Ing. Lenka Červová, Ph.D.

Ing. Lenka Červová, Ph.D. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 2364Secretary of the DepartmentDepartment of Marketing and TradeH 06043

Publications

 1. J. Vávrová, L. Červová, B. Brandová, J. Pacheco, Assessing sustainable practices and managerial approaches in the hotel industry: A comparative case study, JOURNAL OF ENTREPRENEURSHIP MANAGEMENT AND INNOVATION, Nowy Targ, p. 46-61, 16 pages, ISSN: 2299-7075, n. 3, [Online], 2024
 2. P. Scholz, L. Červová, P. Janeček, I. Linderová, Green Management Implementation – a Case of the Bulgarian Hotel Market, E M Ekonomie a Management, Liberec, Technická univerzita v Liberci, p. 177-194, 18 pages, ISSN: 1212-3609, n. 1, [Online], 2022
 3. L. Červová, B. Brandová, J. Dědková, J. Vávrová, A. Skibińska, Výzvy gastronomie v polsko-českém příhraničí/Wyzwania gastronomii na polsko-czeskim pograniczu, Liberec, Venkovský prostor, o.p.s., 1, ISBN: 978-80-903897-8-6, 197 pages, 2022
 4. L. Červová, O. Ungerman, Aktualizace analytické části Strategie rozvoje cestovního ruchu v Libereckém kraji, 34 pages, [Online], 2021
 5. L. Červová, J. Vávrová, Customer-Based Brand Equity for a Tourism Destination: The Case of Croatia, Economies, Basel, MDPI AG, 12 pages, ISSN: 2227-7099, n. 4, [Online], 2021
 6. L. Červová, P. Scholz, Eco-friendly Accommodation Facilites in Mladá Boleslav, Czechia: A Case Study, Turyzm/Tourism, Lodz, Lodz University Press, 1, p. 103-116, 14 pages, ISSN: 0867-5856, n. 2, [Online], 2021
 7. L. Červová, O. Ungerman, J. Dědková, Strategie rozvoje Turistického regionu Jizerské hory, 41 pages, [Online], 2021
 8. L. Červová, J. Dědková, O. Ungerman, Analýza a návrh strategie rozvoje cestovního ruchu v Libereckém kraji - analytická část, 36 pages, 2020
 9. L. Červová, K. Pavlů, Značka destinace jako nástroj rozvoje regionu: aplikace konceptu customer-based brand equity v Libereckém kraji, Studia Turistica, Jihlava, College of Polytechnics, 1, p. 9-17, 9 pages, ISSN: 1804-252X, n. 3, 2019
 10. L. Červová, K. Pavlů, Customer-based brand equity of a tourism destination: an empirical study of the Liberec Region, Ad Alta: Journal of Interdisciplinary Research, Hradec Králové, Magnanimitas, 1, p. 32-36, 5 pages, ISSN: 1804-7890, n. 2, 2018
 11. L. Červová, K. Pavlů, Film tourism as a destination promotion instrument: a case study of Iceland, 3rd International thematic monograph – thematic proceedings: Modern management tools and economy of tourism sector in present era - 2018, Ohrid, Association of Economists and Managers of the Balkans in cooperation with the Faculty of Tourism and Hospitality, 1, ISBN: 978-86-80194-14-1, p. 179-192, 14 pages, 2018
 12. L. Červová, Can Service Quality Be Used as a Tool for Cross-border Competitiveness? A Case Study of a Saxon Recreation Centre for Children And Youth And Its Acquisition of the Czech Market, Opportunities and Threats to Current Business Management in Cross-border Comparison 2017, Chemnitz, GUC-Verlag der Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling m.b.H., ISBN: 978-3-86367-051-1, p. 23-30, 8 pages, 2017
 13. L. Červová, Czech Republic in the Context of International Tourism: Its Position And Competitiveness, ACC Journal, Liberec, Technická univerzita v Liberci, p. 19-35, 17 pages, ISSN: 1803-9782, n. 2, 2017
 14. L. Červová, Hodnota zákazníka v podnikatelských subjektech cestovního ruchu, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-013-2, 2013
 15. L. Červová, J. Simová, Faktory spokojenosti zákazníků v cestovním ruchu, E+M Ekonomie a Management, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, p. 160-170, 11 pages, ISSN: 1212-3609, n. 4, 2012
 16. L. Červová, Spokojenost zákazníka v kontextu podniků cestovního ruchu, Acta Academica Karviniensia, Karviná, Slezská univerzita v Opavě, 1, p. 116;124, ISSN: 1212-415X, n. 4, 2012
 17. L. Červová, Hodnota zákazníka versus spokojenost zákazníka, 2011
 18. L. Červová, Měření spokojenosti zákazníků se zaměřením na diskonfirmační model, 2011
 19. L. Červová, Vzdělávání v oblasti cestovního ruchu, 2011
 20. L. Červová, Analýza výdajů v oblasti cestovního ruchu, 2010
 21. L. Červová, A. Zemanová, Segmentace trhu cestovního ruchu založená na frekvenci dovolených, 2010
 22. J. Simová, L. Červová, Důležitost faktorů pro výběr dovolené z hlediska atributů hodnoty pro zákazníka, 2009
 23. L. Červová, Kvalita služeb cestovního ruchu v kontextu hodnotového řetězce, 2009
 24. J. Simová, J. Srpová, L. Červová, A. Zemanová, Lidské zdroje v cestovním ruchu, 2009
 25. L. Červová, Význam měření kvality v oblasti služeb cestovního ruchu, 2009