kontakt.tul.cz

Ing. Vratislav Žabka, Ph.D.

Ing. Vratislav Žabka, Ph.D. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 3953EmployeeInstitute of Novel Technologies and Applied InformaticsA03020

Publications

 1. M. Nechyba, J. Zvelebil, J. Šembera, L. Zedek, V. Žabka, J. Šindelář, Expertní systém pro monitoring, hodnocení rizik a podporu rozhodování v oblasti využití krajiny, [Online], 2019
 2. L. Zedek, V. Žabka, J. Šembera, M. Nechyba, J. Šindelář, Mapa rizika propadů Kyjovské sloje, Liberec, Technická univerzita v Liberci, 2019
 3. M. Nechyba, K. Nešetřil, O. Nol, J. Šembera, L. Zedek, J. Zvelebil, V. Žabka, Informační systém pro analýzy a predikce zásob podzemní vody v závislosti na lidské činnosti a klimatických změnách, 1, [Online], 2017
 4. M. Nechyba, K. Nešetřil, J. Šembera, L. Zedek, J. Zvelebil, V. Žabka, Informační systém pro podporu rozhodování pro urbanistická plánování inteligentních sídel a infastruktury, 1, [Online], 2017
 5. V. Žabka, L. Zedek, Příprava dat pro informační systém vyhodnocující vývoj zásob podzemních vod, XV. Hydrogeologický kongres, 16 pages, 2017
 6. L. Zedek, V. Žabka, J. Šembera, O. Nol, Tvorba modelů, srovnání a zhodnocení modelových výsledků zásob podzemní vody, XV. Hydrogeologický kongres, 10 pages, 2017
 7. K. Nešetřil, V. Žabka, O. Nol, L. Zedek, J. Šembera, M. Nechyba, Účelová mapa zdrojů podzemní vody: Tlustecký blok a Jetřichovická antiklinála, Liberec, Autorský kolektiv projektu ZÁVOD, 2017
 8. V. Žabka, J. Šembera, Sestavení matematického modelu bilance jezera Most, 28 pages, 2016
 9. J. Šembera, V. Žabka, Snižování výpočetní náročnosti transportně-reakčních modelů, [Online], 2015
 10. V. Žabka, J. Šembera, Geochemical Model of Calcite Dissolution in Column Experiments, 2014
 11. V. Žabka, Program TransReact - Dokumentace, 2014