Ing. Jaroslav Nosek, Ph.D.

Ing. Jaroslav Nosek, Ph.D. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 3876EmployeeDepartment of Environmental TechnologyL03015

Publications

 1. M. Drda, D. Vilím, R. Vojtěchovský, L. Mrkva, J. Nosek, Membránová čistírna odpadních vod s jednotkou vysokokapacitního mechanického předčištění, [Online], 2023
 2. M. Czinnerová, V. Stejskal, K. Marková, J. Nosek, J. Říha, A. Ševců, Field application of glycerol to enhance reductive dechlorination of chlorinated ethenes and its impact on microbial community, Chemosphere, PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 9 pages, ISSN: 0045-6535, n. 1, [Online], 2022
 3. A. Pavelková, V. Stejskal, T. Pluhař, J. Nosek, Advanced remediation using nanosized zero-valent iron and electrical current in situ − A comparison with conventional remediation using nanosized zero-valent iron alone, Journal of Environmental Chemical Engineering, Elsevier Ltd, 1, 9 pages, ISSN: 2213-3437, n. 5, [Online], 2021
 4. J. Semerád, A. Ševců, N. Nguyen, P. Hrabák, R. Špánek, K. Bobčíková, K. Pospíšková, J. Filip, I. Medřík, J. Kašlík, I. Šafařík, A. Filipová, J. Nosek, M. Pivokonský, T. Cajthaml, Discovering the potential of an nZVI-biochar composite as a material for the nanobioremediation of chlorinated solvents in groundwater: Degradation efficiency and effect on resident microorganisms, Chemosphere, Elsevier, 9 pages, ISSN: 0045-6535, [Online], 2021
 5. J. Nosek, T. Pluhař, V. Ambrožová, Ověřená technologie systému pokročilého řízení sanačních technologií, 2021
 6. A. Pavelková, V. Cencerová, J. Zeman, V. Antoš, J. Nosek, Reduction of chlorinated hydrocarbons using nano zero-valent iron supported with an electric field. Characterization of electrochemical processes and thermodynamic stability, Chemosphere, Oxford, PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 1, 9 pages, ISSN: 0045-6535, [Online], 2021
 7. J. Nosek, T. Pluhař, V. Ambrožová, Systém pro real-time řízení sanačních technologií, 2021
 8. J. Nosek, T. Pluhař, V. Žabka, M. Mikeš, M. Blecha, Technologie autokalibračního systému včasného varování před účinky vztlaku podzemní vody při povodni, 2021
 9. J. Nosek, T. Pluhař, V. Ambrožová, Zařízení pro vzdálený monitoring a řízení sanace metodou EBioChem, 2021
 10. M. Černík, J. Hrabal, J. Nosek, Combination of Electrokinetics and nZVI Remediation, Advanced Nano-Bio Technologies for Water and Soil Treatment, Springer Nature Switzerland AG, 1, ISBN: 978-3-030-29839-5, p. 65-85, 21 pages, [Online], 2020
 11. M. Černíková, J. Nosek, M. Černík, Combination of nZVI and DC for the in-situ remediation of chlorinated ethenes: An environmental and economic case study, Chemosphere, Elsevier Ltd., 1, 9 pages, ISSN: 0045-6535, [Online], 2020
 12. M. Czinnerová, O. Vološčuková, K. Marková, A. Ševců, M. Černík, J. Nosek, Combining nanoscale zero-valent iron with electrokinetic treatment for remediation of chlorinated ethenes and promoting biodegradation: A long-term field study, Water Research, 1, 9 pages, ISSN: 0043-1354, [Online], 2020
 13. A. Pavelková, O. Vološčuková, V. Stejskal, J. Nosek, Cost-effective remediation using microscale ZVI: comparison of commercially available products, Ecological Chemistry and Engineering S, 1, p. 211-224, 14 pages, ISSN: 1898-6196, n. 2, [Online], 2020
 14. V. Stejskal, M. Černík, J. Nosek, P. Kvapil, P. Matz, Field Study II: Pilot Application of nZVI/ DC-Combined Methods at Aargau Site, Advanced Nano-Bio Technologies for Water and Soil Treatment, Springer Nature Switzerland AG, 1, ISBN: 978-3-030-29839-5, p. 105-116, 12 pages, [Online], 2020
 15. O. Vološčuková, A. Pavelková, J. Nosek, J. Slunský, P. Skácelová, Laboratory comparison of nZVI/ S-nZVI Efficiency in the systems with and without electric power, NANOCON Conference Proceedings - International Conference on Nanomaterials, Tanger Ltd., 1, ISBN: 978-80-87294-95-6, p. 287-292, 6 pages, ISSN: 2694-930X, [Online], 2020
 16. A. Pavelková, T. Pluhař, I. Šupíková, J. Nosek, Regenrace vodárenských vrtů s využítím ultrazvuku, „Mladá voda břehy mele 2020“ Sborník konference, Brno, 1, ISBN: 978-80-270-8323-7, p. 146-149, 4 pages, [Online], 2020
 17. J. Nosek, T. Pluhař, Zařízení pro hydromechanický způsob regenerace vrtů, [Online], 2020
 18. M. Černík, J. Nosek, J. Filip, J. Hrabal, D. Elliott, R. Zbořil, Electric-field enhanced reactivity and migration of iron nanoparticles with implications for groundwater treatment technologies: Proof of concept, Water Research, Pergamon, 1, p. 361-369, 9 pages, ISSN: 0043-1354, [Online], 2019
 19. K. Havlíček, J. Dolina, L. Dvořák, J. Nosek, Modification of PES membrane through in-situ formed silver nanoparticles to mitigate biofouling, World Nanotechnology Conference, Dubai, UAE, Dubai, p. 66, 1 pages, 2019
 20. L. Lacinová, J. Nosek, K. Marková, I. Šupíková, M. Procházka, Prostředek pro chemickou a biologickou regeneraci vodárenských vrtů nebo studní, 2019
 21. K. Pešková, K. Marková, O. Vološčuková, J. Nosek, Surface modification of zero-valent iron nanoparticles by biological active substance-complex tests, NANOCON 2018 - Conference Proceedings, 10th Anniversary International Conference on Nanomaterials - Research and Application2019, TANGER LTD, 1, ISBN: 978-808729489-5, p. 260-265, 6 pages, 2019
 22. J. Nosek, T. Pluhař, M. Mikeš, Systém pro včasné varování před účinky vztlaku podzemních vod v blízkosti vodního toku, [Online], 2019
 23. I. Dolinová, R. Špánek, D. Vlková, J. Nosek, A. Ševců, EFFECT OF ELECTRIC CURRENT ON ORGANOHALIDE RESPIRING BACTERIA FROM CONTAMINATED LOCALITY TREATED BY nZVI, NANOCON 2017 - Conference Proceedings, 9th International Conference on Nanomaterials - Research and Application, TANGER Ltd., ISBN: 9788087294819, p. 390-396, 7 pages, 2018
 24. J. Nosek, I. Šupíková, L. Polách, Kontejnerová jednotka předúpravy skládkové odpadní vody, [Online], 2018
 25. J. Nosek, T. Pluhař, L. Cádrová, Instalace systému elektrické podpory Fe částic pro pilotní sanace na lokalitách Serpol a Zurzach, Photon Water Technology s.r.o., 15 pages, [Online], 2017
 26. K. Nešetřil, J. Nosek, T. Lederer, Model transportu nanočástic nulmocného železa, Podzemní voda a společnost, sborník příspěvků XV. hydrogeologického kongresu. Význam inženýrské geologie ve výstavbě, sborník příspěvků III. inženýrskogeologického kongresu, Brno 4.–7. 9. 2017, Brno, PřF MU, ČAH a ČAIG, 1, ISBN: 978-80-903635-5-7, p. 173-174, 2 pages, [Online], 2017
 27. J. Nosek, J. Hrabal, L. Polách, L. Václavík, Poloprovozní ověření úpravy skládkových výluhů na skládce komunálního odpadu kombinovanou technologií mokřadu a membránovou separací, [Online], 2017
 28. L. Polách, J. Hrabal, L. Václavík, J. Nosek, Poloprovozní ověření úpravy skládkových výluhů na skládce nebezpečného odpadu kombinovanou technologií mokřadu a membránovu separací, [Online], 2017
 29. J. Nosek, M. Černík, J. Hrabal, Způsob in-situ sanace horninového prostředí kontaminovaného škodlivými chemickými sloučeninami, [Online], 2017
 30. J. Nosek, M. Černík, P. Kvapil, Způsob in-situ sanace horninového prostředí kontaminovaného škodlivými chemickými sloučeninami, [Online], 2017
 31. K. Nešetřil, J. Nosek, Dealing with uncertainty – multiple simple groundwater models, S. Sauvage, J. M. Sánchez-Pérez a A. E. Rizzoli, eds. Proceedings of the 8th International Congress on Environmental Modelling and Software, July 10–14, Toulouse, FRANCE, 1, ISBN: 978-88-903574-5-9, p. 13-19, 7 pages, [Online], 2016
 32. J. Nosek, M. Černík, T. Pluhař, L. Cádrová, Dodání reaktivní směsi Fe částic pro plnoprovozní sanaci lokality Písečná, včetně systému podpory elektrickým polem – rok 2016, Aquatest a.s., 24 pages, 2016
 33. T. Hulswit Sázavská, J. Nosek, Laboratorní testování sanačních technik využitelných pro odbourání pesticidů, Aquatest a.s., 16 pages, [Online], 2016
 34. V. Antoš, L. Cádrová, J. Nosek, Reaktor pro laboratorní modelování sanace kontaminované vody, [Online], 2016
 35. J. Uhlík, M. Černík, Š. Kvapilová, M. Brož, J. Franěk, M. Vaněček, J. Nosek, L. Jiříčková, J. Záruba, Tepelně vodivá hmota na bázi geopolymeru, [Online], 2016
 36. J. Nosek, Z. Masopustová, K. Pešková, Comparison of Migration and Reactive Properties of New Types of Iron Nanoparticles, NANOCON 2014, 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE, Ostrava, TANGER Ltd., Ostrava, 1, ISBN: 978-80-87294-53-6, p. 214-218, 5 pages, [Online], 2015
 37. M. Černík, J. Nosek, R. Zbořil, J. Filip, Highly concentrated, reactive and stable dispersion of zero-valent iron nanoparticles: Direct surface modification and site application, Chemical Engineering Journal, LAUSANNE, SWITZERLAND, ELSEVIER SCIENCE SA, PO BOX 564, 1001, 1, p. 813-822, 10 pages, ISSN: 1385-8947, n. 2, [Online], 2015
 38. J. Nosek, L. Jiříčková, S. Waclawek, Š. Kvapilová, V. Antoš, Komplexní metodika laboratorních testů za účelem studia podpory redukčních a oxidačních činidel pomocí elektrického pole, [Online], 2015
 39. P. Parma, J. Nosek, Laboratorní metodika kolonových experimentů určených pro testování migrace různých typů nZVI, [Online], 2015
 40. M. Černík, K. Nešetřil, J. Nosek, M. Mikeš, M. Blecha, Měření hladiny vodoteče a metodika výpočtu dynamické odezvy hladiny podzemní vody z naměřených hodnot, [Online], 2015
 41. K. Pešková, J. Nosek, M. Černík, D. Ribas, Methodology of Laboratory Tests for the Description And Comparison of the Reactive And Migration Properties of New Types of Iron Nanoparticles, 2015
 42. T. Pluhař, J. Nosek, M. Mikeš, Přístroj pro měření hladiny podzemní vody a přenos dat při havarijních stavech, [Online], 2015
 43. V. Antoš, E. Kakosová, L. Jiříčková, J. Nosek, Proces kontinuálního měření reduktivní dehalogeance chlorovaných ethenů a methanů pomocí nZVI, Sanační technologie XVIII., Uherské Hradiště, 2015, Chrudim, Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o., 1, ISBN: 978-80-86832-85-2, p. 116-119, 4 pages, [Online], 2015
 44. K. Pešková, J. Nosek, L. Lacinová, P. Parma, M. Černík, Study of the Reactive And Migration Properties of New Type of Iron Nanoparticles Before And After Activation And Its Additional Surface Modification, 2015
 45. J. Nosek, O. Lhotský, J. Němeček, Systém pro dávkování sanačních přípravků, [Online], 2015
 46. M. Černík, J. Nosek, J. Macháčková, L. Polách, P. Parma, P. Hrabák, P. Kvapil, Technicko-ekonomická studie sanace odvalu lomu Hájek, AQUATEST a.s., 161 pages, [Online], 2015
 47. M. Černík, K. Nešetřil, J. Nosek, M. Mikeš, M. Blecha, Technologie ochrany před účinky elevace hladiny podzemní vody vlivem povodňových stavů, [Online], 2015
 48. J. Nosek, M. Černík, T. Pluhař, L. Jiříčková, Testování a dodání reaktivní směsi nulmocných železných částic pro plnoprovozní sanaci lokality Písečná, AQUATEST a.s., 13 pages, [Online], 2015
 49. S. Waclawek, J. Nosek, L. Jiříčková, V. Antoš, M. Černík, Use of Various Zero Valent Irons for Degradation of Chlorinated Ethenes And Ethanes, Ecological Chemistry and Engineering S, OPOLE, POLAND, SOC ECOLOGICAL CHEMISTRY & ENGINEERING, 1, p. 577-587, 10 pages, ISSN: 1898-6196, n. 4, [Online], 2015
 50. J. Nosek, L. Jiříčková, Laboratorní ověření kombinované sanační metody nZVI-laktát, Dekonta a.s, 12 pages, [Online], 2014
 51. J. Nosek, L. Jiříčková, Laboratorní ověření účinnosti podpory reaktivity železných částic na podzemní vodě z lokality Písečná, AQUATEST a.s, 17 pages, [Online], 2014
 52. J. Nosek, T. Jiříček, P. Hrabák, S. Waclawek, L. Jiříčková, Laboratorní testy různých metod sanace pro lokalitu TESLA Jablonné, AQUATEST a.s, 39 pages, [Online], 2014
 53. J. Nosek, P. Kvapil, V. Stejskal, J. Šťastná, K. Pešková, J. Ottis, Nové postupy a techniky odstraňování ropných látek z podzemní vody, 2014
 54. J. Nosek, P. Nechanicky, L. Jiříčková, R. Šuráňová, Porovnání migračních vlastností nových typů železných nanočástic, 2014
 55. J. Nosek, L. Jiříčková, Provedení technických prací - podpoření injektovaného nZVI pomocí ss proudu v souvislosti s použitím patentu 304152. Monitoring vybraných parametrů a vyhodnocení, AQUATEST a.s, 8 pages, [Online], 2014
 56. P. Gaňa, V. Stejskal, M. Štancíková, J. Nosek, T. Pluhař, T. Lederer, Sledování projevů in situ remediační technologie biologické dehalogenace, 2014
 57. M. Černík, L. Jiříčková, J. Nosek, J. Franěk, J. Záruba, M. Brož, M. Vaněček, Tepelně vodivá hmota na bázi geopolymerní pryskyřice, 2014
 58. J. Nosek, P. Kvapil, V. Stejskal, P. Gaňa, M. Procházka, Vývoj alternativních metod monitoringu a charakterizace horninového prostředí s využitím penetrační soupravy, 2014
 59. J. Macháčková, L. Jiříčková, J. Nosek, P. Hrabák, Výzkum biotechnologie k odstranění chlorbenzenů a izomerů hexachlorcyklohexanu v důlní vodě, Aquatest a.s, 6 pages, [Online], 2014
 60. M. Černík, J. Hrabal, J. Nosek, Způsob in-situ sanace horninového prostředí kontaminovaného škodlivými chemickými sloučeninami, [Online], 2013