Ing. Tomáš Pluhař

Ing. Tomáš Pluhař QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 3876EmployeeDepartment of Environmental TechnologyL03015

Publications

 1. A. Pavelková, V. Stejskal, T. Pluhař, J. Nosek, Advanced remediation using nanosized zero-valent iron and electrical current in situ − A comparison with conventional remediation using nanosized zero-valent iron alone, Journal of Environmental Chemical Engineering, Elsevier Ltd, 1, 9 pages, ISSN: 2213-3437, n. 5, [Online], 2021
 2. J. Nosek, T. Pluhař, V. Ambrožová, Ověřená technologie systému pokročilého řízení sanačních technologií, 2021
 3. J. Nosek, T. Pluhař, V. Ambrožová, Systém pro real-time řízení sanačních technologií, 2021
 4. J. Nosek, T. Pluhař, V. Žabka, M. Mikeš, M. Blecha, Technologie autokalibračního systému včasného varování před účinky vztlaku podzemní vody při povodni, 2021
 5. J. Nosek, T. Pluhař, V. Ambrožová, Zařízení pro vzdálený monitoring a řízení sanace metodou EBioChem, 2021
 6. A. Pavelková, T. Pluhař, I. Šupíková, J. Nosek, Regenrace vodárenských vrtů s využítím ultrazvuku, „Mladá voda břehy mele 2020“ Sborník konference, Brno, 1, ISBN: 978-80-270-8323-7, p. 146-149, 4 pages, [Online], 2020
 7. J. Nosek, T. Pluhař, Zařízení pro hydromechanický způsob regenerace vrtů, [Online], 2020
 8. J. Nosek, T. Pluhař, M. Mikeš, Systém pro včasné varování před účinky vztlaku podzemních vod v blízkosti vodního toku, [Online], 2019
 9. M. Stuchlík, Š. Kvapilová, T. Pluhař, M. Milický, K. Sosna, M. Vaněček, Materiál pro výplň mezikruží mezi stěnou geotermálního vrtu a potrubím geotermální sondy, a vodná suspenze tohoto materiálu, [Online], 2018
 10. J. Němeček, J. Steinová, R. Špánek, T. Pluhař, P. Pokorný, P. Najmanová, V. Knytl, M. Černík, Thermally enhanced in situ bioremediation of groundwater contaminated with chlorinated solvents – A field test, Science of the Total Environment, Holandsko, Elsevier BV, 1, p. 743-755, 13 pages, ISSN: 0048-9697, n. 2018, [Online], 2018
 11. J. Nosek, T. Pluhař, L. Cádrová, Instalace systému elektrické podpory Fe částic pro pilotní sanace na lokalitách Serpol a Zurzach, Photon Water Technology s.r.o., 15 pages, [Online], 2017
 12. J. Němeček, V. Knytl, P. Najmanová, T. Pluhař, Tepelně podporovaná anaerobní bioremediace, 2017
 13. J. Němeček, V. Knytl, T. Pluhař, Tepelně podporované in-situ anaerobní bioremediace chlorovaných kontaminantů, 2017
 14. J. Němeček, V. Knytl, T. Pluhař, Vývoj a testování metody tepelně podporované in-situ anaerobní bioremediace chlorovaných kontaminantů v horninovém prostředí (Thermo-Bio-Rem), TAČR, 34 pages, 2017
 15. J. Nosek, M. Černík, T. Pluhař, L. Cádrová, Dodání reaktivní směsi Fe částic pro plnoprovozní sanaci lokality Písečná, včetně systému podpory elektrickým polem – rok 2016, Aquatest a.s., 24 pages, 2016
 16. T. Jiříček, T. Pluhař, T. Lederer, Experimental Investigation of Membrane Distillation, Book of Abstracts PERMEA MELPRO, Praha, Česká membránová platforma, ISBN: 978-80-904517-6-6, 2 pages, 2016
 17. T. Pluhař, J. Nosek, M. Mikeš, Přístroj pro měření hladiny podzemní vody a přenos dat při havarijních stavech, [Online], 2015
 18. J. Nosek, M. Černík, T. Pluhař, L. Jiříčková, Testování a dodání reaktivní směsi nulmocných železných částic pro plnoprovozní sanaci lokality Písečná, AQUATEST a.s., 13 pages, [Online], 2015
 19. L. Křiklavová, T. Pluhař, F. Sanetrník, T. Lederer, Funkční vzorek nanovlákenného nosiče biomasy pro čištění odpadních vod, [Online], 2014
 20. T. Pluhař, M. Hernych, M. Hokr, Konstrukce pro měření malých posunů ve třech osách, 2014
 21. P. Gaňa, V. Stejskal, M. Štancíková, J. Nosek, T. Pluhař, T. Lederer, Sledování projevů in situ remediační technologie biologické dehalogenace, 2014