PhDr. Jaroslav Kupr, Ph.D.

PhDr. Jaroslav Kupr, Ph.D. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 5124EmployeeKatedra tělesné výchovy a sportu

Publications

 1. P. Kosek, J. Kupr, Pobyt v přírodě v teorii i praxi, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-630-1, 59 pages, 2022
 2. V. Mačát, J. Kupr, Travní lyžování: multimediální metodický materiál, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-605-9, 56 pages, [Online], 2022
 3. J. Kupr, V. Machek, Netradiční sportovní hry: holomajzna, tchoukball, brännball, ringo, kanjam, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-556-4, 26 pages, [Online], 2021
 4. K. Kuprová, A. Suchomel, J. Kupr, Sekulární trendy tělesné zdatnosti u dětí školního věku z libereckého regionu, Česká kinantropologie, Praha, Česká kinantropologická společnost, p. 67-80, 14 pages, ISSN: 1211-9261, n. 1-2, [Online], 2020
 5. K. Kuprová, M. Ježková, J. Kupr, J. Čapek, V. Bittner, Změny v motorické výkonnosti chlapců ve věku 11-15 let mezi školními roky 1996/1997 – 2018/2019, ACC Journal, Liberec, Technická univerzita v Liberci, p. 16-31, 16 pages, ISSN: 1803-9782, n. 3, [Online], 2020
 6. Z. Lepková, J. Kupr, K. Kuprová, P. Vrchovecká, Hry na cvičení na sněhu, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-495-6, 54 pages, 2019
 7. D. Hunuk, Z. Avsar, J. Kupr, E. Gobbi, Induction systems of physical education teachers in Europe, Journal of Physical Education (Maringa), Brazil, Universidade Estadual de Maringa, p. "e3066", 11 pages, ISSN: 2448-2455, n. 1, [Online], 2019
 8. P. Čaplová, J. Kupr, Physical Education Teacher Education in Czech Republic, European Physical Education Teacher Education Practices: Initial, Induction, and Professional Development, Munich, Meyer & Meyer Sport, ISBN: 978-1-78255-177-5, p. 67-85, 18 pages, [Online], 2019
 9. J. Kupr, A. Suchomel, K. Kuprová, Vztah úrovně pohybové aktivity ke komponentám tělesné zdatnosti u dětí školního věku z libereckého regionu, ACC Journal, Liberec, Technická univerzita v Liberci, p. 21-33, 13 pages, ISSN: 1803-9782, n. 3, [Online], 2019
 10. J. Kupr, A. Suchomel, J. Pánek, N. Procházková, K. Kuprová, Brenbal as a free time activity suitable for aerobic fitness development for children of school age, ACC Journal, Liberec, Technická univerzita v Liberci, p. 51-59, 9 pages, ISSN: 1803-9782, n. 3, [Online], 2018
 11. P. Sádek, J. Kupr, Netradiční hry pro volný čas, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-254-9, 42 pages, 2015
 12. J. Kupr, T. Machek, Nízké lanové překážky – multimediální příručka, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-262-4, 23 pages, 2015
 13. J. Kupr, Intersexual differences in the levels of physical fitness and physical activity in children from the liberec region, ACC Journal, p. 135-141, 7 pages, ISSN: 1803-9782, n. 55, 2011