doc. Ing. Jaromír Moravec, Ph.D.

doc. Ing. Jaromír Moravec, Ph.D. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 3455DeanDean's OfficeG03029
+420 48535 3341EmployeeDepartment of Engineering TechnologyE03056

Publications

 1. Š. Bukovská, J. Moravec, M. Švec, J. Sobotka, Application of Temperature Cycles to Austenitic Steel and Study of the Residual Stresses Distribution in HAZ, Metals, MDPI, 18 pages, ISSN: 2075-4701, n. 11, [Online], 2022
 2. Š. Bukovská, J. Moravec, P. Solfronk, M. Pekárek, Assessment of the Effect of Residual Stresses Arising in the HAZ of Welds on the Fatigue Life of S700MC Steel, METALS, BASEL, Mdpi, 14 pages, ISSN: 2075-4701, n. 11, [Online], 2022
 3. J. Moravec, M. Mičian, M. Málek, M. Švec, Determination of CCT Diagram by Dilatometry Analysis of High-Strength Low-Alloy S960MC Steel, Materials, BASEL, Mdpi, 19 pages, ISSN: 1996-1944, n. 13, [Online], 2022
 4. M. Mičian, M. Frátrik, J. Moravec, M. Švec, Determination of Grain Growth Kinetics of S960MC Steel, Materials, MDPI AG, 12 pages, ISSN: 1996-1944, n. 23, [Online], 2022
 5. J. Moravec, P. Hanus, P. Novák, Fe-Al-Si-X-based alloy and its use, [Online], 2022
 6. M. Jelínek, I. Nováková, J. Sobotka, J. Moravec, M. Müller, M. Hromasová, P. Valášek, Měřicí protokol - Induktor s poloměrem menším než 100 mm a kruhovým průřezem, 2022
 7. M. Švec, J. Moravec, P. Solfronk, I. Nováková, D. Beran, J. Luňák, Měřicí protokol FV40127 I718 EBSD, 2022
 8. M. Švec, J. Moravec, P. Solfronk, I. Nováková, D. Beran, J. Luňák, Měřicí protokol FV40127 I718 H13 tribologie, 2022
 9. M. Švec, J. Moravec, P. Solfronk, I. Nováková, D. Beran, J. Luňák, Měřicí protokol FV40127 I718 konfokál, 2022
 10. M. Müller, M. Hromasová, P. Valášek, J. Moravec, I. Nováková, J. Sobotka, M. Jelínek, Měřicí protokol – Tribologické hodnocení abrazní odolnosti základního a opravovaného smaltového povrchu, 2022
 11. T. Zvolánek, M. Jelínek, I. Nováková, J. Moravec, J. Sobotka, N. Jiří, Ověřená technologie lokálních oprav integrity anorganických povrchů, 2022
 12. J. Luňák, M. Švec, J. Moravec, P. Solfronk, I. Nováková, D. Beran, Plazmově-nitridační zvýšení užitných vlastností svarů a dílů vytvořených SLM technologií ze slitiny Ni (Inconel 718), 2022
 13. M. Jelínek, I. Nováková, J. Moravec, J. Sobotka, Prototyp chlazeného induktoru pro lokální opravu povrchů s poloměrem menším než 100 mm, 2022
 14. J. Moravec, P. Hanus, P. Novák, Slitina na bázi Fe-Al-Si-X a její použití, [Online], 2022
 15. V. Vodičková, P. Pazourková Prokopčáková, M. Švec, P. Hanus, J. Moravec, L. Čamek, The influence of Cr addition and heat treatment on dilatometric characteristics of cast Fe-Al-Si intermetallic alloys, Manufacturing Technology, Ústí n. L., J. E. Purkyne University in Ústí nad Labem Pasteurova 3544/1 400 96 Usti nad Labem Czech Republic, p. 95-101, 6 pages, ISSN: 1213-2489, n. 1, [Online], 2022
 16. J. Moravec, M. Švec, Š. Bukovská, J. Sobotka, Assessment of the heat input effect on the distribution of temperature cycles in the haz of s460mc welds in mag welding, Metals, BASEL, MDPI AG, 17 pages, ISSN: 2075-4701, n. 12, [Online], 2021
 17. J. Moravec, J. Sobotka, I. Nováková, Š. Bukovská, Assessment the partial welding influences on fatigue life of s700mc steel fillet welds, Metals, MDPI, p. 1-16, 16 pages, ISSN: 2075-4701, n. 2, [Online], 2021
 18. L. Demestre, P. Henyš, L. Čapek, B. Tomková, J. Moravec, Buckling behaviour of polyester fibres: influence of their material heterogeneity, Journal of the Textile Institute, Oxon, Taylor and Francis, p. 976-982, 7 pages, ISSN: 0040-5000, n. 6, [Online], 2021
 19. M. Málek, M. Mičian, J. Moravec, Determination of phase transformation temperatures by dilatometric test of S960MC steel, Archives of Foundry Engineering, POLSKA AKAD NAUK, POLISH ACAD SCIENCESPL DEFILAD 1, WARSZAWA, 00-901, POLAND, p. 57-64, 8 pages, ISSN: 1897-3310, n. 2, [Online], 2021
 20. V. Vodičková, M. Švec, P. Hanus, P. Pazourková Prokopčáková, J. Moravec, L. Čamek, Effect of Higher Silicon Content and Heat Treatment on Structure Evolution and High-Temperature Behaviour of Fe-28Al-15Si-2Mo Alloy, Materials, Basel, MDPI, 12 pages, ISSN: 1996-1944, n. 11, [Online], 2021
 21. I. Nováková, J. Moravec, J. Novák, P. Solfronk, Influence of preheating temperature on changes in properties in the haz during multipass mig welding of alloy aw 6061 and possibilities of their restoration, Metals, BASEL, MDPI, 18 pages, ISSN: 2075-4701, n. 12, [Online], 2021
 22. M. Mičian, J. Winczek, D. Harmaniak, R. Koňár, M. GUCWA, J. Moravec, Physical simulation of individual heat-affected zones in s960mc steel, Archives of metallurgy and materials, WARSZAWA, POLSKA AKAD NAUK, POLISH ACAD SCIENCES, INST METALL & MATER PL, 00-901 WARSZAWA, POLAND, p. 81-89, 9 pages, ISSN: 1733-3490, n. 1, [Online], 2021
 23. J. Moravec, I. Nováková, Plazmově-nitridační zvýšení užitných vlastností svarů a dílů z nástrojové oceli AISI H13 vytvořených SLM technologií, 2021
 24. J. Moravec, Š. Bukovská, M. Švec, J. Sobotka, Possibilities to use physical simulations when studying the distribution of residual stresses in the haz of duplex steels welds, Materials, BASEL, Mdpi, 21 pages, ISSN: 1996-1944, n. 22, [Online], 2021
 25. J. Moravec, I. Nováková, Prototyp induktoru pro lokální opravy smaltových nádrží s poloměrem větším než 350 mm, 2021
 26. J. Moravec, J. Sobotka, I. Nováková, J. Černohorský, Prototyp zařízení pro lokální opravy anorganických povlaků, 2021
 27. M. Mičian, D. Harmaniak, F. Nový, J. Winczek, J. Moravec, L. Trško, Effect of the t8/5 Cooling Time on the Properties of S960MC Steel in the HAZ of Welded Joints Evaluated by Thermal Physical Simulation, Metals, MDPI AG, 1, 18 pages, ISSN: 2075-4701, n. 2, [Online], 2020
 28. T. Kik, J. Moravec, M. Švec, Experiments and numerical simulations of the annealing temperature influence on the residual stresses level in S700MC steel welded elements, Materials, MDPI AG, p. 1-26, 26 pages, ISSN: 1996-1944, n. 22, [Online], 2020
 29. J. Moravec, J. Sobotka, P. Solfronk, R. Thakral, Heat Input Influence on the Fatigue Life of Welds from Steel S460MC, Metals, MDPI AG, 1, p. 1-14, 14 pages, ISSN: 2075-4701, n. 10, [Online], 2020
 30. J. Moravec, I. Nováková, J. Vondráček, Influence of heating rate on the transformation temperature change in selected steel types, Manufacturing Technology, Ústí nad Labem, UJEP, 1, p. 217-222, 6 pages, ISSN: 1213-2489, n. 2, [Online], 2020
 31. J. Moravec, J. Novák, J. Sobotka, I. Nováková, Influence of the welding process on changes in the S460MC fine-grained steel joints fatigue life, METAL 2020 - 29th International Conference on Metallurgy and Materials, Conference Proceedings, TANGER Ltd., 4, ISBN: 978-80-87294-97-0, p. 446-451, 6 pages, [Online], 2020
 32. J. Moravec, I. Nováková, Plazmově-nitridační zvýšení užitných vlastností svarů a dílů vytvořených SLM technologií - ocel AISI 316L, 2020
 33. J. Moravec, T. Zvolánek, Způsob obnovení integrity smaltovaných povrchů nanesených na kovový podklad a zařízení k provádění tohoto způsobu, [Online], 2020
 34. J. Moravec, I. Nováková, J. Sobotka, H. Neumann, Determination of grain growth kinetics and assessment of welding effect on properties of s700mc steel in the HAZ of welded joints, Metals, MDPI AG, 20 pages, ISSN: 2075-4701, n. 6, [Online], 2019
 35. I. Nováková, J. Moravec, M. Švec, T. Kik, D. Koreček, Influence of the welding process on the change of mechanical properties in the HAZ of welds at alloy AW 6005 and possibilities of their renewal by heat treatment, Manufacturing Technology, Ústí nad Labem, UJEP v Ústí nad Labem, 1, p. 823-830, 8 pages, ISSN: 1213-2489, n. 5, [Online], 2019
 36. M. Müller, P. Valášek, V. Kolář, V. Šleger, G. Kagan Gürdil,, M. Hromasová, S. Hloch, J. Moravec, M. Pexa, Material utilization of cotton post-harvest line residues in polymeric composites, Polymers, MDPI AG, 24 pages, ISSN: 2073-4360, n. 7, [Online], 2019
 37. F. Vaicenbauer, M. Maňas, J. Moravec, J. Sobotka, I. Nová, Návrh a vývoj technologie pro sériovou výrobu korozně odolných dílů z netradiční hliníkové slitiny s vysokou korozní odolností, 2019
 38. T. Kik, J. Moravec, I. Nováková, Numerical simulations of X22CrMoV12-1 steel multilayer welding, Archives of metallurgy and materials, Polish Academy of Sciences, p. 1441-1448, 8 pages, ISSN: 1733-3490, n. 4, [Online], 2019
 39. T. Kik, J. Moravec, I. Nováková, Application of Numerical Simulations on 10GN2MFA Steel Multilayer Welding, Springer Proceedings in Mathematics and Statistics, Springer New York LLC, ISBN: 978-331996600-7, p. 193-204, 12 pages, ISSN: 2194-1009, [Online], 2018
 40. J. Moravec, I. Nováková, J. Sobotka, Application possibilities of low-temperature repairs by welding for creep-resistance material GX12CrMoVNb9-1, Manufacturing Technology, Ústí nad Labem, J. E. Purkyne University in Usti nad Labem, p. 980-985, 6 pages, ISSN: 1213-2489, n. 6, [Online], 2018
 41. J. Moravec, I. Nováková, J. Sobotka, T. Kik, Application possibilities of the low-temperature repairs on creep-resistance turbine components from material GX23CrMoV12-1, MATEC Web of Conferences, EDP Sciences, 8 pages, ISSN: 2261-236X, [Online], 2018
 42. F. Vaicenbauer, M. Maňas, J. Sobotka, J. Moravec, Návrh technologických parametrů navrhované technologie výroby tlakově vyráběného dílu ze slitiny AlSi5Mg s využitím nepřímé krystalizace pod tlakem, 2018
 43. M. Slováček, J. Moravec, I. Nováková, J. Tejc, Numerická simulace svařování, predikce horkých trhlin, 2018
 44. M. Slováček, J. Moravec, I. Nováková, J. Tejc, J. Kovařík, Optimalizace technologie svařování a konstrukce svařenců s ohledem na větší odolnost proti únavovému poškození, 2018
 45. J. Moravec, I. Nováková, T. Kik, Possibilities of using interlayers during diffusion welding of Ti Gr2 and AISI 316L, MATEC Web of Conferences, EDP Sciences, 9 pages, ISSN: 2261-236X, [Online], 2018
 46. J. Moravec, P. Solfronk, I. Nováková, M. Slováček, Prototyp univerzálního upínacího systému pro testování vysoko a nízko cyklové pevnosti svarových spojů, 2018
 47. J. Moravec, I. Nováková, Application possibilities of the diffusion bonding for material 10gn2mfa used in the nuclear power industry, MM Science Journal, Praha, MM publishing Ltd., p. 1883-1886, 4 pages, ISSN: 1805-0476, 2017
 48. I. Nováková, J. Moravec, P. Kejzlar, Metallurgy of the Aluminium Alloys for High-Pressure Die Casting, Manufacturing Technology, Ústí n. L., UJEP Ústí n. L., 1, p. 804-811, 8 pages, ISSN: 1213-2489, n. 5, 2017
 49. T. Kik, J. Moravec, I. Nováková, New method of processing heat treatment experiments with numerical simulation support, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering ModTech 2017, Institute of Physics Publishing, 12 pages, ISSN: 1757-8981, [Online], 2017
 50. J. Moravec, I. Nováková, J. Tejc, Ověřená technologie oprav creepově odolných komponent z materiálu G17CrMoV5-10, 2017
 51. J. Moravec, I. Nováková, J. Tejc, Ověřená technologie oprav creepově odolných komponent z materiálu G17CrMoV5-5, 2017
 52. J. Moravec, I. Nováková, J. Tejc, Ověřená technologie oprav creepově odolných komponent z materiálu GX12CrMoVNb9-1, 2017
 53. J. Moravec, I. Nováková, J. Tejc, Ověřená technologie oprav creepově odolných komponent z materiálu GX23CrMoV12-1, 2017
 54. J. Moravec, Pracoviště s univerzálním polohovacím svařovacím přípravkem, [Online], 2017
 55. J. Moravec, M. Dikovits, C. Beal, I. Nováková, R. Chandezon, J. Sobotka, Selection of the proper diffusion welding parameters for the heterogeneous joint Ti grade 2/AISI 316L, Manufacturing Technology, Ústí nad Labem, Univerzita J. E. Purkyně, p. 231-237, 7 pages, ISSN: 1213-2489, n. 2, 2017
 56. J. Bradáč, J. Moravec, The impact of selected processes and technological parameters on the geometry of the weld pool when welding in shield gas atmosphere, Acta Polytechnica, Prague, Czech Technical University, p. 78-88, 11 pages, ISSN: 1210-2709, n. 2, [Online], 2017
 57. I. Nováková, M. Seidl, J. Moravec, The increase in effectivity of material processing with employment of liquid CO2 during aluminium die casting, Key Engineering Materials, Trans Tech Publications Ltd, p. 64-69, 6 pages, ISSN: 1013-9826, 2017
 58. J. Moravec, I. Nováková, The selection of appropriate process parameters of diffusion bonding in heterogeneous weld of 355J2/AISI 316L steels, Key Engineering Materials, Trans Tech Publications Ltd, p. 101-106, 6 pages, ISSN: 1013-9826, 2017
 59. M. Musil, J. Moravec, I. Nováková, J. Bureš, T. Kik, J. Pajer, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Česká Třebová, DOM-ZO 13 s.r.o., ISBN: 978-80-906720-0-0, 404 pages, 2017
 60. J. Moravec, T. Kik, I. Nováková, Application of numerical simulations on X10CrWMoVNb9-2 steel multilayer welding, MM Science Journal, Praha, MM publishing Ltd., 1, p. 1190-1193, 4 pages, ISSN: 1803-1269, [Online], 2016
 61. J. Moravec, M. Dikovits, I. Nováková, O. Caliskanoglu, Comparison of dilatometry results obtained by two different devices when generating CCT and in-situ diagrams, Key Engineering Materials, Trans Tech Publications, 1, ISBN: 978-3-03835-629-5, p. 477-484, 8 pages, ISSN: 1013-9826, n. 669, [Online], 2016
 62. I. Nováková, M. Seidl, P. Brdlík, J. Štverák, J. Moravec, Cooling thin parts of pressure casting moulds by means of liquid CO2, Key Engineering Materials, Pfaffikon, Switzerland, Trans Tech Publications, 1, ISBN: 978-3-03835-629-5, p. 71-78, 8 pages, ISSN: 1013-9826, n. 669, [Online], 2016
 63. J. Moravec, I. Nováková, J. Bradáč, Effect of age hardening conditions on mechanical properties of AW 6082 alloy Welds, Manufacturing Technology, Ústí nad Labem, Univerzita J. E. Purkyne, 1, p. 192-198, 7 pages, ISSN: 1213-2489, n. 1, 2016
 64. M. Vaněk, J. Moravec, J. Řiháček, Improvement of model of aluminium alloys behaviour for application in numerical simulations of welding, MM Science Journal, Praha, MM publishing Ltd., p. 1370-1375, 6 pages, ISSN: 1803-1269, [Online], 2016
 65. I. Nováková, J. Moravec, Influence of the Pressure Tanks Repeated Enameling on the Basic Material Degradation, MM Science Journal, Praha, MM publishing Ltd., 1, p. 977-980, 4 pages, ISSN: 1803-1269, [Online], 2016
 66. J. Moravec, Popis chování svarového kovu z materiálu Inconel 625 při tečení a relaxaci, Mecas ESI, s.r.o., 12 pages, 2016
 67. J. Moravec, I. Nováková, Vývojové práce v oblasti lokálního dosmaltování, TENEZ, a.s., 17 pages, 2016
 68. J. Moravec, Výzkum vysokoteplotního chování materiálu creepově odolné oceli P92 při tečení, ŽĎAS, a.s., 11 pages, 2016
 69. J. Moravec, Determination of the grain growth kinetics as a base parametr for numerical simulation demand, MM Science Journal, 1, p. 649-653, 5 pages, ISSN: 1803-1269, [Online], 2015
 70. I. Nováková, J. Štverák, J. Moravec, Hardness of the High Pressure Die Castings from Alloy AlSi9Cu3 in dependence on the Subsequent Processing Technology, Manufacturing Technology, 1, p. 647-652, 6 pages, ISSN: 1213-2489, n. 4, [Online], 2015
 71. J. Moravec, V. Kaška, Influence of Pressure in the Nozzle Combustion Chamber on the Porosity and Hardness of WC - Co Coatings Created by HVOF Technology, Materials Science Forum, Switzerland, Trans Tech Publications, 1, ISBN: 978-3-03835-469-7, p. 74-77, 4 pages, ISSN: 0255-5476, [Online], 2015
 72. T. Kik, M. Slováček, J. Moravec, M. Vaněk, Numerical analysis of residual stresses and distortions in aluminium alloy welded joints, Applied Mechanics and Materials, Vol. 809-810, Pfaffikon, Switzerland, Trans Tech Publications, 1, p. 443-448, 6 pages, ISSN: 1662-7482, [Online], 2015
 73. T. Kik, M. Slováček, J. Moravec, M. Vaněk, Numerical Simulations of Heat Treatment Processes, Applied Mechanics and Materials, Vol. 809-810, Pfaffikon, Switzerland, Trans Tech Publications, 1, p. 799-804, 6 pages, ISSN: 1662-7482, [Online], 2015
 74. M. Slováček, J. Tejc, J. Moravec, M. Vaněk, Numerické řešení procesu svařování a tepelného zpracování pro Ti slitiny, 2015
 75. J. Moravec, Pracoviště s univerzálním polohovacím svařovacím přípravkem, [Online], 2015
 76. J. Moravec, I. Nováková, Speciální svařovací komora pro svařování vysoce reaktivních materiálů, 2015
 77. I. Nováková, M. Seidl, J. Moravec, The Application of Liquid CO2 into the Die Casting Mould Tempering System, Unitech 2015, Gabrovo, Technical university of Gabrovo, 1, p. 93-97, 5 pages, ISSN: 1313-230X, 2015
 78. J. Moravec, J. Bradáč, D. Beran, I. Nováková, The Impact of Thermal Cycles of Superheated Steam on Pipes Material of By-Pass of Steam and Gas-Steam Turbines, METAL 2015 Conference Proceedings, Ostrava, Tanger Ltd., 1, ISBN: 978-80-87294-62-8, p. 603-608, 6 pages, 2015
 79. P. Solfronk, J. Moravec, J. Sobotka, M. Kolnerová, Utilization of HS Cameras for Analysis Deformation Limit States of Steel Sheets., METAL 2015 Conference Proceedings, Ostrava, Tanger Ltd., 1, ISBN: 978-80-87294-62-8, p. 433-439, 7 pages, 2015
 80. J. Moravec, I. Nováková, J. Sobotka, M. Slováček, Utilization of numerical simulation for grain size determination in haz of steel 18Cr12NiNb, Unitech 2015, Gabrovo, Technical university of Gabrovo, 1, p. 107-112, 6 pages, ISSN: 1313-230X, 2015
 81. J. Moravec, Vysokoteplotní testy materiálu P92 pro různé hodnoty teplot a rychlostí zatěžování, Ždas a.s. Žďár nad Sázavou, 8 pages, 2015
 82. J. Moravec, I. Nováková, Zařízení ke stanovení ochlazovací schopnosti média pro konkrétní zpracovávané materiály včetně možnosti simulace tepelného zpracování rozměrných dílů., [Online], 2015
 83. M. Slováček, J. Moravec, M. Vaněk, J. Tejc, Zjednodušená numerická predikce životnosti svarových spojů, 2015
 84. J. Moravec, I. Nováková, Způsob stanovení ochlazovací schopnosti média pro konkrétní zpracovávané materiály včetně možnosti simulace tepelného zpracování rozměrných dílů, [Online], 2015
 85. J. Moravec, Analýza vlivu vakuového odlévání na mechanické vlastnosti u materiálu GS20Mn5 - tepelně zpracovaný stav a litý stav, ŽĎAS, a.s, 21 pages, 2014
 86. I. Nováková, M. Seidl, P. Brdlík, I. Nová, J. Moravec, Application of cooling by liquid CO2 for the die casting moulds core, Manufacturing technology, 1, p. 585-590, 6 pages, ISSN: 1213-2489, n. 4, 2014
 87. J. Moravec, J. Dobránsky, J. Bradáč, I. Nováková, New methods of obtaining input data of numerical computations by using heat treatment simulator, Applied Mechanics and Materials, Vol. 616, Pfaffikon, Švýcarsko, Trans tech Publications Ltd, 1, ISBN: 978-3-03835-201-3, p. 167-174, 8 pages, ISSN: 1660-9336, [Online], 2014
 88. M. Slováček, J. Tejc, J. Moravec, M. Vaněk, Numerické řešení procesu svařování a teplného zpracování pro Al slitiny, 2014
 89. Š. Dvořáčková, P. Doubek, J. Karásek, M. Kolnerová, I. Lenfeldová, J. Moravec, I. Nováková, J. Sobotka, J. Votoček, Světem strojírenských technologií, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 2, ISBN: 978-80-7494-061-3, 2014
 90. J. Moravec, Technologie výroby a zkoušení smaltů určených pro použití za kryogenních teplot, 2014
 91. J. Moravec, J. Bradáč, I. Nováková, Ways of Numerical Prediction of Austenitic Grain Size in Heat-Affected Zone of Welds, Advanced Materials Research, Vol. 1029, Pfaffikon, Švýcarsko, Trans Tech Publications Ltd, 1, ISBN: 978-3-03835-240-2, p. 25-30, 6 pages, ISSN: 1022-6680, [Online], 2014
 92. Š. Dvořáčková, P. Doubek, J. Karásek, M. Kolnerová, I. Lenfeldová, J. Moravec, I. Nováková, J. Sobotka, J. Votoček, Světem strojírenských technologií, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7372-914-1, 2013