kontakt.tul.cz

prof. Ing. arch. Jiří Suchomel

prof. Ing. arch. Jiří Suchomel QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 3595EmployeeDepartment of Architecture
+420 777 088 778EmployeeDepartment of Architecture

Publications

  1. J. Suchomel, V. Bureš, Postupní tisk stavebních konstrukcí na staveništi, Architektura v perspektivě 2019/Sborník příspěvků z mezinárodní konference, Ostrava, VŠB - Technická univerzita Ostrava, ISBN: 978-80-248-4331-5, p. 314-318, 5 pages, 2019
  2. J. Suchomel, P. Zelený, L. Beran, 3D tisk ve stavebnictví a architektuře, 2017
  3. Z. Fránek, J. Suchomel, J. Tandler, M. Petrová, Dostavba budovy F2 TUL pro účely specializovaného pracoviště doktorského studijního programu Architektura a urbanismus a jeho vybavení přístroji a nábytkem, 2017
  4. Z. Fránek, D. Raková, D. Nováková, R. Suchánek, P. Volf, M. Volfová, J. Tandler, J. Suchomel, T. Vlček, M. Petrová, D. Zlevská, Identita soudobé architektury v podmínkách globálního světa, 2017
  5. T. Vlček, J. Nešetřil, F. Šenk, J. Suchomel, Interdisciplinární semináře topologických studií poetiky, krajiny, umění a architektury, 2017
  6. Z. Fránek, J. Suchomel, Tvorba doktorského programu Architektura a urbanismus, 2017