Ing. Eva Štichhauerová, Ph.D.

Ing. Eva Štichhauerová, Ph.D. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 2363Head of DepartmentDepartment of Business Administration and ManagementH 07038

Publications

 1. E. Štichhauerová, M. Žižka, Performance Comparison of Industry Clusters: Canonical Correlation Analysis vs Data Envelopment Analysis, Proceedings of the 41st International Conference on Mathematical Methods in Economics, Praha, Czech Society for Operations Research, ISBN: 978-80-11-04132-8, p. 395-400, 6 pages, ISSN: 2788-3965, [Online], 2025
 2. M. Žižka, E. Štichhauerová, Effect of Cluster Initiatives and Natural Clusters on Business Performance, Competitiveness Review, Bingley, Emerald Publishing, p. 1118-1144, 27 pages, ISSN: 1059-5422, n. 6, [Online], 2023
 3. E. Štichhauerová, M. Žižka, The Effect of Business Clustering on Scale Efficiency, 40th International Conference Mathematical Methods in Economics 2022. Proceedings, Jihlava, College of Polytechnics Jihlava, ISBN: 978-80-88064-62-6, p. 360-365, 6 pages, [Online], 2022
 4. E. Štichhauerová, M. Žižka, DEA Window Analysis of Engineering Industry Performance in the Czech Republic, 39th International Conference on Mathematical Methods in Economics (MME 2021). Conference Proceedings, Praha, Czech University of Life Sciences Prague, ISBN: 978-80-213-3126-6, p. 469-474, 6 pages, [Online], 2021
 5. M. Žižka, P. Rydvalová, M. Skála, E. Štichhauerová, V. Hovorková Valentová, N. Pelloneová, D. Skrbková, Innovation and Performance Drivers of Business Clusters: An Empirical Study, Cham, Springer International Publishing, 1, ISBN: 978-3-030-79906-9, 232 pages, [Online], 2021
 6. M. Hlínová, E. Štichhauerová, K. Masnicová, P. Honzíková, J. Chvojka, P. Pokorný, Změna stávajícího nevyhovujícího řešení balení motorů pro jejich přepravu v Logistice ŠKODA AUTO, a. s. jejich nahrazením vratnými obaly (vaky) z vhodného materiálu. Závěrečná zpráva projektu, ŠKODA AUTO a.s., 45 pages, 2021
 7. E. Štichhauerová, M. Žižka, N. Pelloneová, Comparison of the Significance of Clusters for Increasing Business Performance, Journal of Competitiveness, Zlin, Tomas Bata University in Zlin, 1, p. 172-189, 18 pages, ISSN: 1804-171X, n. 3, [Online], 2020
 8. E. Štichhauerová, M. Žižka, Comparison of the Trends in the Factors of Financial Performance of Companies in Czech Clusters, Proceedings of the International Scientific Conference ECONOMIC AND SOCIAL POLICY, Ostrava, Vysoká škola PRIGO, 1, ISBN: 978-80-87291-27-6, p. 424-442, 19 pages, ISSN: 2571-1776, [Online], 2020
 9. E. Štichhauerová, M. Žižka, Impact of Cluster Organizations on Financial Performance in Selected Industries: Malmquist Index Approach, 38th International Conference on Mathematical Methods in Economics (MME 2020). Conference Proceedings, Brno, Mendel University in Brno, 1, ISBN: 978-80-7509-734-7, p. 572-578, 7 pages, [Online], 2020
 10. K. Maršíková, E. Štichhauerová, O. Moš, P. Rydvalová, V. Macháčková, (Ne)viditelně a (ne)formálně o lidských zdrojích v malých a středních podnicích, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-503-8, 128 pages, [Online], 2019
 11. K. Maršíková, O. Moš, P. Rydvalová, E. Štichhauerová, R. Komulainen, A Good Practice Guide To Managing Human Resources in Regional SMEs, Huddersfield, UK, University of Huddersfield Press, ISBN: 978-1-86218-167-0, 268 pages, [Online], 2019
 12. E. Štichhauerová, N. Pelloneová, An Efficiency Assessment of Selected German Airports Using the DEA Model, Journal of Competitiveness, Tomas Bata University in Zlin, p. 135-151, 17 pages, ISSN: 1804-171X, n. 1, [Online], 2019
 13. M. Žižka, V. Hovorková Valentová, N. Pelloneová, E. Štichhauerová, Evaluation of the Efficiency of Public Support for Cluster Organizations in the Czech Republic, DANUBE: Law, Economics and Social Issues Review, Berlin, Walter de Gruyter, 1, p. 299-319, 21 pages, ISSN: 1804-6746, n. 4, [Online], 2019
 14. N. Pelloneová, E. Štichhauerová, Influence of Membership in the Moravian Aerospace Cluster on the Financial Performance of its Members: Malmquist Index Approach, 37th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2019. Conference Proceedings, České Budějovice, University of South Bohemia in České Budějovice, ISBN: 978-80-7394-760-6, p. 275-280, 6 pages, [Online], 2019
 15. K. Maršíková, O. Moš, P. Rydvalová, E. Štichhauerová, Jak řídit lidské zdroje v malých a středních podnicích: Příklady a doporučení, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-492-5, 257 pages, [Online], 2019
 16. K. Maršíková, O. Moš, P. Rydvalová, E. Štichhauerová, People management challenges for SMEs in five European regions: Spotlighting the (in)visible and the (in)formal and embedding SME HR issues firmly in the business and knowledge environment., Huddersfield, University of Huddersfield, 1, ISBN: 978-1-86218-168-7, 125 pages, [Online], 2019
 17. N. Pelloneová, E. Štichhauerová, Performance Evaluation of Automotive Cluster Member Companies in the Czech Republic and Slovakia, Proceedings of the 14th International Conference Liberec Economic Forum 2019, Liberec, Technical University of Liberec, ISBN: 978-80-7494-482-6, p. 310-319, 10 pages, [Online], 2019
 18. N. Pelloneová, E. Štichhauerová, The Evaluation and Selection of Suppliers: DEA Approach, 37th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2019. Conference Proceedings, České Budějovice, University of South Bohemia in České Budějovice, ISBN: 978-80-7394-760-6, p. 403-408, 6 pages, [Online], 2019
 19. N. Pelloneová, E. Štichhauerová, Efficiency Assessment of Urban Public Transport Operators: A Case of the Slovak Republic, 36th International Conference Mathematical Methods in Economics. Conference Proceedings, Prague, MatfyzPress, ISBN: 978-80-7378-372-3, p. 561-566, 6 pages, 2018
 20. N. Pelloneová, E. Štichhauerová, Evaluating the Efficiency of Lean Management Projects Using Data Envelopment Analysis, MM Science Journal, Praha, MM publishing, p. 2306-2312, 7 pages, ISSN: 1805-0476, [Online], 2018
 21. N. Pelloneová, E. Štichhauerová, Hodnocení finanční výkonnosti podniků textilního průmyslu v Královéhradeckém kraji, Trendy v podnikání, Plzeň, Vydavatelství ZČU v Plzni, p. 91-101, 11 pages, ISSN: 1805-0603, n. 3, 2018
 22. N. Pelloneová, E. Štichhauerová, Influence of Selected Cluster on the Financial Performance of Member Business Entities, Hradec Economic Days 2018, Hradec Králové, University of Hradec Králové, 1, ISBN: 978-80-7435-701-5, p. 133-143, 11 pages, ISSN: 2464-6059, 2018
 23. M. Žižka, V. Hovorková Valentová, N. Pelloneová, E. Štichhauerová, The Effect of Clusters on the Innovation Performance of Enterprises: Traditional vs New Industries, Entrepreneurship and Sustainability Issues, Vilnius, Entrepreneurship and Sustainability Center, 1, p. 780-794, 15 pages, ISSN: 2345-0282, n. 4, [Online], 2018
 24. N. Pelloneová, E. Štichhauerová, Using Data Envelopment Analysis for Selection of an Enterprise Resource Planning system, Proceedings of the International Conference: Liberec Informatics Forum 2018, Liberec, Technical University of Liberec, ISBN: 978-80-7494-432-1, p. 73-83, 11 pages, 2018
 25. N. Pelloneová, E. Štichhauerová, Vliv členství v klastru na finanční výkonnost podniků: Případová studie z leteckého průmyslu, MMK 2018 Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Sborník příspěvků., Hradec Králové, Magnanimitas, ISBN: 978-80-87952-27-6, p. 86-94, 9 pages, [Online], 2018
 26. N. Pelloneová, E. Štichhauerová, Využití analýzy datových obalů pro hodnocení a výběr CRM systému, Sborník z konference Trendy v podnikání 2018, 15. – 16. listopadu 2018, Plzeň, Západočeská univerzita v Plzni, 1, ISBN: 978-80-261-0833-7, 8 pages, 2018
 27. N. Pelloneová, E. Štichhauerová, Competitiveness Evaluation of Czech Republic Regions with Data Envelopment Analysis, Mathematical Methods in Economics MME 2017, Gaudeamus, University of Hradec Králové, ISBN: 978-80-7435-678-0, p. 542-547, 6 pages, 2017
 28. N. Pelloneová, E. Štichhauerová, Evaluation of Quality of Life in MEP Liberec Using CCR-O Model of Data Envelopment Analysis, Liberec Economic Forum 2017, Liberec, Technical University of Liberec, 1, ISBN: 978-80-7494-349-2, p. 107-115, 9 pages, [Online], 2017
 29. N. Pelloneová, E. Štichhauerová, Průmysl 4.0: Využití 3D tisku v průmyslové výrobě, 10th Annual International Scientific Conference 2015 Manufacturing Systems Today and Tomorrow, Liberec, Vysokoškolský podnik Liberec, ISBN: 978-80-7494-370-6, 5 pages, 2017
 30. J. Šmída, P. Rydvalová, E. Štichhauerová, Rodinné podniky v obcích České republiky, [Online], 2017
 31. P. Rydvalová, I. Jáč, E. Karhanová Horynová, E. Štichhauerová, M. Hlínová, K. Antlová, N. Petrů, J. Vacek, Typologie a hodnocení vitality rodinného podnikání, Liberec, Technická univerzita v Liberci, ISBN: 978-80-7494-352-2, 73 pages, [Online], 2017
 32. P. Rydvalová, E. Štichhauerová, L. Popelínský, Vyhodnocení dotazníkového šetření „Obce 2016“, TA ČR - Omega, 28 pages, [Online], 2017
 33. E. Štichhauerová, N. Pelloneová, Význam rodinného podnikání v obcích ČR, Trendy v podnikání, Plzeň, Vydavatelství ZČU v Plzni, 1, p. 51-59, 9 pages, ISSN: 1805-0603, n. 1, 2017
 34. E. Šlaichová, E. Štichhauerová, M. Hlínová, Optimization of the Transportation Plan with a Multicriterial Programming Method, 34th International Conference Mathematical Methods in Economics MME 2016 Conference Proceedings, Liberec, Technical University of Liberec, ISBN: 978-80-7494-296-9, p. 833-839, 7 pages, [Online], 2016
 35. K. Maršíková, M. Hlínová, E. Štichhauerová, V. Macháčková, E. Šlaichová, L. Hešnaurová, Audit firemní kultury ve společnosti Preciosa,a.s., Preciosa, a.s., 120 pages, 2015
 36. E. Šlaichová, E. Štichhauerová, M. Hlínová, Use of linear programming method to constructing a model for reduction of emission in a selected company, Proceedings of the 33nd International Conference Mathematical Methods in Economics, Cheb, ZČU, 1, ISBN: 978-80-261-0539-8, p. 805-811, 7 pages, 2015
 37. E. Šlaichová, E. Štichhauerová, Zavedení systému Kanban v dodávkách výrobního materiálu – příklad z podnikové praxe, 9th Annual International Conference 2015 Manufacturing Systems Today and Tomorrow, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-255-6, p. 40-46, 6 pages, 2015
 38. L. Turčok, E. Šlaichová, E. Štichhauerová, Application of Linear Programming Method on Selected Examples from the Enterprises, Applied Mechanics and Materials, Trans Tech Publications, 1, ISBN: 978-3-03835-313-3, p. 201-206, 6 pages, ISSN: 1660-9336, n. 693, 2014
 39. E. Štichhauerová, M. Furišová, E. Šlaichová, Případová studie řešení nakládání s nebezpečným odpadem, Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky, Hradec Králové, MAGNANIMITAS, 5, ISBN: 978-80-87952-07-8, p. 116-124, 9 pages, 2014
 40. E. Štichhauerová, K. Maršíková, Earnings of Higher Education Graduate´s at Czech Labour Market and its Perspectives, 2011
 41. E. Štichhauerová, Projekt „Genderová problematika v praxi (komparace vyspělých tržních ekonomik a ČR)“, 2011
 42. E. Štichhauerová, The Influence of Innovation Potential on Economic Performance in Czech Regions, ACC Journal, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, p. 155;164, ISSN: 1803-9782, n. 3, 2011
 43. P. Řehořová, E. Štichhauerová, J. Jokl, Genderová problematika v praxi. Komparace vyspělých tržních ekonomik a ČR, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 9788073726515, 2010
 44. E. Štichhauerová, Relation between Innovation Potential and Economic Efficiency of Regions in the Czech Republic, 2010
 45. E. Štichhauerová, Hospodářská výkonnost a inovační potenciál regionů v České republice, 2009