kontakt.tul.cz

doc. Ing. Josef Černohorský, Ph.D.

doc. Ing. Josef Černohorský, Ph.D. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 3543vedoucí ústavuInstitute of Mechatronics and Computer EngineeringA04034
+420 48535 3543EmployeeOddělení mechatronických systémů a robotikyL03011
+420 48535 3543MemberAcademic Senate of Faculty of Mechatronics

Publications

 1. P. Rydlo, J. Černohorský, P. Jandura, Control of Battery Operated Drive, Proceedings of the 2020 21st International Carpathian Control Conference, ICCC 2020, IEEE, 1, ISBN: 978-172811951-9, 6 pages, [Online], 2020
 2. J. Černohorský, P. Jandura, Š. Novotný, Robotizované připojení CCS zásuvky, 1, 2020
 3. O. Mach, L. Krčmář, J. Černohorský, Laser Guidance System for Automated Material Distribution in the Industrial Environment, Proceedings of the 2019 20th International Carpathian Control Conference, ICCC 2019, Kraków - Wieliczka, IEEE, 1, ISBN: 978-172810701-1, 6 pages, [Online], 2019
 4. J. Černohorský, M. Diblík, M. Horák, L. Kučera, V. Kotek, Rehabilitační ergometr a způsob jeho řízení, [Online], 2019
 5. J. Černohorský, P. Jandura, K. Kuprová, Sustainable electromobility in the liberec region and in the middle Europe in general, International Conference on Electical Drives and Power Electronics, KoREMA, 1, ISBN: 978-1-72810-389-1, p. 194-200, 7 pages, ISSN: 1339-3944, [Online], 2019
 6. J. Černohorský, M. Horák, Tažné cyklistické zařízení, 1, [Online], 2019
 7. J. Černohorský, M. Horák, TowMe - prototyp tažného zařízení, 1, 2019
 8. M. Starý, J. Černohorský, M. Novák, Univerzální autonomní mobilní platforma, 1, 2019
 9. J. Černohorský, O. Mach, L. Krčmář, Design and Efficiency Mapping of an Electric Drive for Mobile Robotic Container Platform for Use in Industrial Halls, SPEEDAM 2018 - Proceedings: International Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion, 1, ISBN: 9781538649411, p. 963-967, 5 pages, [Online], 2018
 10. J. Černohorský, Funkční vzorek tažného cyklistické zařízení - páková varianta, 1, 2018
 11. J. Černohorský, M. Horák, Funkční vzorek tažného cyklistické zařízení - revolverová varianta, 1, 2018
 12. J. Černohorský, A. Richter, M. Horák, Mechatronic Design of Rehabilitation Brace, 2018 IEEE 20th International Conference on e-Health Networking, Applications and Services (Healthcom), Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 1, ISBN: 978-1-5386-4294-8, 4 pages, [Online], 2018
 13. J. Černohorský, P. Jandura, P. Rydlo, Real time ultra-wideband localisation, Proceedings of the 2018 19th International Carpathian Control Conference, ICCC 2018, 1, ISBN: 978-1-5386-4762-2, p. 445-450, 6 pages, [Online], 2018
 14. P. Hajtmar, J. Bogr, J. Černohorský, M. Horák, Zařízení pro měření jeřábových drah určených k renovaci, [Online], 2018
 15. J. Černohorský, M. Bogdanovskyi, Industrial robots trajectories planning for flexible manufacturing systems, International Journal of Modeling and Optimization, p. 270-274, 5 pages, ISSN: 2010-3697, n. 5, [Online], 2017
 16. J. Černohorský, J. Čejka, Inverse Kinematic Problem Solved By New Heuristic Algorithm Length Relaxation Method, Proceedings of the 2017 18th International Carpathian Control Conference (ICCC), ISBN: 978-150904862-5, p. 507-511, 5 pages, 2017
 17. Ž. Ferková, L. Suchy, J. Černohorský, Measurement of Switched Reluctance Motor Parameters, 2017 19TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ELECTRICAL DRIVES AND POWER ELECTRONICS (EDPE), IEEE, 1, ISBN: 978-1-5386-3380-9, p. 287-290, 4 pages, ISSN: 13393944, [Online], 2017
 18. J. Černohorský, P. Jandura, O. Mach, Mobile Robot Localization and Object Description, Proceedings of the 2017 18th International Carpathian Control Conference (ICCC), Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., ISBN: 978-150904862-5, p. 503-506, 4 pages, [Online], 2017
 19. J. Černohorský, M. Horák, L. Kučera, V. Kotek, M. Diblík, Prototyp pohybového léčebného přístroje, 2017
 20. J. Černohorský, M. Čadek, Smart rehabilitation splint, Mechanisms and Machine Science; Advances in Mechanism Design II - Proceedings of the XII International Conference on the Theory of Machines and Mechanisms, Switzerland, Springer International Publishing, ISBN: 978-3-319-44086-6, p. 371-376, 6 pages, ISSN: 22110984, [Online], 2017
 21. P. Jandura, J. Černohorský, A. Richter, Electric Drive and Energy Storage System for Industry Modular Mobile Container Platform, Feasibility Study, IFAC-PapersOnLine, p. 448-453, 6 pages, ISSN: 24058963, n. 25, 2016
 22. J. Černohorský, M. Diblík, M. Horák, L. Kučera, V. Kotek, Ergometr, 2016
 23. J. Čejka, J. Černohorský, Optimization of robotic workplaces, Proceedings of the 2016 17th International Carpathian Control Conference (ICCC), Technical University of Košice, 1, ISBN: 978-1-4673-8606-7, p. 146-150, 5 pages, [Online], 2016
 24. J. Černohorský, The service robot for special applications, Future Engineering 2016, 3rd International Science and Business Conference, Radom, Instytut Technologii Eksplotacji - Panstwowy Instytut Badawczy, ISBN: 9788377894439, p. 72-73, 2 pages, 2016
 25. J. Černohorský, M. Diblík, Zpráva o řešení - Inovace systému stroje Rover pro zpracování přírodního kamene, 17 pages, 2016
 26. M. Horák, F. Novotný, M. Starý, J. Černohorský, Aspects of a Safety Operation of Service Robots on Glass Walls, International Conference OPTIROB 2015 - Advanced Research in Aerospace, Robotics, Manufacturing Systems, Mechanical Engineering and Bioengineering, Zurich, Switzerland, Trans Tech Publications, Switzerland, 772, ISBN: 978-3-03835-502-1, p. 461-465, 5 pages, ISSN: 1662-7482, 2015
 27. J. Černohorský, L. Kučera, V. Kotek, M. Horák, M. Diblík, Funkční vzorek rehabilitačního rotopedu, 2015
 28. J. Černohorský, J. Kolář, J. Kubín, M. Novák, Komplexní systém pro sledování stavu a řízení servisních intervalů tramvajových vozů, [Online], 2015
 29. P. Herajn, J. Černohorský, Průběžná výzkumná zpráva - projekt Pohony č. 2/2015, 2015
 30. J. Černohorský, A. Richter, Remote Measurement in Electrical Engineering Laboratories, 2015 International Conference on Electrical Drives and Power Electronics (EDPE), Technical University of Košice, Technical University of Košice, 1, ISBN: 978-146737376-0, p. 137-142, 5 pages, [Online], 2015
 31. J. Černohorský, P. Jandura, J. Koprnický, P. Mrázek, Studie proveditelnosti mobilního robotu v prostorách přádelny - Robot č.1, 2015
 32. J. Černohorský, P. Rydlo, M. Novák, J. Koprnický, Studie proveditelnosti mobilního robotu v prostorách přádelny - Robot č.2, 2015
 33. J. Černohorský, M. Novák, J. Koprnický, P. Rydlo, Studie proveditelnosti mobilního robotu v prostorách přádelny - Robot č.3, 2015
 34. J. Černohorský, M. Novák, J. Koprnický, P. Rydlo, Studie proveditelnosti mobilního robotu v prostorách přádelny - Robot č.4, 2015
 35. J. Černohorský, J. Kolář, Technical diagnostics of tram undercarriages design, development and control, Proceedings of the 2015 16th International Carpathian Control Conference, ICCC 2015, University of Miskolc, Hungary, 1, ISBN: 978-147997370-5, p. 79-84, 6 pages, [Online], 2015
 36. P. Jandura, A. Richter, J. Černohorský, Using a Flywheel Energy Storage System For DC City Railway, Automatizácia a riadenie v teórii a praxi : ARTEP 2015, Stará Lesná, Technická univerzita v Košiciach, 1, ISBN: 978-80- 553-1968-1, p. neuvedeno, 7 pages, 2015
 37. P. Herajn, J. Černohorský, M. Kolář, Závěrečná výzkumná zpráva - projekt Pohony 2015, 2015
 38. J. Černohorský, A. Richter, J. Beran, P. Váša, Způsob a zařízení ke zkoušení hnacích řemenů, [Online], 2015
 39. J. Černohorský, A. Richter, Lůžko s motorizovaným nastavením statického tvaru a polohy ložné plochy, 2014
 40. J. Černohorský, J. Beran, M. Novák, M. Diblík, J. Valtera, P. Žabka, Mechatronika a dopřádací stroje - Zpráva projektu FR-TI3/047 za rok 2014, 2014
 41. M. Horák, F. Novotný, M. Starý, J. Černohorský, New Generation of Mobile Platform of Service Robot for Motion Along Vertical Walls, Industrial and Service Robotics, Book Series: Applied Mechanics and Materials, Zürich, Trans Tech Publications Ltd, 613, ISBN: 978-3-03835-202-0, p. 126-131, 6 pages, ISSN: 1660-9336, [Online], 2014
 42. J. Černohorský, V. Kotek, J. Veselka, L. Rálková, L. Kučera, Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2014, 2014
 43. J. Černohorský, M. Červa, Remote Control and Synchronization of a Stepper Motor, Transactions on electrical engineering, Praha, ERGO NOMEN, o.p.s, 1, p. 94-96, 3 pages, ISSN: 1805-3386, n. 4, 2014
 44. J. Černohorský, M. Horák, Vertical Climber 02 - Řízeni pneumatických komponent, KOPES 2014 - Kolokvium pedagogů elektrických strojů, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-034-7, p. 13-16, 4 pages, 2014
 45. J. Černohorský, M. Horák, Vertical Climber 2 - Design and Implementation of Control Algorithm, 15th International Carpathian Control Conference - ICCC 2014, Ostrava, Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě, 1, ISBN: 9781479935284, p. 86-90, 5 pages, [Online], 2014
 46. J. Černohorský, A. Richter, J. Kolář, Zařízení pro testování tramvajového podvozku, 1 pages, 2014
 47. J. Černohorský, A. Richter, J. Kolář, Zařízení pro testování tramvajového podvozku, 1 pages, 2014
 48. J. Černohorský, P. Žabka, J. Beran, Zásobník příze s individuálními pohony 2. generace, 1 pages, 2014
 49. J. Černohorský, D. Lindr, Zpráva o řešení - Návrh systému stroje LOH, 1 pages, 2014