kontakt.tul.cz

PhDr. Kateřina Thelenová, Ph.D.

PhDr. Kateřina Thelenová, Ph.D. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 4218EmployeeDepartment of Social Studies and Special PedagogyP02010

Publications

  1. K. Thelenová, A. Tvrdá, Canisterapie jako metoda sociální práce, Zooterapie v kostce. Minimum pro terapeutické a edukativní aktivity za pomoci zvířete., Praha, Portál, ISBN: 978-80-262-1585-1, p. 51-56, 2020
  2. K. Thelenová, Profesionální zooterapie v sociální práci – výzvy pro vzdělávání, Sociální práce/Sociálna práca, p. 96-112, 17 pages, ISSN: 1213-6204, n. 3, [Online], 2020
  3. K. Thelenová, A. Jebavá, A Healthy Sibling of an Individual with an Autistic Spectrum Disorder in Social Work, Recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference. MMK 2019 MEZINÁRODNÍ MASARYKOVA KONFERENCE PRO DOKTORANDY A MLADÉ VĚDECKÉ PRACOVNÍKY., Hradec Králové, Magnanimitas, ISBN: 978-80-87952-31-3, p. 794-804, 11 pages, 2019
  4. K. Thelenová, M. Urbanová, Individuální neformální péče – americká inspirace pro českou sociální práci, Preparation to Aging and Old Age, Krakow, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, ISBN: 978-83-953737-2-5, p. 337-365, 29 pages, [Online], 2019
  5. K. Thelenová, Role vysoké školy ve vtahu k evropské solidaritě, Evropě se daří dobře?!, Liberec, Občanské sdružení D.R.A.K., ISBN: 978-80-270-5270-4, p. 8-23, 16 pages, 2019
  6. K. Thelenová, M. Drobník, Význam partnerského vztahu v léčbě závislosti, Religio et societas IV., Ružomberok, Verbum, ISBN: 978-80-561-0658-7, p. 257-266, 10 pages, 2019
  7. K. Thelenová, P. Čábelková, Sociální souvislosti pedagogické asistence u žáka s ADHD, Recenzovaný sborník příspěvků vědecké konference s mezinárodní účastí: Sapere Aude 2018: Učitel, žák, psycholog, Hradec Králové, Magnanimitas, 1, ISBN: 978-80-87952-25-2, p. 72-81, 10 pages, [Online], 2018
  8. K. Thelenová, Zooterapie v profesionální sociální práci, Fórum sociální práce, Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, p. 84-88, 5 pages, ISSN: 2336-6664, n. 10/2018, [Online], 2018
  9. K. Thelenová, Jinost v sociální práci se seniory - inspirace ze Spojených států amerických, Jinost ve výchově a sociálních vědách, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-346-1, p. 133-138, 6 pages, 2017
  10. K. Thelenová, Sociální práce jinak: pes asistent, Jinost ve výchově a sociálních vědách, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-346-1, p. 119-125, 7 pages, 2017