doc. Ing. Šárka Laboutková, Ph.D.

doc. Ing. Šárka Laboutková, Ph.D. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 2400EmployeeDepartment of EconomicsH08033

Publications

 1. Š. Laboutková, P. Vymětal, A Black Box Assessment of Institutional Quality: the Challenge of Evaluating Lobbying Transparency, Policy Studies, Routledge, p. 336-355., 20 pages, ISSN: 0144-2872, n. 3, [Online], 2023
 2. Š. Laboutková, V. Šimral, Measuring the Link Between Democracy and Transparent Lobbying, Critical Policy Studies, United Kingdom, Informa UK Limited, p. 155-173, 19 pages, ISSN: 1946-0171, n. 2, [Online], 2021
 3. Š. Laboutková, P. Vymětal, V. Šimral, Transparent Lobbying and Democracy, Springer International Publishing, 1, ISBN: 978-3-030-36044-3, 266 pages, [Online], 2020
 4. Š. Laboutková, P. Vymětal, A new approach in evaluation of transparent lobbying – the case of Visegrad group countries, Administratie si Management Public, Bucharest, The Bucharest University of Economic Studies, 1, p. 119-132, 14 pages, ISSN: 1583-9583, n. 2, [Online], 2019
 5. Š. Laboutková, Democracy and Transparent Lobbying: Measuring Their Relationship, Proceedings of 18th International Conference Economic Policy in the European Union Member Countries, Karviná, Silesian University, ISBN: 978-80-7510-289-8, p. 174-181, 8 pages, 2019
 6. Š. Laboutková, P. Vymětal, Measuring the Transparent Lobbying - A Pilot Study for the Czech Republic, Proceedings of 18th International Conference Economic Policy in the European Union Member Countries., Karviná, Silesian University, ISBN: 978-80-7510-289-8, p. 182-190, 9 pages, 2019
 7. Š. Laboutková, P. Vymětal, Key elements of transparent lobbying: Relevance of wider approach, Public Policy and Administration, Vilnius, Mykolas Romeris University, p. 165-176, 11 pages, ISSN: 1648-2603, n. 2, [Online], 2018
 8. Š. Laboutková, Open government partnership: unutilized potential in post-communist EU members? (Case of the Czech Republic), Innovation: The European Journal of Social Science Research, ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS, p. 350-376, 27 pages, ISSN: 1469-8412, n. 3, [Online], 2018
 9. Š. Laboutková, Identifying a Connection between Transparent Lobbying and Quality of Democracy, Proceedings of the 13th Liberec Economic Forum 2017, Liberec, Technical University of Liberec, ISBN: 9788074943492, p. 439-446, 8 pages, [Online], 2017
 10. Š. Laboutková, P. Vymětal, Measures of Transparent Lobbying: How to Approach It and Evaluate It: A Preliminary Stage., Proceedings of the 21st International Conference Current Trends in Public Sector Research 2017, Brno: Masaryk University, Masaryk University, ISBN: 978-80-210-8448-3, p. 50-57, 8 pages, ISSN: 2336-1239, [Online], 2017
 11. Š. Laboutková, P. Vymětal, Transparency in Economic and Political Decision-Making: The Identification of Sunshine Rules for Transparent Lobbying, DANUBE: Law and Economics Review, Walter de Gruyter GmbH, p. 157-171, 14 pages, ISSN: 1804-6746, n. 3, [Online], 2017
 12. Š. Laboutková, P. Bednářová, V. Hovorková Valentová, Economic Inequalities and the Level of Decentralization in European Countries: Cluster Analysis, Comparative Economic Research, Warsaw, DE GRUYTER OPEN, 1, p. 27-46, 20 pages, ISSN: 1508-2008, n. 4, [Online], 2016
 13. L. Vnoučková, Š. Laboutková, H. Urbancová, Knowledge transfer in a knowledge-based economy, E M Ekonomie a Management, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, p. 73-86, 14 pages, ISSN: 1212-3609, n. 2, [Online], 2016
 14. Š. Laboutková, L. Staňková, The Potential Effect of Non-transparent Lobbying on Competitiveness through Economic Freedom in the EU – an Empirical Survey, Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D: Faculty of Economics and Administration, Pardubice, Faculty of Economics and Administration, 1, p. 71-82, 12 pages, ISSN: 1211-555X, n. 37, 2016
 15. Š. Laboutková, M. Žák, Transparency of Lobbying: a Theoretical Approach, Proceedings of 14th International Conference Economic Policy in the European Union Member Countries, Karviná, Silesian Univerzity, 1, ISBN: 978-80-7510-210-2, p. 368-377, 10 pages, 2016
 16. Š. Laboutková, Open Government Data - A Lesson to Be Learned, Proceedings of the 12th International Conference Liberec Economic Forum 2015, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 9788074942259, p. 78-88, 11 pages, 2015
 17. Š. Laboutková, P. Bednářová, Perspectives of Regional Price Index as a Potential Indicator of Spatial Social And Economic Status of the Residents: Experimental Stage, Proceedings of the 13th International Conference ECONOMIC POLICY IN THE EUROPEAN UNION MEMBER COUNTRIES, Ostrava, VŠB TUO, 1, ISBN: 978-80-248-3796-3, p. neuvedeno, 12 pages, 2015
 18. J. Kraft, J. Rozkovec, A. Kocourek, J. Šimanová, P. Bednářová, Š. Laboutková, J. Šmída, Regionální cenové hladiny v ČR - teorie, metodika a praxe, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-263-1, 170 pages, 2015
 19. P. Bednářová, Š. Laboutková, Decentralization as a Factor Influencing Economic Imbalances in the European Countries, Ekonomický časopis, Bratislava, Prognostický ústav SAV, Ekonomický ústav SAV, 1, p. 1052;1064, ISSN: 0013-3035, n. 10, 2014
 20. Š. Laboutková, Relation between Corruption in Developed and Developing Countries and the Level of Their Globalization, Conference Proceedings XII. International Scientific Conference Economic Policy in European Union Member Countries, Opava, Slezská univerzita v Opavě, 1, ISBN: 978-80-7510-045-0, p. 561;571, 2014
 21. P. Bednářová, Š. Laboutková, The Effect of Agglomeration on the Regional Price Levels in the Czech Republic, Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Region v rozvoji společnosti 2014, Brno, Mendelova univerzita v Brně, 1, ISBN: 978-80-7509-139-0, p. 41-47, 7 pages, 2014
 22. P. Bednářová, Š. Laboutková, Easy of Doing Business and Globalization – Linkages between Both in Developed Market Economies and Developing Countries, The 7th International Days of Statistics and Economics, Praha, Vysoká škola ekonomická v Praze, 1, ISBN: 9788086175874, p. 88;98, 2013
 23. Š. Laboutková, D. Semotjuková, Komparace vybraných ukazatelů institucionální kvality členů a nečlenů EU ve východoevropském regionu, Scientia et Societas, Praha, Newton College, 1, p. 71;96, ISSN: 1801-7118, n. 3, 2013
 24. Š. Laboutková, P. Bednářová, Links between Inequality of Human Development and Regional Imbalances, Proceedings of the 10th International Economic Policy in the European Union Member Countries, Karviná, Slezská univerzita v Opavě, 1, ISBN: 9788072487882, p. 189;195, 2013
 25. Š. Laboutková, P. Bednářová, Quality of Governance in Developing and Developed Countries and Its Relation to the Dimensions of Globalization, Proceedings of the 11th International Economic Policy in the European Union Member Countries, Ostrava, Vysoká škola báňská – Technická univerzita v Ostravě, 1, ISBN: 9788024830957, p. 174;186, 2013
 26. Š. Laboutková, The impact of institutional quality on regional innovation performance of eu countries, 2013
 27. A. Kocourek, Š. Laboutková, P. Bednářová, Vazby lidského rozvoje na ekonomickou, sociální a politickou dimenzi globalizace, E+M Ekonomie a Management, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, p. 10;21, ISSN: 1212-3609, n. 2, 2013
 28. Š. Laboutková, P. Bednářová, Vliv institucionální kvality na inovační výkonnost, Acta Academica Karviniensia, Opava, Slezská univerzita v Opavě, 1, p. 135;145, ISSN: 1212-415X, n. 4, 2013
 29. A. Kocourek, Š. Laboutková, P. Bednářová, J. Kraft, Ekonomie I pro neekonomické studijní obory, 2012
 30. Š. Laboutková, P. Bednářová, Links Between Inequality of Human Development and Regional Imbalances, 2012
 31. Š. Laboutková, Posilování principu subsidiarity jako jeden z faktorů růstu vlivu regionů v rozhodovacích procesech EU, Ekonomický časopis, Bratislava, Ekonomický ústav SAV, 1, p. 277;292, ISSN: 0013-3035, n. 3, 2012
 32. P. Bednářová, Š. Laboutková, Snižování regionálních nerovností prostřednictvím decentralizace, Sborník příspěvků XV. Mezinárodního kolokvia o regionálních vědách, Brno, Masarykova univerzita v Brně, 1, ISBN: 9788021058750, p. 91;100, 2012
 33. P. Bednářová, Š. Laboutková, A. Kocourek, The Influence of Decentralization on the Economic Development Gap Between Regions, The 6th International Days of Statistics and Economics, Praha, Vysoká škola ekonomická v Praze, 1, ISBN: 9788086175799, p. 634;645, 2012
 34. L. Sojková, I. Nedomlelová, M. Lungová, Š. Laboutková, Vliv decentralizace na ekonomickou výkonnost a efektivnost v regionech EU, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7372-918-9, 2012
 35. Š. Laboutková, P. Bednářová, Institucionální kvalita jako faktor ovlivňující globalizaci, Hospodářská politika v zemích EU: Na cestě z krize?, Ostrava, Vysoká škola báňská – Technická univerzita v Ostravě, 1, ISBN: 978-80-248-2458-1, p. 279;288, 2011
 36. Š. Laboutková, A. Kocourek, P. Bednářová, On the Relationship between Globalization and Human Development, Proceedings of the 10th International Conference Liberec Economic Forum 2011, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7372-755-0, p. 61;71, 2011
 37. Š. Laboutková, P. Vymětal, Transparentnost a regulace v lobbingu, Scientia et Societas, Praha, Newton College, 1, p. 79;94, ISSN: 1801-7118, n. 3, 2011
 38. Š. Laboutková, Transparentnost lobbingu v EU: mírný pokrok v mezích zájmů průmyslové lobby, 2011
 39. K. Müller, Š. Laboutková, P. Vymětal, Lobbing v moderních demokraciích, Lobbing v moderních demokraciích, Praha, Grada Publishing, 1, ISBN: 9788024731650, 256 pages, 2010
 40. Š. Laboutková, M. Žák, Lobbování v Evropské unii a v České republice, Politická ekonomie, Praha, Oeconomica, 1, p. 579;594, ISSN: 0032-3233, n. 5, 2010
 41. P. Vymětal, Š. Laboutková, Nastolování agendy a formulace (reprezentace) zájmů v EU, Evropeizace veřejné sféry, Praha, C.H.Beck, 1, ISBN: 9788074001932, p. 61;82, 2010
 42. M. Žák, Š. Laboutková, O aktuálních ekonomických problémech, O aktuálních ekonomických problémech, Praha, Linde Praha, a.s, 1, ISBN: 978-80-7201-841-3, 2010
 43. M. Žák, Š. Laboutková, Teorie a praxe lobbování - EU a ČR, WP CES VŠEM 2010, Praha, Centrum ekonomických studií VŠEM, 1, p. 0;44, ISSN: 1801-4496, n. 1, 2010
 44. Š. Laboutková, Transparentnost v lobbingu, 2010
 45. Š. Laboutková, Efektivita lobbování v Evropské unii, 2009
 46. Š. Laboutková, M. Žák, Lobbování v Evropské unii, 2009
 47. Š. Laboutková, Posílení zapojení místních a regionálních orgánů do rozhodovacích procesů EU v postkrizovém období, Hospodářská politika v zemích EU: Ekonomická krize - výzvy budoucnosti, Ostrava, Vysoká škola báňská – Technická univerzita v Ostravě, 1, ISBN: 9788024820224, p. 1;15, 2009
 48. Š. Laboutková, Vliv decentralizace na ekonomický růst, 2009
 49. Š. Laboutková, Zastupování regionálních zájmů v EU, 2009