kontakt.tul.cz

Ing. Tomáš Pluhař

Ing. Tomáš Pluhař QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 3876EmployeeDepartment of Environmental TechnologyL03015

Publications

 1. A. Pavelková, V. Stejskal, T. Pluhař, J. Nosek, Advanced remediation using nanosized zero-valent iron and electrical current in situ − A comparison with conventional remediation using nanosized zero-valent iron alone, Journal of Environmental Chemical Engineering, Elsevier Ltd, 1, 9 pages, ISSN: 2213-3437, n. 5, [Online], 2021
 2. A. Pavelková, T. Pluhař, I. Šupíková, J. Nosek, Regenrace vodárenských vrtů s využítím ultrazvuku, „Mladá voda břehy mele 2020“ Sborník konference, Brno, 1, ISBN: 978-80-270-8323-7, p. 146-149, 4 pages, [Online], 2020
 3. J. Nosek, T. Pluhař, Zařízení pro hydromechanický způsob regenerace vrtů, 1, [Online], 2020
 4. J. Nosek, T. Pluhař, M. Mikeš, Systém pro včasné varování před účinky vztlaku podzemních vod v blízkosti vodního toku, [Online], 2019
 5. M. Stuchlík, Š. Kvapilová, T. Pluhař, M. Milický, K. Sosna, M. Vaněček, Materiál pro výplň mezikruží mezi stěnou geotermálního vrtu a potrubím geotermální sondy, a vodná suspenze tohoto materiálu, 1, [Online], 2018
 6. J. Němeček, J. Steinová, R. Špánek, T. Pluhař, P. Pokorný, P. Najmanová, V. Knytl, M. Černík, Thermally enhanced in situ bioremediation of groundwater contaminated with chlorinated solvents – A field test, Science of the Total Environment, Holandsko, Elsevier BV, 1, p. 743-755, 13 pages, ISSN: 0048-9697, n. 2018, [Online], 2018
 7. J. Nosek, T. Pluhař, L. Cádrová, Instalace systému elektrické podpory Fe částic pro pilotní sanace na lokalitách Serpol a Zurzach, 15 pages, [Online], 2017
 8. J. Němeček, V. Knytl, P. Najmanová, T. Pluhař, Tepelně podporovaná anaerobní bioremediace, 2017
 9. J. Němeček, V. Knytl, T. Pluhař, Tepelně podporované in-situ anaerobní bioremediace chlorovaných kontaminantů, 2017
 10. J. Němeček, V. Knytl, T. Pluhař, Vývoj a testování metody tepelně podporované in-situ anaerobní bioremediace chlorovaných kontaminantů v horninovém prostředí (Thermo-Bio-Rem), 34 pages, 2017
 11. J. Nosek, M. Černík, T. Pluhař, L. Cádrová, Dodání reaktivní směsi Fe částic pro plnoprovozní sanaci lokality Písečná, včetně systému podpory elektrickým polem – rok 2016, 24 pages, 2016
 12. T. Jiříček, T. Pluhař, T. Lederer, Experimental Investigation of Membrane Distillation, Book of Abstracts PERMEA MELPRO, Praha, Česká membránová platforma, ISBN: 978-80-904517-6-6, 2 pages, 2016
 13. T. Pluhař, J. Nosek, M. Mikeš, Přístroj pro měření hladiny podzemní vody a přenos dat při havarijních stavech, [Online], 2015
 14. J. Nosek, M. Černík, T. Pluhař, L. Jiříčková, Testování a dodání reaktivní směsi nulmocných železných částic pro plnoprovozní sanaci lokality Písečná, [Online], 2015
 15. L. Křiklavová, T. Pluhař, F. Sanetrník, T. Lederer, Funkční vzorek nanovlákenného nosiče biomasy pro čištění odpadních vod, 1 pages, [Online], 2014
 16. T. Pluhař, M. Hernych, M. Hokr, Konstrukce pro měření malých posunů ve třech osách, 1 pages, 2014
 17. P. Gaňa, V. Stejskal, M. Štancíková, J. Nosek, T. Pluhař, T. Lederer, Sledování projevů in situ remediační technologie biologické dehalogenace, ekomonitor.cz, Chrudim, Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o, 1, ISBN: 978-80-86832-81-4, p. 128;131, 2014