Mgr. Lenka Nádvorníková, Ph.D.

Mgr. Lenka Nádvorníková, Ph.D. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 4213EmployeeKatedra sociální práce a speciální pedagogikyP 03037

Publications

 1. K. Thelenová, P. Kliment, L. Nádvorníková, M. Korych, Metodika krizového řízení pobytových sociálních služeb pro seniory, [Online], 2023
 2. L. Nádvorníková, K. Brzáková Beksová, Pracovní povinnost a nově vzniklá subpopulace studujících se specifickými potřebami., Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání, Praha, p. 49-66, 18 pages, ISSN: 2533-7890, [Online], 2023
 3. L. Nádvorníková, K. Brzáková Beksová, Překvapivě pozitivní profit původně traumatizující pracovní povinnosti v sociální službě, Sociální práce/Sociálna práca, Brno, ASVSP, 4 pages, ISSN: 1213-6204, n. 3, [Online], 2023
 4. K. Brzáková Beksová, L. Nádvorníková, Ohlédnutí za osobními zkušenostmi a pocity z pracovní povinnoti, Vysokoškolské poradenství - aktuální výzvy a trendy. Sborník příspěvků z konference., Praha, Univerzita Karlova, ISBN: 978-80-7603-352-8, p. 59-69, 11 pages, 2022
 5. L. Nádvorníková, K. Brzáková Beksová, Prvotní reflexe pracovní povinnosti u studujících pomáhajících profesí, Politické, ekonomick, sociální a technologické výzvy pro sociální práci. Sborník textů z XVIII. ročníku mezinárodní vědecké konference Hradecké dny sociální práce, Hradec Králové, Gaudeamus, ISBN: 978-80-7435-833-3, p. 182-189, 8 pages, 2021
 6. K. Thelenová, L. Nádvorníková, Výzkumný záměr inovace krizového řízení v pobytových službách pro seniory., Sborník příspěvků z konference. XVII. Hradecké dny sociální práce. Politické, ekonomické, sociální a technologické výzvy pro sociální práci., Hradec Králové, Gaudeamus, p. 228-234, 7 pages, 2021
 7. L. Nádvorníková, K. Brzáková Beksová, Lidská práva jako součást vzdělávání sociálních pracovníků, Sociální práce jako nástroj prosazování lidských práv a zkušenosti z oblasti sociální práce v období koronavirové krize, Hradeck Králové, Gaudeamus, ISBN: 978-80-7435-802-9, p. 59-66, 8 pages, 2020
 8. L. Nádvorníková, P. Kliment, Prvotní reflexe dopadu epidemie koronaviru na sociální služby v ČR., Fórum sociální práce, Praha, FF UK, p. 20-28, 9 pages, ISSN: 2336-6664, n. 2, [Online], 2020
 9. L. Nádvorníková, M. Korych, Preference a překážky volnočasových aktivit u seniorů, Stárnutí 2018: Sborník příspěvků ze 4. Gerontologické mezioborové konference, Praha, Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, ISBN: 978-80-87878-36-1, p. 134-143, 10 pages, [Online], 2018
 10. L. Nádvorníková, M. Korych, Edukace seniorů v sociálních službách, Quo Vadis, sociální práce v ČR?, Praha, Institut pro veřejnou správu, ISBN: 978-80-86976-46-4, p. 28-34, 7 pages, 2017
 11. L. Nádvorníková, M. Korych, V. Plavcová, L. Kolářová, M. Marková, LIFELONG LEARNING AND FREETIME ACTIVITIES OF ELDERLY, GRANT Journal, Hradec Králové, MAGNANIMITAS, p. 44-49, 6 pages, ISSN: 1805-0638, 2017
 12. L. Nádvorníková, M. Korych, V. Plavcová, L. Kolářová, M. Marková, VOLNOČASOVÉ AKTIVITY SENIORŮ V KONTEXTU CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ, Sapere Aude 2017, Hradec Králové, Magnanimitas, ISBN: 978-80-87952-19-1, p. 225-234, 10 pages, [Online], 2017
 13. L. Nádvorníková, L. Zerzánová, AKTIVIZACE SENIORŮ DOBROVOLNÍKY, Stárnutí 2016: Sborník příspěvků z 3. Gerontologické mezioborové konference, Praha, Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, ISBN: 978-80-87878-23-1, 8 pages, 2016
 14. L. Nádvorníková, M. Vlková, KOMUNIKAČNÍ PŘEKÁŽKY U JEDINCŮ S DEMENCÍ, Stárnutí 2016: Sborník příspěvků z 3. Gerontologické mezioborové konference, Praha, Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, ISBN: 978-80-87878-23-1, p. 202-210, 9 pages, 2016
 15. L. Nádvorníková, H. Joklíková, The Education of People with Disabiliies in the Context of Labor Market Success, Ad Alta: Journal of Interdisciplinary Research, Magnanimitas, p. 66-71, 6 pages, ISSN: 1804-7890, 2016
 16. L. Nádvorníková, H. Joklíková, VYUŽÍVÁNÍ NÁSTROJŮ A OPATŘENÍ PODPORUJÍCÍCH ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM, Sborník příspěvků z 11. mezinárodní vědecké konference “Veřejná správa 2016”, Pardubice, Univerzita Pardubice, p. 88-96, 9 pages, 2016
 17. L. Nádvorníková, H. Joklíková, Vzdělávání osob se zdravotním postižením v kontextu uplatnění na trhu práce, Recenzovaný sborník příspěvků vědecké konference s mezinárodní účastí Sapere Aude 2016 (Nové výzvy pedagogiky a psychologie)., Hradec Králové, ISBN: 978-80-87952-14-6, p. 60-70, 11 pages, 2016