doc. Ing. Josef Laurin, CSc.

doc. Ing. Josef Laurin, CSc. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 3150EmployeeDepartment of Vehicles and Engines

Publications

 1. P. Brabec, J. Laurin, Alternativní paliva pro silniční nákladní vozidla – výhled do roku 2030, 87 pages, 2022
 2. P. Nguyen, N. Tuan, R. Procházka, A. Dittrich, J. Laurin, APPLICATION OF CNG FUEL ON MOTORCYCLE ENGINES, International Journal of Mechanical Engineering and Technology, IAEME Publication, 9 pages, ISSN: 0976-6340, [Online], 2022
 3. J. Laurin, P. Nguyen, R. Procházka, A. Dittrich, Dvoupalivový plynový vznětový motor, 2022
 4. P. Nguyen, A. Dittrich, R. Procházka, J. Laurin, P. Brabec, Evaluation of operating parameters of dual-fuel engines when using diesel, CNG/diesel and LPG/diesel, 48. mezinárodní konference kateder dopravních, manipulačních, stavebních a zemědělských strojů, Liberec, KVM, TUL, ISBN: 978-80-7494-606-6, p. 174-181, 8 pages, ISSN: 978-80-74, [Online], 2022
 5. P. Nguyen, R. Procházka, A. Dittrich, J. Laurin, Výzkum spalování paliv z obnovitelných zdrojů v dvoupalivových motorech, 38 pages, 2022
 6. P. Nguyen, J. Laurin, N. Tuan, Combustion of Natural Gas in Engines for Heavy-Duty Vehicles, 51th International Scientific Conference of Czech and Slovak University Departments and Institutions Dealing with the Research of Internal Combustion Engines, Praha, ČVUT, Fakulta strojní, Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel, ISBN: 978-80-01-06744-4, p. 52-58, 7 pages, [Online], 2020
 7. J. Laurin, Zemní plyn jako automobilové palivo v České republice, Slovgas, Bratislava, Slovenský plynárenský a naftový zväz, p. 20-22, 3 pages, ISSN: 1335-3853, n. 1, leden 2018, 2018
 8. J. Laurin, Alternativní palivo: zemní plyn, Energie 21, 2 pages, ISSN: 1803-0394, n. 12, 2017
 9. J. Laurin, Zemní plyn Jako automobilové palivo, XLVIII. mezinárodní vědecká konference českých a slovenských univerzit a institucí zabývajících se výzkumem motorových vozidel a spalovacích motorů, Liberec, TUL, ISBN: 978-80-7494-354-6, p. 207-212, 6 pages, 2017
 10. M. Pechout, J. Laurin, Biobutanol as a Fuel for Combustion Engines, XLVII. International Scientific Conference of the Czech and Slovak Universities and Institutions Dealing with Research of Internal Combustion Engines, Brno, VUT Brno, ISBN: 978-80-214-5379-1, p. 157-162, 6 pages, 2016
 11. J. Laurin, Současnost a budoucnost plynných automobilových paliv v ČR, Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí, Hustopeče, ISBN: 978-80-85990-28-7, 5 pages, [Online], 2016
 12. J. Laurin, Biobutanol – motorové palivo druhé generace, Enegrie21, 1, p. 46-47, 2 pages, ISSN: 1803-0394, n. 5/2015, 2015
 13. A. Dittrich, J. Laurin, T. Zvolský, Device for Detecting the Level of Ionization of the Fuel Mixture in the Cylinder Petrol Engine, Applied Mechanics and Materials (Volumes 799-800); Main Theme: Mechanical and Electrical Technology VII; Chapter 6. Motor Systems and Vehicle Engineering, Bali, Indonesia, Trans Tech Publications, Switzerland, 1, ISBN: 978-3-03835-631-8, p. 880-884, 5 pages, 2015
 14. J. Laurin, Lokality s možností připojení plnicích stanic CNG na přepravní soustavu NET4GAS, s.r.o., NET4GAS, s.r.o., 74 pages, 2015
 15. J. Laurin, A. Dittrich, Present and future of gas automotive fuels in the Czech Republic, 41. Mezinárodní konference kateder dopravních, manipulačních, stavebních a zemědělských strojů, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 1, ISBN: 978-80-7494-196-2, p. 128-133, 6 pages, 2015