kontakt.tul.cz

Mgr. Pavel Hrabák, Ph.D.

Mgr. Pavel Hrabák, Ph.D. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 3848Section ManagerDepartment of Environmental ChemistryL05019
+420 48535 3848EmployeeInstitute of Novel Technologies and Applied InformaticsL05019

Publications

 1. N. Nguyen, Y. El-Temsah, P. Hrabák, M. Borůvka, P. Kejzlar, T. Bakalova, A. Ševců, Attached and planktonic bacterial communities on bio-based plasticgranules and micro-debris in seawater and freshwater, Science of the Total Environment, Amsterdam, Elsevier, p. „Article No. 147413“, 10 pages, ISSN: 0048-9697, [Online], 2021
 2. B. Antošová, P. Hrabák, V. Antoš, S. Waclawek, Chemical Oxidation of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Water By Ferrates(VI), Ecological Chemistry and Engineering S, Opole, SOC ECOLOGICAL CHEMISTRY & ENGINEERING, 1, p. 529-542, 14 pages, ISSN: 1898-6196, n. 4, [Online], 2020
 3. V. Antoš, P. Hrabák, K. Lísková, P. Fučík, I. Šupíková, L. Polách, Kompozitní sorpční materiál na bázi biouhlu pro anaerobní sorpční biofiltr, 1, [Online], 2020
 4. P. Hrabák, S. Waclawek, Radical Reactions and Their Application for Water Treatment, Advanced Nano-Bio Technologies for Water and Soil Treatment, Springer Nature Switzerland AG, 1, ISBN: 978-3-030-29839-5, p. 203-219, 17 pages, [Online], 2020
 5. M. Černík, P. Hrabák, P. Švermová, Technologie Wetland pro čištění vod kontaminovaných HCH pesticidy, Odpadové hospodářství, Praha, České ekologické manažerské centrum, 1, p. 38-39, 2 pages, ISSN: 1212-7779, n. 9, [Online], 2020
 6. S. Waclawek, D. Silvestri, P. Hrabák, V. Vellora Thekkae Padil, R. Torres Mendieta, M. Wacławek, M. Černík, D. Dionysiou, Chemical oxidation and reduction of hexachlorocyclohexanes: A review, Water Research, Elsevier, 1, p. 302-319, 18 pages, ISSN: 0043-1354, [Online], 2019
 7. P. Hrabák, I. Šupíková, P. Fučík, Poloprovozní ověření účinnosti technologie anaerobně sorpčního biofiltru při čištění podzemních vod kontaminovaných organochlorovanými pesticidy, 1, 2019
 8. P. Hrabák, V. Antoš, Accumulation and toxicity of organochlorines in green microalgae, Journal of Hazardous Materials, 1, p. 168-175, 8 pages, ISSN: 0304-3894, n. 4, [Online], 2018
 9. P. Hrabák, I. Šupíková, P. Fučík, Anaerobně sorpční biofiltr pro zemědělské pesticidy, 1, 2018
 10. P. Hrabák, M. Czinnerová, A. Ševců, E. Kakosová, Biodegradation of High Concentration of Aliphatic Hydrocarbons in Soil from a Petroleum Refinery: Implications for Applicability of New Actinobacterial Strains, Applied Sciences-Basel, 1, 12 pages, ISSN: 2076-3417, n. 10, [Online], 2018
 11. P. Kejzlar, P. Hrabák, V. Antoš, K. Lísková, Determination of Organochlorinated Pesticides by Electrospun Polyethersulfone Nanofibres, (2018) NANOCON 2017 - Conference Proceedings, 9th International Conference on Nanomaterials - Research and Application, Ostrava, Tanger, Ltd., 1, ISBN: 9788087294819, p. 229-235, 7 pages, [Online], 2018
 12. F. Yalcinkaya, B. Yalcinkaya, J. Hrůza, P. Hrabák, Mechanically Enhanced Electrospun Polyamide-6 Nanofiber Composite Membranes for Liquid Filtration, [Online], 2018
 13. V. Antoš, P. Hrabák, K. Lísková, Nanostrukturované sorbenty pro automatizovanou extrakci, 1, 2018
 14. M. Homolková, P. Hrabák, N. Graham, M. Černík, A Study of the Reaction of Ferrate with Pentachlorophenol - Kinetics And Degradation Products, Water Science and Technology, London, IWA Publishing 2017, 1, p. 189-195, 7 pages, ISSN: 0273-1223, n. 1, [Online], 2017
 15. V. Antoš, P. Hrabák, P. Kejzlar, Determination of organochlorinated pesticides by electrospun polyethersulfone nanofibres, NANOCON 2017 - Conference Proceedings, 9th International Conference on Nanomaterials - Research and Application, Ostrava, Tanger, spol. s.r.o. 2017, 7 pages, ISSN: 978-80-87294-71-0, [Online], 2017
 16. F. Yalcinkaya, B. Yalcinkaya, J. Hrůza, P. Hrabák, Effect of Nanofibrous Membrane Structures on the Treatment of Wastewater Microfiltration, Science of Advanced Materials, United State, American Scientific Publishers, p. 747-757, 11 pages, ISSN: 1947-2935, n. 5, [Online], 2017
 17. P. Hrabák, M. Černík, V. Novotný, M. Czinnerová, E. Kakosová, Effects of various chemical oxidation agents on soil microbial communities, Chemical Engineering Journal, LAUSANNE, SWITZERLAND, ELSEVIER SCIENCE SA, p. 257-265, 9 pages, ISSN: 1385-8947, [Online], 2017
 18. P. Hrabák, T. Sázavská, V. Novotný, K. Lísková, Mapování technologických zdrojů VOC a návrh opatření pro snížení emisí, 23 pages, [Online], 2017
 19. F. Yalcinkaya, B. Yalcinkaya, J. Hrůza, P. Hrabák, J. Maryška, Nanofibrous Composite Membranes for Microfiltration, 8TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON NANOMATERIALS - RESEARCH & APPLICATION (NANOCON 2016), Ostrava, Czech Republic, TANGER LTD, ISBN: 978-80-87294-71-0, p. 220-224, 5 pages, 2017
 20. P. Hrabák, M. Homolková, M. Černík, S. Waclawek, Chemical degradation of PCDD/F in contaminated sediment, Ecological Chemistry and Engineering S, Opole, Poland, SOC ECOLOGICAL CHEMISTRY & ENGINEERING, 1, p. 473-482, 10 pages, ISSN: 1898-6196, n. 3, [Online], 2016
 21. M. Homolková, P. Hrabák, M. Kolář, M. Černík, Degradability of chlorophenols using ferrate(VI) in contaminated groundwater, Environmental Science and Pollution Research, Německo, Springer Berlin Heidelberg, 1, p. 1408-1413, 6 pages, ISSN: 0944-1344, n. 2, [Online], 2016
 22. V. Antoš, P. Hrabák, Nanosized polymeric fibres for solid-phase microextraction sorbents, NANOCON 2016 - Conference Proceedings, 8th International Conference on Nanomaterials - Research and Application, Ostrava, Tanger, spol. s.r.o. 2016, 1, ISBN: 978-80-87294-71-0, p. 314-318, 5 pages, [Online], 2016
 23. V. Antoš, P. Hrabák, M. Komárek, M. Stuchlík, Polyetherimide nanofibres as sorbents for organochlorinated pesticides determination, Journal of Nanomaterials, Hindawi, 11 pages, ISSN: 1687-4110, [Online], 2016
 24. S. Waclawek, V. Antoš, P. Hrabák, M. Černík, Remediation of hexachlorocyclohexanes by cobalt-mediated activation of peroxymonosulfate, Desalination and Water Treatment, 1, p. 26274-26279, 10 pages, ISSN: 1944-3986, n. 54, [Online], 2016
 25. S. Waclawek, V. Antoš, P. Hrabák, M. Černík, D. Elliott, Remediation of hexachlorocyclohexanes by electrochemically activated persulfates, Environmental Science and Pollution Research, Springer Berlin Heidelberg, 1, p. 765-773, 9 pages, ISSN: 0944-1344, n. 1, [Online], 2016
 26. V. Antoš, P. Hrabák, J. Macháčková, M. Černík, P. Kvapil, L. Polách, I. Šupíková, Akumulace hexachlorocyklohexanů v biomase alnus glutinosa, Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi VIII., 14.-15.10.2015, Hustopeče, Chrudim, Vodní zdroje Ekomonitor. spol. s.r.o, 2015, 1, ISBN: 978-80-86832-87-6, p. 128-134, 7 pages, ISSN: 1805-0182, [Online], 2015
 27. M. Homolková, P. Hrabák, M. Kolář, M. Černík, Degradability of hexachlorocyclohexanes in water using ferrate (VI), Water Science and Technology, London, IWA Publishing 2015, 1, p. 405-411, 7 pages, ISSN: 0273-1223, n. 3, [Online], 2015
 28. P. Hrabák, Látky s endokrinní aktivitou na výstupu z liberecké ČOV, 2015
 29. V. Antoš, P. Hrabák, M. Komárek, J. Bobek, M. Stuchlík, Nanosized Polymeric Fibres for Solid-phase Microextraction Sorbents, NANOCON 2015 - 7th International Conference on Nanomaterials - Research and Application, Ostrava, Tanger, spol. s.r.o., 2015, 1, ISBN: 978-80-87294-63-5, p. 282-286, 5 pages, [Online], 2015
 30. E. Kakosová, V. Antoš, L. Jiříčková, P. Hrabák, M. Černík, Přímé měření produktů methan, ethan, ethen při reduktivní dehalogenaci kontaminované vody, Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi VIII., 14.-15.10.2015, Hustopeče, Chrudim, Vodní zdroje Ekomonitor. spol. s.r.o, 2015, 1, ISBN: 978-80-86832-87-6, p. 11-15, 5 pages, 2015
 31. J. Nosek, M. Černík, P. Hrabák, L. Polách, P. Parma, J. Macháčková, P. Kvapil, Technicko-ekonomická studie sanace odvalu lomu Hájek, [Online], 2015
 32. E. Kakosová, M. Czinnerová, P. Hrabák, M. Černík, J. Trögl, J. Popelka, P. Kuráň, E. Filuzstková, T. Matějíčková, A. Břečková, Towards combined abiotic/biological decontamination technologies: Effect of various chemical oxidations on the soil microbial communities, VIII MOSCOW INTERNATIONAL CONGRESS, BIOTECHNOLOGY: "STATE OF THE ART AND PROSPECT OF DEVELOPMENT, Moskva, Moskva, 1, p. 323-324, 2 pages, ISSN: 2312-640X, [Online], 2015
 33. E. Kakosová, P. Hrabák, M. Czinnerová, V. Novotný, M. Černík, J. Trögl, J. Popelka, P. Kuráň, E. Filuzstková, T. Matějíčková, L. Zoubková, L. Vrtoch, Vliv chemické oxidace na půdní společenstvo a odbourání alifatických uhlovodíků z kontaminované zeminy, Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi VIII., 14.-15.10.2015, Hustopeče, Chrudim, Vodní zdroje Ekomonitor. spol. s.r.o., 1, ISBN: 978-80-86832-87-6, p. 150-152, 3 pages, 2015
 34. E. Kakosová, S. Waclawek, P. Hrabák, Groundwater Remediation by in Situ Chemical Oxidation - Advantages and Pitfals, The 15th European Meeting on Environmental Chemistry, Brno, Brno University of Technology, 1, ISBN: 978-80-214-5073-8, p. 65-65, [Online], 2014
 35. J. Nosek, T. Jiříček, P. Hrabák, S. Waclawek, L. Jiříčková, Laboratorní testy různých metod sanace pro lokalitu TESLA Jablonné, 1 pages, [Online], 2014
 36. E. Kakosová, P. Hrabák, Stanovení obsahu uhlovodíků C10-C40 metodou GC-FID, 1 pages, 2014
 37. J. Macháčková, L. Jiříčková, J. Nosek, P. Hrabák, Výzkum biotechnologie k odstranění chlorbenzenů a izomerů hexachlorcyklohexanu v důlní vodě, 1 pages, [Online], 2014