kontakt.tul.cz

doc. Ing. Zuzana Pěničková, Ph.D.

doc. Ing. Zuzana Pěničková, Ph.D. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 2247EmployeeDepartment of Marketing and TradeH06037

Publications

 1. J. Öhm, Z. Pěničková, Internationalization, the Highly Qualified and the Innovation Output, Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, Brno, Mendel University Press, p. 219-228, 10 pages, ISSN: 1211-8516, n. 1, [Online], 2019
 2. Z. Pěničková, J. Öhm, R&D Investments, EPO Patent Applications and the Economic Heterogeneity within the EU, Review of Economic Perspectives, Brno, Walter de Gruyter GmbH, 1, p. 177-191, 15 pages, ISSN: 1213-2446, n. 2, [Online], 2018
 3. R. Čuhlová, Z. Pěničková, Highly qualified in the Czech Republic, Journal of International Studies, Polská republika, Centre of Sociological Research, 1, p. 159-172, 14 pages, ISSN: 2071-8330, n. 1, [Online], 2017
 4. Z. Potužáková, NEZAMĚSTNANOST MLADÝCH A JEJÍ ŘEŠENÍ NA EVROPSKÉ ÚROVNI, Medzinárodne vzťahy, Bratislava, Fakulta medzinárodných vzťahov, 1, p. 283-303, 21 pages, ISSN: 1336-1562, n. 3., [Online], 2016
 5. Z. Potužáková, J. Demel, J. Dědková, Š. Hyblerová, J. Mačí, R. Čuhlová, Podnik v mezinárodním prostředí, Liberec, TUL, 1, ISBN: 978-80-7494-311-9, 160 pages, 2016
 6. Z. Potužáková, S. Mildeová, Analýza příčin nezaměstnanosti mladých a způsob řešení v rámci EU, Politická ekonomie, Praha, VŠE Praha, 1, p. 877-894, 18 pages, ISSN: 0032-3233, n. 7, 2015
 7. Z. Potužáková, EU a mezinárodní obchod, Liberec, TUL, 1, ISBN: 978-80-7494-105-4, [Online], 2014
 8. J. Demel, Z. Potužáková, Podniky se zahraniční účastí v Libereckém kraji. Výsledky dotazníkového šetření, E+M Ekonomie a management, Liberec, TUL, 1, p. 61;72, ISSN: 1212-3609, n. 2, 2014
 9. Z. Potužáková, Český trh práce v evropském kontextu, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7372-946-2, 2013
 10. J. Demel, Z. Potužáková, FDI and the Liberec Region: the case of the labour market, E+M Ekonomie a management, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, p. 4;18, ISSN: 1212-3609, n. 4, 2012
 11. Z. Potužáková, Flexicurity - Pros and Cons of the Model, Medzinárodne vzťahy, Bratislava, Ekonomická univerzita v Bratislave, 1, p. 45;58, ISSN: 1336-1562, n. 1, 2012
 12. Z. Potužáková, Integration vs. Enlargement Process in the CEE, Central Europea after the Eastern Enlargement of the EU, Plzeň, Aleš Čeněk, s.r.o, 1, ISBN: 978-80-7380-327-8, p. 40;79, 2012
 13. Z. Potužáková, Strukturální změny českého trhu práce a proměna sociálního modelu, Praha, Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 1, ISBN: 978-80-86729-75-6, 2012
 14. Z. Potužáková, Aktuální situace německého trhu práce a fenomén Kurzarbeit, Acta Academica Karviniensia, Karviná, Slezská univerzita v Opavě, 1, p. 78;90, ISSN: 1212-415X, n. 3, 2011
 15. Z. Potužáková, Central Europea after the Eastern Enlargement of the EU, Němcová, I. et al: Central Europea after the Eastern Enlargement of the EU, Plzeň, Aleš Čeněk, s.r.o, 1, ISBN: 978-80-7380-327-8, p. 40;79, 2011
 16. Z. Potužáková, Flexicurity - Pros and Cons of the Model, Medzinárodné vzťahy, Bratislava, Ekonóm, 1, p. 85;94, ISSN: 1336-1562, n. 2, 2010
 17. J. Demel, Z. Potužáková, Foreign direct investment and investment incentives; comparison of the Czech Republic and the Liberec region, ACC Journal, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, p. 40-52, 13 pages, ISSN: 1803-9782, n. 2, 2010
 18. Z. Potužáková, Lisbon Criteria and the Part-time employment, Politické vedy, Banská Bystrica, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 1, p. 52;60, ISSN: 1335-2741, n. 4, 2010