doc. Ing. Jaromír Moravec, Ph.D.

doc. Ing. Jaromír Moravec, Ph.D. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 3455DeanDean's OfficeG 03029
+420 48535 3341EmployeeDepartment of Engineering TechnologyE 03056

Publications

 1. M. Švec, P. Solfronk, I. Nováková, J. Sobotka, J. Moravec, Comparison of the Structure, Mechanical Properties and Effect of Heat Treatment on Alloy Inconel 718 Produced by Conventional Technology and by Additive Layer Manufacturing, Materials, BASEL, MDPI, 22 pages, ISSN: 1996-1944, n. 15, [Online], 2023
 2. Š. Bukovská, J. Moravec, M. Švec, Kinetics of Nickel Diffusion into Austenitic Stainless Steels AISI 304 and 316L and Calculation of Diffusion Coefficients, Materials, BASEL, MDPI, 17 pages, ISSN: 1996-1944, n. 20, [Online], 2023
 3. J. Moravec, J. Luňák, D. Beran, P. Solfronk, Š. Bukovská, I. Nováková, Ověřená technologie postupu tvorby speciálních multivrstev se zvýšenou tribologickou a únavovou životností na austenitických korozivzdorných ocelích, 2023
 4. M. Müller, M. Hromasová, P. Valášek, I. Nováková, J. Moravec, M. Jelínek, Tribological Behaviour of Enamel Coatings Created by a Prototype Device for Local Repair of Inorganic Surfaces, MATERIALS, BASEL, MDPI, 14 pages, ISSN: 1996-1944, n. 3, [Online], 2023
 5. Š. Bukovská, J. Moravec, M. Švec, J. Sobotka, Application of Temperature Cycles to Austenitic Steel and Study of the Residual Stresses Distribution in HAZ, Metals, MDPI, 18 pages, ISSN: 2075-4701, n. 11, [Online], 2022
 6. Š. Bukovská, J. Moravec, P. Solfronk, M. Pekárek, Assessment of the Effect of Residual Stresses Arising in the HAZ of Welds on the Fatigue Life of S700MC Steel, METALS, BASEL, Mdpi, 14 pages, ISSN: 2075-4701, n. 11, [Online], 2022
 7. J. Moravec, M. Mičian, M. Málek, M. Švec, Determination of CCT Diagram by Dilatometry Analysis of High-Strength Low-Alloy S960MC Steel, Materials, BASEL, Mdpi, 19 pages, ISSN: 1996-1944, n. 13, [Online], 2022
 8. M. Mičian, M. Frátrik, J. Moravec, M. Švec, Determination of Grain Growth Kinetics of S960MC Steel, Materials, MDPI AG, 12 pages, ISSN: 1996-1944, n. 23, [Online], 2022
 9. J. Moravec, P. Hanus, P. Novák, Fe-Al-Si-X-based alloy and its use, [Online], 2022
 10. M. Jelínek, I. Nováková, J. Sobotka, J. Moravec, M. Müller, M. Hromasová, P. Valášek, Měřicí protokol - Induktor s poloměrem menším než 100 mm a kruhovým průřezem, 2022
 11. M. Švec, J. Moravec, P. Solfronk, I. Nováková, D. Beran, J. Luňák, Měřicí protokol FV40127 I718 EBSD, 2022
 12. M. Švec, J. Moravec, P. Solfronk, I. Nováková, D. Beran, J. Luňák, Měřicí protokol FV40127 I718 H13 tribologie, 2022
 13. M. Švec, J. Moravec, P. Solfronk, I. Nováková, D. Beran, J. Luňák, Měřicí protokol FV40127 I718 konfokál, 2022
 14. M. Müller, M. Hromasová, P. Valášek, J. Moravec, I. Nováková, J. Sobotka, M. Jelínek, Měřicí protokol – Tribologické hodnocení abrazní odolnosti základního a opravovaného smaltového povrchu, 2022
 15. T. Zvolánek, M. Jelínek, I. Nováková, J. Moravec, J. Sobotka, N. Jiří, Ověřená technologie lokálních oprav integrity anorganických povrchů, 2022
 16. J. Luňák, M. Švec, J. Moravec, P. Solfronk, I. Nováková, D. Beran, Plazmově-nitridační zvýšení užitných vlastností svarů a dílů vytvořených SLM technologií ze slitiny Ni (Inconel 718), 2022
 17. M. Jelínek, I. Nováková, J. Moravec, J. Sobotka, Prototyp chlazeného induktoru pro lokální opravu povrchů s poloměrem menším než 100 mm, 2022
 18. J. Moravec, P. Hanus, P. Novák, Slitina na bázi Fe-Al-Si-X a její použití, [Online], 2022
 19. V. Vodičková, P. Pazourková Prokopčáková, M. Švec, P. Hanus, J. Moravec, L. Čamek, The influence of Cr addition and heat treatment on dilatometric characteristics of cast Fe-Al-Si intermetallic alloys, Manufacturing Technology, Ústí n. L., J. E. Purkyne University in Ústí nad Labem Pasteurova 3544/1 400 96 Usti nad Labem Czech Republic, p. 95-101, 6 pages, ISSN: 1213-2489, n. 1, [Online], 2022
 20. J. Moravec, M. Švec, Š. Bukovská, J. Sobotka, Assessment of the heat input effect on the distribution of temperature cycles in the haz of s460mc welds in mag welding, Metals, BASEL, MDPI AG, 17 pages, ISSN: 2075-4701, n. 12, [Online], 2021
 21. J. Moravec, J. Sobotka, I. Nováková, Š. Bukovská, Assessment the partial welding influences on fatigue life of s700mc steel fillet welds, Metals, MDPI, p. 1-16, 16 pages, ISSN: 2075-4701, n. 2, [Online], 2021
 22. L. Demestre, P. Henyš, L. Čapek, B. Tomková, J. Moravec, Buckling behaviour of polyester fibres: influence of their material heterogeneity, Journal of the Textile Institute, Oxon, Taylor and Francis, p. 976-982, 7 pages, ISSN: 0040-5000, n. 6, [Online], 2021
 23. M. Málek, M. Mičian, J. Moravec, Determination of phase transformation temperatures by dilatometric test of S960MC steel, Archives of Foundry Engineering, POLSKA AKAD NAUK, POLISH ACAD SCIENCESPL DEFILAD 1, WARSZAWA, 00-901, POLAND, p. 57-64, 8 pages, ISSN: 1897-3310, n. 2, [Online], 2021
 24. V. Vodičková, M. Švec, P. Hanus, P. Pazourková Prokopčáková, J. Moravec, L. Čamek, Effect of Higher Silicon Content and Heat Treatment on Structure Evolution and High-Temperature Behaviour of Fe-28Al-15Si-2Mo Alloy, Materials, Basel, MDPI, 12 pages, ISSN: 1996-1944, n. 11, [Online], 2021
 25. I. Nováková, J. Moravec, J. Novák, P. Solfronk, Influence of preheating temperature on changes in properties in the haz during multipass mig welding of alloy aw 6061 and possibilities of their restoration, Metals, BASEL, MDPI, 18 pages, ISSN: 2075-4701, n. 12, [Online], 2021
 26. M. Mičian, J. Winczek, D. Harmaniak, R. Koňár, M. GUCWA, J. Moravec, Physical simulation of individual heat-affected zones in s960mc steel, Archives of metallurgy and materials, WARSZAWA, POLSKA AKAD NAUK, POLISH ACAD SCIENCES, INST METALL & MATER PL, 00-901 WARSZAWA, POLAND, p. 81-89, 9 pages, ISSN: 1733-3490, n. 1, [Online], 2021
 27. J. Moravec, I. Nováková, Plazmově-nitridační zvýšení užitných vlastností svarů a dílů z nástrojové oceli AISI H13 vytvořených SLM technologií, 2021
 28. J. Moravec, Š. Bukovská, M. Švec, J. Sobotka, Possibilities to use physical simulations when studying the distribution of residual stresses in the haz of duplex steels welds, Materials, BASEL, Mdpi, 21 pages, ISSN: 1996-1944, n. 22, [Online], 2021
 29. J. Moravec, I. Nováková, Prototyp induktoru pro lokální opravy smaltových nádrží s poloměrem větším než 350 mm, 2021
 30. J. Moravec, J. Sobotka, I. Nováková, J. Černohorský, Prototyp zařízení pro lokální opravy anorganických povlaků, 2021
 31. M. Mičian, D. Harmaniak, F. Nový, J. Winczek, J. Moravec, L. Trško, Effect of the t8/5 Cooling Time on the Properties of S960MC Steel in the HAZ of Welded Joints Evaluated by Thermal Physical Simulation, Metals, MDPI AG, 1, 18 pages, ISSN: 2075-4701, n. 2, [Online], 2020
 32. T. Kik, J. Moravec, M. Švec, Experiments and numerical simulations of the annealing temperature influence on the residual stresses level in S700MC steel welded elements, Materials, MDPI AG, p. 1-26, 26 pages, ISSN: 1996-1944, n. 22, [Online], 2020
 33. J. Moravec, J. Sobotka, P. Solfronk, R. Thakral, Heat Input Influence on the Fatigue Life of Welds from Steel S460MC, Metals, MDPI AG, 1, p. 1-14, 14 pages, ISSN: 2075-4701, n. 10, [Online], 2020
 34. J. Moravec, I. Nováková, J. Vondráček, Influence of heating rate on the transformation temperature change in selected steel types, Manufacturing Technology, Ústí nad Labem, UJEP, 1, p. 217-222, 6 pages, ISSN: 1213-2489, n. 2, [Online], 2020
 35. J. Moravec, J. Novák, J. Sobotka, I. Nováková, Influence of the welding process on changes in the S460MC fine-grained steel joints fatigue life, METAL 2020 - 29th International Conference on Metallurgy and Materials, Conference Proceedings, TANGER Ltd., 4, ISBN: 978-80-87294-97-0, p. 446-451, 6 pages, [Online], 2020
 36. J. Moravec, I. Nováková, Plazmově-nitridační zvýšení užitných vlastností svarů a dílů vytvořených SLM technologií - ocel AISI 316L, 2020
 37. J. Moravec, T. Zvolánek, Způsob obnovení integrity smaltovaných povrchů nanesených na kovový podklad a zařízení k provádění tohoto způsobu, [Online], 2020
 38. J. Moravec, I. Nováková, J. Sobotka, H. Neumann, Determination of grain growth kinetics and assessment of welding effect on properties of s700mc steel in the HAZ of welded joints, Metals, MDPI AG, 20 pages, ISSN: 2075-4701, n. 6, [Online], 2019
 39. I. Nováková, J. Moravec, M. Švec, T. Kik, D. Koreček, Influence of the welding process on the change of mechanical properties in the HAZ of welds at alloy AW 6005 and possibilities of their renewal by heat treatment, Manufacturing Technology, Ústí nad Labem, UJEP v Ústí nad Labem, 1, p. 823-830, 8 pages, ISSN: 1213-2489, n. 5, [Online], 2019
 40. M. Müller, P. Valášek, V. Kolář, V. Šleger, G. Kagan Gürdil,, M. Hromasová, S. Hloch, J. Moravec, M. Pexa, Material utilization of cotton post-harvest line residues in polymeric composites, Polymers, MDPI AG, 24 pages, ISSN: 2073-4360, n. 7, [Online], 2019
 41. F. Vaicenbauer, M. Maňas, J. Moravec, J. Sobotka, I. Nová, Návrh a vývoj technologie pro sériovou výrobu korozně odolných dílů z netradiční hliníkové slitiny s vysokou korozní odolností, 2019
 42. T. Kik, J. Moravec, I. Nováková, Numerical simulations of X22CrMoV12-1 steel multilayer welding, Archives of metallurgy and materials, Polish Academy of Sciences, p. 1441-1448, 8 pages, ISSN: 1733-3490, n. 4, [Online], 2019
 43. T. Kik, J. Moravec, I. Nováková, Application of Numerical Simulations on 10GN2MFA Steel Multilayer Welding, Springer Proceedings in Mathematics and Statistics, Springer New York LLC, ISBN: 978-331996600-7, p. 193-204, 12 pages, ISSN: 2194-1009, [Online], 2018
 44. J. Moravec, I. Nováková, J. Sobotka, Application possibilities of low-temperature repairs by welding for creep-resistance material GX12CrMoVNb9-1, Manufacturing Technology, Ústí nad Labem, J. E. Purkyne University in Usti nad Labem, p. 980-985, 6 pages, ISSN: 1213-2489, n. 6, [Online], 2018
 45. J. Moravec, I. Nováková, J. Sobotka, T. Kik, Application possibilities of the low-temperature repairs on creep-resistance turbine components from material GX23CrMoV12-1, MATEC Web of Conferences, EDP Sciences, 8 pages, ISSN: 2261-236X, [Online], 2018
 46. F. Vaicenbauer, M. Maňas, J. Sobotka, J. Moravec, Návrh technologických parametrů navrhované technologie výroby tlakově vyráběného dílu ze slitiny AlSi5Mg s využitím nepřímé krystalizace pod tlakem, 2018
 47. M. Slováček, J. Moravec, I. Nováková, J. Tejc, Numerická simulace svařování, predikce horkých trhlin, 2018
 48. M. Slováček, J. Moravec, I. Nováková, J. Tejc, J. Kovařík, Optimalizace technologie svařování a konstrukce svařenců s ohledem na větší odolnost proti únavovému poškození, 2018
 49. J. Moravec, I. Nováková, T. Kik, Possibilities of using interlayers during diffusion welding of Ti Gr2 and AISI 316L, MATEC Web of Conferences, EDP Sciences, 9 pages, ISSN: 2261-236X, [Online], 2018
 50. J. Moravec, P. Solfronk, I. Nováková, M. Slováček, Prototyp univerzálního upínacího systému pro testování vysoko a nízko cyklové pevnosti svarových spojů, 2018
 51. J. Moravec, I. Nováková, Application possibilities of the diffusion bonding for material 10gn2mfa used in the nuclear power industry, MM Science Journal, Praha, MM publishing Ltd., p. 1883-1886, 4 pages, ISSN: 1805-0476, 2017
 52. I. Nováková, J. Moravec, P. Kejzlar, Metallurgy of the Aluminium Alloys for High-Pressure Die Casting, Manufacturing Technology, Ústí n. L., UJEP Ústí n. L., 1, p. 804-811, 8 pages, ISSN: 1213-2489, n. 5, 2017
 53. T. Kik, J. Moravec, I. Nováková, New method of processing heat treatment experiments with numerical simulation support, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering ModTech 2017, Institute of Physics Publishing, 12 pages, ISSN: 1757-8981, [Online], 2017
 54. J. Moravec, I. Nováková, J. Tejc, Ověřená technologie oprav creepově odolných komponent z materiálu G17CrMoV5-10, 2017
 55. J. Moravec, I. Nováková, J. Tejc, Ověřená technologie oprav creepově odolných komponent z materiálu G17CrMoV5-5, 2017
 56. J. Moravec, I. Nováková, J. Tejc, Ověřená technologie oprav creepově odolných komponent z materiálu GX12CrMoVNb9-1, 2017
 57. J. Moravec, I. Nováková, J. Tejc, Ověřená technologie oprav creepově odolných komponent z materiálu GX23CrMoV12-1, 2017
 58. J. Moravec, Pracoviště s univerzálním polohovacím svařovacím přípravkem, [Online], 2017
 59. J. Moravec, M. Dikovits, C. Beal, I. Nováková, R. Chandezon, J. Sobotka, Selection of the proper diffusion welding parameters for the heterogeneous joint Ti grade 2/AISI 316L, Manufacturing Technology, Ústí nad Labem, Univerzita J. E. Purkyně, p. 231-237, 7 pages, ISSN: 1213-2489, n. 2, 2017
 60. J. Bradáč, J. Moravec, The impact of selected processes and technological parameters on the geometry of the weld pool when welding in shield gas atmosphere, Acta Polytechnica, Prague, Czech Technical University, p. 78-88, 11 pages, ISSN: 1210-2709, n. 2, [Online], 2017
 61. I. Nováková, M. Seidl, J. Moravec, The increase in effectivity of material processing with employment of liquid CO2 during aluminium die casting, Key Engineering Materials, Trans Tech Publications Ltd, p. 64-69, 6 pages, ISSN: 1013-9826, 2017
 62. J. Moravec, I. Nováková, The selection of appropriate process parameters of diffusion bonding in heterogeneous weld of 355J2/AISI 316L steels, Key Engineering Materials, Trans Tech Publications Ltd, p. 101-106, 6 pages, ISSN: 1013-9826, 2017
 63. M. Musil, J. Moravec, I. Nováková, J. Bureš, T. Kik, J. Pajer, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Česká Třebová, DOM-ZO 13 s.r.o., ISBN: 978-80-906720-0-0, 404 pages, 2017
 64. J. Moravec, T. Kik, I. Nováková, Application of numerical simulations on X10CrWMoVNb9-2 steel multilayer welding, MM Science Journal, Praha, MM publishing Ltd., 1, p. 1190-1193, 4 pages, ISSN: 1803-1269, [Online], 2016
 65. J. Moravec, M. Dikovits, I. Nováková, O. Caliskanoglu, Comparison of dilatometry results obtained by two different devices when generating CCT and in-situ diagrams, Key Engineering Materials, Trans Tech Publications, 1, ISBN: 978-3-03835-629-5, p. 477-484, 8 pages, ISSN: 1013-9826, n. 669, [Online], 2016
 66. I. Nováková, M. Seidl, P. Brdlík, J. Štverák, J. Moravec, Cooling thin parts of pressure casting moulds by means of liquid CO2, Key Engineering Materials, Pfaffikon, Switzerland, Trans Tech Publications, 1, ISBN: 978-3-03835-629-5, p. 71-78, 8 pages, ISSN: 1013-9826, n. 669, [Online], 2016
 67. J. Moravec, I. Nováková, J. Bradáč, Effect of age hardening conditions on mechanical properties of AW 6082 alloy Welds, Manufacturing Technology, Ústí nad Labem, Univerzita J. E. Purkyne, 1, p. 192-198, 7 pages, ISSN: 1213-2489, n. 1, 2016
 68. M. Vaněk, J. Moravec, J. Řiháček, Improvement of model of aluminium alloys behaviour for application in numerical simulations of welding, MM Science Journal, Praha, MM publishing Ltd., p. 1370-1375, 6 pages, ISSN: 1803-1269, [Online], 2016
 69. I. Nováková, J. Moravec, Influence of the Pressure Tanks Repeated Enameling on the Basic Material Degradation, MM Science Journal, Praha, MM publishing Ltd., 1, p. 977-980, 4 pages, ISSN: 1803-1269, [Online], 2016
 70. J. Moravec, Popis chování svarového kovu z materiálu Inconel 625 při tečení a relaxaci, Mecas ESI, s.r.o., 12 pages, 2016
 71. J. Moravec, I. Nováková, Vývojové práce v oblasti lokálního dosmaltování, TENEZ, a.s., 17 pages, 2016
 72. J. Moravec, Výzkum vysokoteplotního chování materiálu creepově odolné oceli P92 při tečení, ŽĎAS, a.s., 11 pages, 2016
 73. J. Moravec, Determination of the grain growth kinetics as a base parametr for numerical simulation demand, MM Science Journal, 1, p. 649-653, 5 pages, ISSN: 1803-1269, [Online], 2015
 74. I. Nováková, J. Štverák, J. Moravec, Hardness of the High Pressure Die Castings from Alloy AlSi9Cu3 in dependence on the Subsequent Processing Technology, Manufacturing Technology, 1, p. 647-652, 6 pages, ISSN: 1213-2489, n. 4, [Online], 2015
 75. J. Moravec, V. Kaška, Influence of Pressure in the Nozzle Combustion Chamber on the Porosity and Hardness of WC - Co Coatings Created by HVOF Technology, Materials Science Forum, Switzerland, Trans Tech Publications, 1, ISBN: 978-3-03835-469-7, p. 74-77, 4 pages, ISSN: 0255-5476, [Online], 2015
 76. T. Kik, M. Slováček, J. Moravec, M. Vaněk, Numerical analysis of residual stresses and distortions in aluminium alloy welded joints, Applied Mechanics and Materials, Vol. 809-810, Pfaffikon, Switzerland, Trans Tech Publications, 1, p. 443-448, 6 pages, ISSN: 1662-7482, [Online], 2015
 77. T. Kik, M. Slováček, J. Moravec, M. Vaněk, Numerical Simulations of Heat Treatment Processes, Applied Mechanics and Materials, Vol. 809-810, Pfaffikon, Switzerland, Trans Tech Publications, 1, p. 799-804, 6 pages, ISSN: 1662-7482, [Online], 2015
 78. M. Slováček, J. Tejc, J. Moravec, M. Vaněk, Numerické řešení procesu svařování a tepelného zpracování pro Ti slitiny, 2015
 79. J. Moravec, Pracoviště s univerzálním polohovacím svařovacím přípravkem, [Online], 2015
 80. J. Moravec, I. Nováková, Speciální svařovací komora pro svařování vysoce reaktivních materiálů, 2015
 81. I. Nováková, M. Seidl, J. Moravec, The Application of Liquid CO2 into the Die Casting Mould Tempering System, Unitech 2015, Gabrovo, Technical university of Gabrovo, 1, p. 93-97, 5 pages, ISSN: 1313-230X, 2015
 82. J. Moravec, J. Bradáč, D. Beran, I. Nováková, The Impact of Thermal Cycles of Superheated Steam on Pipes Material of By-Pass of Steam and Gas-Steam Turbines, METAL 2015 Conference Proceedings, Ostrava, Tanger Ltd., 1, ISBN: 978-80-87294-62-8, p. 603-608, 6 pages, 2015
 83. P. Solfronk, J. Moravec, J. Sobotka, M. Kolnerová, Utilization of HS Cameras for Analysis Deformation Limit States of Steel Sheets., METAL 2015 Conference Proceedings, Ostrava, Tanger Ltd., 1, ISBN: 978-80-87294-62-8, p. 433-439, 7 pages, 2015
 84. J. Moravec, I. Nováková, J. Sobotka, M. Slováček, Utilization of numerical simulation for grain size determination in haz of steel 18Cr12NiNb, Unitech 2015, Gabrovo, Technical university of Gabrovo, 1, p. 107-112, 6 pages, ISSN: 1313-230X, 2015
 85. J. Moravec, Vysokoteplotní testy materiálu P92 pro různé hodnoty teplot a rychlostí zatěžování, Ždas a.s. Žďár nad Sázavou, 8 pages, 2015
 86. J. Moravec, I. Nováková, Zařízení ke stanovení ochlazovací schopnosti média pro konkrétní zpracovávané materiály včetně možnosti simulace tepelného zpracování rozměrných dílů., [Online], 2015
 87. M. Slováček, J. Moravec, M. Vaněk, J. Tejc, Zjednodušená numerická predikce životnosti svarových spojů, 2015
 88. J. Moravec, I. Nováková, Způsob stanovení ochlazovací schopnosti média pro konkrétní zpracovávané materiály včetně možnosti simulace tepelného zpracování rozměrných dílů, [Online], 2015
 89. J. Moravec, Analýza vlivu vakuového odlévání na mechanické vlastnosti u materiálu GS20Mn5 - tepelně zpracovaný stav a litý stav, ŽĎAS, a.s, 21 pages, 2014
 90. I. Nováková, M. Seidl, P. Brdlík, I. Nová, J. Moravec, Application of cooling by liquid CO2 for the die casting moulds core, Manufacturing technology, 1, p. 585-590, 6 pages, ISSN: 1213-2489, n. 4, 2014
 91. J. Moravec, J. Dobránsky, J. Bradáč, I. Nováková, New methods of obtaining input data of numerical computations by using heat treatment simulator, Applied Mechanics and Materials, Vol. 616, Pfaffikon, Švýcarsko, Trans tech Publications Ltd, 1, ISBN: 978-3-03835-201-3, p. 167-174, 8 pages, ISSN: 1660-9336, [Online], 2014
 92. M. Slováček, J. Tejc, J. Moravec, M. Vaněk, Numerické řešení procesu svařování a teplného zpracování pro Al slitiny, 2014
 93. Š. Dvořáčková, P. Doubek, J. Karásek, M. Kolnerová, I. Lenfeldová, J. Moravec, I. Nováková, J. Sobotka, J. Votoček, Světem strojírenských technologií, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 2, ISBN: 978-80-7494-061-3, 2014
 94. J. Moravec, Technologie výroby a zkoušení smaltů určených pro použití za kryogenních teplot, 2014
 95. J. Moravec, J. Bradáč, I. Nováková, Ways of Numerical Prediction of Austenitic Grain Size in Heat-Affected Zone of Welds, Advanced Materials Research, Vol. 1029, Pfaffikon, Švýcarsko, Trans Tech Publications Ltd, 1, ISBN: 978-3-03835-240-2, p. 25-30, 6 pages, ISSN: 1022-6680, [Online], 2014
 96. Š. Dvořáčková, P. Doubek, J. Karásek, M. Kolnerová, I. Lenfeldová, J. Moravec, I. Nováková, J. Sobotka, J. Votoček, Světem strojírenských technologií, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7372-914-1, 2013