MUDr. Renata Procházková, Ph.D.

MUDr. Renata Procházková, Ph.D. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
noneEmployeeDepartment of Clinical Disciplines and Biomedicine

Publications

 1. A. Blanquer, E. Kuželová Košťáková, E. Filová, M. Lisnenko, A. Brož, J. Müllerová, V. Novotný, K. Havlíčková, Š. Jakůbková, Š. Hauzerová, B. Heczková, R. Procházková, L. Bačáková, V. Jenčová, A novel bifunctional multilayered nanofibrous membrane combining polycaprolactone and poly (vinyl alcohol) enriched with platelet lysate for skin wound healing, NANOSCALE, Cambridge, Royal Soc Chemistry, p. 1924 - 1941, 18 pages, ISSN: 2040-3364, n. 4, [Online], 2024
 2. K. Havlíčková, E. Kuželová Košťáková, M. Lisnenko, Š. Hauzerová, M. Stuchlík, S. Vrchovecká, L. Vištejnová, J. Moláček, D. Lukáš, R. Procházková, J. Horáková, Š. Jakůbková, B. Heczková, V. Jenčová, The Impacts of the Sterilization Method and the Electrospinning Conditions of Nanofibrous Biodegradable Layers on Their Degradation and Hemocompatibility Behavior, Polymers, Basel, MDPI, 32 pages, ISSN: 2073-4360, n. 8, [Online], 2024
 3. E. Filová, M. Šupová, A. Eckhardt, M. Vrbacký, A. Blanquer, M. Trávníčková, J. Knitlová, T. Suchý, Š. Rýglová, M. Braun, V. Jenčová, M. Lisnenko, L. Běhálek, R. Procházková, R. Sedláček, K. Kubasová, L. Bačáková, Adipose-Derived Stem Cells in Reinforced Collagen Gel: A Comparison between Two Approaches to Differentiation towards Smooth Muscle Cells, INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES, BASEL, Mdpi, p. 5692, 29 pages, ISSN: 1661-6596, n. 6, [Online], 2023
 4. R. Procházková, Adipose-Derived Stem Cells in Reinforced Collagen Gel: A Comparison between Two Approaches to Differentiation towards Smooth Muscle Cells, INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES, BASEL, Mdpi, 29 pages, ISSN: 1661-6596, n. 6, [Online], 2023
 5. V. Jenčová, M. Lisnenko, B. Filipová, E. Kuželová Košťáková, Š. Hauzerová, K. Havlíčková, J. Valtera, R. Procházková, Š. Jakůbková, P. Hadinec, E. Filová, Kompozitní nanovlákenný materiál s obsahem růstových faktorů, [Online], 2023
 6. L. Bačáková, E. Filová, Š. Pražák, I. Vacková, T. Suchý, M. Šupová, J. Šepitka, R. Procházková, V. Jenčová, E. Kuželová Košťáková, M. Lisnenko, D. Lukáš, J. Valtera, Vyztužený kompozitní hydrogel s buňkami, 2023
 7. V. Jenčová, Š. Hauzerová, K. Havlíčková, M. Lisnenko, D. Lukáš, R. Procházková, Š. Jakůbková, T. Hadinec, B. Heczková, E. Kuželová Košťáková, Hemokompatibilita nano a mikro vlákenných materiálů na bázi degradabilních polyesterů, Biomateriály a jejich povrchy XV, Praha, České vysoké učení technické v Praze, ISBN: 978-80-01-07023-9, p. 46, 92 pages, 2022
 8. V. Jenčová, Š. Hauzerová, K. Havlíčková, M. Lisnenko, D. Lukáš, R. Procházková, Š. Jakůbková, T. Hadinec, B. Heczková, Hodnocení hemokompatibility polyesterových nanovlákenných materiálů pro kardiovaskulární aplikace, Laboratorní a klinické aspekty regenerativní medicíny, Praha, České učení technické v Praze, ISBN: 978-80-01-07052-9, p. 56, 79 pages, 2022
 9. R. Procházková, Bezpečnost hemoterapie - II. ČESKÝ HEMATOLOGICKÝ A TRANSFUZIOLOGICKÝ SJEZD, 12. ‐ 15. září 2021, Olomouc, Transfuze a hematologie dnes, 2 pages, ISSN: 1805-4587, [Online], 2021
 10. Š. Hauzerová, E. Kuželová Košťáková, K. Havlíčková, B. Heczková, R. Procházková, V. Jenčová, Hemokompatibilita biodegradabilních polyesterových tkáňových nosičů, II. česko-slovenský kongres Mezioborové přístupy v hojení ran, Praha, České vysoké učení technické v Praze, ISBN: 978-80-01-06921-9, 2 pages, 2021
 11. L. Řehořová, R. Procházková, Pozdní potransfuzní hemolytické reakce, Transfuze a hematologie dnes, Care Comm s.r.o, p. 194-196, 3 pages, ISSN: 1213-5763, n. 1, 2021
 12. V. Jenčová, J. Müllerová, E. Kuželová Košťáková, A. Klápšťová, R. Procházková, The Effect of a Polyester Nanofibrous Membrane with a Fibrin-Platelet Lysate Coating on Keratinocytes and Endothelial Cells in a Co-Culture System, Nanomaterials, Basel, MDPI, p. 457-483, 27 pages, ISSN: 2079-4991, n. 2, [Online], 2021
 13. R. Procházková, The Effect of a Polyester Nanofibrous Membrane with a Fibrin-Platelet Lysate Coating on Keratinocytes and Endothelial Cells in a Co-Culture System, Nanomaterials, BASEL, Mdpi, 26 pages, ISSN: 2079-4991, n. 2, [Online], 2021
 14. R. Procházková, The Effect of the Controlled Release of Platelet Lysate from PVA Nanomats on Keratinocytes, Endothelial Cells and Fibroblasts, Nanomaterials, BASEL, Mdpi, 20 pages, ISSN: 2079-4991, n. 4, [Online], 2021
 15. E. Filová, A. Blanquer, J. Knitlová, M. Plencner, V. Jenčová, B. Kopřivová, M. Lisnenko, E. Kuželová Košťáková, R. Procházková, L. Bačáková, The Effect of the Controlled Release of Platelet Lysate from PVA Nanomats on Keratinocytes, Endothelial Cells and Fibroblasts, Nanomaterials, BASEL, MDPI, 21 pages, ISSN: 2079-4991, n. 4, [Online], 2021
 16. R. Procházková, Bezpečná hemoterapie v praxi, Sborník recenzovaných příspěvků XII. Liberecké konference nelékařských oborů a XIII. Studentské vědecké konference, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-549-6, p. 102-104, 3 pages, 2020
 17. R. Procházková, P. Turek, J. Masopust, Z. Gašová, D. Galuszková, Doporučený postup při řešení a vyšetřování potransfuzních reakcí, Transfuze Hematol Dnes, p. 242-256, 15 pages, n. 3, 2020
 18. V. Jenčová, B. Kopřivová, M. Lisnenko, R. Procházková, V. Novotný, J. Müllerová, P. Mikeš, K. Solarska-Ściuk, Large-scale electrospinning of poly (vinylalcohol) nanofibers incorporated with platelet-derived growth factors, Express polymer letters, BME-PT and GTE, 1, p. 987-1000, 14 pages, ISSN: 1788-618X, n. 10, [Online], 2020
 19. P. Papoušek, S. Škodová, L. Řehořová, R. Procházková, P. Turek, T. Suchý, C. Andrýs, Skladování erytrocytů při nestandardní teplotě, Transfuze a hematologie dnes, p. 124-130, 7 pages, ISSN: 1213-5763, [Online], 2020
 20. J. Horáková, Z. Oulehlová, V. Novotný, V. Jenčová, P. Mikeš, K. Havlíčková, R. Procházková, B. Heczková, P. Hadinec, S. Sehr, H. Wendel, C. Bell, S. Krajewski, The assessment of electrospun scaffolds fabricated from polycaprolactone with the addition of L-arginine, Biomedical Physics and Engineering Express, IOP Publishing, 13 pages, ISSN: 2057-1976, n. 2, [Online], 2020
 21. Y. MH, N. Dunbar, C. Bub, B. Condict, R. Dunn, M. Janoušková, J. Kutner, L. L, H. Lejdarová, B. Nesvačilová, R. Pacasová, R. Procházková, L. Řehořová, R. JS, A. Ziman, M. Bohoněk, Comparison of titer results obtained using immediate spin one-dilution techniques to a reference method, Transfusion, United States, Wiley, p. 1512-1517, 6 pages, ISSN: 0041-1132, [Online], 2019
 22. J. Horáková, P. Mikeš, A. Šaman, T. Pavlíková, V. Jenčová, T. Suchý, B. Heczková, Š. Jakůbková, J. Jiroušová, R. Procházková, Comprehensive assessment of electrospun scaffolds hemocompatibility, Materials Science and Engineering C, Netherlands, Elsevier BV, p. 330-335, 10 pages, ISSN: 0928-4931, [Online], 2018
 23. R. Procházková, Z. Královská, T. Suchý, P. Papoušek, Delayed Donor Reactions to Blood Donations – Anonymous Electronic Survey, 2018
 24. H. Kamenická, T. Zajíc, I. Bydžovská, R. Procházková, Determination of Fetomaternal Hemorrhage by Flow Cytometry and Red Blod Cell Alloimmunization in Pregnancy, Annals of Hematology & Oncology, New Jersey, Austin Publishing Group, 6 pages, ISSN: 2375-7965, n. 2, 2018
 25. H. Kamenická, T. Zajíc, I. Bydžovská, R. Procházková, Determination of Fetomaternal Hemorrhage by Flow Cytometry and Red Blood Cell Alloimmunization in Pregnancy, Annals of Hematology & Oncology, New Jersey, Austin Publishing Group, 1, 5 pages, ISSN: 2375-7965, n. 2, [Online], 2018
 26. D. Kuťková, R. Procházková, Evidence potransfuzních reakcí na Transfuzním oddělení KN Liberec v LIS OpenLims Stapro, 2018
 27. P. Papoušek, R. Procházková, Hematologicko-antropometrická Studie Dárců Plné Krve a Plazmy, 2018
 28. P. Papoušek, R. Procházková, Hematologicko-antropometrická studie dárců plné krve a plazmy, 2018
 29. R. Procházková, Laboratorní automatizace v transfuzní službě., 2018
 30. P. Papoušek, Z. Královská, T. Suchý, R. Procházková, Pozdní reakce dárců na odběry krve – anonymní elektronický dotazníkový průzkum, Transfuze a hematologie dnes, Praha, Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 1, p. 46-52, 7 pages, ISSN: 1213-5763, n. 1, [Online], 2018
 31. B. Kopřivová, V. Jenčová, P. Mikeš, R. Procházková, Příprava nanovlákenných vrstev z PVA s inkorporovanými TL, 2018
 32. P. Turek, A. Lerlová, J. Bělochová, E. Pintová, D. Dušková, T. Ucháč, H. Lejdarová, P. Biedermann, R. Procházková, P. Papoušek, H. Geierová, H. Fišerová, D. Janek, V. Zembová, V. Řezníček, M. Petržílková, Skladování erytrocytů při nestandardní teplotě, 2018
 33. S. Škodová, D. Kuťková, R. Procházková, Vyšetření markerů infekčních onemocnění na analyzátoru Cobas e601 - První zkušenosti na TO KN Liberec, 2018
 34. T. Dědková, L. Řehořová, R. Procházková, Vyšetřování erytrocytárních antigenů v systémech Fy, MNSs u dárců krve na TO KN LIberec, 2018
 35. R. Procházková, Zkušenosti z auditů NASKL v laboratořích odbornosti 222, 2018
 36. R. Procházková, Haemovigilance in Czech Republic, 2017
 37. R. Procházková, T. Zajíc, I. Bydžovská, D. Kuťková, A. Arnoldová, H. Kamenická, Kvantitativní stanovení fetomaternální hemoragie metodou průtokové cytometrie-praktické zkušenosti, 2017
 38. R. Procházková, Owerviev pf the most common untowards reactions to transfusion, 2017
 39. R. Procházková, Š. Jakůbková, J. Horáková, V. Jenčová, Platelet interaction with nano-and microfibrous materials for the tissue engineering, 2017
 40. B. Heczková, J. Horáková, R. Procházková, Š. Jakůbková, V. Lonský, P. Mikeš, J. Jiroušová, T. Pavlíková, T. Suchý, M. Kaláb, Hemokompatibilita nanovlákenných materiálů, [Online], 2016
 41. V. Jenčová, R. Procházková, J. Horáková, K. Strnadová, T. Pavlíková, Platelet interaction with nano- and microfibrous materials for the tissue engineering, 2016
 42. J. Horáková, P. Kryšková, Z. Durasová, V. Jenčová, T. Suchý, Š. Jakůbková, R. Procházková, Trombogenicita biodegradabilních polyesterů, [Online], 2015
 43. V. Jenčová, K. Strnadová, J. Horáková, T. Pavlíková, J. Erben, J. Chvojka, R. Procházková, Vliv Trombocytárních Růstových Faktorů Na Buněčnou Proliferaci U 3d Vlákenných Scaffoldů, [Online], 2015