doc. Ing. Stanislav Petrík, CSc.

doc. Ing. Stanislav Petrík, CSc. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 3672Section ManagerDepartment of Advanced MaterialsL02205
+420 48535 3672EmployeeInstitute of Novel Technologies and Applied Informatics

Publications

 1. S. Petrík, Z. Andršová, M. Krejčík, L. Lemberk, T. Zieschang, P. Šinka, O. Kolek, Efektivnější výroba kabelů s využitím pokročilých materiálů a nanotechnologií, 2022
 2. S. Petrík, M. Ibrahim, Functional Nanofibers for Sensors, Electrospinning - Material Technology of the Future, online, Intechopen, 1, ISBN: 978-1-80355-343-6, p. 96-114, 18 pages, [Online], 2022
 3. M. Ibrahim, S. Petrík, Hybrid Fiber-Optic/Nanofiber Sensor For Brake Fluid Condition Monitoring, nanocon 2022, Brno, ISBN: 978-80-87294-13-0, 8 pages, [Online], 2022
 4. Z. Hrubošová, M. Stará, V. Hotař, S. Petrík, M. Šitych, Kompozice pro vytváření povrchové vrstvy s antimikrobiálním účinkem, odolné proti ulpívání mechanických a biologických nečistot, 2022
 5. S. Petrík, H. Křížová, M. Mazač, M. Ryvolová, M. Amrich, P. Daněk, Kompozitní struktura (demonstrátor) se zabudovanými vodivými kompozitními páskami (VKP), 2022
 6. M. Abdelkader, S. Petrík, LOW-COST OPTICAL FIBERS MICROSCALE GRINDING AND POLISHING SYSTEM: TOWARDS OPEN-SOURCE DEVICES AND SYSTEMS, NANOCON 2022, Brno, CONFERENCE PROCEEDINGS - NANOCON 2022, 6 pages, ISSN: 2694-930X, n. 14, [Online], 2022
 7. H. Křížová, Z. Hrubošová, S. Petrík, K. Voleská, Papírovina pro výrobu kompostovatelných výrobků s oleofobními a hydrofobními vlastnostmi a zvýšenou tukotěsností, [Online], 2022
 8. K. Voleská, M. Krejčík, S. Petrík, Systém tenkých vrstev na bázi uhlíku nanesených na kovovém substrátu, [Online], 2022
 9. H. Křížová, V. Kříž, S. Petrík, Testing of nitinol sensor on bending deformed polypropylene tube: comparison of winding methods, Machines, Technologies, Materials, Sofia, Scientific Technical Union of Mechanical Engineering „Industry-4.0”, p. 134-137, 4 pages, ISSN: 1313-0226, n. 4, [Online], 2022
 10. H. Křížová, S. Petrík, M. Šetina, Zařízení pro sledování deformací pevného objektu, [Online], 2022
 11. M. Noman, N. Amor, A. Ali, S. Petrík, R. Coufal, K. Adach, M. Fijalkowski, Aerogels for Biomedical, Energy and Sensing Applications, GELS, Basel, MDPI, 17 pages, ISSN: 2310-2861, n. 4, [Online], 2021
 12. S. Rahimian Koloor, S. Petrík, Hybrid and Synthetic FRP Composites under Different Strain Rates: A Review, Polymers, MDPI, 23 pages, ISSN: 2073-4360, n. 19, [Online], 2021
 13. S. Petrík, K. Voleská, Z. Hrubošová, H. Křížová, Povrchová struktura tělesa, 2021
 14. M. Ibrahim, M. Krejčík, K. Havlíček, S. Petrík, M. Eldessouki, Evaluation of Chemical and Physical Properties of Biodegradable Gum Arabic/PVA/Ag Nano fibrous Membranes as a Potential Wrapping Material, Journal of Engineered Fibers and Fabrics, SAGE PUBLICATIONS LTD, 1, 10 pages, ISSN: 1558-9250, [Online], 2020
 15. H. Křížová, M. Krejčík, S. Petrík, Plasma prepared silica nanolayer as the anticorrosive protection of conductive copper surface on polyester nonwoven, Fibres and textiles (Vlákna a textil), Bratislava, STU Bratislava, p. 16-23, 8 pages, ISSN: 1335-0617, n. 5, [Online], 2020
 16. Z. Hrubošová, M. Vik, S. Petrík, THE INFLUENCE OF MICROSTRUCTURE OF 3D PRINTING ON TACTILE PERCEPTION OF HUMANS, Fibres and textiles (Vlákna a textil), Bratislava, Slovak University of Technology in Bratislava, 1, p. 10-15, 6 pages, ISSN: 1335-0617, n. 5, [Online], 2020
 17. M. Ibrahim, M. Eldessouki, S. Petrík, V. Vellora Thekkae Padil, M. Černík, Evaluation of Chemical and Physical Properties of Biodegradable Nanofibrous Membranes, NANOFIBERS, APPLICATIONS AND RELATED TECHNOLOGIES – NART, Liberec, Czech Republic, Technical University of Liberec, ISBN: 978-80-7494-512-0, p. 6-7, 2 pages, [Online], 2019
 18. H. Křížová, M. Krejčík, S. Petrík, Plasma prepared silica nanolayer as the anticorrosive protection of conductive copper surface on polyester nonwoven, Proceedings of the Nanofibers, Applications and Related Technologies – NART 2019, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-512-0, p. 37-38, 2 pages, 2019
 19. M. Eldessouki, S. Petrík, Smart Textiles and Their Role in Monitoring the Body’s Fitness and Medical Conditions, Advances in Intelligent Systems and Computing, Cham, Switzerland, Springer, 1, ISBN: 978-3-030-02052-1, p. 484-490, 7 pages, ISSN: 2194-5357, [Online], 2019
 20. Z. Hrubošová, M. Vik, S. Petrík, THE INFLUENCE OF MICROSTRUCTURE OF 3D PRINTING ON TACTILE PERCEPTION OF HUMANS, Nart 2019, Liberec, 1, ISBN: 978-80-7494-512-0, 2 pages, [Online], 2019
 21. J. Hrůza, S. Petrík, Electrospun Filter Media for Gas and Liquid Filtration, Filtration 2018, 1, 29 pages, [Online], 2018
 22. M. Eldessouki, S. Petrík, Optical sensors based on structural fibers, NANOCON 2017 - Conference Proceedings, 9th International Conference on Nanomaterials - Research and Application, TANGER Ltd., ISBN: 978-80-87294-81-9, p. 246-252, 7 pages, [Online], 2018
 23. I. Lovětinská Šlamborová, M. Kysela, S. Petrík, T. Vaněk, Functionalized Nanofibers as Sensing Materials for Fiber Optic Sensors, Nanofibers, Applications and Related Technologies - NART 2017 Conference Proceedings, September 25 - 27, 2017, Liberec, Czech Republic, Technical University of Liberec, 1, ISBN: 978-80-7494-393-5, p. 109-116, 8 pages, [Online], 2017
 24. S. Petrík, I. Lovětinská Šlamborová, T. Vaněk, Hybrid Fiber-Optic/Nanofiber Detection Principle for Security Applications, International Scientific Journal Security & Future, Sofia, Scientific Technical Union of Mechanical Engineering Industry 4.0, 1, p. 23-26, 4 pages, ISSN: 2535-0668, n. 1/2017, [Online], 2017
 25. S. Petrík, I. Lovětinská Šlamborová, HYBRID FIBER-OPTIC/NANOFIBER DETECTION PRINCIPLE FOR SECURITY APPLICATIONS, Proceedings of INTERNATIONAL SCIENTIFIC TECHNICAL CONFERENCE TECHNICS. TECHOLOGIES. EDUCATION. SAFETY ’17, YEAR I, ISSUE 1 (1), VOLUME 1 MILITARY SCIENCES AND NATIONAL SECURITY, SOFIA, BULGARIA, Scientific technical union of mechanical engineering “Industry-4.0”, 1, p. 72-75, 4 pages, ISSN: 2535-0315, [Online], 2017
 26. S. Petrík, Nanofibers, Applications and Related Technologies - NART 2017, [Online], 2017
 27. S. Petrík, Metody ověřování zajištění a detekce neoprávněného porušení bezpečnostních plomb, pečetí a obálek, 2015
 28. S. Petrík, J. Hauerová, V. Klouček, NANOFIBERS, APPLICATIONS AND RELATED TECHNOLOGIES – NART 2015, 2015
 29. S. Petrík, 纳米纤维生产技术的发展现状 [期刊论文全文], Melliand - China, Jin-Feng, 国际纺织导报 , Melliand China, 1, p. 4-8, 5 pages, ISSN: 1007-6867, n. 8, 2014
 30. S. Petrík, Production Technologies of Nanofibers: Overview of Recent Developments. Man-made Fiber Year Book 2014, Chemical Fibers International, Frankfurt am Main, IBP / Deutcher Fachverlag GmbH, 1, p. 56;61, ISSN: 0340-3343, n. 1, 2014
 31. S. Petrík, Proprietary Nanofiber Technologies and Scale-up, Prokop,A. - Yasuhiko Iwasaki,Y. - Harada,A. (Editors) et al.: Intracellular Delivery - Fundamentals and Applications II, Springer, 1, ISBN: 978-94-017-8895-3, p. 3-16, 14 pages, ISSN: 1559-7083, 2014
 32. J. Hanuš, P. Rydlo, S. Petrík, I. Doležal, M. Kysela, D. Hančil, A. Richter, Research of New Principles for Sensor Systems, Volkswagen Aktiengesellschaft, Wolfsburg, SRN, 60 pages, 2014
 33. S. Petrík, J. Bobek, V. Kovačič, L. Voleský, Technologie zpracování kompozitů, analýza struktur v nanometrických rozměrech, nanokompozitní systémy, rizika nanotechnologií, Robert Bosch odbytová s.r.o, 24 pages, 2014
 34. S. Petrík, D. Jašíková, O. Kolek, Z. Rozek, Využití hydrofobních a oleofobních povrchů při interakci s kapalinami, tenké vrstvy, plazmové modifikace povrchů, Preciosa a.s., Jablonec nad Nisou, 25 pages, 2014