 2018, Sofia, STEF92 Technology Ltd., 1, ISBN: 978-619-7408-63-8, p. 215-222, 8 pages, ISSN: 2367-5659, 2018
 9. M. Černíková, Tax Optimization of Intangible Assets in the Czech Environment, Ad Alta: Journal of Interdisciplinary Research, Hradec Králové, MAGNANIMITAS Assn., 1, p. 43-46, 4 pages, ISSN: 1804-7890, n. 1, 2018
 10. M. Černíková, Š. Hyblerová, Corporate Tax in Public Finance System of the Czech Republic, 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts, Sofia, Bulgaria, Stef92 Technology, 1, ISBN: 978-619-7408-15-7, p. 147-154, 8 pages, ISSN: 2367-5659, [Online], 2017
 11. Š. Hyblerová, M. Černíková, O. Malíková, M. Lamr, K. Císařová, Indicating Financial Health of Czech Companies with the Support of Modern Methods of Multidimensional Data Processing, 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts, Sofia, Bulgaria, Stef92 Technology, ISBN: 978-619-7408-15-7, p. 353-360, 8 pages, ISSN: 2367-5659, [Online], 2017
 12. M. Černíková, Š. Hyblerová, Motivation for the Use of Company Debt Resources in the Context of Indebtedness Level, 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts, Sofia, Bulgaria, Stef92 Technology, 1, ISBN: 9786197105933, p. 715-722, 8 pages, [Online], 2017
 13. O. Hasprová, L. Strýčková, H. Jáčová, M. Černíková, R. Hojná, O. Malíková, Z. Brabec, R. Kafková, D. Pur, Výkonnost podniku v závislosti na účetních, finančních a daňových faktorech, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-309-6, 210 pages, 2016
 14. M. Černíková, O. Malíková, Accounting agenda and evaluation of enterprises' environmental activities in the Czech Republic, International Journal of Sustainable Development and Planning, WIT, Ashurst Lodge, Southampton, WIT Press, 1, p. 177-189, 13 pages, ISSN: 1743-7601, n. 2, [Online], 2015
 15. M. Černíková, O. Malíková, Financial Management - Accounting and Tax Aspects of Debt Capital Decision Making, SGEM International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts, Albena, SGEM, 1, ISBN: 978-619-7105-26-1, p. 19-27, 9 pages, ISSN: 2367-5659, 2014
 16. M. Černíková, Financial Management of Enterprises in the Context of Legal Entity Income Tax in the Czech Republic, SGEM International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts, Albena, SGEM, 1, ISBN: 978-619-7105-26-1, p. 295-303, 9 pages, ISSN: 2367-5659, 2014
 17. M. Černíková, The Czech Republic Atmospheric Protection in the Context of Tax Legislation, International Journal of Sustainable Development and Planning, WIT Press, 1, p. 2-15, 14 pages, ISSN: 1743-7601, n. 1, 2014
 18. O. Malíková, M. Černíková, The Impact of Corporate Income tax on the Czech Macroeconomic Environment and the Financial management of Companies, 2014
 19. M. Černíková, O. Malíková, Capital structure of an enterprise – open questions regarding its displaying under the Czech legislative conditions, Proceedings of the 11th international conference Liberec Economic Forum 2013, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7372-953-0, p. 104-113, 10 pages, 2013
 20. M. Černíková, O. Malíková, Environmental Impact Identified from Company Accounts in the Czech Republic, WIT Transactions on Ecology and the Environment, Ashurst Lodge, WIT Press, 1, ISBN: 978-1-84564-886-2, p. 695;703, ISSN: 1743-3541, n. 179, 2013
 21. M. Černíková, Financial management in the 21st century, Saarbrücken, Lambert Academic Publishing, 1, ISBN: 978-3-659-49097-2, 2013
 22. M. Černík, L. Lacinová, J. Hrabal, M. Černíková, In-situ Combination of Bio and Abio Remediation of Chlorinated Ethenes, Ecological Chemistry and Engineering S, Opole, SOC ECOLOGICAL CHEMISTRY & ENGINEERING, 3, p. 463-473, 11 pages, ISSN: 1898-6196, n. 3, 2013
 23. M. Černíková, Theoretical Aspects of the Monitoring of Environmental Activities by Managements of Enterprises, ACC Journal, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, p. 55-64, 10 pages, ISSN: 1803-9782, n. 3, 2012
 24. M. Černíková, Daňové praktikum finančního manažera, 2011
 25. M. Černíková, O. Malíková, Environmental Tools of Atmospheric Protection in the Czech Republic, WIT Transactions on Ecology and the Environment, Ashurst Lodge, WIT Press, 1, p. 423-433, 11 pages, ISSN: 1743-3541, n. 147, 2011
 26. M. Černíková, D. Pur, Management environmentálních aktivit podniků, Liberec, Výzkumný ústav textilních strojů Liberec, 1, ISBN: 978-80-87184-23-3, 2011
 27. M. Černíková, The Teoretical and Practical Aspects of Ecology Tax Reform in the Czech Republic, Proceedings of the 10th International Conference Liberec Economic Forum 2011, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7372-755-0, p. 82-90, 9 pages, 2011
 28. M. Černíková, Environmentální aspekty v účetnictví podniků ČR, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 9788073726720, 2010
 29. Š. Hyblerová, M. Černíková, Finanční řízení environmentálních investičních projektů, Liberec, VUTS, a.s., 2009, ISBN: 978-80-87184-09-7, 128 pages, 2009
 30. M. Černíková, J. Horák, Š. Hyblerová, O. Malíková, Interaktivní e-learningové kurzy a jejich využití při studiu na HF TUL, 2009