Mgr. Vít Bartoš, Ph.D.

Mgr. Vít Bartoš, Ph.D. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 4261EmployeeDepartment of Philosophy

Publications

 1. M. Trčka, D. Lukáš, J. Šembera, V. Žabka, L. Zedek, J. Jetmarová, V. Bartoš, Etické rozhodování ve výzkumu a vývoji nanotechnologií při mimořádných situacích, Technická univerzita v Liberci, 58 pages, [Online], 2022
 2. V. Bartoš, M. Trčka, Filosofické problémy nanotechnologií: ontologicko-systémová východiska a etické implikace, TEORIE VĚDY / THEORY OF SCIENCE – journal for interdisciplinary studies of science is published twice a year by the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences, p. 169-198, 30 pages, ISSN: 1210-0250, n. 2, [Online], 2022
 3. V. Bartoš, K problému marxistické ekologie, Kontradikce, p. 17-44, 28 pages, ISSN: 2570-7485, n. 1/2022, [Online], 2022
 4. V. Bartoš, Kosík’s Concept of ‘Concrete Totality’: A Structuralist Critique, Karel Kosík and the Dialectics of the Concrete, Brill, 1, ISBN: 978-90-04-32536-4, p. 248-261, 14 pages, [Online], 2021
 5. V. Bartoš, Peter Singer: Darwinovská levice. Politika, evoluce a spolupráce, Filosofický časopis, Praha, Nakladatelstvá Karolinum, p. 632-635, 4 pages, ISSN: 0015-1831, n. 4, [Online], 2020
 6. V. Bartoš, SOUČASNÝ SVĚT A HYPERTROFIE SYMBOLICKÉHO MYŠLENÍ, Psychosomatická medicína 2020 - Nástroje psychosomatické medicíny, Praha, Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, ISBN: 978-80-87723-60-9, p. 225-250, 26 pages, 2020
 7. V. Bartoš, Egon Bondy aneb kouzlo pábitelské metafyziky, Myšlení a tvorba Egona Bondyho, Praha, Filosofia, ISBN: 978-80-7007-525-8, p. 99-117, 19 pages, 2019
 8. V. Bartoš, Tělesnost a kognitivní procesy aneb proč se Descartes mýlil, Psychosom, Liberec, p. 138-149, 12 pages, ISSN: 2336-7741, n. 2-3, [Online], 2019
 9. V. Bartoš, K problému dialektiky přírody, Kontradikce, Praha, Filosofia, p. 13-40, 28 pages, ISSN: 2570-7485, n. 1, [Online], 2018
 10. V. Bartoš, K předpokladům marxistického universalismu v díle Vítězslava Gardavského, Filosofia 2017, nakladatelství Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i., Praha, Filosofia, ISBN: 978-80-7007-481-7, p. 231-244, 14 pages, 2017
 11. V. Bartoš, Biological and Artificial machines, Beyond Artificial Intelligence, ISBN: 978-3-319-09668-1, p. 201-210, 10 pages, [Online], 2015