doc. Ing. Zuzana Pěničková, Ph.D.

doc. Ing. Zuzana Pěničková, Ph.D. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 2247EmployeeDepartment of Marketing and TradeH 06037

Publications

 1. Z. Pěničková, J. Öhm, INTERNATIONALIZATION PROCESS, INNOVATION, AND EXPORT VOLUMES OF THE EU MEMBER STATES, Transformations in Business & Economics, Vilnius, Vilnius University, p. 1022-1038, 17 pages, ISSN: 1648-4460, n. 3a, [Online], 2023
 2. Z. Pěničková, J. Demel, Selected Aspects of Internationalization in the Liberec Region and the Free State of Saxony, Journal of Reviews on Global Economics, Ontario, LifeScience Global, p. 18-27, 10 pages, ISSN: 1929-7092, n. 1, [Online], 2023
 3. Z. Pěničková, D. Bílková, The Epl Index, Youth Unemployment And Emigration Within the EU, Economics and Sociology, Szczecin, Centre of Sociological Research, p. 295-309, 14 pages, ISSN: 2071-789X, n. 15(3), [Online], 2022
 4. J. Öhm, Z. Pěničková, Internationalization, the Highly Qualified and the Innovation Output, Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, Brno, Mendel University Press, p. 219-228, 10 pages, ISSN: 1211-8516, n. 1, [Online], 2019
 5. Z. Pěničková, J. Öhm, R&D Investments, EPO Patent Applications and the Economic Heterogeneity within the EU, Review of Economic Perspectives, Brno, Walter de Gruyter GmbH, 1, p. 177-191, 15 pages, ISSN: 1213-2446, n. 2, [Online], 2018
 6. R. Čuhlová, Z. Pěničková, Highly qualified in the Czech Republic, Journal of International Studies, Polská republika, Centre of Sociological Research, 1, p. 159-172, 14 pages, ISSN: 2071-8330, n. 1, [Online], 2017
 7. Z. Potužáková, NEZAMĚSTNANOST MLADÝCH A JEJÍ ŘEŠENÍ NA EVROPSKÉ ÚROVNI, Medzinárodne vzťahy, Bratislava, Fakulta medzinárodných vzťahov, 1, p. 283-303, 21 pages, ISSN: 1336-1562, n. 3., [Online], 2016
 8. Z. Potužáková, J. Demel, J. Dědková, Š. Hyblerová, J. Mačí, R. Čuhlová, Podnik v mezinárodním prostředí, Liberec, TUL, 1, ISBN: 978-80-7494-311-9, 160 pages, 2016
 9. Z. Potužáková, S. Mildeová, Analýza příčin nezaměstnanosti mladých a způsob řešení v rámci EU, Politická ekonomie, Praha, VŠE Praha, 1, p. 877-894, 18 pages, ISSN: 0032-3233, n. 7, 2015
 10. Z. Potužáková, EU a mezinárodní obchod, Liberec, TUL, 1, ISBN: 978-80-7494-105-4, [Online], 2014
 11. J. Demel, Z. Potužáková, Podniky se zahraniční účastí v Libereckém kraji. Výsledky dotazníkového šetření, E+M Ekonomie a Management, Liberec, TUL, 1, p. 61;72, ISSN: 1212-3609, n. 2, 2014
 12. Z. Potužáková, Český trh práce v evropském kontextu, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7372-946-2, 2013
 13. J. Demel, Z. Potužáková, FDI and the Liberec Region: the case of the labour market, E+M Ekonomie a Management, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, p. 4;18, ISSN: 1212-3609, n. 4, 2012
 14. Z. Potužáková, Flexicurity - Pros and Cons of the Model, 2012
 15. Z. Potužáková, Integration vs. Enlargement Process in the CEE, 2012
 16. Z. Potužáková, Strukturální změny českého trhu práce a proměna sociálního modelu, Praha, Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 1, ISBN: 978-80-86729-75-6, 2012
 17. Z. Potužáková, Aktuální situace německého trhu práce a fenomén Kurzarbeit, Acta Academica Karviniensia, Karviná, Slezská univerzita v Opavě, 1, p. 78;90, ISSN: 1212-415X, n. 3, 2011
 18. Z. Potužáková, Central Europea after the Eastern Enlargement of the EU, 2011
 19. Z. Potužáková, Flexicurity - Pros and Cons of the Model, 2010
 20. J. Demel, Z. Potužáková, Foreign direct investment and investment incentives; comparison of the Czech Republic and the Liberec region, ACC Journal, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, p. 40-52, 13 pages, ISSN: 1803-9782, n. 2, 2010
 21. Z. Potužáková, Lisbon Criteria and the Part-time employment, 2010