Ing. Lenka Červová, Ph.D.

Ing. Lenka Červová, Ph.D. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 2364Secretary of the DepartmentDepartment of Marketing and TradeH06043

Publications

 1. P. Scholz, L. Červová, P. Janeček, I. Linderová, Green Management Implementation – a Case of the Bulgarian Hotel Market, E M Ekonomie a Management, Liberec, Technická univerzita v Liberci, p. 177-194, 18 pages, ISSN: 1212-3609, n. 1, [Online], 2022
 2. L. Červová, B. Brandová, J. Dědková, J. Vávrová, A. Skibińska, Výzvy gastronomie v polsko-českém příhraničí/Wyzwania gastronomii na polsko-czeskim pograniczu, Liberec, Venkovský prostor, o.p.s., 1, ISBN: 978-80-903897-8-6, 197 pages, 2022
 3. L. Červová, O. Ungerman, Aktualizace analytické části Strategie rozvoje cestovního ruchu v Libereckém kraji, 34 pages, [Online], 2021
 4. L. Červová, J. Vávrová, Customer-Based Brand Equity for a Tourism Destination: The Case of Croatia, Economies, Basel, MDPI AG, 12 pages, ISSN: 2227-7099, n. 4, [Online], 2021
 5. L. Červová, P. Scholz, Eco-friendly Accommodation Facilites in Mladá Boleslav, Czechia: A Case Study, Turyzm/Tourism, Lodz, Lodz University Press, 1, p. 103-116, 14 pages, ISSN: 0867-5856, n. 2, [Online], 2021
 6. L. Červová, O. Ungerman, J. Dědková, Strategie rozvoje Turistického regionu Jizerské hory, 41 pages, [Online], 2021
 7. L. Červová, J. Dědková, O. Ungerman, Analýza a návrh strategie rozvoje cestovního ruchu v Libereckém kraji - analytická část, 36 pages, 2020
 8. L. Červová, K. Pavlů, Značka destinace jako nástroj rozvoje regionu: aplikace konceptu customer-based brand equity v Libereckém kraji, Studia Turistica, Jihlava, College of Polytechnics, 1, p. 9-17, 9 pages, ISSN: 1804-252X, n. 3, 2019
 9. L. Červová, K. Pavlů, Customer-based brand equity of a tourism destination: an empirical study of the Liberec Region, Ad Alta: Journal of Interdisciplinary Research, Hradec Králové, Magnanimitas, 1, p. 32-36, 5 pages, ISSN: 1804-7890, n. 2, 2018
 10. L. Červová, K. Pavlů, Film tourism as a destination promotion instrument: a case study of Iceland, 3rd International thematic monograph – thematic proceedings: Modern management tools and economy of tourism sector in present era - 2018, Ohrid, Association of Economists and Managers of the Balkans in cooperation with the Faculty of Tourism and Hospitality, 1, ISBN: 978-86-80194-14-1, p. 179-192, 14 pages, 2018
 11. L. Červová, Can Service Quality Be Used as a Tool for Cross-border Competitiveness? A Case Study of a Saxon Recreation Centre for Children And Youth And Its Acquisition of the Czech Market, Opportunities and Threats to Current Business Management in Cross-border Comparison 2017, Chemnitz, GUC-Verlag der Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling m.b.H., ISBN: 978-3-86367-051-1, p. 23-30, 8 pages, 2017
 12. L. Červová, Czech Republic in the Context of International Tourism: Its Position And Competitiveness, ACC Journal, Liberec, Technická univerzita v Liberci, p. 19-35, 17 pages, ISSN: 1803-9782, n. 2, 2017
 13. L. Červová, Hodnota zákazníka v podnikatelských subjektech cestovního ruchu, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-013-2, 2013
 14. L. Červová, J. Simová, Faktory spokojenosti zákazníků v cestovním ruchu, E+M Ekonomie a Management, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, p. 160-170, 11 pages, ISSN: 1212-3609, n. 4, 2012
 15. L. Červová, Spokojenost zákazníka v kontextu podniků cestovního ruchu, Acta Academica Karviniensia, Karviná, Slezská univerzita v Opavě, 1, p. 116;124, ISSN: 1212-415X, n. 4, 2012
 16. L. Červová, Hodnota zákazníka versus spokojenost zákazníka, 2011
 17. L. Červová, Měření spokojenosti zákazníků se zaměřením na diskonfirmační model, 2011
 18. L. Červová, Vzdělávání v oblasti cestovního ruchu, 2011
 19. L. Červová, Analýza výdajů v oblasti cestovního ruchu, 2010
 20. L. Červová, A. Zemanová, Segmentace trhu cestovního ruchu založená na frekvenci dovolených, 2010
 21. J. Simová, L. Červová, Důležitost faktorů pro výběr dovolené z hlediska atributů hodnoty pro zákazníka, 2009
 22. L. Červová, Kvalita služeb cestovního ruchu v kontextu hodnotového řetězce, 2009
 23. J. Simová, J. Srpová, L. Červová, A. Zemanová, Lidské zdroje v cestovním ruchu, 2009
 24. L. Červová, Význam měření kvality v oblasti služeb cestovního ruchu, 2009