kontakt.tul.cz

doc. Ing. Štěpánka Dvořáčková, Ph.D.

doc. Ing. Štěpánka Dvořáčková, Ph.D. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 3369Head of DepartmentDepartment of Machining and Assembly

Publications

 1. D. Kroisová, Š. Dvořáčková, Biogenic Nanoparticles of Calcium Carbonate - Preparation and Behaviour, Materials Science Forum, Baech, Trans Tech Publications Ltd., p. 197-204, 8 pages, ISSN: 1662-9752, [Online], 2020
 2. D. Kroisová, Š. Dvořáčková, Plant Surface Hierarchical Replicas – A Behavior In Selected Environments, (2018) NANOCON 2017 - Conference Proceedings, 9th International Conference on Nanomaterials - Research and Application, 2017-Octobe, Ostrava, Tanger, Ltd., ISBN: 978-80-87294-95-6, p. 451-456, 6 pages, ISSN: 2694-930X, [Online], 2020
 3. D. Kroisová, Š. Dvořáčková, Thermal Expansion of Composite System Epoxy Resin/recycled, Materials Science Forum, Baech, Trans Tech Publications Ltd., p. 162-169, 8 pages, ISSN: 0255-5476, [Online], 2020
 4. Š. Dvořáčková, J. Jersák, A. Popov, M. Ledvina, S. Servinský, Hodnocení účinku procesních kapalin s nanoaditivy při soustružení antikorozní oceli X2CrNiMo17-12-2 (VZ I), 24 pages, 2018
 5. Š. Dvořáčková, J. Jersák, A. Popov, M. Ledvina, S. Servinský, Vliv procesních kapalin s nanoaditivy na trvanlivost nástroje při soustružení antikorozní oceli X2CrNiMo17-12-2 (VZ II), 8 pages, 2018
 6. Š. Dvořáčková, F. Dvořáček, Z. Buchta, M. Šarbort, M. Čížek, V. Hucl, S. Řeřucha, T. Pikálek, J. Kůr, P. Konečný, J. Lazar, O. Číp, M. Weigl, System for automatic gauge block length measurement optimized for secondary length metrology, Precision Engineering, Netherlands, Elsevier BV, p. 322-331, 10 pages, ISSN: 0141-6359, [Online], 2017
 7. M. Ledvina, Š. Dvořáčková, Assessment of the procedural gases influence at turning technology, Manufacturing Technology, Ustí nad Labem, J. E. Purkyne University in Usti n. Labem, 1, p. 162-168, 7 pages, ISSN: 1213-2489, n. 1, [Online], 2016
 8. Š. Dvořáčková, F. Dvořáček, P. Konečný, J. Kůr, Z. Buchta, M. Čížek, M. Šarbort, S. Řeřucha, V. Hucl, T. Pikálek, J. Lazar, O. Číp, Bezkontaktní systém pro kalibrace koncových měrek, Metrologie, Praha, p. 2-6, 5 pages, ISSN: 1210-3543, n. 4, 2016
 9. Š. Dvořáčková, Contact–less System for Gauge Blocks Length Measurement, INTERNTIONAL CONFERENCE ON MATERIAL SCIENCE AND ENGINEERING TECHNOLOGY - ICMSET 2016, ostrov Phuket, Thailand, ISBN: 1662–9795, p. 1-2, 2 pages, 2016
 10. Š. Dvořáčková, Gauge block calibration by interferometry, Manufacturing Technology, Ustí nad Labem, J. E. Purkyne University in Usti n. Labem, 1, p. 58-63, 6 pages, ISSN: 1213-2489, n. 1, [Online], 2016
 11. Š. Dvořáčková, F. Dvořáček, P. Konečný, J. Kůr, Z. Buchta, M. Čížek, M. Šarbort, S. Řeřucha, V. Hucl, T. Pikálek, J. Lazar, O. Číp, Jak měřit délky koncových měrek – nové možnosti, Technický týdeník, Liberec, 1, p. 1-2, 2 pages, ISSN: 0040-1064, n. 23, 2016
 12. Š. Dvořáčková, F. Dvořáček, Kalibrace koncových měrek, Metrologie, Praha, p. 6-10, 5 pages, ISSN: 1210-3543, n. 3, 2016
 13. Š. Dvořáčková, F. Dvořáček, P. Konečný, J. Kůr, Z. Buchta, M. Čížek, M. Šarbort, S. Řeřucha, V. Hucl, T. Pikálek, J. Lazar, O. Číp, Rychlé a šetrné měření délky koncových měrek, TECH Magazín, p. 10-11, 2 pages, ISSN: 1804-5413, n. 2, 2016
 14. M. Ledvina, Š. Dvořáčková, J. Karásek, Hodnocení vlivu procesních plynů při technologii broušení, Strojírenská technologie - Plzeň 2015, Plzeň, Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojní. Katedra technologie obrábění, 1, ISBN: 978-80-261-0304-2, p. 137-145, 9 pages, [Online], 2015
 15. Š. Dvořáčková, M. Ledvina, Konstrukční uspořádání soustružnického nože s vyměnitelnou břitovou destičkou pro hodnocení teploty, řezných sil, drsnosti povrchu a rozměrové přesnosti v průběhu soustružnických operací, [Online], 2015
 16. Š. Dvořáčková, M. Ledvina, Konstrukční uspořádání zkušebního vzorku pro zefektivnění metody hodnocení experimentů při technologii frézování, [Online], 2015
 17. Š. Dvořáčková, M. Ledvina, Konstrukční uspořádání zkušebního vzorku pro zefektivnění metody hodnocení experimentů při technologii vrtání, [Online], 2015
 18. O. Řidký, K. Kolařík, L. Zuzánek, N. Ganev, Š. Dvořáčková, Studium vybraných parametrů integrity na vzorcích s průhybem, [Online], 2015
 19. Š. Dvořáčková, Study of interferometry method for calibration of gaude blocks, UNITECH 2015 - Gabrovo - Internactional Scientific Conference, Gabrovo, Bulharsko, University publishing house "V. Aprilov" - Gabrovo, 1, p. 191-197, 7 pages, ISSN: 1313-230X, 2015
 20. Š. Dvořáčková, J. Karásek, Strojírenská metrologie I. díl, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-129-0, 2014
 21. Š. Dvořáčková, J. Karásek, Strojírenská metrologie II. díl, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-130-6, 2014
 22. Š. Dvořáčková, P. Doubek, J. Karásek, M. Kolnerová, I. Lenfeldová, J. Moravec, I. Nováková, J. Sobotka, J. Votoček, Světem strojírenských technologií, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 2, ISBN: 978-80-7494-061-3, 2014
 23. Š. Dvořáčková, P. Doubek, J. Karásek, M. Kolnerová, I. Lenfeldová, J. Moravec, I. Nováková, J. Sobotka, J. Votoček, Světem strojírenských technologií, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7372-914-1, 2013