doc. PhDr. Jaroslav Pažout, Ph.D.

doc. PhDr. Jaroslav Pažout, Ph.D. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 4240Head of DepartmentDepartment of History

Publications

 1. J. Pažout, Pod dohledem VLKa. Výbor lidové kontroly SSR a agenda stížností, oznámení a podnětů občanů (1971–1990), Soudobé dějiny, Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., p. 90-129, 40 pages, ISSN: 1210-7050, n. 1, [Online], 2022
 2. J. Rychlík, J. Pažout, K. Portmann, B. Frommer, J. Bárta, P. Bednařík, Z. Hanák, Z. Hrubešová, E. Janečková, N. Kmeť, V. Kyncl, J. Myroniuk, K. Nowak, Š. Šutaj, P. Kmoch, Spravedlnost, nebo pomsta? Potrestání válečných zločinců, kolaborantů a zrádců po 2. světové válce v Československu, Liberec - Praha, Technická univerzita v Liberci - Ústav pro studium totalitních režimů, 1, ISBN: 978-80-7494-603-5, 364 pages, 2022
 3. J. Pažout, T. Vilímek, Barometr nálad, studnice informací. Dopisy občanů vedoucím představitelům a orgánům Komunistické strany Československa v letech 1988–1989, Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., ISBN: 978-80-7285-255-0, p. Praha, 518 pages, 2020
 4. J. Pažout, T. Vilímek, J. Kocian, S. Balík, J. Hloušek, Dějiny Komunistické strany Československa IV. 1969-1993, Praha, Academia, 1, ISBN: 978-80-200-3174-7, 591 pages, [Online], 2020
 5. J. Pažout, Neklid před bouří. Členská základna Komunistické strany Československa na sklonku normalizace, Soudobé dějiny, Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., p. 477-524, 48 pages, ISSN: 1210-7050, n. 3-4, [Online], 2020
 6. J. Pažout, Spravedlnost, nikoli pomsta? Potrestání válečných zločinců, kolaborantů a zrádců po 2. světové válce v Československu a Polsku, 2020
 7. J. Pažout, K. Portmann, R. Kvaček, J. Rychlík, „Nechtění“ spoluobčané. Skupiny obyvatel perzekvovaných či marginalizovaných z politických, národnostních, náboženských i jiných důvodů v letech 1945–1989, Liberec - Praha, ÚSTR - TUL, ISBN: 978-80-7494-421-5, 256 pages, [Online], 2019
 8. J. Pažout, K. Portmann, R. Kvaček, J. Rychlík, M. Michela, P. Mičko, I. Baka, J. Bárta, P. Bednařík, M. Fiamová, D. Hubený, M. Sedláková, Š. Jarská, S. Kokoška, J. Kratochvíl, V. Mohn, J. Němeček, J. Rákosník, M. Sabol, M. Syrný, I. Vachková, Ve stínu války. Protektorát Čechy a Morava, Slovenská republika, Říšská župa Sudety a další odtržená československá území v letech 1938/39-1945, Praha - Liberec, Ústav pro studium totalitních režimů - Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-500-7, 468 pages, 2019
 9. J. Pažout, Vnitřní podoba Komunistické strany Československa v období tzv. normalizace – pokus o základní charakteristiku, Paginae historiae. Sborník Národního archivu, Praha, Národní archiv, p. 723-735, 13 pages, ISSN: 1211-9768, n. 1, [Online], 2019
 10. J. Pažout, J. Rychlík, R. Kvaček, M. Melanová, M. Ducháček, H. Demattio, D. Hubený, P. Jakubec, V. Kaiser, P. Karlíček, V. Kessler, j. Kouřinský, E. Mikušek, M. Petrus, K. Řeháček, D. Šmajstrlová, Vznik Československa a provincie Deutschböhmen, Praha - Liberec - Litoměřice, Scriptorium - Technická univerzita v Liberci - Státní oblastní archiv v Litoměřicích, 1, ISBN: 978-80-7494-472-7, p. Praha - Liberec - Litoměřice, 288 pages, [Online], 2019
 11. J. Pažout, Programmnyje položenija antirežimnoj oppoziciji v Čechoslovakiji na pervom etape „režima normalizaciji“ (1969-1972 gg.), Inakomyslije v uslovijach „realnogo socializma“. Kontury novoj gosudarstvennosti. Konec 60-ych – 80 gg. XX. v., Moskva, Institut slavjanovedenija RAN, ISBN: 978-5-7576-0318-6, p. 323-345, 23 pages, 2017
 12. J. Pažout, Trestněprávní perzekuce odpůrců režimu v Československu v období takzvané normalizace (1969-1989), Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., 1, ISBN: 978-80-7285-205-5, 603 pages, 2017
 13. J. Pažout, Ochrana společnosti nebo vnitřní vyhnanství? Zákon o ochranném dohledu č. 44/1973 Sb. z 25. dubna 1973 a jeho využití proti odpůrcům režimu, Paginae historiae. Sborník Národního archivu, Praha, Národní archiv, 1, p. 229-272, 44 pages, ISSN: 1211-9768, n. 24/2, 2016
 14. J. Pažout, Vysokoškolské studentstvo jako nositel nonkonformity a proreformních aktivit v československé společnosti 60. let 20. století, Príliš ľudská tvár socializmu? Reforma zdola a okolnosti reformného procesu v Československu 1968, Bratislava, Sociologický ústav SAV, 1, ISBN: 978-80-85544-97-8, p. 368-391, 24 pages, 2016