PhDr. Kateřina Thelenová, Ph.D.

PhDr. Kateřina Thelenová, Ph.D. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 4218EmployeeKatedra sociální práce a speciální pedagogikyP 02010

Publications

 1. K. Thelenová, J. Jihlavec, H. Ryšlavá, Duševní zdraví v mezinárodní perspektivě, Sociální práce/Sociálna práca, 4 pages, ISSN: 1213-6204, n. 6, [Online], 2024
 2. K. Thelenová, Co nás naučila pandemie, Sociální práce/Sociálna práca, 4 pages, ISSN: 1213-6204, n. 3, [Online], 2023
 3. K. Thelenová, P. Kliment, L. Nádvorníková, M. Korych, Metodika krizového řízení pobytových sociálních služeb pro seniory, [Online], 2023
 4. K. Thelenová, Crisis management in residential care for the elderly, ACC Journal, Liberec, Akademické koordinační středisko, p. 76-84, 9 pages, ISSN: 1803-9782, [Online], 2022
 5. K. Thelenová, P. Kliment, Legitimizace konceptu krizového řízení v sociálních službách, Fórum sociální práce, p. 94-99, 6 pages, ISSN: 2336-6664, [Online], 2022
 6. K. Thelenová, P. Kliment, Strategie zvládání krizových situací v pobytových sociálních službách, Sociálna práca v súčasnej spoločnosti II. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference konané ve Spišském podhradí 29. 11. 2022., Ružomberok, Verbum, ISBN: 978-80-561-1000-3, p. 74-82, 9 pages, [Online], 2022
 7. K. Thelenová, Dluhové poradenství v sociálně vyloučené lokalitě ČR, Sociálna práca v súčasněj spoločnosti 1. Sborník z projektu NKS Gr. 10.12.1.20., 10 pages, 2021
 8. K. Thelenová, L. Nádvorníková, Výzkumný záměr inovace krizového řízení v pobytových službách pro seniory., Sborník příspěvků z konference. XVII. Hradecké dny sociální práce. Politické, ekonomické, sociální a technologické výzvy pro sociální práci., Hradec Králové, Gaudeamus, p. 228-234, 7 pages, 2021
 9. K. Thelenová, A. Tvrdá, Canisterapie jako metoda sociální práce, Zooterapie v kostce. Minimum pro terapeutické a edukativní aktivity za pomoci zvířete., Praha, Portál, ISBN: 978-80-262-1585-1, p. 51-56, 2020
 10. K. Thelenová, Profesionální zooterapie v sociální práci – výzvy pro vzdělávání, Sociální práce/Sociálna práca, p. 96-112, 17 pages, ISSN: 1213-6204, n. 3, [Online], 2020
 11. K. Thelenová, A. Jebavá, A Healthy Sibling of an Individual with an Autistic Spectrum Disorder in Social Work, Recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference. MMK 2019 MEZINÁRODNÍ MASARYKOVA KONFERENCE PRO DOKTORANDY A MLADÉ VĚDECKÉ PRACOVNÍKY., Hradec Králové, Magnanimitas, ISBN: 978-80-87952-31-3, p. 794-804, 11 pages, 2019
 12. K. Thelenová, M. Urbanová, Individuální neformální péče – americká inspirace pro českou sociální práci, Preparation to Aging and Old Age, Krakow, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, ISBN: 978-83-953737-2-5, p. 337-365, 29 pages, [Online], 2019
 13. K. Thelenová, Role vysoké školy ve vtahu k evropské solidaritě, Evropě se daří dobře?!, Liberec, Občanské sdružení D.R.A.K., ISBN: 978-80-270-5270-4, p. 8-23, 16 pages, 2019
 14. K. Thelenová, M. Drobník, Význam partnerského vztahu v léčbě závislosti, Religio et societas IV., Ružomberok, Verbum, ISBN: 978-80-561-0658-7, p. 257-266, 10 pages, 2019
 15. K. Thelenová, P. Čábelková, Sociální souvislosti pedagogické asistence u žáka s ADHD, Recenzovaný sborník příspěvků vědecké konference s mezinárodní účastí: Sapere Aude 2018: Učitel, žák, psycholog, Hradec Králové, Magnanimitas, 1, ISBN: 978-80-87952-25-2, p. 72-81, 10 pages, [Online], 2018
 16. K. Thelenová, Zooterapie v profesionální sociální práci, Fórum sociální práce, Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, p. 84-88, 5 pages, ISSN: 2336-6664, n. 10/2018, [Online], 2018
 17. K. Thelenová, Jinost v sociální práci se seniory - inspirace ze Spojených států amerických, Jinost ve výchově a sociálních vědách, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-346-1, p. 133-138, 6 pages, 2017
 18. K. Thelenová, Sociální práce jinak: pes asistent, Jinost ve výchově a sociálních vědách, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-346-1, p. 119-125, 7 pages, 2017