Ing. Petr Školník, Ph.D.

Ing. Petr Školník, Ph.D. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 3200EmployeeInstitute of Mechatronics and Computer EngineeringA 04006

Publications

  1. L. Hubka, J. Kubín, P. Školník, P. Vedel, The Perspective of Electric Network Load by Electric Car Charging Stations, 2021 IEEE International Workshop of Electronics, Control, Measurement, Signals and their Application to Mechatronics, ECMSM 2021, Liberec, IEEE, ISBN: 978-153861757-1, 5 pages, [Online], 2021
  2. P. Školník, P. Sláma, L. Dvořák, Programový řídicí systém pro optimalizaci provozu datového centra, 2019
  3. J. Hlava, P. Sláma, P. Školník, Systém pro on-line optimalizaci provozu stávajících výtopenských zdrojů a zdrojů odpadního tepla, 2019
  4. L. Hubka, P. Školník, J. Hlava, Power plant steam superheater control system preliminary results and experiences from the field tests, Proceedings of the 2017 21st International Conference on Process Control, PC 2017, Strbske Pleso, STU, ISBN: 9781538640111, p. 126-131, 6 pages, [Online], 2017
  5. L. Hubka, P. Školník, Tram simulation model for energy balance analyses, Proceedings of the 2017 21st International Conference on Process Control, PC 2017, Strbske Pleso, STU, ISBN: 9781538640111, p. 247-251, 5 pages, [Online], 2017
  6. L. Hubka, P. Školník, J. Hlava, Prediktivní řídicí systém pro řízení teploty páry (MPC ŘS), 2015
  7. P. Školník, L. Hubka, Steam superheaters predictive control system: An implementation Study, 2015 20th International Conference on Process Control (PC), Bratislava, IEEE, 1, ISBN: 9781467366274, p. 186-191, 6 pages, 2015
  8. P. Školník, L. Hubka, Softwarová implementace prediktivního regulačního algoritmu, 2014