Mgr. Pavel Hrabák, Ph.D.

Mgr. Pavel Hrabák, Ph.D. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 3848Section ManagerDepartment of Environmental ChemistryL05019
+420 774 844 038Section ManagerDepartment of Environmental ChemistryL05019
+420 48535 3848EmployeeInstitute of Novel Technologies and Applied InformaticsL05019

Publications

 1. S. Vrchovecká, A. Amirbekov, P. Hrabák, ALNUS GLUTINOSA SHORT ROTATION COPPICE FOR HCH CONTAMINATED AREA - CHEMICAL AND MICROBIOLOGICAL EVALUATION, Book of abstracts: European Symposium on Analytical Spectrometry Czech-Slovak Spectroscopic Conference 2022, Praha, Spektroskopická společnost Jana Marka Marci, ISBN: 978-80-88195-41-2, p. 193, 246 pages, 2022
 2. S. Vrchovecká, K. Novotná, A. Amirbekov, P. Hrabák, Influence of delta-hexachlorocyclohexane (δ-HCH) to Phytophthora ×alni resistant Alnus glutinosa genotypes − Evaluation of physiological parameters and remediation potential, Ecotoxicology and Environmental Safety, Elsevier, 9 pages, ISSN: 0147-6513, [Online], 2022
 3. N. Nguyen, Y. El-Temsah, P. Hrabák, M. Borůvka, P. Kejzlar, T. Bakalova, A. Ševců, Attached and planktonic bacterial communities on bio-based plastic granules and micro-debris in seawater and freshwater, Science of the Total Environment, Amsterdam, Elsevier, 10 pages, ISSN: 0048-9697, [Online], 2021
 4. J. Semerád, A. Ševců, N. Nguyen, P. Hrabák, R. Špánek, K. Bobčíková, K. Pospíšková, J. Filip, I. Medřík, J. Kašlík, I. Šafařík, A. Filipová, J. Nosek, M. Pivokonský, T. Cajthaml, Discovering the potential of an nZVI-biochar composite as a material for the nanobioremediation of chlorinated solvents in groundwater: Degradation efficiency and effect on resident microorganisms, Chemosphere, Elsevier, 9 pages, ISSN: 0045-6535, [Online], 2021
 5. A. Amirbekov, A. Mamirova, A. Ševců, R. Špánek, P. Hrabák, HCH Removal in a Biochar-Amended Biofilter, Water, MDPI, 14 pages, ISSN: 2073-4441, n. 23, [Online], 2021
 6. V. Antoš, L. Polách, P. Fučík, P. Hrabák, I. Šupíková, T. Hejduk, A. Zajíček, Substráty pro nízkonákladové systémy k čištění kontaminovaných průmyslových a zemědělských vod, 2021
 7. P. Hrabák, M. Černík, J. Němeček, P. Brůček, P. Kvapil, Technologie WETLAND pro odstraňování organochlorovaných pesticidů ze skládkových výluhů, ZittLiWo, 6 pages, [Online], 2021
 8. P. Świsłowski, P. Hrabák, S. Waclawek, K. Lísková, V. Antoš, M. Rajfur, M. Wacławek, The Application of Active Biomonitoring with the Use of Mosses to Identify Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in an Atmospheric Aerosol, Molecules, MDPI, 11 pages, ISSN: 1420-3049, n. 23, [Online], 2021
 9. B. Antošová, P. Hrabák, V. Antoš, S. Waclawek, Chemical Oxidation of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Water By Ferrates(VI), Ecological Chemistry and Engineering S, Opole, SOC ECOLOGICAL CHEMISTRY & ENGINEERING, 1, p. 529-542, 14 pages, ISSN: 1898-6196, n. 4, [Online], 2020
 10. V. Antoš, P. Hrabák, K. Lísková, P. Fučík, I. Šupíková, L. Polách, Kompozitní sorpční materiál na bázi biouhlu pro anaerobní sorpční biofiltr, [Online], 2020
 11. P. Hrabák, S. Waclawek, Radical Reactions and Their Application for Water Treatment, Advanced Nano-Bio Technologies for Water and Soil Treatment, Springer Nature Switzerland AG, 1, ISBN: 978-3-030-29839-5, p. 203-219, 17 pages, [Online], 2020
 12. M. Černík, P. Hrabák, P. Švermová, Technologie Wetland pro čištění vod kontaminovaných HCH pesticidy, Odpadové hospodářství, Praha, České ekologické manažerské centrum, 1, p. 38-39, 2 pages, ISSN: 1212-7779, n. 9, [Online], 2020
 13. S. Waclawek, D. Silvestri, P. Hrabák, V. Vellora Thekkae Padil, R. Torres Mendieta, M. Wacławek, M. Černík, D. Dionysiou, Chemical oxidation and reduction of hexachlorocyclohexanes: A review, Water Research, Elsevier, 1, p. 302-319, 18 pages, ISSN: 0043-1354, [Online], 2019
 14. P. Hrabák, I. Šupíková, P. Fučík, Poloprovozní ověření účinnosti technologie anaerobně sorpčního biofiltru při čištění podzemních vod kontaminovaných organochlorovanými pesticidy, 2019
 15. V. Antoš, P. Hrabák, K. Lísková, Prototyp SPME vlákna na bázi nanovlákenných polymerů, 2019
 16. P. Hrabák, V. Antoš, Accumulation and toxicity of organochlorines in green microalgae, Journal of Hazardous Materials, 1, p. 168-175, 8 pages, ISSN: 0304-3894, n. 4, [Online], 2018
 17. P. Hrabák, I. Šupíková, P. Fučík, Anaerobně sorpční biofiltr pro zemědělské pesticidy, 2018
 18. P. Hrabák, M. Czinnerová, A. Ševců, E. Kakosová, Biodegradation of High Concentration of Aliphatic Hydrocarbons in Soil from a Petroleum Refinery: Implications for Applicability of New Actinobacterial Strains, Applied Sciences, 1, 12 pages, ISSN: 2076-3417, n. 10, [Online], 2018
 19. P. Kejzlar, P. Hrabák, V. Antoš, K. Lísková, Determination of Organochlorinated Pesticides by Electrospun Polyethersulfone Nanofibres, (2018) NANOCON 2017 - Conference Proceedings, 9th International Conference on Nanomaterials - Research and Application, Ostrava, Tanger, Ltd., 1, ISBN: 9788087294819, p. 229-235, 7 pages, [Online], 2018
 20. F. Yalcinkaya, B. Yalcinkaya, J. Hrůza, P. Hrabák, Mechanically Enhanced Electrospun Polyamide-6 Nanofiber Composite Membranes for Liquid Filtration, [Online], 2018
 21. V. Antoš, P. Hrabák, K. Lísková, Nanostrukturované sorbenty pro automatizovanou extrakci, 2018
 22. M. Homolková, P. Hrabák, N. Graham, M. Černík, A Study of the Reaction of Ferrate with Pentachlorophenol - Kinetics And Degradation Products, Water Science and Technology, London, IWA Publishing 2017, 1, p. 189-195, 7 pages, ISSN: 0273-1223, n. 1, [Online], 2017
 23. F. Yalcinkaya, B. Yalcinkaya, J. Hrůza, P. Hrabák, Effect of Nanofibrous Membrane Structures on the Treatment of Wastewater Microfiltration, Science of Advanced Materials, United State, American Scientific Publishers, p. 747-757, 11 pages, ISSN: 1947-2935, n. 5, [Online], 2017
 24. P. Hrabák, M. Černík, V. Novotný, M. Czinnerová, E. Kakosová, Effects of various chemical oxidation agents on soil microbial communities, Chemical Engineering Journal, LAUSANNE, SWITZERLAND, ELSEVIER SCIENCE SA, p. 257-265, 9 pages, ISSN: 1385-8947, [Online], 2017
 25. P. Hrabák, T. Sázavská, V. Novotný, K. Lísková, Mapování technologických zdrojů VOC a návrh opatření pro snížení emisí, Autoneum CZ s.r.o., 23 pages, [Online], 2017
 26. F. Yalcinkaya, B. Yalcinkaya, J. Hrůza, P. Hrabák, J. Maryška, Nanofibrous Composite Membranes for Microfiltration, 8TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON NANOMATERIALS - RESEARCH & APPLICATION (NANOCON 2016), Ostrava, Czech Republic, TANGER LTD, ISBN: 978-80-87294-71-0, p. 220-224, 5 pages, 2017
 27. P. Hrabák, M. Homolková, M. Černík, S. Waclawek, Chemical degradation of PCDD/F in contaminated sediment, Ecological Chemistry and Engineering S, Opole, Poland, SOC ECOLOGICAL CHEMISTRY & ENGINEERING, 1, p. 473-482, 10 pages, ISSN: 1898-6196, n. 3, [Online], 2016
 28. M. Homolková, P. Hrabák, M. Kolář, M. Černík, Degradability of chlorophenols using ferrate(VI) in contaminated groundwater, Environmental Science and Pollution Research, Německo, Springer Berlin Heidelberg, 1, p. 1408-1413, 6 pages, ISSN: 0944-1344, n. 2, [Online], 2016
 29. V. Antoš, P. Hrabák, Nanosized polymeric fibres for solid-phase microextraction sorbents, NANOCON 2016 - Conference Proceedings, 8th International Conference on Nanomaterials - Research and Application, Ostrava, Tanger, spol. s.r.o. 2016, 1, ISBN: 978-80-87294-71-0, p. 314-318, 5 pages, [Online], 2016
 30. V. Antoš, P. Hrabák, M. Komárek, M. Stuchlík, Polyetherimide nanofibres as sorbents for organochlorinated pesticides determination, Journal of Nanomaterials, Hindawi, 11 pages, ISSN: 1687-4110, [Online], 2016
 31. S. Waclawek, V. Antoš, P. Hrabák, M. Černík, Remediation of hexachlorocyclohexanes by cobalt-mediated activation of peroxymonosulfate, Desalination and Water Treatment, 1, p. 26274-26279, 10 pages, ISSN: 1944-3986, n. 54, [Online], 2016
 32. S. Waclawek, V. Antoš, P. Hrabák, M. Černík, D. Elliott, Remediation of hexachlorocyclohexanes by electrochemically activated persulfates, Environmental Science and Pollution Research, Springer Berlin Heidelberg, 1, p. 765-773, 9 pages, ISSN: 0944-1344, n. 1, [Online], 2016
 33. V. Antoš, P. Hrabák, J. Macháčková, M. Černík, P. Kvapil, L. Polách, I. Šupíková, Akumulace hexachlorocyklohexanů v biomase alnus glutinosa, Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi VIII., 14.-15.10.2015, Hustopeče, Chrudim, Vodní zdroje Ekomonitor. spol. s.r.o, 2015, 1, ISBN: 978-80-86832-87-6, p. 128-134, 7 pages, ISSN: 1805-0182, [Online], 2015
 34. M. Homolková, P. Hrabák, M. Kolář, M. Černík, Degradability of hexachlorocyclohexanes in water using ferrate (VI), Water Science and Technology, London, IWA Publishing 2015, 1, p. 405-411, 7 pages, ISSN: 0273-1223, n. 3, [Online], 2015
 35. P. Hrabák, Látky s endokrinní aktivitou na výstupu z liberecké ČOV, ENKI o.p.s., 6 pages, 2015
 36. V. Antoš, P. Hrabák, M. Komárek, J. Bobek, M. Stuchlík, Nanosized Polymeric Fibres for Solid-phase Microextraction Sorbents, NANOCON 2015 - 7th International Conference on Nanomaterials - Research and Application, Ostrava, Tanger, spol. s.r.o., 2015, 1, ISBN: 978-80-87294-63-5, p. 282-286, 5 pages, [Online], 2015
 37. E. Kakosová, V. Antoš, L. Jiříčková, P. Hrabák, M. Černík, Přímé měření produktů methan, ethan, ethen při reduktivní dehalogenaci kontaminované vody, Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi VIII., 14.-15.10.2015, Hustopeče, Chrudim, Vodní zdroje Ekomonitor. spol. s.r.o, 2015, 1, ISBN: 978-80-86832-87-6, p. 11-15, 5 pages, 2015
 38. M. Černík, J. Nosek, P. Hrabák, J. Macháčková, L. Polách, P. Parma, P. Kvapil, Technicko-ekonomická studie sanace odvalu lomu Hájek, AQUATEST a.s., 161 pages, [Online], 2015
 39. E. Kakosová, M. Czinnerová, P. Hrabák, M. Černík, J. Trögl, J. Popelka, P. Kuráň, E. Filuzstková, T. Matějíčková, A. Břečková, Towards combined abiotic/biological decontamination technologies: Effect of various chemical oxidations on the soil microbial communities, [Online], 2015
 40. E. Kakosová, P. Hrabák, M. Czinnerová, V. Novotný, M. Černík, J. Trögl, J. Popelka, P. Kuráň, E. Filuzstková, T. Matějíčková, L. Zoubková, L. Vrtoch, Vliv chemické oxidace na půdní společenstvo a odbourání alifatických uhlovodíků z kontaminované zeminy, Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi VIII., 14.-15.10.2015, Hustopeče, Chrudim, Vodní zdroje Ekomonitor. spol. s.r.o., 1, ISBN: 978-80-86832-87-6, p. 150-152, 3 pages, 2015
 41. E. Kakosová, S. Waclawek, P. Hrabák, Groundwater Remediation by in Situ Chemical Oxidation - Advantages and Pitfals, [Online], 2014
 42. J. Nosek, T. Jiříček, P. Hrabák, S. Waclawek, L. Jiříčková, Laboratorní testy různých metod sanace pro lokalitu TESLA Jablonné, AQUATEST a.s, 39 pages, [Online], 2014
 43. E. Kakosová, P. Hrabák, Stanovení obsahu uhlovodíků C10-C40 metodou GC-FID, 2014
 44. J. Macháčková, L. Jiříčková, J. Nosek, P. Hrabák, Výzkum biotechnologie k odstranění chlorbenzenů a izomerů hexachlorcyklohexanu v důlní vodě, Aquatest a.s, 6 pages, [Online], 2014