Ing. Tomáš Martinec, Ph.D.

Ing. Tomáš Martinec, Ph.D. QR VCARD
e-mail:
tomas.martinec_AT_SIGN_tul.cz
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 3526EmployeeInstitute of Mechatronics and Computer Engineering
+420 48535 3526EmployeeOddělení mechatronických systémů a robotikyL05516

Publications

 1. L. Ševčík, M. Petrů, T. Martinec, D. Hančil, Detekovací stanice vad automobilních filtrů, 2022
 2. L. Ševčík, M. Petrů, T. Martinec, M. Prislinger, Funkční vzorek jednoticího zařízení, 2022
 3. L. Ševčík, M. Petrů, T. Martinec, M. Prislinger, Funkční vzorek systému transportu semen, 2022
 4. I. Mašín, T. Martinec, J. Buchta, V. Malena, Inteligentní plynový ohřívač vzduchu, 2022
 5. J. Mlýnek, S. Rahimian Koloor, T. Martinec, M. Petrů, Fabrication of High-Quality Straight-Line Polymer Composite Frame with Different Radius Parts Using Fiber Winding Process, Polymers, Basel, MDPI, 1, 22 pages, ISSN: 2073-4360, n. 4, [Online], 2021
 6. M. Petrů, T. Martinec, L. Ševčík, M. Ryvolová, P. Srb, M. Mazač, M. Noman, S. Rahimian Koloor, J. Militký, Funkční vzorek nosného prvku rámové konstrukce, 2021
 7. V. Malena, I. Mašín, J. Buchta, T. Martinec, P. Tůma, Inteligentní regulační subsystém pro ohřívače vzduchu, 2021
 8. T. Martinec, Snímač kvality povrchu vytvořeného 3D tiskem, [Online], 2021
 9. J. Svrček, P. Tůma, T. Martinec, Více směrový 3D tisk s využitím průmyslového robota, 87 pages, 2021
 10. J. Mlýnek, M. Petrů, T. Martinec, S. Rahimian Koloor, Fabrication of High-Quality Polymer Composite Frame by a New Method of Fiber Winding Process, Polymers, Basel, MDPI, 1, 30 pages, ISSN: 2073-4360, n. 5, [Online], 2020
 11. J. Sieratovski, M. Petrů, O. Novák, V. Kovačič, T. Martinec, M. Šoltys, Lamella for Fireproof Gates And a Fireproof Gate Comprising These Lamellas, [Online], 2020
 12. T. Martinec, Y. Boyarchikov, Processing and Analysis of Accelerometer Data for the Surface State Identification, Proceedings of the 2020 21st International Carpathian Control Conference, ICCC 2020, IEEE, 1, ISBN: 978-172811951-9, 5 pages, [Online], 2020
 13. J. Mlýnek, M. Petrů, T. Martinec, R. Knobloch, Production of Polymer Frame Composites Using Industrial Robots, Proceedings of the 2020 19 th International Conference on Mechatronics – Mechatronika (ME), Praha, Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering, 1, ISBN: 978-172815601-9, p. 275-279, 5 pages, [Online], 2020
 14. V. Malena, M. Petrů, T. Martinec, Prototyp infračerveného plynového zářiče s možností plynulé regulace výkonu, [Online], 2020
 15. V. Malena, T. Martinec, M. Petrů, Zkušební pracoviště pro testování infrazářičů, [Online], 2020
 16. J. Mlýnek, M. Petrů, T. Martinec, Design of composite frames used in agricultural machinery, TAE 2019 - Proceeding of 7th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2019, Praha, Czech University of Life Sciences, 1, ISBN: 978-80-213-2953-9, p. 396-401, 6 pages, [Online], 2019
 17. V. Malena, M. Fenkl, J. Vosáhlo, T. Martinec, M. Petrů, Hořák na principu kinetického spalování, [Online], 2019
 18. J. Mlýnek, M. Petrů, T. Martinec, Mathematical Modelling and Calculation of Suitable Robot Trajectory in Composite Frame Manufacturing, Recent Trends in Fibrous Matherial Science, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-493-2, p. 183-210, 28 pages, 2019
 19. J. Svrček, P. Tůma, T. Martinec, J. Mlýnek, R. Knobloch, Metodika pro měření a eliminaci polohových chyb robota při 3D tisku, 42 pages, 2019
 20. M. Petrů, J. Mlýnek, T. Martinec, Optimization of Industrial Robot Trajectory in Composite Production, Proceedings of the 2018 18th International Conference on Mechatronics - Mechatronika, ME 2018, Brno, Brno University of Technology, 1, ISBN: 9788021455443, p. 270-275, 6 pages, 2019
 21. M. Petrů, J. Mlýnek, T. Martinec, M. Ryvolová, Vybranné postupy konstruování kompozitu vyztuženého dlouhými vlákny, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-477-2, 194 pages, 2019
 22. M. Petrů, P. Srb, L. Ševčík, T. Martinec, P. Kulhavý, Development of an anti-flood board to protect the interiors and exteriors of the infrastructure, EPJ Web of Conferences, 1, p. 1-4, 4 pages, ISSN: 2101-6275, [Online], 2018
 23. O. Novák, P. Kulhavý, T. Martinec, M. Petrů, P. Srb, Development of fire shutters based on numerical optimizations, EPJ Web of Conferences, 1, p. 1-4, 4 pages, ISSN: 2101-6275, [Online], 2018
 24. M. Petrů, O. Novák, P. Košvanec, I. Mašín, T. Martinec, J. Vosáhlo, P. Jandura, Funkční vzorek materiálu s nanostrukturami, 2018
 25. J. Sieratovski, M. Šoltys, M. Petrů, O. Novák, V. Kovačič, T. Martinec, L. Ševčík, Lamela pro lamelová protipožární vrata nebo lamelovou protipožární příčku, lamelová protipožární vrata a lamelová protipožární příčka opatřená takovými lamelami, [Online], 2018
 26. J. Sieratovski, M. Šoltys, M. Petrů, O. Novák, V. Kovačič, T. Martinec, Lamela pro lamelová protipožární vrata, zejména pro rychloběžná lamelová protipožární vrata, a lamelová protipožární vrata, zejména rychloběžná lamelová protipožární vrata, obsahující tyto lamely, [Online], 2018
 27. P. Jacina, J. Sieratovski, M. Šoltys, M. Petrů, L. Ševčík, T. Martinec, Lamelová rychloběžná protipožární vrata, [Online], 2018
 28. J. Sieratovski, J. Tvaroh, M. Petrů, L. Ševčík, T. Martinec, Metodika zkoušení protipovodňových systémů ve vodním zkušebním kanále JaP-Jacina: Hydrodynamická zkouška vlnami, [Online], 2018
 29. J. Sieratovski, J. Tvaroh, M. Petrů, L. Ševčík, T. Martinec, Metodika zkoušení protipovodňových systémů ve vodním zkušebním kanále JaP-Jacina: Zkouška hydrostatickým zatížením, [Online], 2018
 30. J. Sieratovski, J. Tvaroh, M. Petrů, L. Ševčík, T. Martinec, Metodika zkoušení protipovodňových systémů ve vodním zkušebním kanále JaP-Jacina: Zkouška náraz impaktoru, [Online], 2018
 31. J. Sieratovski, J. Tvaroh, M. Petrů, L. Ševčík, T. Martinec, Metodika zkoušení protipovodňových systémů ve vodním zkušebním kanále JaP-Jacina: Zkouška přívalovou vlnou, [Online], 2018
 32. P. Jacina, J. Sieratovski, J. Tvaroh, M. Petrů, I. Mašín, T. Martinec, O. Novák, L. Ševčík, Mobilní protipovodňová deska, [Online], 2018
 33. P. Jacina, J. Sieratovski, J. Tvaroh, M. Petrů, L. Ševčík, T. Martinec, I. Mašín, Mobilní protipovodňová zábrana bez spodní stavby, [Online], 2018
 34. T. Martinec, M. Petrů, O. Novák, Modeling and experimental measurement on heated lamination cylinder for optimization of heat flows, Experimental Stress Analysis - 56th International Scientific Conference, EAN 2018 - Conference Proceedings, Liberec, Technical university of Liberec, 1, ISBN: 978-802704062-9, p. 258-262, 5 pages, 2018
 35. L. Ševčík, M. Petrů, P. Tůma, T. Martinec, Modulární linka na výrobu sofistikovaných adhezních krytů ran, ING Medical s.r.o., Praha, 150 pages, 2018
 36. M. Petrů, J. Mlýnek, T. Martinec, Numerical Modelling for Optimization of Fibres Winding Process of Manufacturing Technology for the Non-Circular Aerospaces Frames, Manufacturing Technology, 1, p. 90-98, 9 pages, ISSN: 1213-2489, n. 1, [Online], 2018
 37. T. Martinec, M. Petrů, P. Kulhavý, Numerické modelování a měření žáruvzdorných materiálů pro výplně požárních uzávěrů, Technológ, ŽIlina, Žilinská univerzita v Žilině, 1, p. 49-53, 5 pages, ISSN: 1337-8996, n. 2, [Online], 2018
 38. P. Jacina, J. Sieratovski, J. Tvaroh, M. Petrů, L. Ševčík, T. Martinec, I. Mašín, Optimalizovaná mobilní protipovodňová deska, [Online], 2018
 39. P. Jacina, J. Sieratovski, J. Tvaroh, M. Petrů, L. Ševčík, I. Mašín, T. Martinec, O. Novák, Protipovodňová zábrana, [Online], 2018
 40. L. Ševčík, M. Petrů, T. Martinec, P. Tůma, D. Krčmařík, J. Kubín, Prototyp výrobní modulární linky na výrobu sofistikovaných adhezních krytů ran, 2018
 41. M. Šoltys, M. Petrů, J. Sieratovski, O. Novák, T. Martinec, Těsnění, zejména pro těsnění mezery mezi lamelami lamelových protipožárních vrat, [Online], 2018
 42. V. Malena, T. Martinec, M. Petrů, M. Fenkl, Vývoj hořáku pro plynový infrazářič na principu kinetického spalování, 1, 22 pages, 2018
 43. J. Mlýnek, M. Petrů, T. Martinec, Calculation of industrial robot trajectory in frame composite production, Proc. of the conference Programs and Algorithms of Numerical Mathematics 18, Praha, Matematický ústav AV ČR, 1, ISBN: 978-80-85823-67-7, p. 81-88, 8 pages, [Online], 2017
 44. T. Martinec, J. Mlýnek, M. Petrů, Composite production and industrial robot trajectory calculation, Mechanisms and Machine Science, Kluwer Academic Publishers, 44, ISBN: 978-3-319-44086-6, p. 271-276, 6 pages, ISSN: 2211-0984, [Online], 2017
 45. J. Večerník, M. Petrů, A. Potěšil, J. Militký, L. Ševčík, T. Martinec, B. Tomková, M. Ryvolová, R. Martonka, GFRP kompozit modifikovaný hybridními nanočásticovými systémy pro výrobu lopatky větrné elektrárny, 2017
 46. J. Kočí, P. Tumajer, T. Martinec, J. Cýrus, IIoT vizualizační jednotka, ŠKODA AUTO, 2 pages, 2017
 47. T. Martinec, M. Petrů, L. Ševčík, O. Brýdl, Laminační válec s ohřevem na principu radiace, 2017
 48. P. Jacina, J. Sieratovski, J. Tvaroh, M. Petrů, L. Ševčík, I. Mašín, T. Martinec, O. Novák, Mobilní protipovodňová deska, [Online], 2017
 49. P. Jacina, J. Sieratovski, J. Tvaroh, M. Petrů, L. Ševčík, I. Mašín, T. Martinec, O. Novák, Protipovodňová zábrana, [Online], 2017
 50. P. Tůma, T. Martinec, Řídící software pro spolupráci PLC a robota pro nová lůžka Snowman; Software pro řízení linky MQB2 a pro Colorado 1; Řídící program měření Z pozic, 2017
 51. P. Kulhavý, T. Martinec, O. Novák, M. Petrů, P. Srb, Testing fireproof materials in a combustion chamber, EPJ Web of Conferences, EDP Sciences, 6 pages, ISSN: 2100-014X, [Online], 2017
 52. P. Košvanec, M. Petrů, I. Mašín, T. Martinec, I. Doležal, O. Novák, J. Vosáhlo, P. Jandura, Testovací trať umožňující testování filtrů pro kapalinovou filtraci, 2017
 53. L. Ševčík, T. Martinec, M. Petrů, K. Matějček, O. Brýdl, Vyhřívaný laminační válec pro laminační zařízení, a laminační zařízení osazené tímto laminačním válcem, [Online], 2017
 54. M. Petrů, A. Potěšil, J. Večerník, L. Ševčík, P. Srb, T. Martinec, Zařízení pro ukládání vlákenné výztuže na jádro vláknové kompozitní konstrukce, [Online], 2017
 55. M. Petrů, L. Ševčík, A. Lufinka, T. Martinec, Analysis of stress and deformation of the flood barrier, EAN 2016 - 54th International Conference on Experimental Stress Analysis, Plzeň, Západočeská univerzita v Plzni, ISBN: 978-802610624-1, 4 pages, [Online], 2016
 56. L. Ševčík, M. Petrů, D. Krčmařík, T. Martinec, D. Lindr, Detekce vad v automobilových filtrech, 2016
 57. M. Petrů, R. Kovář, T. Martinec, P. Srb, A. Lufinka, P. Kulhavý, Experimental Analysis and Optimization of Vibrations of a Clamping Device by Using Hyperelastic Elements, Applied Mechanics and Materials, p. 99-104, 6 pages, ISSN: 1662-7482, n. 2, [Online], 2016
 58. J. Sieratovski, M. Petrů, L. Ševčík, J. Tvaroh, T. Martinec, I. Mašín, Funkční prototyp mobilní protipovodňové desky, [Online], 2016
 59. J. Sieratovski, M. Šoltys, M. Petrů, L. Ševčík, T. Martinec, I. Mašín, Inovovaný požární uzávěr – rolovací vrata, [Online], 2016
 60. M. Petrů, J. Mlýnek, T. Martinec, J. Bronček, Mathematical modelling of fibre winding process for composite frames, Communications, Scientific Letters of the University of Zilina, ŽILINA, University of Zilina, p. 103-111, 9 pages, ISSN: 1335-4205, n. 4, [Online], 2016
 61. J. Sieratovski, M. Šoltys, M. Petrů, L. Ševčík, T. Martinec, I. Mašín, Model rolovacího protipožárního uzávěru, [Online], 2016
 62. J. Kočí, D. Lindr, T. Martinec, P. Svoboda, Nová koncepce řízení výroby náprav dle principů INDUSTRY 4.0, TRASK SOLUTIONS, 60 pages, 2016
 63. M. Petrů, J. Mlýnek, T. Martinec, Numerical model describing optimization of fibres winding process on open and closed frame, Journal of Physics: Conference Series, Bristol, IOP Publishing Ltd., p. 1-7, 7 pages, ISSN: 1742-6588, n. 1, [Online], 2016
 64. M. Petrů, T. Martinec, J. Mlýnek, Numerical model description of fibres winding process for new technology of winding fibres on the frames, Manufacturing Technology, Ústí nad Labem, Institute of Technology and Production Management University of J.E. Purkyne, p. 778-785, 8 pages, ISSN: 1213-2489, n. 4, [Online], 2016
 65. T. Martinec, M. Petrů, L. Ševčík, O. Brýdl, Prototyp nové příruby pro upevnění válce laminátoru, 2016
 66. T. Martinec, J. Buchta, Robotised line for glass finishing with automatic quality check using robot vision, 2D vision and 3D vision, Sklopan Liberec, a.s., 62 pages, 2016
 67. L. Ševčík, M. Petrů, D. Krčmařík, T. Martinec, D. Lindr, Vývojové řešení prototypové linky na detekci vad v automobilových filtrech, Donaldson, 80 pages, 2016
 68. M. Petrů, R. Kovář, T. Martinec, P. Srb, A. Lufinka, P. Kulhavý, Analysis and Study of Vibrations of a Clamping Device used for Winding Carbon Fibers into the Core of a Frame, EAN 2015 - 53rd Conference on Experimental Stress Analysis, Prague, Technical University of Prague, 1, ISBN: 9788001057346, p. 287-292, 5 pages, 2015
 69. M. Petrů, M. Ryvolová, T. Martinec, P. Lepšík, Analysis of Changes in the Surface Quality of a UD Prepregs Composite due to Mechanical Loading, Materials Science Forum, Švýcarská konfederace, Trans Tech Publications Inc., 1, ISBN: 9783038354697, p. 109-112, 4 pages, ISSN: 0255-5476, n. 5, 2015
 70. T. Martinec, J. Mlýnek, M. Petrů, Calculation of the robot trajectory for the optimum directional orientation of fibre placement in the manufacture of composite profile frames, Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, Boston, Elsevier, 1, p. 42-54, 12 pages, ISSN: 0736-5845, n. 10, [Online], 2015
 71. T. Martinec, J. Buchta, Robotised line for glass finishing with automatic quality check using robot vision, 2D vision and 3D vision, Sklopan Liberec, a.s., 52 pages, 2015
 72. T. Martinec, M. Ryvolová, P. Srb, P. Kejzlar, Vlákny vyztužené kompozity, Magna Exteriors (Bohemia) s.r.o., 84 pages, 2015
 73. T. Martinec, M. Petrů, L. Ševčík, P. Hána, R. Kovář, O. Brýdl, M. Havlík, Výzkumná zpráva - optimalizace tepelných toků na laminovacím stroji s použitím moderních metod modelování, TA ČR, 53 pages, 2015
 74. J. Mlýnek, T. Martinec, Mathematical Model of Compositemanufacture and Calculation of Robot Trajectory, Proceedings of the 16 th International Conference on Mechatronics – Mechatronika 2014, Brno, Brno University of technology, 1, ISBN: 978-80-214-4817-9, p. 345;351, [Online], 2014
 75. T. Martinec, Optimalizace výrobního procesu, návrh hardwarového a softwarového řešení automatického řízení pro montážní linku, Sklopan, 3 pages, 2014
 76. T. Martinec, D. Vejrych, A. Pazourek, J. Maryška, M. Komárek, Systém pro nanášení funkčních aditiv na kompozitní nanovlákenné tkaniny a následnou stabilizaci, 2014
 77. T. Martinec, Technická pomoc při stabilizaci výroby na Slush linkách, Magna, 2 pages, 2014
 78. R. Srb, T. Martinec, J. Mlýnek, Heating of Mould in manufacture of Artificial Leathers in Automotive Industry, Mechatronics 2013, neuvedeno, Springer International Publishing, 1, ISBN: 9783319022932, p. 119-126, 8 pages, [Online], 2013