kontakt.tul.cz

doc. Ing. Petr Šidlof, Ph.D.

doc. Ing. Petr Šidlof, Ph.D. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 3015EmployeeInstitute of Novel Technologies and Applied InformaticsA04017
noneeditorial board memberEditorial board

Publications

 1. M. Lasota, P. Šidlof, M. Kaltenbacher, S. Schoder, Impact of the Sub-Grid Scale Turbulence Model in Aeroacoustic Simulation of Human Voice, Applied Sciences, MDPI AG, p. 1970, ISSN: 2076-3417, n. 4, [Online], 2021
 2. P. Šidlof, M. Lasota, Aeroacoustic Simulation of Human Phonation with the Wale Sub-Grid Scale Model, In Proceedings Topical Problems of Fluid Mechanics 2020, Prague, 2020, ISBN: 978-80-87012-74-1, p. 206-213, 8 pages, ISSN: 2336-5781, [Online], 2020
 3. J. Lepičovský, P. Šidlof, D. Šimurda, M. Štěpán, M. Luxa, P. Fiala, V. Vomáčko, J. Hála, T. Radnic, Fyzikální model lopatky pro experimentální výzkum flutteru v turbostrojích, 1, 2020
 4. M. Lasota, P. Šidlof, Study of Human Phonation with Attention on Sub-Grid Scale Turbulence Models and Initialization Effects, MATEC Web of Conferences, EDP Sciences, p. 02023, ISSN: 2261-236X, [Online], 2020
 5. J. Lepičovský, P. Šidlof, D. Šimurda, M. Štěpán, M. Luxa, P. Fiala, P. Psota, J. Hála, T. Radnic, Zkušební sekce pro výzkum transonického flutteru, 1, 2020
 6. P. Šidlof, M. Štěpán, V. Vlček, D. Šimurda, M. Luxa, J. Horáček, Aeroelastic response of a pitch-plunge airfoil with non-zero initial angle of attack, Proceedings of 9th International Symposium on Fluid-Structure Interactions, Flow-Sound Interactions, Flow-Induced Vibration & Noise, 1, 6 pages, [Online], 2019
 7. M. Lasota, P. Šidlof, Large-Eddy Simulation of Flow Through Human Larynx With a Turbulence Grid at Inlet, CONFERENCE TOPICAL PROBLEMS OF FLUID MECHANICS 2019: PROCEEDINGS, Prague, ACAD SCI CZECH REPUBLIC, 1, ISBN: 978-80-87012-69-7, p. 139-150, 11 pages, ISSN: 2336-5781, [Online], 2019
 8. M. Lasota, P. Šidlof, Large-Eddy Simulation of Internal Flow through Human Vocal Folds, EPJ Web of Conferences, EDP Sciences, 1, p. 358-362, 5 pages, ISSN: 2100-014X, [Online], 2018
 9. P. Šidlof, M. Komárek, Aparatura pro dlouhodobé měření účinnosti filtračních materiálů odbourávajících NOx při atmosférických koncentracích, 2017
 10. D. Jašíková, P. Šidlof, M. Kotek, V. Kopecký, An experimental study of the glottal jet, EPJ Web of Conferences, EFM15 – Experimental Fluid Mechanics 2015, EDP Sciences, 1, 4 pages, ISSN: 2101-6275, [Online], 2016
 11. P. Šidlof, CFD simulation of flow-induced vibration of an elastically supported airfoil, EPJ Web of Conferences, Les Ulis, France, EDP Sciences, 7 pages, ISSN: 2101-6275, [Online], 2016
 12. P. Šidlof, V. Vlček, Š. Riss, Evaluation of interferograms of unsteady subsonic airflow past a fluttering airfoil, Proceedings Topical Problems of Fluid Mechanics 2016, Prague, Czech Republic, Institute of Thermomechanics, 1, ISBN: 978-80-87012-58-1, p. 223-228, 6 pages, ISSN: 2336-5781, 2016
 13. P. Šidlof, V. Vlček, M. Štěpán, Experimental investigation of flow-induced vibration of a pitch–plunge NACA 0015 airfoil under deep dynamic stall, Journal of Fluids and Structures, p. 48-59, 12 pages, ISSN: 0889-9746, [Online], 2016
 14. P. Šidlof, S. Zörner, A. Hüppe, M. Kaltenbacher, Flow and acoustic effects in the larynx for varying geometries, Acta Acustica united with Acustica, Birkenwaldstrasse 44, 70191 Stuttgart, S. Hirzel Verlag, 1, p. 257-267, 11 pages, ISSN: 1610-1928, n. 2, [Online], 2016
 15. P. Šidlof, S. Zörner, A. Hüppe, A hybrid approach to computational aeroacoustics of human voice production, Biomechanics and Modeling in Mechanobiology, Berlin Heidelberg, Springer, 1, p. 473-488, 16 pages, ISSN: 1617-7959, n. 3, [Online], 2015
 16. D. Jašíková, P. Šidlof, M. Kotek, V. Kopecký, An experimental study of the glottal jet, Conference proceedings - International Conference Experimental Fluid Mechanics 2015, Liberec, TUL, Liberec, 1, p. 351-354, 4 pages, 2015
 17. P. Šidlof, Large eddy simulation of airflow in human vocal folds, Conference on Topical Problems of Fluid Mechanics, Praha, ACAD SCI CZECH REPUBLIC, INST THERMOMECHANICS, 1, ISBN: 978-80-87012-55-0, p. 183-192, 10 pages, ISSN: 2336-5781, 2015
 18. P. Šidlof, V. Řídký, Scalability of the parallel CFD simulations of flow past a fluttering airfoil in OpenFOAM, EPJ Web of Conferences, 91944 Les Ulis, France, EDP Sciences, 1, p. 1-4, 4 pages, ISSN: 2101-6275, [Online], 2015
 19. P. Šidlof, J. Hrůza, Trať pro dlouhodobé testování mechanické odolnosti textilních materiálů pro filtraci kapalin, 2015
 20. P. Šidlof, M. Štěpán, J. Hrůza, Aparatura pro dlouhodobé měření účinnosti filtračních materiálů odbourávajících NOx při atmosférických koncentracích, [Online], 2014
 21. P. Bílek, P. Šidlof, Detection of Damage of a Filter by Visualization of Filtration Process, EPJ Web of Conferences, Volume 67, 2014, EFM13 - Experimental Fluid Mechanics 2013, Les Ulis, EDP Sciences, 1, ISBN: 9788026053750, p. 1-8, 8 pages, ISSN: 2100-014X, [Online], 2014
 22. P. Šidlof, M. Štěpán, V. Řídký, V. Vlček, D. Šimurda, J. Horáček, Flow Past a Self-oscillating Airfoil with Two Degrees of Freedom: Measurements and Simulations, EPJ Web of Conferences, Les Ulis, Francie, EDP Sciences, 1, ISBN: 978-80-260-5375-0, p. 1-8, 8 pages, ISSN: 2100-014X, [Online], 2014
 23. V. Řídký, P. Šidlof, Parallel Numerical Simulation of Oscillating Airfoil Naca0015 in the Channel Due to Flutter Instability, EPJ Web of Conferences, Les Ulis, Francie, EDP Sciences, 1, p. 1-4, 4 pages, ISSN: 2100-014X, [Online], 2014
 24. P. Šidlof, M. Luxa, V. Vlček, J. Horáček, M. Štěpán, D. Šimurda, J. Kozánek, Wind Tunnel Measurements of Flow-induced Vibration of a Naca0015 Airfoil Model, ASME 2014 Pressure Vessels and Piping Conference, American Society of Mechanical Engineers, 1, ISBN: 978-0-7918-4601-8, p. 1-10, 10 pages, ISSN: 0277-027X, 2014
 25. P. Bílek, P. Šidlof, Measuring of filtration efficiency of nonwoven textiles in volume from scattered light by seeding particles, EPJ Web of Conferences, Volume 45, 2013, EFM12 - Experimental Fluid Mechanics 2012, Les Ulis, EDP Sciences, 1, ISBN: 9788073729127, p. 1-7, 7 pages, ISSN: 2100-014X, [Online], 2013
 26. P. Šidlof, J. Horáček, V. Řídký, Parallel CFD simulation of flow in a 3D model of vibrating human vocal folds, Computers & Fluids, Elsevier, 1, p. 290-300, 11 pages, ISSN: 0045-7930, [Online], 2013