Ing. Lenka Lacinová, Ph.D.

Ing. Lenka Lacinová, Ph.D. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 3012EmployeeDepartment of Environmental ChemistryL 05018

Publications

 1. L. Lacinová, J. Nosek, K. Marková, I. Šupíková, M. Procházka, Prostředek pro chemickou a biologickou regeneraci vodárenských vrtů nebo studní, 2019
 2. L. Lacinová, H. Macková, O. Lhotský, M. Heřmánková, Technologie použití nanočástic železa s biodegradabilní slupkou pro čištění podzemních vod kombinací nano-bio procesů, 2019
 3. J. Němeček, L. Lacinová, P. Kozubek, Sanační technologie Biofer-rem pro biogeochemickou transformaci chlorovaných ethenů v podzemní vodě, 2018
 4. L. Lacinová, J. Němeček, P. Kozubek, Sanační prostředek Biofer-m pro podporu biogeochemické transformace chlorovaných ethenů v podzemní vodě, 2017
 5. J. Němeček, M. Černík, L. Lacinová, Z. Masopustová, O. Lhotský, P. Pokorný, T. Cajthaml, A. Filipová, Combined abiotic and biotic in-situ reduction of hexavalent chromium in groundwater using nZVI and whey: A remedial pilot test, Journal of Hazardous Materials, AMSTERDAM, NETHERLANDS, ELSEVIER SCIENCE BV, 1, p. 670-679, 10 pages, ISSN: 0304-3894, n. 300, 2015
 6. K. Pešková, M. Černík, P. Parma, L. Lacinová, J. Filip, R. Zbořil, D. Ribas, J. Benito, V. Marti, Oxidic Shield And Its Influence on the Reactivity And Migration of Air-stable Iron Nanoparticles, NANOCON 2015 - International Conference on Nanomaterials - Research and Application, Ostrava, Tanger, spol. s.r.o., 2015, 1, ISBN: 978-80-87294-63-5, p. 183-188, 6 pages, 2015
 7. K. Pešková, J. Nosek, L. Lacinová, P. Parma, M. Černík, Study of the Reactive And Migration Properties of New Type of Iron Nanoparticles Before And After Activation And Its Additional Surface Modification, 2015
 8. M. Černík, L. Lacinová, J. Hrabal, M. Černíková, In-situ Combination of Bio and Abio Remediation of Chlorinated Ethenes, Ecological Chemistry and Engineering S, Opole, SOC ECOLOGICAL CHEMISTRY & ENGINEERING, 3, p. 463-473, 11 pages, ISSN: 1898-6196, n. 3, 2013
 9. P. Parma, L. Lacinová, Z. Dyková, M. Sodomková, Metodika testování materiálů na bázi nanoželeza pro účely odstraňování Cr6+ z podzemních vod, Sanační technologie XV, Chrudim, Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o., 1, ISBN: 978-80-86832-66-1, p. 143, 1 pages, 2012
 10. P. Parma, L. Lacinová, Z. Dyková, M. Černík, Zkušenosti s redukcí Cr6+ nanoželezem a testování nových typů nanoželez, Znečistené územia 2012, Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o., 1, ISBN: 9788096995882, p. 73-76, 4 pages, 2012
 11. L. Lacinová, M. Sodomková, J. Filip, Studium vlivu velikosti mikroskopického železa na jeho reaktivitu s chlorovanými eteny, 2011
 12. Š. Klímková, M. Černík, L. Lacinová, J. Filip, R. Zbořil, Zero-valent iron nanoparticles in treatment of acid mine water from in situ uranium leaching, Environmental Science and Pollution Research, Pergamon Press Ltd., p. 1178-1184, 7 pages, ISSN: 0045-6535, n. 8, 2011