kontakt.tul.cz

Ing. Lenka Červová, Ph.D.

Ing. Lenka Červová, Ph.D. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 2364Secretary of the DepartmentDepartment of Marketing and TradeH06043

Publications

 1. L. Červová, J. Dědková, O. Ungerman, Analýza a návrh strategie rozvoje cestovního ruchu v Libereckém kraji - analytická část, 36 pages, 2020
 2. L. Červová, K. Pavlů, Značka destinace jako nástroj rozvoje regionu: aplikace konceptu customer-based brand equity v Libereckém kraji, Studia Turistica, Jihlava, College of Polytechnics, 1, p. 9-17, 9 pages, ISSN: 1804-252X, n. 3, 2019
 3. L. Červová, K. Pavlů, Customer-based brand equity of a tourism destination: an empirical study of the Liberec Region, Ad Alta: Journal of Interdisciplinary Research, Hradec Králové, Magnanimitas, 1, p. 32-36, 5 pages, ISSN: 1804-7890, n. 2, 2018
 4. L. Červová, K. Pavlů, Film tourism as a destination promotion instrument: a case study of Iceland, 3rd International thematic monograph – thematic proceedings: Modern management tools and economy of tourism sector in present era - 2018, Ohrid, Association of Economists and Managers of the Balkans in cooperation with the Faculty of Tourism and Hospitality, 1, ISBN: 978-86-80194-14-1, p. 179-192, 14 pages, 2018
 5. L. Červová, Can Service Quality Be Used as a Tool for Cross-border Competitiveness? A Case Study of a Saxon Recreation Centre for Children And Youth And Its Acquisition of the Czech Market, Opportunities and Threats to Current Business Management in Cross-border Comparison 2017, Chemnitz, GUC-Verlag der Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling m.b.H., ISBN: 978-3-86367-051-1, p. 23-30, 8 pages, 2017
 6. L. Červová, Czech Republic in the Context of International Tourism: Its Position And Competitiveness, ACC Journal, Liberec, Technická univerzita v Liberci, p. 19-35, 17 pages, ISSN: 1803-9782, n. 2, 2017
 7. L. Půlpánová, Hodnota zákazníka v podnikatelských subjektech cestovního ruchu, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-013-2, 2013
 8. L. Půlpánová, J. Simová, Faktory spokojenosti zákazníků v cestovním ruchu, E+M Ekonomie a management, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, p. 160-170, 11 pages, ISSN: 1212-3609, n. 4, 2012
 9. L. Půlpánová, Spokojenost zákazníka v kontextu podniků cestovního ruchu, Acta Academica Karviniensia, Karviná, Slezská univerzita v Opavě, 1, p. 116;124, ISSN: 1212-415X, n. 4, 2012
 10. L. Půlpánová, Hodnota zákazníka versus spokojenost zákazníka, QUAERE 2011, Hradec Králové, MAGNANIMITAS, 1, ISBN: 978-80-904877-3-4, p. 1;6, 2011
 11. L. Půlpánová, Měření spokojenosti zákazníků se zaměřením na diskonfirmační model, IMEA 2011, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7372-720-8, p. 132;137, 2011
 12. L. Půlpánová, Vzdělávání v oblasti cestovního ruchu, Sapere Aude 2011, Hradec Králové, MAGNANIMITAS, 1, ISBN: 978-80-904877-2-7, p. 544;551, 2011
 13. L. Půlpánová, Analýza výdajů v oblasti cestovního ruchu, Sborník z Mezinárodní konference MEKON 2010, Ostrava, Vysoká škola báňská -- Technická univerzita v Ostravě, 1, ISBN: 9788024821658, p. 0;9, 2010
 14. L. Půlpánová, A. Zemanová, Segmentace trhu cestovního ruchu založená na frekvenci dovolených, Mezinárodní masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2010, Hradec Králové, MAGNANIMITAS, 1, ISBN: 9788086703411, p. 374;381, 2010
 15. J. Simová, L. Půlpánová, Důležitost faktorů pro výběr dovolené z hlediska atributů hodnoty pro zákazníka, Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky, Žilina, Žilinská univerzita v Žiline, 1, p. 453;458, ISSN: 1336-5878, n. 1, 2009
 16. L. Půlpánová, Kvalita služeb cestovního ruchu v kontextu hodnotového řetězce, IMEA 2009, Hradec Králové, Gaudeamus, 1, ISBN: 9788070418512, p. 82;87, 2009
 17. J. Simová, J. Srpová, L. Půlpánová, A. Zemanová, Lidské zdroje v cestovním ruchu, MANEKO, Bratislava, Ústav manažmentu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, 1, p. 1;10, ISSN: 1337-9488, n. 2, 2009
 18. L. Půlpánová, Tourism service quality: implementing the standards for achieving the competitive advantage, Proceedings of the 9th International Conference Liberec Economic Forum 2009, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 9788073725235, p. 327;335, 2009
 19. L. Půlpánová, Význam měření kvality v oblasti služeb cestovního ruchu, Sborník z Mezinárodní Baťovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky, Zlín, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 1, ISBN: 9788073188115, p. 01;10, 2009