kontakt.tul.cz

Ing. Jaroslav Nosek, Ph.D.

Ing. Jaroslav Nosek, Ph.D. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 3876EmployeeDepartment of Environmental TechnologyL03015

Publications

 1. A. Pavelková, V. Stejskal, T. Pluhař, J. Nosek, Advanced remediation using nanosized zero-valent iron and electrical current in situ − A comparison with conventional remediation using nanosized zero-valent iron alone, Journal of Environmental Chemical Engineering, Elsevier Ltd, 1, 9 pages, ISSN: 2213-3437, n. 5, [Online], 2021
 2. J. Semerád, A. Ševců, N. Nguyen, P. Hrabák, R. Špánek, K. Bobčíková, K. Pospíšková, J. Filip, I. Medřík, J. Kašlík, I. Šafařík, A. Filipová, J. Nosek, M. Pivokonský, T. Cajthaml, Discovering the potential of an nZVI-biochar composite as a material for the nanobioremediation of chlorinated solvents in groundwater: Degradation efficiency and effect on resident microorganisms, Chemosphere, Elsevier, 9 pages, ISSN: 0045-6535, n. 130915, [Online], 2021
 3. A. Pavelková, V. Cencerová, J. Zeman, V. Antoš, J. Nosek, Reduction of chlorinated hydrocarbons using nano zero-valent iron supported with an electric field. Characterization of electrochemical processes and thermodynamic stability, Chemosphere, Oxford, PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 1, 9 pages, ISSN: 0045-6535, [Online], 2021
 4. M. Černík, J. Hrabal, J. Nosek, Combination of Electrokinetics and nZVI Remediation, Advanced Nano-Bio Technologies for Water and Soil Treatment, Springer Nature Switzerland AG, 1, ISBN: 978-3-030-29839-5, p. 65-85, 21 pages, [Online], 2020
 5. M. Černíková, J. Nosek, M. Černík, Combination of nZVI and DC for the in-situ remediation of chlorinated ethenes: An environmental and economic case study, Chemosphere, Elsevier Ltd., 1, 9 pages, ISSN: 0045-6535, [Online], 2020
 6. M. Czinnerová, O. Vološčuková, K. Marková, A. Ševců, M. Černík, J. Nosek, Combining nanoscale zero-valent iron with electrokinetic treatment for remediation of chlorinated ethenes and promoting biodegradation: A long-term field study, Water Research, 1, 9 pages, ISSN: 0043-1354, [Online], 2020
 7. A. Pavelková, O. Vološčuková, V. Stejskal, J. Nosek, Cost-effective remediation using microscale ZVI: comparison of commercially available products, Ecological Chemistry and Engineering S, 1, p. 211-224, 14 pages, ISSN: 1898-6196, n. 2, [Online], 2020
 8. V. Stejskal, M. Černík, J. Nosek, P. Kvapil, P. Matz, Field Study II: Pilot Application of nZVI/ DC-Combined Methods at Aargau Site, Advanced Nano-Bio Technologies for Water and Soil Treatment, Springer Nature Switzerland AG, 1, ISBN: 978-3-030-29839-5, p. 105-116, 12 pages, [Online], 2020
 9. O. Vološčuková, A. Pavelková, J. Nosek, J. Slunský, P. Skácelová, Laboratory comparison of nZVI/ S-nZVI Efficiency in the systems with and without electric power, NANOCON Conference Proceedings - International Conference on Nanomaterials, Tanger Ltd., 1, ISBN: 978-80-87294-95-6, p. 287-292, 6 pages, ISSN: 2694-930X, [Online], 2020
 10. A. Pavelková, T. Pluhař, I. Šupíková, J. Nosek, Regenrace vodárenských vrtů s využítím ultrazvuku, „Mladá voda břehy mele 2020“ Sborník konference, Brno, 1, ISBN: 978-80-270-8323-7, p. 146-149, 4 pages, [Online], 2020
 11. J. Nosek, T. Pluhař, Zařízení pro hydromechanický způsob regenerace vrtů, [Online], 2020
 12. M. Černík, J. Nosek, J. Filip, J. Hrabal, D. Elliott, R. Zbořil, Electric-field enhanced reactivity and migration of iron nanoparticles with implications for groundwater treatment technologies: Proof of concept, Water Research, Pergamon, 1, p. 361-369, 9 pages, ISSN: 0043-1354, [Online], 2019
 13. K. Havlíček, J. Dolina, L. Dvořák, J. Nosek, Modification of PES membrane through in-situ formed silver nanoparticles to mitigate biofouling, World Nanotechnology Conference, Dubai, UAE, Dubai, p. 66, 1 pages, 2019
 14. L. Lacinová, J. Nosek, K. Marková, I. Šupíková, M. Procházka, Prostředek pro chemickou a biologickou regeneraci vodárenských vrtů nebo studní, 2019
 15. K. Pešková, K. Marková, O. Vološčuková, J. Nosek, Surface modification of zero-valent iron nanoparticles by biological active substance-complex tests, NANOCON 2018 - Conference Proceedings, 10th Anniversary International Conference on Nanomaterials - Research and Application2019, TANGER LTD, 1, ISBN: 978-808729489-5, p. 260-265, 6 pages, 2019
 16. J. Nosek, T. Pluhař, M. Mikeš, Systém pro včasné varování před účinky vztlaku podzemních vod v blízkosti vodního toku, [Online], 2019
 17. I. Dolinová, R. Špánek, D. Vlková, J. Nosek, A. Ševců, EFFECT OF ELECTRIC CURRENT ON ORGANOHALIDE RESPIRING BACTERIA FROM CONTAMINATED LOCALITY TREATED BY nZVI, NANOCON 2017 - Conference Proceedings, 9th International Conference on Nanomaterials - Research and Application, TANGER Ltd., ISBN: 9788087294819, p. 390-396, 7 pages, 2018
 18. J. Nosek, I. Šupíková, L. Polách, Kontejnerová jednotka předúpravy skládkové odpadní vody, [Online], 2018
 19. J. Nosek, T. Pluhař, L. Cádrová, Instalace systému elektrické podpory Fe částic pro pilotní sanace na lokalitách Serpol a Zurzach, Photon Water Technology s.r.o., 15 pages, [Online], 2017
 20. K. Nešetřil, J. Nosek, T. Lederer, Model transportu nanočástic nulmocného železa, Podzemní voda a společnost, sborník příspěvků XV. hydrogeologického kongresu. Význam inženýrské geologie ve výstavbě, sborník příspěvků III. inženýrskogeologického kongresu, Brno 4.–7. 9. 2017, Brno, PřF MU, ČAH a ČAIG, 1, ISBN: 978-80-903635-5-7, p. 173-174, 2 pages, [Online], 2017
 21. J. Nosek, J. Hrabal, L. Polách, L. Václavík, Poloprovozní ověření úpravy skládkových výluhů na skládce komunálního odpadu kombinovanou technologií mokřadu a membránovou separací, [Online], 2017
 22. L. Polách, J. Hrabal, L. Václavík, J. Nosek, Poloprovozní ověření úpravy skládkových výluhů na skládce nebezpečného odpadu kombinovanou technologií mokřadu a membránovu separací, [Online], 2017
 23. J. Nosek, M. Černík, J. Hrabal, Způsob in-situ sanace horninového prostředí kontaminovaného škodlivými chemickými sloučeninami, [Online], 2017
 24. J. Nosek, M. Černík, P. Kvapil, Způsob in-situ sanace horninového prostředí kontaminovaného škodlivými chemickými sloučeninami, [Online], 2017
 25. K. Nešetřil, J. Nosek, Dealing with uncertainty – multiple simple groundwater models, S. Sauvage, J. M. Sánchez-Pérez a A. E. Rizzoli, eds. Proceedings of the 8th International Congress on Environmental Modelling and Software, July 10–14, Toulouse, FRANCE, 1, ISBN: 978-88-903574-5-9, p. 13-19, 7 pages, [Online], 2016
 26. J. Nosek, M. Černík, T. Pluhař, L. Cádrová, Dodání reaktivní směsi Fe částic pro plnoprovozní sanaci lokality Písečná, včetně systému podpory elektrickým polem – rok 2016, Aquatest a.s., 24 pages, 2016
 27. T. Sázavská, J. Nosek, Laboratorní testování sanačních technik využitelných pro odbourání pesticidů, Aquatest a.s., 16 pages, [Online], 2016
 28. V. Antoš, L. Cádrová, J. Nosek, Reaktor pro laboratorní modelování sanace kontaminované vody, [Online], 2016
 29. M. Černík, Š. Kvapilová, M. Brož, J. Franěk, M. Vaněček, J. Nosek, L. Jiříčková, J. Záruba, J. Uhlík, Tepelně vodivá hmota na bázi geopolymeru, [Online], 2016
 30. J. Nosek, Z. Masopustová, K. Pešková, Comparison of Migration and Reactive Properties of New Types of Iron Nanoparticles, NANOCON 2014, 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE, Ostrava, TANGER Ltd., Ostrava, 1, ISBN: 978-80-87294-53-6, p. 214-218, 5 pages, [Online], 2015
 31. M. Černík, J. Nosek, R. Zbořil, J. Filip, Highly concentrated, reactive and stable dispersion of zero-valent iron nanoparticles: Direct surface modification and site application, Carbohydrate Polymers, LAUSANNE, SWITZERLAND, ELSEVIER SCIENCE SA, PO BOX 564, 1001, 1, p. 813-822, 10 pages, ISSN: 1385-8947, n. 2, [Online], 2015
 32. J. Nosek, L. Jiříčková, S. Waclawek, Š. Kvapilová, V. Antoš, Komplexní metodika laboratorních testů za účelem studia podpory redukčních a oxidačních činidel pomocí elektrického pole, [Online], 2015
 33. P. Parma, J. Nosek, Laboratorní metodika kolonových experimentů určených pro testování migrace různých typů nZVI, [Online], 2015
 34. M. Černík, K. Nešetřil, J. Nosek, M. Mikeš, M. Blecha, Měření hladiny vodoteče a metodika výpočtu dynamické odezvy hladiny podzemní vody z naměřených hodnot, [Online], 2015
 35. K. Pešková, J. Nosek, M. Černík, D. Ribas, Methodology of Laboratory Tests for the Description And Comparison of the Reactive And Migration Properties of New Types of Iron Nanoparticles, 2015
 36. T. Pluhař, J. Nosek, M. Mikeš, Přístroj pro měření hladiny podzemní vody a přenos dat při havarijních stavech, [Online], 2015
 37. V. Antoš, E. Kakosová, L. Jiříčková, J. Nosek, Proces kontinuálního měření reduktivní dehalogeance chlorovaných ethenů a methanů pomocí nZVI, Sanační technologie XVIII., Uherské Hradiště, 2015, Chrudim, Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o., 1, ISBN: 978-80-86832-85-2, p. 116-119, 4 pages, [Online], 2015
 38. K. Pešková, J. Nosek, L. Lacinová, P. Parma, M. Černík, Study of the Reactive And Migration Properties of New Type of Iron Nanoparticles Before And After Activation And Its Additional Surface Modification, 2015
 39. J. Nosek, O. Lhotský, J. Němeček, Systém pro dávkování sanačních přípravků, [Online], 2015
 40. M. Černík, J. Nosek, J. Macháčková, L. Polách, P. Parma, P. Hrabák, P. Kvapil, Technicko-ekonomická studie sanace odvalu lomu Hájek, AQUATEST a.s., 161 pages, [Online], 2015
 41. M. Černík, K. Nešetřil, J. Nosek, M. Mikeš, M. Blecha, Technologie ochrany před účinky elevace hladiny podzemní vody vlivem povodňových stavů, [Online], 2015
 42. J. Nosek, M. Černík, T. Pluhař, L. Jiříčková, Testování a dodání reaktivní směsi nulmocných železných částic pro plnoprovozní sanaci lokality Písečná, AQUATEST a.s., 13 pages, [Online], 2015
 43. S. Waclawek, J. Nosek, L. Jiříčková, V. Antoš, M. Černík, Use of Various Zero Valent Irons for Degradation of Chlorinated Ethenes And Ethanes, Ecological Chemistry and Engineering S, OPOLE, POLAND, SOC ECOLOGICAL CHEMISTRY & ENGINEERING, OPOLE UNIV, 1, p. 577-587, 10 pages, ISSN: 1898-6196, n. 4, [Online], 2015
 44. J. Nosek, L. Jiříčková, Laboratorní ověření kombinované sanační metody nZVI-laktát, Dekonta a.s, 12 pages, [Online], 2014
 45. J. Nosek, L. Jiříčková, Laboratorní ověření účinnosti podpory reaktivity železných částic na podzemní vodě z lokality Písečná, AQUATEST a.s, 17 pages, [Online], 2014
 46. J. Nosek, T. Jiříček, P. Hrabák, S. Waclawek, L. Jiříčková, Laboratorní testy různých metod sanace pro lokalitu TESLA Jablonné, AQUATEST a.s, 39 pages, [Online], 2014
 47. J. Nosek, P. Kvapil, V. Stejskal, J. Šťastná, K. Pešková, J. Ottis, Nové postupy a techniky odstraňování ropných látek z podzemní vody, 2014
 48. J. Nosek, P. Nechanicky, L. Jiříčková, R. Šuráňová, Porovnání migračních vlastností nových typů železných nanočástic, 2014
 49. J. Nosek, L. Jiříčková, Provedení technických prací - podpoření injektovaného nZVI pomocí ss proudu v souvislosti s použitím patentu 304152. Monitoring vybraných parametrů a vyhodnocení, AQUATEST a.s, 8 pages, [Online], 2014
 50. P. Gaňa, V. Stejskal, M. Štancíková, J. Nosek, T. Pluhař, T. Lederer, Sledování projevů in situ remediační technologie biologické dehalogenace, 2014
 51. M. Černík, L. Jiříčková, J. Nosek, J. Franěk, J. Záruba, M. Brož, M. Vaněček, Tepelně vodivá hmota na bázi geopolymerní pryskyřice, 2014
 52. J. Nosek, P. Kvapil, V. Stejskal, P. Gaňa, M. Procházka, Vývoj alternativních metod monitoringu a charakterizace horninového prostředí s využitím penetrační soupravy, 2014
 53. J. Macháčková, L. Jiříčková, J. Nosek, P. Hrabák, Výzkum biotechnologie k odstranění chlorbenzenů a izomerů hexachlorcyklohexanu v důlní vodě, Aquatest a.s, 6 pages, [Online], 2014
 54. M. Černík, J. Hrabal, J. Nosek, Způsob in-situ sanace horninového prostředí kontaminovaného škodlivými chemickými sloučeninami, [Online], 2013