PhDr. Jaroslav Kupr, Ph.D.

PhDr. Jaroslav Kupr, Ph.D. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 5124EmployeeKatedra tělesné výchovy a sportu

Publications

 1. K. Kuprová, A. Suchomel, L. Rubín, J. Kupr, P. Čaplová, SKUTEČNÝ TĚLOCVIKÁŘ, UZNÁVANÝ CVIČITEL SOKOLA, AKTIVNÍ SKAUT A VELKÝ VLASTENEC: EMANUEL JAN ROUBAL (* 17. 6. 1871, † 24. 1. 1953), Tělesná výchova a sport mládeže, Praha, Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, 89, p. 44-47, 4 pages, ISSN: 1210-7689, n. 2, 2023
 2. L. Rubín, A. Suchomel, K. Kuprová, J. Kupr, P. Čaplová, L. Doležalová, P. Vrchovecká, I. Šeflová, P. Jeřábek, J. Charousek, P. Bakalár, P. Čech, P. Ružbarský, Výzkum 100letých trendů tělesné zdatnosti u mládeže na území tehdejšího Československa: Design a metodika projektu, Tělesná kultura, Olomouc, ISSN: 1211-6521, 2023
 3. P. Kosek, J. Kupr, Pobyt v přírodě v teorii i praxi, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-630-1, 59 pages, 2022
 4. V. Mačát, J. Kupr, Travní lyžování: multimediální metodický materiál, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-605-9, 56 pages, [Online], 2022
 5. J. Kupr, V. Machek, Netradiční sportovní hry: holomajzna, tchoukball, brännball, ringo, kanjam, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-556-4, 26 pages, [Online], 2021
 6. K. Kuprová, A. Suchomel, J. Kupr, Sekulární trendy tělesné zdatnosti u dětí školního věku z libereckého regionu, Česká kinantropologie, Praha, Česká kinantropologická společnost, p. 67-80, 14 pages, ISSN: 1211-9261, n. 1-2, [Online], 2020
 7. K. Kuprová, M. Ježková, J. Kupr, J. Čapek, V. Bittner, Změny v motorické výkonnosti chlapců ve věku 11-15 let mezi školními roky 1996/1997 – 2018/2019, ACC Journal, Liberec, Technická univerzita v Liberci, p. 16-31, 16 pages, ISSN: 1803-9782, n. 3, [Online], 2020
 8. Z. Lepková, J. Kupr, K. Kuprová, P. Vrchovecká, Hry na cvičení na sněhu, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-495-6, 54 pages, 2019
 9. D. Hunuk, Z. Avsar, J. Kupr, E. Gobbi, Induction systems of physical education teachers in Europe, Journal of Physical Education (Maringa), Brazil, Universidade Estadual de Maringa, p. "e3066", 11 pages, ISSN: 2448-2455, n. 1, [Online], 2019
 10. P. Čaplová, J. Kupr, Physical Education Teacher Education in Czech Republic, European Physical Education Teacher Education Practices: Initial, Induction, and Professional Development, Munich, Meyer & Meyer Sport, ISBN: 978-1-78255-177-5, p. 67-85, 18 pages, [Online], 2019
 11. J. Kupr, A. Suchomel, K. Kuprová, Vztah úrovně pohybové aktivity ke komponentám tělesné zdatnosti u dětí školního věku z libereckého regionu, ACC Journal, Liberec, Technická univerzita v Liberci, p. 21-33, 13 pages, ISSN: 1803-9782, n. 3, [Online], 2019
 12. J. Kupr, A. Suchomel, J. Pánek, N. Procházková, K. Kuprová, Brenbal as a free time activity suitable for aerobic fitness development for children of school age, ACC Journal, Liberec, Technická univerzita v Liberci, p. 51-59, 9 pages, ISSN: 1803-9782, n. 3, [Online], 2018
 13. P. Sádek, J. Kupr, Netradiční hry pro volný čas, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-254-9, 42 pages, 2015
 14. J. Kupr, T. Machek, Nízké lanové překážky – multimediální příručka, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-262-4, 23 pages, 2015
 15. J. Kupr, Intersexual differences in the levels of physical fitness and physical activity in children from the liberec region, ACC Journal, p. 135-141, 7 pages, ISSN: 1803-9782, n. 55, 2011