kontakt.tul.cz

Ing. Jan Koprnický, Ph.D.

Ing. Jan Koprnický, Ph.D. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 3290Secretary of the DepartmentInstitute of Mechatronics and Computer EngineeringA01040
+420 48535 3290Vice-ChairpersonAcademic Senate of Faculty of Mechatronics

Publications

 1. J. Koprnický, D. Griaznov, Electromyography control of robotic systems, Studentská konference Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií 2020, Liberec, TUL, 1 pages, [Online], 2020
 2. J. Koprnický, 3D tisk a robotické ruce, Sborník příspěvků SKAKUII 2019 SEKEL 2019, Harrachov, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-491-8, p. 13-16, 4 pages, 2019
 3. Z. Plíva, J. Koprnický, J. Drábková, L. Petržílka, Guidelines for Writing Bachelor or Master Thesis, Liberec, TU v Liberci, 3, ISBN: 978-80-7494-456-7, 60 pages, [Online], 2019
 4. Z. Plíva, J. Koprnický, J. Drábková, L. Petržílka, Metodika zpracování bakalářských a diplomových prací, Liberec, TU v Liberci, 3, ISBN: 978-80-7494-455-0, 57 pages, [Online], 2019
 5. J. Koprnický, J. Šafka, M. Ackermann, Using of 3D Printing Technology in Low Cost Prosthetics, Materials Science Forum, 1, p. 199-206, 8 pages, ISSN: 0255-5476, [Online], 2018
 6. J. Koprnický, J. Šafka, P. Najman, 3D Printed Bionic Prosthetic Hands, Proceedings of the 2017 IEEE International Workshop of Electronics, Control, Measurement, Signals and their Application to Mechatronics, ECMSM 2017, Donostia - San Sebastian, IEEE, 1, ISBN: 978-1-5090-5582-1, 6 pages, 2017
 7. P. Najman, J. Koprnický, Bionická ruka, Studentská konference Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií 2017, Liberec, FM TUL, 1, 2 pages, [Online], 2017
 8. J. Koprnický, P. Najman, Ovládání bionické ruky vyrobené technologií 3D tisku, Trendy v biomedicínském inženýrství, Ostrava, VŠB-TU, 1, 4 pages, [Online], 2017
 9. J. Šafka, M. Lachman, R. Srb, J. Koprnický, Optimal tool path searching and tool selection for machining of complex surfaces, IEEE International Workshop of Electronics, Control, Measurement, Signals and their Application to Mechatronics (ECMSM), Liberec, IEEE, 1, ISBN: 978-1-4799-6972-2, p. 66-69, 4 pages, [Online], 2015
 10. J. Černohorský, P. Jandura, J. Koprnický, P. Mrázek, Studie proveditelnosti mobilního robotu v prostorách přádelny - Robot č.1, 2015
 11. J. Černohorský, P. Rydlo, M. Novák, J. Koprnický, Studie proveditelnosti mobilního robotu v prostorách přádelny - Robot č.2, 2015
 12. J. Černohorský, M. Novák, J. Koprnický, P. Rydlo, Studie proveditelnosti mobilního robotu v prostorách přádelny - Robot č.3, 2015
 13. J. Černohorský, M. Novák, J. Koprnický, P. Rydlo, Studie proveditelnosti mobilního robotu v prostorách přádelny - Robot č.4, 2015
 14. Z. Plíva, J. Drábková, J. Koprnický, L. Petržílka, Guidelines for Writing Bachelor or Master Thesis, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-104-7, 58 pages, [Online], 2014
 15. Z. Plíva, J. Drábková, J. Koprnický, L. Petržílka, Metodika zpracování bakalářských a diplomových prací, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 2, ISBN: 978-80-7494-049-1, 58 pages, [Online], 2014