Ing. Vratislav Žabka, Ph.D.

Ing. Vratislav Žabka, Ph.D. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 3953EmployeeInstitute of Novel Technologies and Applied InformaticsC 02012

Publications

 1. V. Žabka, J. Šembera, M. Nechyba, Aplikace pro výpočet odhadů variability statistických odhadů se zaměřením na podmínky jejich implementace pro výběrová šetření, 2022
 2. J. Šembera, V. Žabka, M. Nechyba, Certifikovaná metodika k implementaci odhadů variability statistických odhadů se zaměřením na podmínky jejich implementace pro výběrová šetření, 2022
 3. M. Trčka, D. Lukáš, J. Šembera, V. Žabka, L. Zedek, J. Jetmarová, V. Bartoš, Etické rozhodování ve výzkumu a vývoji nanotechnologií při mimořádných situacích, Technická univerzita v Liberci, 58 pages, [Online], 2022
 4. M. Trčka, V. Žabka, L. Zedek, J. Šembera, Expertní systém pro podporu etického rozhodování v oblasti výzkumu a vývoje nanotechnologií, [Online], 2022
 5. J. Šembera, M. Nechyba, P. Kotva, V. Žabka, L. Zedek, J. Landa, Expertní systém pro podporu rozhodování pro realizaci opatření postupné obnovy, [Online], 2022
 6. J. Šmída, P. Bucháček, J. Adam, V. Žabka, Informační systém zahrnující podporu komunikace s obyvateli a dalšími partnery při řešení epidemické nebo jiné mimořádné události, [Online], 2022
 7. J. Šembera, L. Zedek, J. Landa, V. Žabka, M. Nechyba, P. Kotva, P. Veselý, Souhrnná výzkumná zpráva ES DECREN, 69 pages, [Online], 2022
 8. J. Nosek, T. Pluhař, V. Žabka, M. Mikeš, M. Blecha, Technologie autokalibračního systému včasného varování před účinky vztlaku podzemní vody při povodni, 2021
 9. J. Šembera, J. Chylíková, J. Chudoba, M. Nechyba, V. Žabka, Úvodní studie k implementaci odhadů variability statistických odhadů se zaměřením na podmínky jejich implementace pro výběrová šetření, 2021
 10. J. Šmída, J. Loosová, J. Prattingerová, V. Žabka, D. Vrbík, L. Václavíková, J. Šembera, J. Harmann, Digital epidemiology supported by GIS as a way for effective communication of the epidemic situation, European Journal of Public Health, Oxford University Press, 1 pages, ISSN: 1101-1262, n. 5, [Online], 2020
 11. J. Šmída, V. Žabka, D. Vrbík, P. Bucháček, J. Adam, J. Šembera, IS EpiGIS-COVID, [Online], 2020
 12. J. Šmída, J. Šembera, V. Žabka, J. Adam, Workshop I: Jak přistupovat ke komunikaci epidemických a mimořádných událostí a získávat data od občanů, 2020
 13. M. Nechyba, J. Zvelebil, J. Šembera, L. Zedek, V. Žabka, J. Šindelář, Expertní systém pro monitoring, hodnocení rizik a podporu rozhodování v oblasti využití krajiny, [Online], 2019
 14. L. Zedek, V. Žabka, J. Šembera, M. Nechyba, J. Šindelář, Mapa rizika propadů Kyjovské sloje, 2019
 15. M. Nechyba, K. Nešetřil, O. Nol, J. Šembera, L. Zedek, J. Zvelebil, V. Žabka, Informační systém pro analýzy a predikce zásob podzemní vody v závislosti na lidské činnosti a klimatických změnách, [Online], 2017
 16. M. Nechyba, K. Nešetřil, J. Šembera, L. Zedek, J. Zvelebil, V. Žabka, Informační systém pro podporu rozhodování pro urbanistická plánování inteligentních sídel a infastruktury, [Online], 2017
 17. V. Žabka, L. Zedek, Příprava dat pro informační systém vyhodnocující vývoj zásob podzemních vod, XV. Hydrogeologický kongres, 16 pages, 2017
 18. L. Zedek, V. Žabka, J. Šembera, O. Nol, Tvorba modelů, srovnání a zhodnocení modelových výsledků zásob podzemní vody, XV. Hydrogeologický kongres, 10 pages, 2017
 19. K. Nešetřil, V. Žabka, O. Nol, L. Zedek, J. Šembera, M. Nechyba, Účelová mapa zdrojů podzemní vody: Tlustecký blok a Jetřichovická antiklinála, 2017
 20. V. Žabka, J. Šembera, Sestavení matematického modelu bilance jezera Most, Palivový kombinát Ústí, s.p., 28 pages, 2016
 21. J. Šembera, V. Žabka, Snižování výpočetní náročnosti transportně-reakčních modelů, [Online], 2015
 22. V. Žabka, J. Šembera, Geochemical Model of Calcite Dissolution in Column Experiments, 2014
 23. V. Žabka, Program TransReact - Dokumentace, Masarykova univerzita, 27 pages, 2014