Ing. Vojtěch Antoš, Ph.D.

Ing. Vojtěch Antoš, Ph.D. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 3848EmployeeDepartment of Environmental ChemistryL 05019

Publications

 1. S. Vrchovecká, N. Asatiani, V. Antoš, S. Waclawek, P. Hrabák, Study of Adsorption Efficiency of Lignite, Biochar, and Polymeric Nanofibers for Veterinary Drugs in WWTP Effluent Water, WATER AIR AND SOIL POLLUTION, CHAM, SPRINGER INT PUBL AG, 14 pages, ISSN: 0049-6979, n. 4, [Online], 2023
 2. M. Ahmed, J. Hrůza, M. Stuchlík, V. Antoš, J. Müllerová, M. Řezanka, Corrigendum to “Revisiting the polyvinylidene fluoride heterogeneous alkaline reaction mechanism in propan-2-ol: An additional hydrogenation step” [Eur. Polym. J. 156 (2021) 110605], European Polymer Journal, OXFORD, Elsevier, 1 pages, ISSN: 0014-3057, [Online], 2021
 3. A. Pavelková, V. Cencerová, J. Zeman, V. Antoš, J. Nosek, Reduction of chlorinated hydrocarbons using nano zero-valent iron supported with an electric field. Characterization of electrochemical processes and thermodynamic stability, Chemosphere, Oxford, PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 1, 9 pages, ISSN: 0045-6535, [Online], 2021
 4. M. Ahmed, J. Hrůza, M. Stuchlík, V. Antoš, J. Müllerová, M. Řezanka, Revisiting the polyvinylidene fluoride heterogeneous alkaline reaction mechanism in propan-2-ol: An additional hydrogenation step, European Polymer Journal, 1, 6 pages, ISSN: 0014-3057, [Online], 2021
 5. V. Antoš, L. Polách, P. Fučík, P. Hrabák, I. Šupíková, T. Hejduk, A. Zajíček, Substráty pro nízkonákladové systémy k čištění kontaminovaných průmyslových a zemědělských vod, 2021
 6. P. Świsłowski, P. Hrabák, S. Waclawek, K. Lísková, V. Antoš, M. Rajfur, M. Wacławek, The Application of Active Biomonitoring with the Use of Mosses to Identify Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in an Atmospheric Aerosol, Molecules, MDPI, 11 pages, ISSN: 1420-3049, n. 23, [Online], 2021
 7. B. Antošová, P. Hrabák, V. Antoš, S. Waclawek, Chemical Oxidation of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Water By Ferrates(VI), Ecological Chemistry and Engineering S, Opole, SOC ECOLOGICAL CHEMISTRY & ENGINEERING, 1, p. 529-542, 14 pages, ISSN: 1898-6196, n. 4, [Online], 2020
 8. J. Němeček, K. Marková, R. Špánek, V. Antoš, P. Kozubek, O. Lhotský, M. Černík, Hydrochemical Conditions for Aerobic/Anaerobic Biodegradation of Chlorinated Ethenes—A Multi-Site Assessment, Water, BASEL, MDPI, 1, 17 pages, ISSN: 2073-4441, n. 2, [Online], 2020
 9. V. Antoš, P. Hrabák, K. Lísková, P. Fučík, I. Šupíková, L. Polách, Kompozitní sorpční materiál na bázi biouhlu pro anaerobní sorpční biofiltr, [Online], 2020
 10. O. Lhotský, J. Němeček, V. Antoš, K. Marková, Materiál pro podporu biologické reduktivní dechlorace in situ, [Online], 2020
 11. V. Antoš, P. Hrabák, K. Lísková, Prototyp SPME vlákna na bázi nanovlákenných polymerů, 2019
 12. P. Hrabák, V. Antoš, Accumulation and toxicity of organochlorines in green microalgae, Journal of Hazardous Materials, 1, p. 168-175, 8 pages, ISSN: 0304-3894, n. 4, [Online], 2018
 13. P. Kejzlar, P. Hrabák, V. Antoš, K. Lísková, Determination of Organochlorinated Pesticides by Electrospun Polyethersulfone Nanofibres, (2018) NANOCON 2017 - Conference Proceedings, 9th International Conference on Nanomaterials - Research and Application, Ostrava, Tanger, Ltd., 1, ISBN: 9788087294819, p. 229-235, 7 pages, [Online], 2018
 14. V. Antoš, P. Hrabák, K. Lísková, Nanostrukturované sorbenty pro automatizovanou extrakci, 2018
 15. V. Antoš, Výzkumná zpráva z provedených laboratorních testů na odbourání pesticidních látek v podzemní vodě, Aquatest a.s., 13 pages, 2017
 16. V. Antoš, P. Hrabák, Nanosized polymeric fibres for solid-phase microextraction sorbents, NANOCON 2016 - Conference Proceedings, 8th International Conference on Nanomaterials - Research and Application, Ostrava, Tanger, spol. s.r.o. 2016, 1, ISBN: 978-80-87294-71-0, p. 314-318, 5 pages, [Online], 2016
 17. V. Antoš, P. Hrabák, M. Komárek, M. Stuchlík, Polyetherimide nanofibres as sorbents for organochlorinated pesticides determination, Journal of Nanomaterials, Hindawi, 11 pages, ISSN: 1687-4110, [Online], 2016
 18. V. Antoš, L. Cádrová, J. Nosek, Reaktor pro laboratorní modelování sanace kontaminované vody, [Online], 2016
 19. S. Waclawek, V. Antoš, P. Hrabák, M. Černík, Remediation of hexachlorocyclohexanes by cobalt-mediated activation of peroxymonosulfate, Desalination and Water Treatment, 1, p. 26274-26279, 10 pages, ISSN: 1944-3986, n. 54, [Online], 2016
 20. S. Waclawek, V. Antoš, P. Hrabák, M. Černík, D. Elliott, Remediation of hexachlorocyclohexanes by electrochemically activated persulfates, Environmental Science and Pollution Research, Springer Berlin Heidelberg, 1, p. 765-773, 9 pages, ISSN: 0944-1344, n. 1, [Online], 2016
 21. V. Antoš, P. Hrabák, J. Macháčková, M. Černík, P. Kvapil, L. Polách, I. Šupíková, Akumulace hexachlorocyklohexanů v biomase alnus glutinosa, Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi VIII., 14.-15.10.2015, Hustopeče, Chrudim, Vodní zdroje Ekomonitor. spol. s.r.o, 2015, 1, ISBN: 978-80-86832-87-6, p. 128-134, 7 pages, ISSN: 1805-0182, [Online], 2015
 22. J. Nosek, L. Jiříčková, S. Waclawek, Š. Kvapilová, V. Antoš, Komplexní metodika laboratorních testů za účelem studia podpory redukčních a oxidačních činidel pomocí elektrického pole, [Online], 2015
 23. V. Antoš, P. Hrabák, M. Komárek, J. Bobek, M. Stuchlík, Nanosized Polymeric Fibres for Solid-phase Microextraction Sorbents, NANOCON 2015 - 7th International Conference on Nanomaterials - Research and Application, Ostrava, Tanger, spol. s.r.o., 2015, 1, ISBN: 978-80-87294-63-5, p. 282-286, 5 pages, [Online], 2015
 24. E. Kakosová, V. Antoš, L. Jiříčková, P. Hrabák, M. Černík, Přímé měření produktů methan, ethan, ethen při reduktivní dehalogenaci kontaminované vody, Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi VIII., 14.-15.10.2015, Hustopeče, Chrudim, Vodní zdroje Ekomonitor. spol. s.r.o, 2015, 1, ISBN: 978-80-86832-87-6, p. 11-15, 5 pages, 2015
 25. V. Antoš, E. Kakosová, L. Jiříčková, J. Nosek, Proces kontinuálního měření reduktivní dehalogeance chlorovaných ethenů a methanů pomocí nZVI, Sanační technologie XVIII., Uherské Hradiště, 2015, Chrudim, Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o., 1, ISBN: 978-80-86832-85-2, p. 116-119, 4 pages, [Online], 2015
 26. V. Antoš, Sledování obsahu změkčovadel v hydroizolačních střešních foliích, Awal s.r.o., 39 pages, [Online], 2015
 27. S. Waclawek, J. Nosek, L. Jiříčková, V. Antoš, M. Černík, Use of Various Zero Valent Irons for Degradation of Chlorinated Ethenes And Ethanes, Ecological Chemistry and Engineering S, OPOLE, POLAND, SOC ECOLOGICAL CHEMISTRY & ENGINEERING, 1, p. 577-587, 10 pages, ISSN: 1898-6196, n. 4, [Online], 2015