kontakt.tul.cz

doc. Ing. Jaromír Moravec, Ph.D.

doc. Ing. Jaromír Moravec, Ph.D. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 3341Head of DepartmentDepartment of Engineering TechnologyE03056

Publications

 1. M. Mičian, D. Harmaniak, F. Nový, J. Winczek, J. Moravec, L. Trško, Effect of the t8/5 Cooling Time on the Properties of S960MC Steel in the HAZ of Welded Joints Evaluated by Thermal Physical Simulation, Metals, MDPI AG, 18 pages, ISSN: 20754701, n. 2, 2020
 2. J. Moravec, J. Sobotka, P. Solfronk, R. Thakral, Heat Input Influence on the Fatigue Life of Welds from Steel S460MC, Metals, MDPI AG, p. 1-14, 14 pages, ISSN: 20754701, n. 10, 2020
 3. J. Moravec, I. Nováková, J. Vondráček, Influence of heating rate on the transformation temperature change in selected steel types, Manufacturing Technology, Ústí nad Labem, UJEP, 1, p. 217-222, 6 pages, ISSN: 1213-2489, n. 2, [Online], 2020
 4. J. Moravec, J. Novák, J. Sobotka, I. Nováková, Influence of the welding process on changes in the S460MC fine-grained steel joints fatigue life, METAL 2020 - 29th International Conference on Metallurgy and Materials, TANGER Ltd., ISBN: 978-80-87294-97-0, p. 446-451, 6 pages, 2020
 5. M. Mičian, J. Winczek, D. Harmaniak, R. Koňár, M. GUCWA, J. Moravec, Physical Simulation of Individual Heat-Affected Zones in S960MC Steel. Archives of Metallurgy and Materials, Archives of metallurgy and materials, p. 81-89, 9 pages, ISSN: 1733-3490, n. 1, [Online], 2020
 6. J. Moravec, T. Zvolánek, Způsob obnovení integrity smaltovaných povrchů nanesených na kovový podklad a zařízení k provádění tohoto způsobu, [Online], 2020
 7. J. Moravec, I. Nováková, J. Sobotka, H. Neumann, Determination of grain growth kinetics and assessment of welding effect on properties of s700mc steel in the HAZ of welded joints, Metals, MDPI AG, 20 pages, ISSN: 2075-4701, n. 6, [Online], 2019
 8. I. Nováková, J. Moravec, M. Švec, T. Kik, D. Koreček, Influence of the welding process on the change of mechanical properties in the HAZ of welds at alloy AW 6005 and possibilities of their renewal by heat treatment, Manufacturing Technology, Ústí nad Labem, UJEP v Ústí nad Labem, 1, p. 823-830, 8 pages, ISSN: 1213-2489, n. 5, [Online], 2019
 9. M. Müller, P. Valášek, V. Kolář, V. Šleger, G. Kagan Gürdil,, M. Hromasová, S. Hloch, J. Moravec, M. Pexa, Material utilization of cotton post-harvest line residues in polymeric composites, Polymers, MDPI AG, 24 pages, ISSN: 2073-4360, n. 7, [Online], 2019
 10. F. Vaicenbauer, M. Maňas, J. Moravec, J. Sobotka, I. Nová, Návrh a vývoj technologie pro sériovou výrobu korozně odolných dílů z netradiční hliníkové slitiny s vysokou korozní odolností, 2019
 11. T. Kik, J. Moravec, I. Nováková, Numerical simulations of X22CrMoV12-1 steel multilayer welding, Archives of metallurgy and materials, Polish Academy of Sciences, p. 1441-1448, 8 pages, ISSN: 1733-3490, n. 4, [Online], 2019
 12. T. Kik, J. Moravec, I. Nováková, Application of Numerical Simulations on 10GN2MFA Steel Multilayer Welding, Springer Proceedings in Mathematics and Statistics, Springer New York LLC, ISBN: 978-331996600-7, p. 193-204, 12 pages, ISSN: 2194-1009, [Online], 2018
 13. J. Moravec, I. Nováková, J. Sobotka, Application possibilities of low-temperature repairs by welding for creep-resistance material GX12CrMoVNb9-1, Manufacturing Technology, Ústí nad Labem, J. E. Purkyne University in Usti nad Labem, p. 980-985, 6 pages, ISSN: 12132489, n. 6, [Online], 2018
 14. J. Moravec, I. Nováková, J. Sobotka, T. Kik, Application possibilities of the low-temperature repairs on creep-resistance turbine components from material GX23CrMoV12-1, MATEC Web of Conferences, EDP Sciences, 8 pages, ISSN: 2261236X, [Online], 2018
 15. F. Vaicenbauer, M. Maňas, J. Sobotka, J. Moravec, Návrh technologických parametrů navrhované technologie výroby tlakově vyráběného dílu ze slitiny AlSi5Mg s využitím nepřímé krystalizace pod tlakem, 2018
 16. M. Slováček, J. Moravec, I. Nováková, J. Tejc, Numerická simulace svařování, predikce horkých trhlin, 2018
 17. M. Slováček, J. Moravec, I. Nováková, J. Tejc, J. Kovařík, Optimalizace technologie svařování a konstrukce svařenců s ohledem na větší odolnost proti únavovému poškození, 2018
 18. J. Moravec, I. Nováková, T. Kik, Possibilities of using interlayers during diffusion welding of Ti Gr2 and AISI 316L, MATEC Web of Conferences, EDP Sciences, 9 pages, ISSN: 2261236X, [Online], 2018
 19. J. Moravec, P. Solfronk, I. Nováková, M. Slováček, Prototyp univerzálního upínacího systému pro testování vysoko a nízko cyklové pevnosti svarových spojů, 2018
 20. J. Moravec, I. Nováková, Application possibilities of the diffusion bonding for material 10gn2mfa used in the nuclear power industry, MM Science Journal, Praha, MM publishing Ltd., p. 1883-1886, 4 pages, ISSN: 1805-0476, 2017
 21. I. Nováková, J. Moravec, P. Kejzlar, Metallurgy of the Aluminium Alloys for High-Pressure Die Casting, Manufacturing Technology, Ústí n. L., UJEP Ústí n. L., 1, p. 804-811, 8 pages, ISSN: 12132489, n. 5, 2017
 22. T. Kik, J. Moravec, I. Nováková, New method of processing heat treatment experiments with numerical simulation support, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering ModTech 2017, Institute of Physics Publishing, 12 pages, ISSN: 17578981, [Online], 2017
 23. J. Moravec, I. Nováková, J. Tejc, Ověřená technologie oprav creepově odolných komponent z materiálu G17CrMoV5-10, 2017
 24. J. Moravec, I. Nováková, J. Tejc, Ověřená technologie oprav creepově odolných komponent z materiálu G17CrMoV5-5, 2017
 25. J. Moravec, I. Nováková, J. Tejc, Ověřená technologie oprav creepově odolných komponent z materiálu GX12CrMoVNb9-1, 2017
 26. J. Moravec, I. Nováková, J. Tejc, Ověřená technologie oprav creepově odolných komponent z materiálu GX23CrMoV12-1, 2017
 27. J. Moravec, Pracoviště s univerzálním polohovacím svařovacím přípravkem, [Online], 2017
 28. J. Moravec, M. Dikovits, C. Beal, I. Nováková, R. Chandezon, J. Sobotka, Selection of the proper diffusion welding parameters for the heterogeneous joint Ti grade 2/AISI 316L, Manufacturing Technology, Ústí nad Labem, Univerzita J. E. Purkyně, p. 231-237, 7 pages, ISSN: 12132489, n. 2, 2017
 29. J. Bradáč, J. Moravec, The impact of selected processes and technological parameters on the geometry of the weld pool when welding in shield gas atmosphere, Acta Polytechnica, Prague, Czech Technical University, p. 78-88, 11 pages, ISSN: 1210-2709, n. 2, [Online], 2017
 30. I. Nováková, M. Seidl, J. Moravec, The increase in effectivity of material processing with employment of liquid CO2 during aluminium die casting, Key Engineering Materials, Trans Tech Publications Ltd, p. 64-69, 6 pages, ISSN: 10139826, 2017
 31. J. Moravec, I. Nováková, The selection of appropriate process parameters of diffusion bonding in heterogeneous weld of 355J2/AISI 316L steels, Key Engineering Materials, Trans Tech Publications Ltd, p. 101-106, 6 pages, ISSN: 10139826, 2017
 32. M. Musil, J. Moravec, I. Nováková, J. Bureš, T. Kik, J. Pajer, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Česká Třebová, DOM-ZO 13 s.r.o., ISBN: 978-80-906720-0-0, 404 pages, 2017
 33. J. Moravec, T. Kik, I. Nováková, Application of numerical simulations on X10CrWMoVNb9-2 steel multilayer welding, MM Science Journal, Praha, MM publishing Ltd., 1, p. 1190-1193, 4 pages, ISSN: 1803-1269, [Online], 2016
 34. J. Moravec, M. Dikovits, I. Nováková, O. Caliskanoglu, Comparison of dilatometry results obtained by two different devices when generating CCT and in-situ diagrams, Key Engineering Materials, Trans Tech Publications, 1, ISBN: 978-3-03835-629-5, p. 477-484, 8 pages, ISSN: 1013-9826, n. 669, [Online], 2016
 35. I. Nováková, M. Seidl, P. Brdlík, J. Štverák, J. Moravec, Cooling thin parts of pressure casting moulds by means of liquid CO<inf>2</inf>, Key Engineering Materials, Pfaffikon, Switzerland, Trans Tech Publications, 1, ISBN: 978-3-03835-629-5, p. 71-78, 8 pages, ISSN: 1013-9826, n. 669, [Online], 2016
 36. J. Moravec, I. Nováková, J. Bradáč, Effect of age hardening conditions on mechanical properties of AW 6082 alloy Welds, Manufacturing Technology, Ústí nad Labem, Univerzita J. E. Purkyne, 1, p. 192-198, 7 pages, ISSN: 1213-2489, n. 1, 2016
 37. M. Vaněk, J. Moravec, J. Řiháček, Improvement of model of aluminium alloys behaviour for application in numerical simulations of welding, MM Science Journal, Praha, MM publishing Ltd., p. 1370-1375, 6 pages, ISSN: 1803-1269, [Online], 2016
 38. I. Nováková, J. Moravec, Influence of the Pressure Tanks Repeated Enameling on the Basic Material Degradation, MM Science Journal, Praha, MM publishing Ltd., 1, p. 977-980, 4 pages, ISSN: 1803-1269, [Online], 2016
 39. J. Moravec, Popis chování svarového kovu z materiálu Inconel 625 při tečení a relaxaci, 12 pages, 2016
 40. J. Moravec, I. Nováková, Vývojové práce v oblasti lokálního dosmaltování, 17 pages, 2016
 41. J. Moravec, Výzkum vysokoteplotního chování materiálu creepově odolné oceli P92 při tečení, 11 pages, 2016
 42. J. Moravec, Determination of the grain growth kinetics as a base parametr for numerical simulation demand, MM Science Journal, 1, p. 649-653, 5 pages, ISSN: 1803-1269, [Online], 2015
 43. I. Nováková, J. Štverák, J. Moravec, Hardness of the High Pressure Die Castings from Alloy AlSi9Cu3 in dependence on the Subsequent Processing Technology, Manufacturing Technology, 1, p. 647-652, 6 pages, ISSN: 1213-2489, n. 4, [Online], 2015
 44. J. Moravec, V. Kaška, Influence of Pressure in the Nozzle Combustion Chamber on the Porosity and Hardness of WC - Co Coatings Created by HVOF Technology, Materials Science Forum, Switzerland, Trans Tech Publications, 1, ISBN: 978-3-03835-469-7, p. 74-77, 4 pages, ISSN: 0255-5476, [Online], 2015
 45. T. Kik, M. Slováček, J. Moravec, M. Vaněk, Numerical analysis of residual stresses and distortions in aluminium alloy welded joints, Applied Mechanics and Materials, Vol. 809-810, Pfaffikon, Switzerland, Trans Tech Publications, 1, p. 443-448, 6 pages, ISSN: 1662-7482, [Online], 2015
 46. T. Kik, M. Slováček, J. Moravec, M. Vaněk, Numerical Simulations of Heat Treatment Processes, Applied Mechanics and Materials, Vol. 809-810, Pfaffikon, Switzerland, Trans Tech Publications, 1, p. 799-804, 6 pages, ISSN: 1662-7482, [Online], 2015
 47. M. Slováček, J. Tejc, J. Moravec, M. Vaněk, Numerické řešení procesu svařování a tepelného zpracování pro Ti slitiny, 2015
 48. J. Moravec, Pracoviště s univerzálním polohovacím svařovacím přípravkem, [Online], 2015
 49. J. Moravec, I. Nováková, Speciální svařovací komora pro svařování vysoce reaktivních materiálů, 2015
 50. I. Nováková, M. Seidl, J. Moravec, The Application of Liquid CO2 into the Die Casting Mould Tempering System, Unitech 2015, Gabrovo, Technical university of Gabrovo, 1, p. 93-97, 5 pages, ISSN: 1313-230X, 2015
 51. J. Moravec, J. Bradáč, D. Beran, I. Nováková, The Impact of Thermal Cycles of Superheated Steam on Pipes Material of By-Pass of Steam and Gas-Steam Turbines, METAL 2015 Conference Proceedings, Ostrava, Tanger Ltd., 1, ISBN: 978-80-87294-62-8, p. 603-608, 6 pages, 2015
 52. P. Solfronk, J. Moravec, J. Sobotka, M. Kolnerová, Utilization of HS Cameras for Analysis Deformation Limit States of Steel Sheets., METAL 2015 Conference Proceedings, Ostrava, Tanger Ltd., 1, ISBN: 978-80-87294-62-8, p. 433-439, 7 pages, 2015
 53. J. Moravec, I. Nováková, J. Sobotka, M. Slováček, Utilization of numerical simulation for grain size determination in haz of steel 18Cr12NiNb, Unitech 2015, Gabrovo, Technical university of Gabrovo, 1, p. 107-112, 6 pages, ISSN: 1313-230X, 2015
 54. J. Moravec, Vysokoteplotní testy materiálu P92 pro různé hodnoty teplot a rychlostí zatěžování, 2015
 55. J. Moravec, I. Nováková, Zařízení ke stanovení ochlazovací schopnosti média pro konkrétní zpracovávané materiály včetně možnosti simulace tepelného zpracování rozměrných dílů., [Online], 2015
 56. M. Slováček, J. Moravec, M. Vaněk, J. Tejc, Zjednodušená numerická predikce životnosti svarových spojů, 2015
 57. J. Moravec, I. Nováková, Způsob stanovení ochlazovací schopnosti média pro konkrétní zpracovávané materiály včetně možnosti simulace tepelného zpracování rozměrných dílů, [Online], 2015
 58. J. Moravec, Analýza vlivu vakuového odlévání na mechanické vlastnosti u materiálu GS20Mn5 - tepelně zpracovaný stav a litý stav, 2014
 59. I. Nováková, M. Seidl, P. Brdlík, I. Nová, J. Moravec, Application of cooling by liquid CO2 for the die casting moulds core, Manufacturing technology, 1, p. 585-590, 6 pages, ISSN: 1213-2489, n. 4, 2014
 60. J. Moravec, J. Dobránsky, J. Bradáč, I. Nováková, New methods of obtaining input data of numerical computations by using heat treatment simulator, Applied Mechanics and Materials, Vol. 616, Pfaffikon, Švýcarsko, Trans tech Publications Ltd, 1, ISBN: 978-3-03835-201-3, p. 167-174, 8 pages, ISSN: 1660-9336, [Online], 2014
 61. M. Slováček, J. Tejc, J. Moravec, M. Vaněk, Numerické řešení procesu svařování a teplného zpracování pro Al slitiny, 2014
 62. Š. Dvořáčková, P. Doubek, J. Karásek, M. Kolnerová, I. Lenfeldová, J. Moravec, I. Nováková, J. Sobotka, J. Votoček, Světem strojírenských technologií, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 2, ISBN: 978-80-7494-061-3, 2014
 63. J. Moravec, Technologie výroby a zkoušení smaltů určených pro použití za kryogenních teplot, 2014
 64. J. Moravec, J. Bradáč, I. Nováková, Ways of Numerical Prediction of Austenitic Grain Size in Heat-Affected Zone of Welds, Advanced Materials Research, Vol. 1029, Pfaffikon, Švýcarsko, Trans Tech Publications Ltd, 1, ISBN: 978-3-03835-240-2, p. 25-30, 6 pages, ISSN: 1022-6680, [Online], 2014
 65. Š. Dvořáčková, P. Doubek, J. Karásek, M. Kolnerová, I. Lenfeldová, J. Moravec, I. Nováková, J. Sobotka, J. Votoček, Světem strojírenských technologií, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7372-914-1, 2013