doc. Ing. Antonín Havelka, CSc.

doc. Ing. Antonín Havelka, CSc. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 3499EmployeeDepartment of Clothing Technologies

Publications

 1. K. Adámek, A. Havelka, Z. Kůs, A. Mazari, The Correlation between Air and Water Vapour Permeability of Textiles, COATINGS, BASEL, Mdpi, p. 163, 15 pages, ISSN: 2079-6412, n. 1, [Online], 2023
 2. V. Glombíková, P. Komárková, M. Vik, J. Adamcová, R. Nemčoková, M. Viková, A. Havelka, Approach to Performance Rating of Retroreflective Textile Material Considering Production Technology and Reflector Size, Autext research journal, WARSAW, SCIENDO, 12 pages, ISSN: 1470-9589, n. 4, [Online], 2022
 3. A. Havelka, K. Zelová, V. Glombíková, P. Komárková, M. Vik, M. Tichý, M. Pilíková, M. Vrbová, Approach to the visibility increasing of people in road traffic at night., 23th International Conference STRUTEX Structure and Structural Mechanics of Textiles, Liberec, Technická Univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-621-9, p. 283-290, 8 pages, [Online], 2022
 4. A. Havelka, K. Zelová, M. Martinka, M. Tichý, M. Pilíková, M. Vrbová, Čidlo pro monitorování dechu zejména profesionálních řidičů, [Online], 2022
 5. K. Adámek, Z. Kůs, A. Havelka, A. Mazari, Correlation of air permeability to other breathability parameters of textiles, Polymers, BASEL, Mdpi, 13 pages, ISSN: 2073-4360, n. 1, [Online], 2022
 6. H. Siddique, Z. Kůs, J. Militký, A. Havelka, A. Mazari, L. Hes, Development of new mathematical models and their comparison with existing models for the prediction of compression pressure using the cut-strip method, TEXTILE RESEARCH JOURNAL, LONDON, Sage, p. 4077-4097, 21 pages, ISSN: 0040-5175, n. 21-22, [Online], 2022
 7. A. Mazari, F. Büyük Mazari, J. Naeem, A. Havelka, P. Marahatta, Impact of ultraviolet radiation on thermal protective performance and comfort properties of firefighter protective clothing, INDUSTRIA TEXTILA, BUCURESTI, Inst Natl Cercetare-Dezvoltare Textile Pielarie-Bucuresti, p. 54-61, 8 pages, ISSN: 1222-5347, n. 1, [Online], 2022
 8. A. Havelka, K. Zelová, V. Glombíková, P. Komárková, M. Martinka, M. Tichý, M. Pilíková, M. Vrbová, Oděv s fyziologickým komfortem pro profesionální řidiče, 2022
 9. A. Havelka, K. Zelová, M. Tichý, M. Vrbová, M. Pilíková, Pánská polokošile zejména pro profesionální řidiče, [Online], 2022
 10. K. Ettler, J. Ludvíková, V. Wertzová, K. Zelová, A. Havelka, M. Tichý, M. Vrbová, Sociální, psychologické a zdravotní dopady nošení obličejových roušek u dětí, Pediatrie pro Praxi, SOLEN s.r.o, p. 22-27, 6 pages, ISSN: 1213-0494, n. 1, [Online], 2022
 11. A. Havelka, Z. Kůs, K. Zelová, O. Vojtenko, M. Tichý, M. Pilíková, M. Vrbová, K. Ettler, Sofistikované multifunkční ústní roušky pro děti s kožními problémy, 2022
 12. A. Havelka, Z. Kůs, K. Zelová, O. Vojtenko, M. Tichý, M. Pilíková, M. Vrbová, K. Ettler, Ústní rouška pro děti s kožními onemocněními, [Online], 2022
 13. H. Siddique, A. Mazari, A. Havelka, Z. Kůs, E. Akcagun, Washing Characterization of Compression Socks, AUTEX RESEARCH JOURNAL, WARSAW, Sciendo, 17 pages, ISSN: 1470-9589, [Online], 2022
 14. J. Švecová, J. Strohmandl, J. Fišer, R. Toma, P. Hajna, A. Havelka, A comparison of methods for measuring thermal insulation of military clothing, Journal of Industrial Textiles, THOUSAND OAKS, Sage, p. 632-648, 17 pages, ISSN: 1528-0837, n. 4, [Online], 2021
 15. A. Mazari, A. Havelka, K. Adámek, J. Naeem, Comparative Study on the Water Vapour Permeability of Textile by a Standard and Novel device, Fibres and Textiles in Eastern Europe, LODZ, Inst Chemical Fibres, p. 59-64, 6 pages, ISSN: 1230-3666, n. 6, [Online], 2021
 16. A. Havelka, Z. Kůs, K. Zelová, M. Martinka, Funkční vzorek - Smart sportovní bunda s automatickou signalizací SMARTLIGHT, 2021
 17. J. Švecová, R. Lopourová, M. Novotný, A. Havelka, MEASURING SELECTED PROPERTIES OF MATERIALS OF MILITARY CLOTHING FOR THEIR POSSIBLE INNOVATION, Fibres and textiles (Vlákna a textil), p. 102-110, 8 pages, ISSN: 1335-0617, n. 4, [Online], 2021
 18. A. Havelka, K. Zelová, P. Komárková, V. Glombíková, M. Pilíková, M. Vrbová, M. Tichý, Oděv s aktivní a pasivní signalizací pro pracující v dopravě, 2021
 19. A. Havelka, M. Tichý, K. Zelová, V. Glombíková, P. Komárková, M. Vrbová, M. Pilíková, Oděv s aktivní a pasivní světelnou signalizací pro nechráněné účastníky v dopravě, 2021
 20. A. Havelka, V. Glombíková, P. Komárková, R. Nemčoková, M. Tichý, K. Ettler, Oděv s důrazem na snadnou údržbu zejména pro děti s kožními problémy, [Online], 2021
 21. A. Havelka, K. Zelová, M. Tichý, M. Pilíková, M. Vrbová, Plošná textilie ve formě pleteniny pro oděvy, [Online], 2021
 22. M. Tichý, J. Macanová, A. Havelka, V. Wertzová, K. Ettler, Plošná textilie ve formě pleteniny, zejména pro ošacení dětí s kožními problémy, [Online], 2021
 23. A. Havelka, Z. Kůs, K. Zelová, M. Martinka, Prototyp - Smart sportovní bunda s automatickou signalizací SMARTLIGHT, 2021
 24. F. Büyük Mazari, A. Havelka, A. Mazari, Testing the car seat's comfort, Communications in development and assembling of textile products, Germany, Sachsische Landesbibliothek, Staats- und Universitatsbibliothek Dresden, 1, p. 141-147, 7 pages, ISSN: 2701-939X, n. 2, [Online], 2021
 25. A. Havelka, L. Nagy, M. Tunák, J. Antoch, Testing the effect of textile materials on car seat comfort in real traffic, Journal of Industrial Textiles, THOUSAND OAKS, Sage, p. 740-767, 28 pages, ISSN: 1528-0837, n. 5, [Online], 2021
 26. A. Havelka, Z. Kůs, K. Zelová, M. Martinka, Zařízení pro detekci a signalizaci změny směru pohybu cyklisty a k cyklistovi se přibližujícího vozidla, [Online], 2021
 27. L. Nagy, A. Havelka, Aplikace NFC tagů do oděvů za účelem bezdrátového přenosu dat pro nastavení parametrů údržby a identifikace profesního oděvu, 2020
 28. F. Büyük Mazari, D. Cirkl, A. Havelka, A. Mazari, Comparison of different interlining materials of car seat cover under repeated loadings, Industria Textila, BUCURESTI, ROMANIA, The National Research and Development Institute for Textiles and Leather, p. 199-203, 5 pages, ISSN: 1222-5347, n. 3, [Online], 2020
 29. A. Mazari, A. Havelka, Comparison of textile membranes for moisture transport, Fibres and textiles (Vlákna a textil), Bratislava, Slovak University of Technology in Bratislava, Faculty of Chemical and Food Technology, p. 24-30, 7 pages, ISSN: 1335-0617, n. 5, [Online], 2020
 30. P. Komárková, V. Glombíková, A. Havelka, H. Rulcová, D. Veselá, B. Musilová, Druhá vrstva speciálních oděvních výrobků, včetně aplikací na bázi pletenin, s integrovaným systémem vyhřívání, 2020
 31. L. Nagy, M. Martinka, E. Hercíková, D. Veselá, A. Havelka, Funkční vzorek komplexního nositelného senzorového systému, 2020
 32. V. Glombíková, P. Komárková, E. Hercíková, A. Havelka, How high-loft textile thermal insulation properties depend on compressibility, Autex Research Journal, Poland, TECHNICAL UNIV LODZ, FAC MATERIALS TECHNOLOGY & TEXTILE, 1, p. 338-343, 6 pages, ISSN: 1470-9589, n. 3, [Online], 2020
 33. E. Hercíková, M. Martinka, A. Havelka, Komunikační modul – odnímatelná monitorovací jednotka, 2020
 34. L. Nagy, A. Havelka, Modul topné struktury do oděvu vytvořený aplikací elektricky vodivé sítě vyšíváním pomocí speciálních vodivých nití umístěných na plošné textilii s odrazovou fólii na povrchu pro zvýšení tepelného komfortu uživatele, 2020
 35. A. Havelka, Z. Kůs, Monitorovací zařízení pro umístění na textilní výrobek, zejména oděvní výrobek, 2020
 36. H. Siddique, A. Mazari, A. Havelka, Z. Kůs, D. Cirkl, L. Hes, New approach for the prediction of compression pressure using the cut strip method, Textile Research Journal, USA, SAGE Publications, p. 1689-1703, 15 pages, ISSN: 0040-5175, n. 15-16, [Online], 2020
 37. A. Havelka, M. Tichý, T. Blecha, R. Soukup, J. Řeboun, M. Pilíková, M. Vrbová, D. Moravcová, Oděvy pro seniory se senzorickým, ergonomickým a fyziologickým komfortem, zejména mikina opatřená vyhříváním, [Online], 2020
 38. H. Siddique, A. Mazari, A. Havelka, Z. Kůs, Performance Characterization and Pressure Prediction of Compression Socks, Fibers and Polymers, SEOUL, Korean Fiber Soc, p. 657-670, 14 pages, ISSN: 1229-9197, n. 3, [Online], 2020
 39. M. Škodová, V. Glombíková, P. Komárková, A. Havelka, Performance of textile materials for the needs of children with skin problems, Fibres and textiles (Vlákna a textil), 1, p. 96-101, 6 pages, ISSN: 1335-0617, n. 4, [Online], 2020
 40. A. Havelka, M. Tichý, Plochý šev, [Online], 2020
 41. E. Hercíková, D. Veselá, A. Havelka, Podpůrná plošná textilie pro monitorovací modul, 2020
 42. A. Havelka, Z. Kůs, V. Glombíková, Pracovní oděv s ústrojím pro měření fyzikálních veličin, zejména teploty a vlhkosti, [Online], 2020
 43. K. Zelová, V. Glombíková, A. Havelka, Problems with perfect-looking two-needle decorative seams in the manufacture of leather car seat covers, Textile Research Journal, SAGE PUBLICATIONS LTD, 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD, LONDON EC1Y 1SP, ENGLAND, p. 49-62, 14 pages, ISSN: 0040-5175, n. 1, [Online], 2020
 44. P. Komárková, V. Glombíková, A. Havelka, H. Rulcová, Sofistikovaný oděv pro seniory ze speciálních plošných textilií s fyziologickým komfortem pro integraci elektroniky k monitorování fyziologických funkcí, 2020
 45. H. Siddique, A. Mazari, A. Havelka, R. Laurinová, Analysis of Thermal Properties Affected by Different Extension Levels of Compression Socks, Fibres and textiles (Vlákna a textil), Slovakia, Slovak University of Technology in Bratislava, p. 64-68, 5 pages, ISSN: 1335-0617, n. 2, [Online], 2019
 46. S. Seipei, J. Yu, M. Viková, M. Vik, M. Koldinská, A. Havelka, V. Nierstrasz, Color Performance, Durability and Handle of Inkjet-Printed and UV-Cured Photochromic Textiles for Multi-Colored Applications, Fibers and Polymers, Soul, KOREAN FIBER SOC, KOREA SCIENCE TECHNOLOGY CTR, 1, p. 1424-1435, 12 pages, ISSN: 1229-9197, n. 7, [Online], 2019
 47. M. Viková, K. Zelová, M. Kuzmová, M. Vik, A. Havelka, DESIGN OF ALTERNATIVE WARNING SIGN AND PEDESTRIAN CONSPICUITY, PROCEEDINGS OF the 29th Quadrennial Session of the CIE, Washington, International Commission on Illumination, CIE, ISBN: 9783902842749, p. 1069-1074, 6 pages, 2019
 48. A. Havelka, M. Martinka, Elektricky vodivé dráhy v oděvech, který slouží pro elektricky vodivé propojení nositelné elektroniky, tj. senzorů, řídcích jednotek, Led diod, ovládacích klávesnic atd., 2019
 49. N. Kovalova, P. Kulhavý, J. Vosáhlo, A. Havelka, Experimental and Numerical Study of Sewing Seams of Automobile Seat Covers Under Unidirectional and Multiaxial Loading, TEKSTIL VE KONFEKSIYON, Izmir, Ege University, 1, p. 322-335, 14 pages, ISSN: 1300-3356, n. 4, [Online], 2019
 50. A. Havelka, A. Mazari, EXPERIMENTAL AND THEORETICAL ANALYSIS OF CAR SEAT’S COMFORT, 17TH NATIONAL 3RD INTERNATIONAL THE RECENT PROGRESS SYMPOSIUM ON TEXTILE TECHNOLOGY AND CHEMISTRY, 7 pages, [Online], 2019
 51. H. Siddique, A. Mazari, A. Havelka, Z. Kůs, Mathematical model for the prediction of compression pressure, 2019
 52. H. Siddique, A. Mazari, A. Havelka, Z. Kůs, New Approach for the Prediction of Compression Pressure Using Cut-Strip Method, Fiber Society's Fall 2019 Technical Meeting and Conference: Revitalizing the Textile Industry Through Innovative Research, Education, and Entrepreneurship, USA, The Fiber Society, ISBN: 978-1-71380-303-4, 6 pages, 2019
 53. M. Vik, V. Glombíková, M. Viková, A. Havelka, J. Adamcová, M. Pechová, Pedestrians visibility at night: effects of pedestrian clothing, balancing safety and culture, 47th Textile Research Symposium 2019, Liberec, Technical University of Liberec, ISBN: 978-80-7494-473-4, p. 128-129, 2 pages, [Online], 2019
 54. H. Siddique, A. Mazari, A. Havelka, Z. Kůs, Performance Characterization of Compression Socks at Ankle Portion under Multiple Mechanical Impacts, Fibers and Polymers, SOUTH KOREA, Korean Fiber Society, p. 1092-1107, 16 pages, ISSN: 1229-9197, n. 5, [Online], 2019
 55. M. Tichý, J. Macanová, A. Havelka, Plošná textilie ve formě pleteniny s určením zejména pro ošacení, 2019
 56. M. Tichý, J. Macanová, A. Havelka, Plošná textilie ve formě pleteniny zejména pro lůžkoviny, 2019
 57. M. Tichý, M. Pilíková, J. Boháčová, A. Havelka, M. Škodová, Plošná textilie, zejména pro tepelnou ochranu seniorů v zimním období, [Online], 2019
 58. J. Boháčová, M. Pilíková, M. Tichý, A. Havelka, M. Škodová, Prototypová kolekce ošacení, 2019
 59. H. Siddique, A. Mazari, A. Havelka, Z. Kůs, STUDY OF PERFORMANCE MEASUREMENT OF COMPRESSION SOCKS, NART Conference 2019, Liberec, ISBN: 978-80-7494-512-0, 4 pages, 2019
 60. F. Büyük Mazari, A. Mazari, K. Adámek, A. Havelka, Theoretical model: analysing theoretically the air flow through car seat foam material, Industria Textila, The National Research and Development Institute for Textiles and Leather, 4, p. 324-330, 7 pages, ISSN: 1222-5347, n. 4, [Online], 2019
 61. K. Zelová, A. Havelka, J. Mádlová, Zařízení pro cyklické testování mačkavosti plošných textilií, [Online], 2019
 62. A. Mazari, A. Havelka, M. Martinka, R. Nemčoková, M. Kolínová, A STUDY ON THE PERFORMANCE OF ANTI-MITE & ANTI-BACTERIAL TEXTILES FOR CLIENTS AT NURSING HOMES, Strutex, Liberec, Technical University of Liberec, 1, ISBN: 978-80-7494-430-7, p. 351-354, 4 pages, 2018
 63. J. Naeem, A. Mazari, E. Akcagun, A. Havelka, Z. Kůs, ANALYSIS OF THERMAL PROPERTIES, WATER VAPOR RESISTANCE AND RADIANT HEAT TRANSMISSION THROUGH DIFFERENT COMBINATIONS OF FIREFIGHTER PROTECTIVE CLOTHING, Industria Textila, BUCURESTI, INST NATL CERCETARE-DEZVOLTARE TEXTILE PIELARIE-BUCURESTI, 1, p. 458-465, 8 pages, ISSN: 1222-5347, n. 6, 2018
 64. L. Nagy, A. Havelka, M. Tichý, R. Soukup, Application of Hybrid Heating Textile Structures in Clothing for Seniors, Fibres and textiles (Vlákna a textil), Bratislava, Slovak University of Technology in Bratislava, 1, p. 26-30, 5 pages, ISSN: 1335-0617, n. 4, [Online], 2018
 65. V. Glombíková, P. Komárková, A. Havelka, M. Kolínová, Approach to evaluation of car seats fabrics performance, Industria Textila, Bukurešt, Research Development National Institute for Textile and Leather, 1, p. 96-103, 8 pages, ISSN: 1222-5347, n. 2, [Online], 2018
 66. A. Musaddaq, A. BOUGHATTAS, H. Siddique, A. Havelka, S. Hussain, Comfort properties of nano-filament polyester fabrics: sensory evaluation, Industria Textila, BUCURESTI, Research Development National Institute for Textile and Leather, 1, p. 3-10, 8 pages, ISSN: 1222-5347, n. 1, [Online], 2018
 67. H. Siddique, A. Mazari, A. Havelka, T. Mansoor, A. Ali, A. Musaddaq, DEVELOPMENT OF V-SHAPED COMPRESSION SOCKS ON CONVENTIONAL SOCKS KNITTING MACHINE, Autex Research Journal, poland, The Technical University of Lodz, 1, p. 377-384, 8 pages, ISSN: 1470-9589, n. 4, 2018
 68. F. Fung, A. Havelka, Effect of air permeability on grainlines, aged, washed and moisted woven fabric, 22nd International Conference STRUTEX, Liberec, Technical Univerzity of Liberec, 1, ISBN: 978-80-7494-430-7, p. 255-264, 10 pages, 2018
 69. H. Siddique, A. Mazari, A. Havelka, H. Tanweer, Effect of elastane linear density on compression pressure of V-shaped compression socks, Industria Textila, Bucharest, INST NATL CERCETARE-DEZVOLTARE TEXTILE PIELARIE-BUCURESTI, 1, p. 118-127, 10 pages, ISSN: 1222-5347, n. 2, [Online], 2018
 70. H. Siddique, A. Mazari, A. Havelka, S. Hussain, T. Mansoor, Effect of elastic elongation on compression pressure and air-permeation of compression socks, Fibres and textiles (Vlákna a textil), Bratislava, Slovak University of Technology in Bratislava, 1, p. 35-43, 9 pages, ISSN: 1335-0617, n. 1, [Online], 2018
 71. E. Hercíková, P. Komárková, V. Glombíková, A. Havelka, Z. Kůs, EVALUATION OF THERMAL PROPERTIES OF TEXTILE STRUCTURES UNDER FAST FLOWING AIR CONDITIONS, Fibres and textiles (Vlákna a textil), Bratislava, Research Institute for Man-Made Fibres, 1, p. 31-34, 4 pages, ISSN: 1335-0617, n. 4, 2018
 72. A. Musaddaq, Z. Ahmad, J. Wiener, A. Fraz, H. Siddique, A. Havelka, Influence of Weave Design and Yarn Types on Mechanical and Surface Properties of Woven Fabric, Fibres and Textiles in Eastern Europe, INST CHEMICAL FIBRES, 1, p. 42-45, 4 pages, ISSN: 1230-3666, n. 1, 2018
 73. L. Nagy, A. Havelka, A. Mazari, Medical Textile Equipments for Class One with a Non-invasive Character, Fibres and textiles (Vlákna a textil), Bratislava, Slovak University of Technology in Bratislava, 1, p. 20-25, 6 pages, ISSN: 1335-0617, n. 4, [Online], 2018
 74. A. Mazari, F. Büyük Mazari, K. Adámek, A. Havelka, J. Wiener, MODIFICATION OF PU- FOAM FOR IMPROVEMENT OF THERMAL COMFORT OF CAR SEAT, Strutex, Czech Republic, Technical Univerzity of Liberec, Faculty of Textile Engeneering, 1, ISBN: 978-80-87269-45-9, p. 317-325, 9 pages, 2018
 75. F. Büyük Mazari, A. Mazari, A. Havelka, V. Glombíková, Novel portable device to analyze the moisture permeability of car seat, Industria Textila, Research Development National Institute for Textile and Leather, 1, p. 183-189, 7 pages, ISSN: 1222-5347, n. 3, 2018
 76. F. Büyük Mazari, A. Mazari, A. Havelka, Novel techniques to analyse the comfort of car seat, TIWC Conference, Leeds, UK, 1, 5 pages, 2018
 77. M. Tichý, M. Pilíková, J. Macanová, M. Hotmar, A. Havelka, Plošná textilie pro zdravotní a hygienické potřeby ve formě pleteniny, zejména pro lůžkoviny vytvořená ze směsových přízí, [Online], 2018
 78. M. Tichý, M. Pilíková, J. Macanová, M. Hotmar, A. Havelka, Plošná textilie pro zdravotní a hygienické potřeby ve formě pleteniny, zejména pro ošacení vytvořená ze směsových přízí, [Online], 2018
 79. N. Jariyapunya, B. Musilová, A. Havelka, Prediction of Pattern Dimensions for Pressure Garment, 22nd International Conference STRUTEX, Liberec, Czech Republic, Technical university of Liberec, ISBN: 978-80-7494-430-7, p. 287-293, 7 pages, 2018
 80. L. Nagy, M. Koldinská, A. Havelka, S. Jandová, The methodology for evaluation and predicting of clothing comfort for functional apparel, Industria Textila, Bucharest, INST NATL CERCETARE-DEZVOLTARE TEXTILE PIELARIE-BUCURESTI, 1, p. 206-211, 6 pages, ISSN: 1222-5347, n. 3, [Online], 2018
 81. H. Siddique, A. Mazari, A. Havelka, Thermal properties of Compression Socks at Various Extension Levels, 18th AUTEX World Textile Conference, 1, ISBN: 978-1-5361-2855-0, p. 983-985, 3 pages, 2018
 82. M. Vik, K. Zelová, M. Kuzmová, M. Viková, A. Havelka, Vliv tvaru retroreflexních prvků na viditelnost chodce, Kurz osvětlovací techniky XXXIV, sborník část 2, 8.-10. října 2018 Hotel Dlouhé Stráně, Loučná nad Desnou, Ostrava, VŠB-TU Ostrava, 1, ISBN: 978-80-248-4221-9, p. 82-85, 4 pages, 2018
 83. P. Komárková, T. Mansoor, A. Ali, H. Siddique, A. Havelka, Z. Hussain, Wrinkle free plaited knitted fabrics without pre-heat setting, Journal of the Textile Institute, Taylor & Francis, p. 307-311, 5 pages, ISSN: 0040-5000, n. 3, [Online], 2018
 84. A. Havelka, N. Kovalova, Zařízení pro měření pevnosti švů textilních materiálů při víceosém namáhání, [Online], 2018
 85. N. Kovalova, A. Havelka, Analysis of the Effect of Cyclic Loading on Seams Deformation in Car Seat Covers, Fibre-grade polymers, chemical fibres and special textiles: Central European Conference, Proc., ISBN: 978-80-7494-355-3, p. 55-59, 5 pages, 2017
 86. F. Büyük Mazari, A. Mazari, A. Havelka, J. Wiener, Effect of a superabsorbent for the improvement of car seat thermal comfort, Fibres and Textiles in Eastern Europe, Poland, Institute of Biopolymers and Chemical Fibres, 1, p. 83-87, 5 pages, ISSN: 1230-3666, n. 2, [Online], 2017
 87. N. Kovalova, J. Geršak, A. Havelka, Effect of cyclic loading on the car seat’s seams, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, IOP Publishing, 6 pages, ISSN: 1757-8981, 2017
 88. E. Hercíková, P. Komárková, V. Glombíková, A. Havelka, Z. Kůs, EVALUATION OF THERMAL PROPERTIES UNDER CONDITIONS OF FAST FLOWING AIR, 9th Central European Conference 2017, Liberec, Technická Univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-356-0, p. 123-124, 2 pages, 2017
 89. N. Kovalova, P. Kulhavý, J. Vosáhlo, A. Havelka, Experimental Investigation of Multiaxial Stress of the Sewing Seam and Creating its numerical model, Fibres and textiles (Vlákna a textil), Bratislava, Slovenská technická univerzita v Bratislave, 1, p. 49-53, 5 pages, ISSN: 1335-0617, n. 2, 2017
 90. P. Komárková, V. Glombíková, A. Havelka, Heat and Moisture transport of socks, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Institute of Physics Publishing, 6 pages, ISSN: 1757-8981, n. 18, 2017
 91. A. Musaddaq, J. Wiener, M. Khan, A. Havelka, M. Shahid, Hydrophobic Treatment of Nano-filament Polyester Fabric, the 9th Central European Conference on Fibre Grade Polymers, Chemical Fibres and Special Textiles (CEC 2017), Liberec, Technical University of Liberec, ISBN: 9788074943553, p. 10-13, 4 pages, 2017
 92. K. Ancutiene, M. Koldinská, A. Havelka, Investigation of tensile resilience properties of stretch denim fabrics, Indian Journal of Fibre and Textile Research, p. 175-182, 8 pages, ISSN: 0971-0426, n. 2, 2017
 93. J. Švecová, A. Havelka, L. Nagy, MEASUREMENT OF PHYSIOLOGICAL PROPERTIES OF MILITARY CLOTHING IN SIMULATION OF CLIMATIC CONDITIONS IN SELECTED AREAS OF THE WORLD, Fibres and textiles (Vlákna a textil), p. 3-8, 5 pages, ISSN: 1335-0617, n. 4, 2017
 94. M. Martinka, A. Havelka, Measuring vital functions using smart textiles, CEC 9th Central European Conference 2017, International Ph.D. Students Day, Liberec, Technická Univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-355-3, p. 60-63, 4 pages, 2017
 95. A. Musaddaq, A. BOUGHATTAS, J. Wiener, A. Havelka, MECHANISM OF LIQUID WATER TRANSPORT IN FABRICS; A REVIEW, Fibres and textiles (Vlákna a textil), p. 58-65, 8 pages, ISSN: 1335-0617, n. 4, [Online], 2017
 96. S. Hussain, V. Glombíková, A. Havelka, H. Jamshaid, S. Batool, M. Khan, Moisture transport phenomena of functional underwears, Fibres and textiles (Vlákna a textil), Bratislava, Slovak University of Technology, p. 59-66, 8 pages, ISSN: 1335-0617, n. 2, 2017
 97. M. Tichý, M. Pilíková, J. Macanová, M. Hotmar, A. Havelka, Plošná textilie ve formě pleteniny, zejména pro lůžkoviny vytvořená ze směsových přízí, [Online], 2017
 98. A. Havelka, M. Tichý, M. Pilíková, J. Macanová, M. Hotmar, Plošná textilie ve formě pleteniny, zejména pro ošacení vytvořená ze směsových přízí, [Online], 2017
 99. J. Wiener, A. Havelka, Plošná textilie, tkanina nebo pletenina zejména pro potahy automobilových sedaček, [Online], 2017
 100. A. Havelka, Z. Kůs, R. Třešňák, M. Chotěbor, Přístroj pro měření výparného tepla plošných textilních materiálů, zejména automobilových sedaček, [Online], 2017
 101. J. Naeem, A. Mazari, A. Havelka, Review: Radiation heat transfer through fire fighter protective clothing, Fibres and Textiles in Eastern Europe, p. 65-74, 10 pages, ISSN: 1230-3666, n. 4, [Online], 2017
 102. F. Fung, A. Havelka, Small increasement in clothing pattern relates to thermal insulation in clothing of woven fabric, 9th Central European Conference, Technical University of Liberec, Technical University of Liberec, ISBN: 9788074943553, p. 34-39, 6 pages, [Online], 2017
 103. A. Havelka, V. Glombíková, P. Komárková, M. Chotěbor, The study of fabric performance for car seats, Tekstilec, LJUBLJANA, SLOVENIA, University of Ljubljana, 1, p. 235-242, 8 pages, ISSN: 0351-3386, n. 3, [Online], 2017
 104. A. Mazari, A. Havelka, J. Naeem, Thermophysiological and performance properties of firefighter clothing, Innovations in protective and e-textiles in blance with comfort and ecology, Lodz, Poland, Lodz University of Technology, ISBN: 978-83-7283-855-1, p. 130-137, 8 pages, 2017
 105. A. Havelka, Z. Kůs, P. Herajn, Zařízení pro signalizaci směru pohybu instalované v bundách, zejména sportovních nebo cyklistických, [Online], 2017
 106. L. Hes, A. Havelka, A PORTABLE TESTER FOR EVALUATION OF THERMO-PHYSIOLOGICAL COMFORT OF CAR SEATS IN REAL CONDITIONS OF THEIR USE, The 90th Textile Institute World Conference, Poznan, Institute of Natural Fibres, 1, ISBN: 978-83-928618-5-0, p. 112-117, 6 pages, 2016
 107. F. Büyük Mazari, A. Havelka, M. Chotěbor, J. Wiener, A. Mazari, A STUDY ON THE PERFORATED POLY-URETHANE FOAM FOR THE CAR SEAT, 21st International Conference STRUTEX, Liberec, 1, ISBN: 978-80-7494-269-3, p. 233-238, 6 pages, 2016
 108. F. Büyük Mazari, A. Havelka, COMFORT OF CARSEATS, 7 itc, Tirana, Poly Technique University of ALbania, ISBN: 978-99281-171-54-2, p. 329-333, 5 pages, 2016
 109. A. Mazari, F. Büyük Mazari, J. Naeem, A. Havelka, M. Chotěbor, Effect of Perforated Polyurethane Foam on Moisture Permeability for Car Seat Comfort, Fibres and Textiles in Eastern Europe, Poland, 1, p. 165-169, 5 pages, ISSN: 1230-3666, n. 6, [Online], 2016
 110. A. Mazari, E. Akcagun, A. Havelka, I. Khan, Effect of sewing speed on the physical properties of the firefighter sewing threads, Industria Textila, Ljubljana, Slovenia, 1, ISBN: 978-961-6900-17-1, p. 333-337, 6 pages, ISSN: 1222-5347, n. 5, 2016
 111. F. Büyük Mazari, A. Mazari, A. Havelka, J. Wiener, IMPROVEMENT OF CAR SEAT’S THERMAL COMFORT, Autex conference 16, slovenia, 1, ISBN: 978-961-6900-17-1, 4 pages, 2016
 112. N. Kovalova, P. Kulhavý, J. Vosáhlo, A. Havelka, Numerical Model And Analysis of Multiaxial Stress on the Sewing Seam, 16th AUTEX World Textile Conference 2016, Ljubljana, University of Ljubljana, Faculty of Sciences and Engineering, Department of Textiles, Graphic Arts and Design, ISBN: 978-961-6900-17-1, 8 pages, 2016
 113. A. Havelka, Z. Kůs, Oděv zejména pro pacienty a osoby se sníženou pohyblivostí, zejména osoby upoutané na lůžko, [Online], 2016
 114. A. Havelka, L. Nagy, Z. Kůs, Possibilities of Testing And Evaluation of Funcional Membrane Textiles, Fibres and textiles (Vlákna a textil), Bratislava, FOART, s.r.o., Bratislava, p. 42-46, 5 pages, ISSN: 1335-0617, n. 4, 2016
 115. A. Mazari, A. Havelka, K. Bal, Prediction of needle heating in an industrial sewing machine, Textile Research Journal, England, 1, p. 302-310, 9 pages, ISSN: 0040-5175, n. 3, [Online], 2016
 116. A. Havelka, Z. Kůs, V. Glombíková, P. Komárková, Vrchní potahová textilie automobilové sedačky, [Online], 2016
 117. A. Havelka, Z. Kůs, V. Glombíková, P. Komárková, Vrchní potahová textilie automobilové sedačky, [Online], 2016
 118. A. Havelka, M. Chotěbor, L. Nagy, Vývoj pracovních rukavic pro horké provozy, H &D a.s., 5 pages, 2016
 119. A. Mazari, A. Havelka, J. Wiener, Z. Rozek, A study on DLC-coated industrial lockstitch sewing needle, Industria Textila, BUCURESTI, INST NATL CERCETARE-DEZVOLTARE TEXTILE PIELARIE-BUCURESTI, 1, p. 43-47, 5 pages, ISSN: 1222-5347, n. 1, [Online], 2015
 120. F. Büyük Mazari, A. Mazari, A. Havelka, M. Chotěbor, A study on heat and mass transfer through car seat poly-urethane foam, 15 TH AUTEX WORLD TEXTILE CONFERENCE 2015, ROMANIA, Technical University of Iasi, 1, ISBN: 978-606-685-276-0, p. neuvedeno, 7 pages, 2015
 121. A. Mazari, K. Bal, A. Havelka, Analytical Model to Predict the Sewing Needle Temperature for Industrial Lockstitch Machine, 15 TH AUTEX WORLD TEXTILE CONFERENCE 2015, ROMANIA, Technical University of Iasi, 1, ISBN: 978-606-685-276-0, p. neuvedeno, 6 pages, 2015
 122. A. Havelka, F. Büyük Mazari, A. Mazari, J. Wiener, Application of super absorbent fibrous material for improving car seat comfort, 2015
 123. A. Havelka, Z. Kůs, M. Baxa, Automobilové sedadlo, [Online], 2015
 124. A. Mazari, A. Havelka, V. Bajzík, A. Mangat, M. Mudhzikova, Effect of sewing thread pretension on the seam for car seat leather cover stitching, Fibres and textiles (Vlákna a textil), Bratislava, Slovak University of Technology in Bratislava, 1, p. 18-25, 8 pages, ISSN: 1335-0617, n. 3-4, 2015
 125. A. Havelka, Z. Kůs, V. Glombíková, Měřící zařízení k monitorování fyziologického komfortu v mezní povrchové vrstvě autosedačky, [Online], 2015
 126. A. Havelka, V. Glombíková, F. Büyük Mazari, Monitoring thermophysiological comfort in the interlayer between driver and the carseat, Fibres and textiles (Vlákna a textil), Bratislava, Slovak University of Technology in Bratislava, 1, p. 40-45, 6 pages, ISSN: 1335-0617, n. 3-4, 2015
 127. L. Nagy, A. Havelka, S. Jandová, Z. Kůs, Physiological Comfort in Garments for Sport Activities and its Testing, Sports Technology and Engineering: Proceedings of the 2014 Asia-Pacific Congress on Sports Technology and Engineering, London, UK, CRC Press/Balkema (Taylor & Francis Group), 4, ISBN: 978-1-138-02698-8, p. 347-351, 5 pages, ISSN: 2333-8067, 2015
 128. A. Havelka, M. Hotmar, I. Keprta, M. Pilíková, M. Tichý, Plošná textilie, zejména pletenina pro ochranu uživatelů v chladných klimatických podmínkách, [Online], 2015
 129. A. Havelka, M. Pilíková, M. Hotmar, I. Keprta, M. Tichý, Plošná textilie, zejména pletenina pro ochranu uživatelů v chladných klimatických podmínkách, [Online], 2015
 130. F. Büyük Mazari, A. Havelka, Pressure distribution of car seat at different angle of backrest, Fibres and textiles (Vlákna a textil), Bratislava, Slovak University of Technology in Bratislava, 1, p. 33-39, 7 pages, ISSN: 1335-0617, n. 3-4, 2015
 131. A. Havelka, P. Komárková, V. Glombíková, E. Hercíková, L. Nagy, Report of car seat tests for Grammer, Grammer AG, 102 pages, 2015
 132. A. Havelka, Z. Kůs, M. Baxa, Signalizační sportovní bunda s automatickou světelnou signalizací zpomalování rychlosti jejího nositele, zejména cyklistická bunda, [Online], 2015
 133. A. Havelka, Z. Kůs, M. Baxa, Signalizační sportovní bunda se zabudovanou světelnou signalizací změny směru pohybu jejího nositele, zejména cyklistická bunda, [Online], 2015
 134. N. Kovalova, P. Kulhavý, A. Havelka, Static And Dynamic Strength of Sewing Seams for a Special Application, Clotech 2015, Lodz university of technology, Lodz university of technology, 1, ISBN: 978-83-7283-666-3, p. 125-131, 7 pages, 2015
 135. A. Mazari, A. Havelka, K. Bal, Temperature distribution on sewing needle at high speed industrial sewing lockstitch machine, Fibres and textiles (Vlákna a textil), slovakia, Slovak University of Technology in Bratislava, 1, p. 37-39, 3 pages, ISSN: 1335-0617, n. 1, 2015
 136. A. Havelka, M. Hotmar, I. Keprta, M. Tichý, M. Pilíková, Textilie, zejména pletenina pro ochranu uživatelů v chladných klimatických podmínkách, [Online], 2015
 137. A. Havelka, P. Lizák, M. Drobný, S. Mojumdar, The effect of sublimation print on thermal conductivity of layered sports textiles, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, Budapest, Hungary, Kluwer Academic Publishers, 1, p. 891-897, 7 pages, ISSN: 1388-6150, n. 2, 2015
 138. A. Mazari, Z. Kůs, A. Havelka, The effects of Lubricant amount on sewing needle temperature and tensile properties of Polyester-polyester core-spun thread, Industria Textila, ROMANIA, Institutul National de Cercetare Dezvoltare Pentru Textile si Pielarie, 1, p. 97-102, 6 pages, ISSN: 1222-5347, n. 2, 2015
 139. A. Havelka, V. Glombíková, Z. Kůs, M. Chotěbor, The thermal insulation properties of high-tech sportswear fillings, International Journal of Clothing Science and Technology, Emerald Group Publishing Ltd, 1, p. 549-560, 12 pages, ISSN: 0955-6222, n. 4, [Online], 2015
 140. F. Büyük Mazari, A. Havelka, M. Chotěbor, Thermal Comfort Properties of Different Car Seat Materials, Svetlenka Workshop for PhD Students of Facuty of Textile Engineering and Faculty of Mechanical Engineering TUL, CZECH REPUBLIC, Technical University of Liberec, 1, ISBN: 978-80-7494-229-7, p. 118-123, 6 pages, 2015
 141. A. Havelka, K. Adámek, L. Nagy, Z. Kůs, Transport properties of barrier textiles for sports and functional applications, CLOTECH2015 - Protective and smart textiles, comfort and well-being, Lodz, Lodz University of Technology, 1, ISBN: 978-83-7283-665-6, p. 158-166, 9 pages, 2015
 142. R. Nemčoková, Z. Kůs, A. Havelka, Zařízení k měření nasákavosti plošné textilie, [Online], 2015
 143. A. Havelka, L. Nagy, Zařízení pro monitorování a nastavování parametrů technologických procesů výroby či údržby nebo optimalizaci obchodní činnosti a marketingu v textilním, oděvním nebo obuvnickém průmyslu, [Online], 2015
 144. A. Havelka, Z. Kůs, Zařízení pro únavové testování textilií a vícevrstvých textilních kompozitů, [Online], 2015
 145. A. Havelka, Z. Kůs, Zpevněná a plošně stabilizovaná nanovlákenná textilní vrstva, [Online], 2015
 146. A. Havelka, Z. Kůs, Zpevněná a plošně stabilizovaná nanovlákenná textilní vrstva, [Online], 2015