Ing. Jan Koprnický, Ph.D.

Ing. Jan Koprnický, Ph.D. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 3290Vice-DeanDean's Office of FM TULA 01040
+420 48535 3290Secretary of the DepartmentInstitute of Mechatronics and Computer EngineeringA 01040
+420 48535 3290Vice-ChairpersonAcademic Senate of Faculty of Mechatronics

Publications

 1. M. Zizienová, P. Vrabcová, J. Koprnický, L. Běhálek, Metodika citování, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 3, ISBN: 978-80-7494-650-9, 74 pages, [Online], 2023
 2. Z. Plíva, J. Drábková, J. Koprnický, L. Petržílka, Metodika zpracování bakalářských a diplomových prací, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 4, ISBN: 978-80-7494-668-4, 66 pages, [Online], 2023
 3. J. Ráftl, V. Balda, K. Belda, L. Beran, V. Bureš, E. Burgetová, J. Břoušek, D. Čítek, M. Diblík, M. Gabriel, L. Hubka, K. Hurtig, A. Hvízdal, L. Jendele, D. Kajzr, P. Keller, M. Kolář, J. Kolísko, J. Koprnický, J. Kubín, O. Melter, R. Mendřický, T. Myslivec, O. Novák, T. Petr, J. Suchomel, R. Voženílek, V. Záda, P. Zelený, 3D STAR - 3D tisk ve stavebnictví a architektuře, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-632-5, 142 pages, 2022
 4. V. Šramhauserová, J. Koprnický, Návrh prototypu přístroje k zefektivnění komunikace mezi obsluhou zdravotnického přístroje a technicky znalé osoby, XIII. Liberecká konference nelékařských oborů a XIV. Studentská vědecká konference, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-588-5, p. 101-103, 2 pages, 2021
 5. J. Koprnický, D. Griaznov, Electromyography control of robotic systems, Studentská konference Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií 2020, Liberec, TUL, 1 pages, [Online], 2020
 6. J. Koprnický, 3D tisk a robotické ruce, Sborník příspěvků SKAKUII 2019 SEKEL 2019, Harrachov, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-491-8, p. 13-16, 4 pages, 2019
 7. Z. Plíva, J. Koprnický, J. Drábková, L. Petržílka, Guidelines for Writing Bachelor or Master Thesis, Liberec, TU v Liberci, 3, ISBN: 978-80-7494-456-7, 60 pages, [Online], 2019
 8. J. Koprnický, J. Šafka, M. Ackermann, Using of 3D Printing Technology in Low Cost Prosthetics, Materials Science Forum, 1, p. 199-206, 8 pages, ISSN: 0255-5476, [Online], 2018
 9. J. Koprnický, J. Šafka, P. Najman, 3D Printed Bionic Prosthetic Hands, Proceedings of the 2017 IEEE International Workshop of Electronics, Control, Measurement, Signals and their Application to Mechatronics, ECMSM 2017, Donostia - San Sebastian, IEEE, 1, ISBN: 978-1-5090-5582-1, 6 pages, 2017
 10. P. Najman, J. Koprnický, Bionická ruka, Studentská konference Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií 2017, Liberec, FM TUL, 1, 2 pages, [Online], 2017
 11. J. Koprnický, P. Najman, Ovládání bionické ruky vyrobené technologií 3D tisku, Trendy v biomedicínském inženýrství, Ostrava, VŠB-TU, 1, 4 pages, [Online], 2017
 12. J. Šafka, M. Lachman, R. Srb, J. Koprnický, Optimal tool path searching and tool selection for machining of complex surfaces, IEEE International Workshop of Electronics, Control, Measurement, Signals and their Application to Mechatronics (ECMSM), Liberec, IEEE, 1, ISBN: 978-1-4799-6972-2, p. 66-69, 4 pages, [Online], 2015
 13. J. Černohorský, P. Jandura, J. Koprnický, P. Mrázek, Studie proveditelnosti mobilního robotu v prostorách přádelny - Robot č.1, Rieter CZ s.r.o., 17 pages, 2015
 14. J. Černohorský, P. Rydlo, M. Novák, J. Koprnický, Studie proveditelnosti mobilního robotu v prostorách přádelny - Robot č.2, Rieter CZ s.r.o., 16 pages, 2015
 15. J. Černohorský, M. Novák, J. Koprnický, P. Rydlo, Studie proveditelnosti mobilního robotu v prostorách přádelny - Robot č.3, Rieter CZ s.r.o., 13 pages, 2015
 16. J. Černohorský, M. Novák, J. Koprnický, P. Rydlo, Studie proveditelnosti mobilního robotu v prostorách přádelny - Robot č.4, Rieter CZ s.r.o., 17 pages, 2015
 17. Z. Plíva, J. Drábková, J. Koprnický, L. Petržílka, Guidelines for Writing Bachelor or Master Thesis, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-104-7, 58 pages, [Online], 2014
 18. Z. Plíva, J. Drábková, J. Koprnický, L. Petržílka, Metodika zpracování bakalářských a diplomových prací, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 2, ISBN: 978-80-7494-049-1, 58 pages, [Online], 2014