prof. RNDr. Oldřich Jirsák, CSc.

prof. RNDr. Oldřich Jirsák, CSc. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 3025EmployeeDepartment of Nonwovens and Nanofibrous Materials

Publications

 1. O. Jirsák, P. Henyš, P. Pokorný, The simulation of mechanical responses of nonwoven fabrics using an improved meshless discrete algorithm, The Journal of The Textile Institute, ABINGDON, Taylor & Francis, 10 pages, ISSN: 0040-5000, [Online], 2022
 2. L. Dzan, S. Krchová, J. Chvojka, D. Lukáš, E. Kuželová Košťáková, P. Mikeš, P. Pokorný, D. Zálešáková, O. Jirsák, F. Sanetrník, V. Jenčová, O. Novák, K. Strnadová, J. Horáková, Způsob výroby plošného útvaru z biodegradabilních a biokompatabilních nanovláken, především pro kryt kožních ran, a zařízení k provádění tohoto způsobu, [Online], 2022
 3. N. Babincová, O. Jirsák, M. Babincová, P. Babinec, M. Šimaljaková, Remote magnetically controlled drug release from electrospun composite nanofibers: design of a smart platform for therapy of psoriasis, ZEITSCHRIFT FUR NATURFORSCHUNG SECTION A-A JOURNAL OF PHYSICAL SCIENCES, Berlin, WALTER DE GRUYTER GMB, p. 587-591, 5 pages, ISSN: 0932-0784, n. 7, [Online], 2020
 4. R. Knížek, D. Knížková, V. Bajzík, O. Jirsák, Lamination of nanofibre layers for clothing applications, Fibres and Textiles in Eastern Europe, UL M SKLODOWSKIEJ-CURIE 19/27, 90-570 LODZ, POLAND, INST CHEMICAL FIBRES, p. 16-21, 6 pages, ISSN: 1230-3666, n. 1, [Online], 2019
 5. F. Sanetrník, O. Jirsák, M. Komárek, J. Hrůza, Linear core-sheath type textile formation containing a sheath of polymer nanofibres and filtering device for filtering gaseous media, [Online], 2019
 6. F. Yalcinkaya, B. Yalcinkaya, O. Jirsák, Analysis of the effects of rotating roller speed on a roller electrospinning system, Textile Research Journal, LONDON, SAGE PUBLICATIONS LTD, 1, p. 913-928, 16 pages, ISSN: 0040-5175, n. 8, [Online], 2017
 7. F. Yalcinkaya, B. Yalcinkaya, O. Jirsák, Dependent and Independent Parameters of Needleless Electrospinning, Electrospinning - Material, Techniques, and Biomedical Applications, Croatia, INTECH, ISBN: 978-953-51-2821-2, p. 67-93, 27 pages, [Online], 2016
 8. O. Jirsák, F. Sanetrník, Využítí výrobku PERVIN pro elektrostatické zvlákňování, Perla, netkaný textil, a.s., 22 pages, 2016
 9. F. Yalcinkaya, B. Yalcinkaya, O. Jirsák, Dependent and independent parameters of needleless electrospinning, Fibres and textiles (Vlákna a textil), Slovak University of Technology in Bratislava, p. 75-79, 5 pages, ISSN: 1335-0617, [Online], 2015
 10. F. Yalcinkaya, O. Jirsák, B. Yalcinkaya, Experimental Investigation of Salt Effect on Electrospinning Parameters And Nanofiber Morphology, NANOCON 2014, 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE, Ostrava, CZECH REPUBLIC, TANGER LTD, OSTRAVA, 1, ISBN: 978-80-87294-53-6, p. 785-790, 6 pages, [Online], 2015
 11. F. Yalcinkaya, B. Yalcinkaya, O. Jirsák, Influence of Salts on Electrospinning of Aqueous and Nonaqueous Polymer Solutions, JOURNAL OF NANOMATERIALS, 410 PARK AVENUE, 15TH FLOOR, #287 PMB, NEW YORK, N, HINDAWI PUBLISHING CORPORATION, 1, p. 1-12, 12 pages, ISSN: 1687-4110, n. 1, 2015
 12. M. Komárek, J. Hrůza, O. Jirsák, F. Sanetrník, Lineární textilní útvar typu jádro-plášť obsahující plášť z polymerních nanovláken a filtrační prostředek pro filtrování plynných médií, [Online], 2015
 13. F. Sanetrník, O. Jirsák, L. Mareš, Způsob a zařízení pro výrobu lineárního vlákenného útvaru obsahujícího nanovlákna, [Online], 2015
 14. R. Knížek, O. Jirsák, J. Wiener, Z. Chaloupka, Způsob zvýšení hydrostatické odolnosti vrstvy polymerních nanovláken, vrstva polymerních nanovláken se zvýšenou hydrostatickou odolností, a vícevrstvý textilní kompozit obsahující alespoň jednu takovou vrstvu, [Online], 2015
 15. F. Yalcinkaya, B. Yalcinkaya, O. Jirsák, NEW MEASUREMENT METHODS FOR STUDYING OF MECHANISM OF ROLLER ELECTROSPINNING, 5th NANOCON International Conference, TANGER Ltd, p. 808-813, 6 pages, 2013
 16. F. Yalcinkaya, B. Yalcinkaya, O. Jirsák, On the Measured Current in the Needle- and Needleless Electrospinning, Journal of Nanoscience and Nanotechnology, AMER SCIENTIFIC PUBLISHERS, p. 4672-4679, 8 pages, ISSN: 1533-4880, n. 7, [Online], 2013
 17. B. Yalcinkaya, F. Yalcinkaya, O. Jirsák, F. Cengiz Callioglu, On the Nature of Electric Current in the Electrospinning Process’, Journal of Nanomaterials, Journal of Nanomaterials, HINDAWI PUBLISHING CORPORATION, p. 1-10, 10 pages, ISSN: 1687-4110, n. 12, [Online], 2013
 18. F. Yalcinkaya, O. Jirsák, Comparison between the Needle and Roller Electrospinning of Polyvinylbutyral, Journal of Nanomaterials, HINDAWI PUBLISHING CORPORATION, p. 1-6, 6 pages, ISSN: 1687-4110, n. 4, [Online], 2012
 19. B. Yalcinkaya, F. Yalcinkaya, F. Cengiz Callioglu, O. Jirsák, EFFECT OF CONCENTRATION AND SALT ADDITIVE ON TAYLOR CONE STRUCTURE, 4th International Conference on NANOCON, Brno, Tanger Ltd, p. 200-203, 4 pages, 2012
 20. F. Yalcinkaya, O. Jirsák, EFFECT OF NONSOLVENT ON ELECTROSPINNING PERFORMANCE AND NANOFIBER PROPERTIES, 4th International Conference on NANOCON, Brno, Tanger Ltd, p. 471-475, 5 pages, 2012
 21. F. Yalcinkaya, O. Jirsák, R. Gemci, Using a Range of PVB Spinning Solution to Acquire Diverse Morphology for Electrospun Nanofibres, IRANIAN JOURNAL OF CHEMISTRY & CHEMICAL ENGINEERING-INTERNATIONAL ENGLISH EDITION, Tehran, JIHAD DANESHGAHI, p. 49-58, 10 pages, ISSN: 1021-9986, n. 4, [Online], 2012
 22. F. Yalcinkaya, O. Jirsák, Improving Performance of Polyvinyl Butyral Electrospinning, 3rd International Conference on NANOCON, Brno, TANGER LTD, p. 356-361, 6 pages, [Online], 2011