kontakt.tul.cz

MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D.

MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
noneEmployeeDepartment of Clinical Disciplines and Biomedicine

Publications

  1. V. Valenta, L. Mařincová, J. Loosová, Experiences and needs of licensed health risk assessors conducting health impact assessment in the Czech Republic, Central European Journal of Public Health, Praha, National Institute of Public Health a TIGIS, Ltd., p. 108-113, 6 pages, ISSN: 1210-7778, n. 2, [Online], 2020
  2. J. Loosová, J. Šmída, V. Valenta, O. Kovář, Zdraví a GIS: stav a možná řešení v České republice, Hygiena, National Institute of Public Health, p. 5-9, 5 pages, ISSN: 1802-6281, n. 1, [Online], 2020
  3. V. Valenta, HYGIENICKÁ SLUŽBA JAKO SOUČÁST IZS, X. Liberecká konference nelékařských oborů a XI. Studentská vědecká konference na téma: Multioborová spolupráce v nelékařských zdravotnických oborech: Sborník přednášek, Liberec, Technická Univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-426-0, p. 24-27, 4 pages, 2019