kontakt.tul.cz

JUDr. Eva Karhanová Horynová

JUDr. Eva Karhanová Horynová QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 2443EmployeeDepartment of Business Administration and ManagementH07016

Publications

  1. E. Karhanová Horynová, I. Futschiková, Rodinné podnikání: Právní modul, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-373-7, 105 pages, 2017
  2. P. Rydvalová, I. Jáč, E. Karhanová Horynová, E. Štichhauerová, M. Zbránková, K. Antlová, N. Petrů, J. Vacek, Typologie a hodnocení vitality rodinného podnikání, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-352-2, 73 pages, [Online], 2017
  3. P. Rydvalová, E. Karhanová Horynová, M. Zbránková, Family business as source of municipality development in the Czech Republic, Amfiteatru Economic, Bucharest, Academy of Economic Studies, p. 168-183, 16 pages, ISSN: 1582-9146, n. 41, 2016
  4. P. Rydvalová, I. Jáč, E. Valentová, E. Karhanová Horynová, M. Zbránková, Rodinné podnikání - zdroj rozvoje obcí, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-245-7, 205 pages, 2015
  5. E. Karhanová Horynová, K. Tatek Benetti, Analýza vývoje počtu firemních insolvencí v ČR za období 2008 až 2010 ve světle insolvenčního zákona s komparací vývoje počtu insolvencí podniků vybraných zemí Západní Evropy, PERIODICA ACADEMICA, Brno, Vysoká škola Karla Engliše, 1, p. 78;93, ISSN: 1802-2626, n. 2, 2011
  6. K. Tatek Benetti, E. Karhanová Horynová, Vývoj základních aspektů změn na složení Evropského parlamentu a na hlasování v Radě EU, Periodica Academica, Brno, VŠKE, 1, p. 65;77, ISSN: 1802-2626, n. 1, 2011