kontakt.tul.cz

Ing. Petra Matějovská, Ph.D., MBA

Ing. Petra Matějovská, Ph.D., MBA QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 2311EmployeeDepartment of Business Administration and ManagementH07048

Publications

 1. P. Matějovská, Analýza spotřebitelského trhu, 40 pages, 2018
 2. P. Matějovská, Strategic impacts of problematic aspects of developmental tendencies in specific retail activities, Hradec Economic Days 2018, Hradec Králové, University of Hradec Králové, 1, ISBN: 978-80-7435-701-5, p. 31-42, 12 pages, ISSN: 2464-6059, 2018
 3. P. Matějovská, Analýza Maloobchodu V Centru Liberce, 2017
 4. P. Matějovská, Evaluation of Strategic Outsourcing as an Instrument of Facility Management within the Czech Republic, Proceedings of the 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2017, Bulgaria, Sofia, STEF92 Technology Ltd, 1, ISBN: 978-619-7105-93-3, p. 903-910, 8 pages, ISSN: 2367-5659, 2017
 5. Z. Brabec, P. Matějovská, Measuring Performance of Small Retail and Wholesale Companies in the Czech Republic, Liberec Economic Forum 2017, Liberec, Technical University of Liberec, 13, ISBN: 978-80-7494-349-2, p. 71-77, 7 pages, [Online], 2017
 6. P. Matějovská, Specification and development of highly integrated trading companies in the Czech Republic and within the European Union market, Proceedings of the 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference On Social Sciences & Arts SGEM 2016, Sofia, STEF92 Technology Ltd, 1, ISBN: 978-619-7105-75-9, p. 609-616, 8 pages, ISSN: 2367-5659, 2016
 7. P. Matějovská, Analýza ochrany duševního vlastnictví MSP v rámci České republiky, Hradecké ekonomické dny 2013, Hradec Králové, Univerzita Hradec Králové, 1, ISBN: 978-80-7435-249-2, p. 383;388, 2013
 8. P. Matějovská, Zkoumání faktorů inovační schopnosti malých a středních podniků, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7372-916-5, 2012
 9. P. Matějovská, Activities of small and medium-sized enterprises in the field of research and development and their efficiency of gaining the public support, Proceedings of the 10th International Conference Liberec Economic Forum 2011, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7372-755-0, p. 295;303, 2011
 10. P. Matějovská, Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich komparace se státy EU v roce 2008, Hospodářská politika v členských zemích Evropské unie, Opava, Vysoká škola báňská -- Technická univerzita v Ostravě, 1, ISBN: 9788072486014, p. 272;279, 2010
 11. P. Matějovská, Application of management quantitative methods in the range of small and middle enterprises, AIESA 2010 – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach, Bratislava, Ekonomická univerzita v Bratislave, 1, ISBN: 9788022529808, p. 410;415, 2010
 12. P. Matějovská, Characteristics of small and medium-sized innovative enterprises and problems affecting their activities, New Economic Challenges, Brno, Masarykova univerzita v Brně, 1, ISBN: 9788021051119, p. 361;367, 2010
 13. P. Matějovská, Ekonomická důležitost malého a středního podnikání neboli MSP jako hlavní hnací síla hospodářského růstu, MEK 2010 - firemní procesy a požadavky trhů, Hradec Králové, Univerzita Hradec Králové, 1, ISBN: 8086703347, p. 200;206, 2010
 14. P. Matějovská, Evropská podpora v oblasti vědy a výzkumu malého a středního podnikání v ČR, MEKON 2010, Ostrava, Vysoká škola báňská -- Technická univerzita v Ostravě, 1, ISBN: 9788024821658, p. 84;92, 2010
 15. P. Matějovská, Identifikace možností měření faktorů ovlivňujících efektivitu inovací, Hradecké ekonomické dny 2010 – Ekonomický rozvoj a management regionů, Hradec Králové, Univerzita Hradec Králové, 1, ISBN: 9788074350405, p. 267;270, 2010
 16. P. Matějovská, Klasifikace a alokace veřejných prostředků z fondů EU a specifika jejich využití, Bílá místa teorie a černé díry reforem ve veřejném sektoru II, Brno, Masarykova univerzita v Brně, 1, ISBN: 9788073999070, p. 321;329, 2010
 17. P. Matějovská, Komparace výsledků inovačních aktivit podniků ČR s ostatními zeměmi EU, Ekonomické znalosti pro tržní praxi 2010, Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 1, ISBN: 9788090447752, p. 262;268, 2010
 18. P. Matějovská, M. Žižka, Research on Innovative Activities in Small and Medium-Sized Enterprises in the Czech Republic, ACC Journal, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 2, p. 1;12, ISSN: 1803-9782, n. 2, 2010
 19. P. Matějovská, Analýza integrace vědy a výzkumu do podnikatelského sektoru ČR, Nové trendy - nové nápady 2009, Znojmo, Vysoká škola ekonomická v Praze, 1, ISBN: 9788087314043, p. 519;523, 2009
 20. P. Matějovská, Analýza vybraných ukazatelů časové řady prezentovaná na příkladu maloobchodní organizace působící v euroregionu Nisa, Aktuální aspekty české a světové ekonomiky, Liberecké ekonomické fórum, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 9788073725365, p. 299;304, 2009
 21. P. Matějovská, Inovační faktory malých a středních podniků v posledních letech, IMEA 2009, Hradec Králové, Univerzita Hradec Králové, 1, ISBN: 9788070418512, p. 125;130, 2009
 22. P. Matějovská, Možnosti přístupu a čerpání veřejných financí malými a středními podniky v rámci EU, Finance a účetnictví v kontextu ekonomické krize 2009, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 9788073725648, p. 55;60, 2009