PhDr. Magda Nišponská, Ph.D.

PhDr. Magda Nišponská, Ph.D. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 2915EmployeeDepartment of Pedagogy and PsychologyG 04044

Publications

  1. M. Nišponská, Manipulation of Time Continuity in Shared Narratives. On the Construction of Collective “Truths” and Its Ambivalent Function in the Social World and in Education, Historia scholastika, Praha, NPMK a TUL, p. 59-86, 28 pages, ISSN: 2336-680X, n. 2, [Online], 2023
  2. D. Kasperová, J. Novotová, M. Nišponská, R. Harazinová, S. Kiryková, Neformální vzdělávání, Liberec, TUL, 1, ISBN: 978-80-7494-631-8, 130 pages, [Online], 2023
  3. M. Nišponská, Rozvíjení mentalizace při skupinové expresivní artefiletice, Neformální vzdělávání, TUL, 1, ISBN: 978-80-7494-631-8, p. 63-78, 16 pages, [Online], 2023
  4. M. Nišponská, A. Rozkovcová, H. Picková, J. Jursová, P. Urbánek, O. Dymokurský, Sociální klima učitelských sborů základních a středních škol: Diagnostika klimatu a intervence, PSYCHOLÓGIA PRÁCE A ORGANIZÁCIE 2023 ZBORNÍK PRÍSPEVKOV Z MEDZINÁRODNEJ KONFERENCIE, Košice, UPJŠ, ISBN: 978-80-574-0265-7, p. 236-246, 11 pages, [Online], 2023
  5. M. Nišponská, Význam mentalizace pro osobnosti růst pedagoga, Neformální vzdělávání, Liberec, TUL, 1, ISBN: 978-80-7494-631-8, p. 45-62, 18 pages, [Online], 2023
  6. M. Nišponská, Mentalization and Its Use in Schools, Pedagogika, Praha, Pedagogická fakulta UK, p. 535-552, 18 pages, ISSN: 0031-3815, n. 4, [Online], 2022
  7. M. Nišponská, K významu sdílení osobní minulosti pro narativní identitu, Historia Scholastica, Praha, NPMJAK, p. 79-94, 16 pages, ISSN: ISSN 2336, n. 2, [Online], 2017
  8. J. Novotová, M. Nišponská, Sebehodnocení a hodnocení profesních kompetencí studentů učitelství na souvislých pedagogických praxích, Časopis Lifelong learning, Brno, Institut celoživotního vzdělávání, Mendelova univerzita v Brně, p. 54-73, 20 pages, ISSN: 1804-526X, n. 1, 2017