Ing. Lenka Strýčková, Ph.D.

Ing. Lenka Strýčková, Ph.D. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 2379Vice-DeanDěkanát EF
+420 48535 2379EmployeeDepartment of Finance and AccountingH 08041

Publications

 1. L. Strýčková, Corporate Budgeting Practices: Empirical Evidence from the Czech Republic, Prague Economic Papers, Prague, Prague University of Economics and Business, p. 411-445, 35 pages, ISSN: 1210-0455, n. 4, [Online], 2023
 2. L. Strýčková, Perception and Identification of the General Public with Sustainable Finance Issues, Proceedings of the 16th International Conference Liberec Economic Forum 2023, Liberec, Technical University of Liberec, ISBN: 978-80-7494-672-1, p. 385-395, 11 pages, [Online], 2023
 3. L. Strýčková, Z. Brabec, M. Matoušková, Relationship between Environmental, Social, and Governance Factors and Financial Performance in Central European Countries, Proceedings of the 16th International Conference Liberec Economic Forum 2023, Liberec, Technical University of Liberec, ISBN: 978-80-7494-672-1, p. 378-384, 7 pages, [Online], 2023
 4. L. Strýčková, The Impact of Family Ownership on Capital Structure and Business Performance, International Journal of Financial Studies, BASEL, Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 17 pages, ISSN: 2227-7072, n. 4, [Online], 2023
 5. L. Strýčková, Debt Policy Analysis of Czech Companies, ARPN, Asian Research Publishing Network (ARPN), ISBN: 978-80-270-8323-7, p. 10511 - 10516, 6 pages, ISSN: 1819-6608, n. 9, [Online], 2019
 6. L. Strýčková, Debt policy of companies in Czech Republic, Journal of International Studies, Szczecin, Centre of Sociological Research, NGO, p. 183-197, 15 pages, ISSN: 2071-8330, n. 3, [Online], 2019
 7. H. Jáčová, O. Hasprová, O. Malíková, Z. Brabec, Š. Hyblerová, M. Černíková, M. Händelová, D. Pur, R. Hojná, L. Strýčková, J. Adamek, M. Bak, J. Dziuba, E. Hajduga, J. Kogut, A. Koza, P. Konieczna, W. Krawiec, R. Kurek, T. Orzeszko, A. Politaj, M. Solarz, Ekonomické aspekty podnikání v česko-polském příhraničí/Ekonomiczne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej na polsko-czeskim pograniczu, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-483-3, 369 pages, 2019
 8. L. Strýčková, R. Hojná, Absorption Costing Analysis and its Use by Czech Manufacturing Companies, Conference Proceedings from 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2018, Sofia, Bulgaria, STEF92 Technologz Ltd., 1, ISBN: 978-619-7408-63-8, p. 19-26, 8 pages, ISSN: 2367-5659, 2018
 9. L. Strýčková, Czech Banking Sector as a Source of Business Financing, 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2017, Sofia, Stef92 Technology, 1, ISBN: 978-619-7408-15-7, p. 205-212, 8 pages, ISSN: 2367-5659, [Online], 2017
 10. L. Strýčková, Relationship Between Company Returns And Leverage According to the Business Sector: Empirical Evidence from the Czech Republic, Journal of Competitiveness, Zlín, Tomas Bata University in Zlin, 1, p. 98-110, 13 pages, ISSN: 1804-171X, n. 3, 2017
 11. L. Strýčková, The Practice of Capital Structure Choice in the Czech Republic: a Comparative Study Based on the Global Data, Journal of International Studies, Ternopil, Centre of Sociological Research, NGO, p. 185-203, 19 pages, ISSN: 2071-8330, n. 2, [Online], 2017
 12. L. Strýčková, Identifikace faktorů determinujících kapitálovou strukturu firem v České republice, Acta Academica Karviniensia, Karviná, Slezská univerzita v Opavě, 1, p. 37-49, 13 pages, ISSN: 1212-415X, n. 3, 2016
 13. L. Strýčková, The Sense and Availability of Industry Standards of Indebtedness for Businesses in the Czech Republic, Trendy v podnikání, Plzeň, Fakulta ekonomická ZČU v Plzni, 1, p. 12-22, 11 pages, ISSN: 1805-0603, n. 1, 2016
 14. O. Hasprová, L. Strýčková, H. Jáčová, M. Černíková, R. Hojná, O. Malíková, Z. Brabec, R. Kafková, D. Pur, Výkonnost podniku v závislosti na účetních, finančních a daňových faktorech, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-309-6, 210 pages, 2016
 15. L. Strýčková, Factors Determining the Corporate Capital Structure in the Czech Republic from the Perspective of Business Entities, E+M Ekonomie a Management, Liberec, Technical University of Liberec, 1, p. 40-56, 17 pages, ISSN: 1212-3609, n. 2, 2015
 16. L. Strýčková, Investigation Into the Debt Financing of Businesses in the Czech Republic, 2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2015: Conference Proceedings, Albena, Bulgaria, STEF92 Technology Ltd., 1, ISBN: 978-619-7105-47-6, p. 253-260, 8 pages, ISSN: 2367-5659, 2015
 17. L. Strýčková, The Utilization of Industry Standards in the Optimization of Corporate Capital Structure, Proceedings of the 12th International Conference Liberec Economic Forum 2015, Liberec, Technical University of Liberec, 1, ISBN: 978-80-7494-225-9, p. 165-174, 10 pages, 2015
 18. L. Strýčková, Corporate Indebtedness: Bane Or Blessing? Empirical Evidence from the Czech Republic, Proceedings of the International Conference Hradec Economic Days 2014, Hradec Králové, Univerzita Hradec Králové, 1, ISBN: 978-80-7435-370-3, p. 360-369, 10 pages, 2014
 19. L. Strýčková, Corporate Investment Decisions: Empirical Evidence from the Czech Republic, Proceedings of the SGEM International Conferences on Social Sciences and Arts 2014, Albena, SGEM, 1, ISBN: 978-619-7105-26-1, p. 153-160, 8 pages, ISSN: 2367-5659, 2014
 20. L. Strýčková, Analýza faktorů determinujících kapitálovou strukturu podniků v ČR, 2013
 21. L. Strýčková, R. Hojná, Is There a Space for an Innovative Approach to Sources of Business Financing in the Czech Republic?, Proceedings of the 11th International Conference Liberec Economic Forum, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7372-953-0, p. 522;531, 2013
 22. L. Strýčková, Kapitálová struktura: Výsledek rozhodování podniku?, 2013
 23. L. Strýčková, Corporate Financing by IPOs in the Czech Republic, 2012
 24. L. Strýčková, J. Horák, Potenciál vybraných zdrojů financování podniku, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7372-919-6, 2012
 25. L. Strýčková, Potential of Corporate Financing through Capital Market in the Czech Republic, ACC Journal, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, p. 181;191, ISSN: 1803-9782, n. 3, 2012
 26. L. Strýčková, Trends in Electronic Banking in the Czech Republic, 2012
 27. L. Strýčková, Trends in Electronic Banking in the Czech Republic, 2012
 28. L. Strýčková, Trendy při volbě zdrojů financování obchodních společností v ČR, 2012
 29. L. Strýčková, The Prospects of Supported Export Financing in the Czech Republic, Proceedings of the 10th International Conference Liberec Economic Forum 2011, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7372-755-0, p. 427;438, 2011