kontakt.tul.cz

Ing. Martina Černíková, Ph.D.

Ing. Martina Černíková, Ph.D. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 2408Head of DepartmentDepartment of Finance and AccountingH08043

Publications

 1. M. Černíková, J. Nosek, M. Černík, Combination of nZVI and DC for the in-situ remediation of chlorinated ethenes: An environmental and economic case study, Chemosphere, Elsevier Ltd., 1, 9 pages, ISSN: 0045-6535, [Online], 2020
 2. H. Jáčová, O. Hasprová, O. Malíková, Z. Brabec, Š. Hyblerová, M. Černíková, M. Händelová, D. Pur, R. Hojná, L. Strýčková, J. Adamek, M. Bak, J. Dziuba, E. Hajduga, J. Kogut, A. Koza, P. Konieczna, W. Krawiec, R. Kurek, T. Orzeszko, A. Politaj, M. Solarz, Ekonomické aspekty podnikání v česko-polském příhraničí/Ekonomiczne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej na polsko-czeskim pograniczu, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-483-3, 369 pages, 2019
 3. Š. Hyblerová, M. Černíková, Selected Issues of Company Debt Resources Management in the Context of Tax Legislation, Journal of Engineering and Applied Sciences, Medwell Publications, p. 10517-10521, 5 pages, ISSN: 1816-949X, n. 9, [Online], 2019
 4. Š. Hyblerová, M. Černíková, An Approach to Environmental Investment Decision-Making, Journal of Engineering and Applied Sciences, Medwell Journals, p. 3677-3682, 6 pages, ISSN: 1816-949X, n. 4, 2018
 5. M. Černíková, Z. Brabec, Intangible assets in accounting and tax legislation in the Czech Republic, Proceedings of the 5th International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts sgem 2018, Sofia, STEF92 Technology Ltd., 1, ISBN: 978-619-7408-63-8, p. 215-222, 8 pages, ISSN: 2367-5659, 2018
 6. M. Černíková, Tax Optimization of Intangible Assets in the Czech Environment, Ad Alta: Journal of Interdisciplinary Research, Hradec Králové, MAGNANIMITAS Assn., 1, p. 43-46, 4 pages, ISSN: 1804-7890, n. 1, 2018
 7. M. Černíková, Š. Hyblerová, Corporate Tax in Public Finance System of the Czech Republic, 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts, Sofia, Bulgaria, Stef92 Technology, 1, ISBN: 978-619-7408-15-7, p. 147-154, 8 pages, ISSN: 2367-5659, [Online], 2017
 8. Š. Hyblerová, M. Černíková, O. Malíková, M. Lamr, K. Císařová, Indicating Financial Health of Czech Companies with the Support of Modern Methods of Multidimensional Data Processing, 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts, Sofia, Bulgaria, Stef92 Technology, ISBN: 978-619-7408-15-7, p. 353-360, 8 pages, ISSN: 2367-5659, [Online], 2017
 9. M. Černíková, Š. Hyblerová, Motivation for the Use of Company Debt Resources in the Context of Indebtedness Level, 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts, Sofia, Bulgaria, Stef92 Technology, 1, ISBN: 9786197105933, p. 715-722, 8 pages, [Online], 2017
 10. O. Hasprová, L. Strýčková, H. Jáčová, M. Černíková, R. Hojná, O. Malíková, Z. Brabec, R. Kafková, D. Pur, Výkonnost podniku v závislosti na účetních, finančních a daňových faktorech, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-309-6, 210 pages, 2016
 11. M. Černíková, O. Malíková, Accounting agenda and evaluation of enterprises' environmental activities in the Czech Republic, International Journal of Sustainable Development and Planning, WIT, Ashurst Lodge, Southampton, WIT Press, 1, p. 177-189, 13 pages, ISSN: 1743-7601, n. 2, [Online], 2015
 12. M. Černíková, O. Malíková, Financial Management - Accounting and Tax Aspects of Debt Capital Decision Making, SGEM International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts, Albena, SGEM, 1, ISBN: 978-619-7105-26-1, p. 19-27, 9 pages, ISSN: 2367-5659, 2014
 13. M. Černíková, Financial Management of Enterprises in the Context of Legal Entity Income Tax in the Czech Republic, SGEM International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts, Albena, SGEM, 1, ISBN: 978-619-7105-26-1, p. 295-303, 9 pages, ISSN: 2367-5659, 2014
 14. M. Černíková, The Czech Republic Atmospheric Protection in the Context of Tax Legislation, International Journal of Sustainable Development and Planning, WIT Press, 1, p. 2-15, 14 pages, ISSN: 1743-7601, n. 1, 2014
 15. O. Malíková, M. Černíková, The Impact of Corporate Income tax on the Czech Macroeconomic Environment and the Financial management of Companies, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, Wroclaw University of Economics, 1, p. 135-142, 8 pages, ISSN: 1899-3192, n. 1, 2014
 16. M. Černíková, O. Malíková, Capital structure of an enterprise – open questions regarding its displaying under the Czech legislative conditions, Proceedings of the 11th international conference Liberec Economic Forum 2013, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7372-953-0, p. 104-113, 10 pages, 2013
 17. M. Černíková, O. Malíková, Environmental Impact Identified from Company Accounts in the Czech Republic, WIT Transactions on Ecology and the Environment, Ashurst Lodge, WIT Press, 1, ISBN: 978-1-84564-886-2, p. 695;703, ISSN: 1743-3541, n. 179, 2013
 18. M. Černíková, Financial management in the 21st century, Saarbrücken, Lambert Academic Publishing, 1, ISBN: 978-3-659-49097-2, 2013
 19. M. Černík, L. Lacinová, J. Hrabal, M. Černíková, In-situ Combination of Bio and Abio Remediation of Chlorinated Ethenes, Ecological Chemistry and Engineering S, Opole, SOC ECOLOGICAL CHEMISTRY & ENGINEERING, 3, p. 463-473, 11 pages, ISSN: 1898-6196, n. 3, 2013
 20. M. Černíková, Theoretical Aspects of the Monitoring of Environmental Activities by Managements of Enterprises, ACC Journal, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, p. 55-64, 10 pages, ISSN: 1803-9782, n. 3, 2012
 21. M. Černíková, Daňové praktikum finančního manažera, Liberec, Výzkumný ústav textilních strojů Liberec, 1, ISBN: 978-80-87184-22-6, 2011
 22. M. Černíková, O. Malíková, Environmental Tools of Atmospheric Protection in the Czech Republic, WIT Transactions on Ecology and the Environment, Ashurst Lodge, WIT Press, 1, p. 423-433, 11 pages, ISSN: 1743-3541, n. 147, 2011
 23. M. Černíková, D. Pur, Management environmentálních aktivit podniků, Liberec, Výzkumný ústav textilních strojů Liberec, 1, ISBN: 978-80-87184-23-3, 2011
 24. M. Černíková, The Teoretical and Practical Aspects of Ecology Tax Reform in the Czech Republic, Proceedings of the 10th International Conference Liberec Economic Forum 2011, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7372-755-0, p. 82-90, 9 pages, 2011
 25. M. Černíková, Environmentální aspekty v účetnictví podniků ČR, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 9788073726720, 2010
 26. M. Černíková, Š. Hyblerová, Finanční řízení environmentálních investičních projektů, Liberec, Výzkumný ústav textilních strojů Liberec, 1, ISBN: 9788087184097, 2009
 27. M. Černíková, J. Horák, Š. Hyblerová, O. Malíková, Interaktivní e-learningové kurzy a jejich využití při studiu na HF TUL, Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi, Zlín, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 1, ISBN: 9788073187989, p. 1;10, 2009