prof. Ing. Ladislav Ševčík, CSc.

prof. Ing. Ladislav Ševčík, CSc. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 3316Deputy Head of DepartmentDepartment of the Design of Machine Elements and Mechanisms

Publications

 1. L. Ševčík, T. Martinec, Automatizované nůžky s podáváním ochranných krytů ran, 2023
 2. L. Ševčík, M. Ryvolová, Design of Load Carrier Composite Reinforcement of Zero Generation of an Electric Car Frame, Proceedings of the 61st International Conference of Machine Design Departments, ISBN: 978-94-6463-182-1, 7 pages, ISSN: 2589-4943, [Online], 2023
 3. L. Ševčík, T. Martinec, Nanášecí hlavice kompozitního prepregu na výrobky z PA6, 2023
 4. M. Petrů, L. Ševčík, Proceedings of the 61st International Conference of Machine Design Departments (ICMD 2020), 1, ISBN: 978-94-6463-182-1, 379 pages, [Online], 2023
 5. J. Beran, M. Bílek, J. Komárek, M. Diblík, M. Konečný, Š. Kovář, L. Ševčík, Technologie výroby plošných kompozitních nanovlákenných materiálů pro skládané filtrační svíčky, 2023
 6. L. Ševčík, Welded and Bolted Frames of Freight Electric Vehicles, Proceedings of the 61st International Conference of Machine Design Departments, 11 pages, ISSN: 2589-4943, [Online], 2023
 7. L. Ševčík, P. Srb, P. Tůma, J. Vosáhlo, Zařízení na měření celistvosti pryžo-kordových vulkanizovaných profilů, 2023
 8. L. Ševčík, Zařízení na snížení zmetkovitosti blistrů, 2023
 9. T. Klapal, M. Prislinger, L. Ševčík, M. Petrů, T. Martinec, Zařízení pro přesné setí, [Online], 2023
 10. J. Militký, D. Křemenáková, J. Večerník, M. Petrů, M. Venkataraman, L. Ševčík, J. Wiener, Částicový kompozitní systém pro joule ohřev a snížení tepelné vodivosti, 2022
 11. L. Ševčík, M. Petrů, T. Martinec, D. Hančil, Detekovací stanice vad automobilních filtrů, 2022
 12. L. Ševčík, M. Petrů, T. Martinec, M. Prislinger, Funkční vzorek jednoticího zařízení, 2022
 13. M. Petrů, L. Ševčík, P. Srb, J. Vosáhlo, I. Mašín, P. Jandura, Funkční vzorek kompozitního rámu modulární elektromobilní platformy, 2022
 14. L. Ševčík, M. Petrů, T. Martinec, M. Prislinger, Funkční vzorek systému transportu semen, 2022
 15. L. Ševčík, M. Petrů, O. Novák, Jednoticí zařízení, 2022
 16. J. Beran, M. Bílek, J. Komárek, Š. Kovář, M. Konečný, M. Diblík, L. Ševčík, Laboratorní zařízení pro zpracování plošných kompozitních nanovlákenných materiálů pro skládané filtrační svíčky FOLDROT, 2022
 17. M. Petrů, L. Ševčík, T. Martinec, R. Voženílek, P. Jandura, J. Kočí, P. Srb, J. Břoušek, J. Militký, J. Cýrus, J. Hlava, I. Mašín, J. Černohorský, M. Novák, L. Beran, L. Krčmář, A. Richter, J. Kubín, P. Ječmen, J. Eichler, D. Kajzr, J. Popelka, P. Bílek, S. Rahimian Koloor, T. Kubíček, J. Mlýnek, M. Noman, N. Amor, M. Lachman, P. Behera, T. Petr, Modulární platforma pro autonomní podvozky specializovaných elektrovozidel pro dopravu nákladu a zařízení - Generace 0, 2022
 18. R. Voženílek, M. Petrů, J. Břoušek, L. Ševčík, I. Mašín, P. Jandura, T. Martinec, J. Kočí, L. Krčmář, P. Srb, L. Beran, J. Popelka, J. Cýrus, J. Hlava, J. Kubín, J. Černohorský, M. Novák, A. Richter, P. Ječmen, J. Eichler, J. Mlýnek, P. Bílek, T. Kubíček, D. Kajzr, M. Lachman, T. Petr, M. Noman, N. Amor, P. Behera, Modulární platforma pro autonomní podvozky specializovaných elektrovozidel pro dopravu nákladu a zařízení - Generace 1, 2022
 19. L. Ševčík, NEW AREAS OF COMPONENT DESIGN, 2022
 20. L. Ševčík, M. Petrů, O. Novák, Systém transportu semen, 2022
 21. M. Petrů, P. Srb, L. Ševčík, D. Myšáková, J. Vosáhlo, P. Lepšík, L. Pešík, R. Jírová, The 62nd International Conference of Machine Design Departments (ICMD 2022), [Online], 2022
 22. L. Ševčík, M. Petrů, The problematic of precision sowing, Proceeding of the 8th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2022, Praha, Czech University of Life Sciences, ISBN: 978-80-213-3207-2, p. 362-365, 4 pages, 2022
 23. M. Petrů, T. Martinec, L. Ševčík, M. Ryvolová, P. Srb, M. Mazač, M. Noman, S. Rahimian Koloor, J. Militký, Funkční vzorek nosného prvku rámové konstrukce, 2021
 24. L. Ševčík, A. Lufinka, Zařízení na označování vad plošných protipožárních skel, 2021
 25. L. Ševčík, Design of the composite frame of the zero-generation commercial electric vehicle, EAN 2020 58th conference on experimental stress analysis, Ostrava, VSB TU Ostrava, ISBN: 978-80-248-4451-0, p. 491-494, 4 pages, 2020
 26. L. Ševčík, Pevnostní výpočet rámu ROPS pro vozidlo Mercedes Benz typové řady Arocs Agro do 33 tun, 30 pages, 2020
 27. L. Beran, L. Ševčík, Plně automatizovaný skladovací robotický systém, [Online], 2020
 28. D. Kajzr, L. Beran, J. Hlava, D. Krčmařík, M. Vojíř, L. Ševčík, M. Petrů, J. Cýrus, P. Ječmen, Software pro řízení autonomního vozidla 0. generace, 2020
 29. L. Beran, T. Kubíček, L. Ševčík, Software pro řízení skladových robotů systému SysLogeum3000, [Online], 2020
 30. L. Ševčík, Comparison of welded and bolted frames of freight electric vehicles from high strength steel, 60th international Conference of Machine Designe Departments, 6 pages, 2019
 31. A. Lufinka, L. Ševčík, FEM Calculation, Measuring and Testing of Flood Protection Barriers, 56. Conference on experimental stress analysis, ISBN: 9788027040629, p. 393-397, 4 pages, 2019
 32. L. Ševčík, A. Lufinka, Mechanical structures made of high-strength sheets or composites for electric vehicles, Experimental Stress Analysis - 57th International Scientific Conference, EAN 2019 - Conference Proceedings, Brno, Brno University of Technology, ISBN: 978-80-214-5753-9, p. 502-505, 4 pages, 2019
 33. H. Nguyen Van, L. Ševčík, Optimization of the groove cam mechanism, 7th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2019, ISBN: 978-80-213-2953-9, p. 510-513, 4 pages, 2019
 34. L. Ševčík, PROTECTIVE ELEMENTS OF AGRICULTURAL ELECTRIC VEHICLES, 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRENDS IN AGRICULTURAL ENGINEERING, Praha, Czech University of Life Sciences, ISBN: 978-80-213-2953-9, p. 510-513, 4 pages, [Online], 2019
 35. L. Ševčík, H. Nguyen Van, The Loading of the Crew Protection Structure of the ROPS According to Different World Standards, Lecture Notes in Mechanical Engineering, Springer Science and Business Media Deutschland GmbH, 1, p. 167-173, 7 pages, ISSN: 2195-4356, 2019
 36. L. Beran, L. Ševčík, Vývoj automatizovaného stohovacího systému „SysLogeum 3000“, 2019
 37. M. Petrů, P. Srb, L. Ševčík, T. Martinec, P. Kulhavý, Development of an anti-flood board to protect the interiors and exteriors of the infrastructure, EPJ Web of Conferences, 1, p. 1-4, 4 pages, ISSN: 2101-6275, [Online], 2018
 38. J. Sieratovski, M. Šoltys, M. Petrů, O. Novák, V. Kovačič, T. Martinec, L. Ševčík, Lamela pro lamelová protipožární vrata nebo lamelovou protipožární příčku, lamelová protipožární vrata a lamelová protipožární příčka opatřená takovými lamelami, [Online], 2018
 39. P. Jacina, J. Sieratovski, M. Šoltys, M. Petrů, L. Ševčík, T. Martinec, Lamelová rychloběžná protipožární vrata, [Online], 2018
 40. J. Sieratovski, J. Tvaroh, M. Petrů, L. Ševčík, T. Martinec, Metodika zkoušení protipovodňových systémů ve vodním zkušebním kanále JaP-Jacina: Hydrodynamická zkouška vlnami, [Online], 2018
 41. J. Sieratovski, J. Tvaroh, M. Petrů, L. Ševčík, T. Martinec, Metodika zkoušení protipovodňových systémů ve vodním zkušebním kanále JaP-Jacina: Zkouška hydrostatickým zatížením, [Online], 2018
 42. J. Sieratovski, J. Tvaroh, M. Petrů, L. Ševčík, T. Martinec, Metodika zkoušení protipovodňových systémů ve vodním zkušebním kanále JaP-Jacina: Zkouška náraz impaktoru, [Online], 2018
 43. J. Sieratovski, J. Tvaroh, M. Petrů, L. Ševčík, T. Martinec, Metodika zkoušení protipovodňových systémů ve vodním zkušebním kanále JaP-Jacina: Zkouška přívalovou vlnou, [Online], 2018
 44. P. Jacina, J. Sieratovski, J. Tvaroh, M. Petrů, I. Mašín, T. Martinec, O. Novák, L. Ševčík, Mobilní protipovodňová deska, [Online], 2018
 45. P. Jacina, J. Sieratovski, J. Tvaroh, M. Petrů, L. Ševčík, T. Martinec, I. Mašín, Mobilní protipovodňová zábrana bez spodní stavby, [Online], 2018
 46. L. Ševčík, M. Petrů, P. Tůma, T. Martinec, Modulární linka na výrobu sofistikovaných adhezních krytů ran, ING Medical s.r.o., Praha, 150 pages, 2018
 47. M. Petrů, L. Ševčík, P. Srb, Numerické modelování hydrodynamického zatížení pro optimalizace protipovodňové desky pro zvýšenou ochranu obyvatelstva a infrastruktury, Technológ, Žilina, Žilinská univerzita v Žilině, p. 115-119, 5 pages, ISSN: 1337-8996, n. 2, [Online], 2018
 48. P. Jacina, J. Sieratovski, J. Tvaroh, M. Petrů, L. Ševčík, T. Martinec, I. Mašín, Optimalizovaná mobilní protipovodňová deska, [Online], 2018
 49. P. Jacina, J. Sieratovski, J. Tvaroh, M. Petrů, L. Ševčík, I. Mašín, T. Martinec, O. Novák, Protipovodňová zábrana, [Online], 2018
 50. L. Ševčík, M. Petrů, T. Martinec, P. Tůma, D. Krčmařík, J. Kubín, Prototyp výrobní modulární linky na výrobu sofistikovaných adhezních krytů ran, 2018
 51. L. Ševčík, H. Nguyen Van, M. Petrů, Design of gas burner for the fire integrity testing of segmental doors, Proceedings of 58th International Conference of Machine Design Departments – ICMD 2017, Prague, Czech Republic, Czech Univeristy of Life Sciences Prague, 1, ISBN: 978-80-213-2769-6, p. 326-329, 4 pages, [Online], 2017
 52. L. Ševčík, H. Nguyen Van, M. Petrů, Design of gas burner for the fire integrity testing of segmental doors, Proceedings of 58th International Conference of Machine Design Departments – ICMD 2017, Prague, Czech Republic, Czech Univeristy of Life Sciences Prague, 1, ISBN: 978-80-213-2769-6, p. 326-329, 4 pages, [Online], 2017
 53. J. Večerník, M. Petrů, A. Potěšil, J. Militký, L. Ševčík, T. Martinec, B. Tomková, M. Ryvolová, R. Martonka, GFRP kompozit modifikovaný hybridními nanočásticovými systémy pro výrobu lopatky větrné elektrárny, 2017
 54. T. Martinec, M. Petrů, L. Ševčík, O. Brýdl, Laminační válec s ohřevem na principu radiace, 2017
 55. P. Jacina, J. Sieratovski, J. Tvaroh, M. Petrů, L. Ševčík, I. Mašín, T. Martinec, O. Novák, Mobilní protipovodňová deska, [Online], 2017
 56. M. Petrů, L. Ševčík, Numerické analýzy, měření a optimalizace vybraných konstrukcí souvisejících s vývojem automobilů a elektromobilů Škoda Auto, Škoda auto, Mladá Boleslav, 250 pages, 2017
 57. P. Jacina, J. Sieratovski, J. Tvaroh, M. Petrů, L. Ševčík, I. Mašín, T. Martinec, O. Novák, Protipovodňová zábrana, [Online], 2017
 58. M. Petrů, P. Srb, L. Ševčík, A. Lufinka, Testing and numerical analysis of mechanical stress mobile flood barriers, EAN 2017 - 55th Conference on Experimental Stress Analysis 2017, Košice, Technical University of Košice, 1, ISBN: 9788055331676, p. 350-353, 4 pages, [Online], 2017
 59. L. Ševčík, H. Nguyen Van, The Conctact Analysis of Designing the Cam Me Chanism by Using Ansys, International conference of machine departments 2017, Czech University of Life Sciences Prague, ISBN: 978-80-213-2769-6, 6 pages, [Online], 2017
 60. L. Ševčík, T. Martinec, M. Petrů, K. Matějček, O. Brýdl, Vyhřívaný laminační válec pro laminační zařízení, a laminační zařízení osazené tímto laminačním válcem, [Online], 2017
 61. M. Petrů, A. Potěšil, J. Večerník, L. Ševčík, P. Srb, T. Martinec, Zařízení pro ukládání vlákenné výztuže na jádro vláknové kompozitní konstrukce, [Online], 2017
 62. M. Petrů, L. Ševčík, A. Lufinka, T. Martinec, Analysis of stress and deformation of the flood barrier, EAN 2016 - 54th International Conference on Experimental Stress Analysis, Plzeň, Západočeská univerzita v Plzni, ISBN: 978-802610624-1, 4 pages, [Online], 2016
 63. L. Ševčík, M. Petrů, D. Krčmařík, T. Martinec, D. Lindr, Detekce vad v automobilových filtrech, 2016
 64. M. Petrů, L. Ševčík, A. Lufinka, M. Ryvolová, Experimental Analysis and Study of the Shock Absorption of Carbon Composite, Applied Mechanics and Materials, p. 157-160, 4 pages, ISSN: 1662-7482, n. 2016, [Online], 2016
 65. M. Petrů, L. Ševčík, P. Srb, R. Kovář, Experimental and Numerical Analysis of Stress and Stick-Slip Effect of the Test Stand, Applied Mechanics and Materials, p. 73-76, 4 pages, ISSN: 1662-7482, n. 2, [Online], 2016
 66. J. Sieratovski, M. Petrů, L. Ševčík, J. Tvaroh, T. Martinec, I. Mašín, Funkční prototyp mobilní protipovodňové desky, [Online], 2016
 67. J. Sieratovski, M. Šoltys, M. Petrů, L. Ševčík, T. Martinec, I. Mašín, Inovovaný požární uzávěr – rolovací vrata, [Online], 2016
 68. L. Ševčík, M. Petrů, D. Vejrych, M. Nýdrle, Means for application of polymer solution on cord spinning electrode, [Online], 2016
 69. J. Sieratovski, M. Šoltys, M. Petrů, L. Ševčík, T. Martinec, I. Mašín, Model rolovacího protipožárního uzávěru, [Online], 2016
 70. T. Martinec, M. Petrů, L. Ševčík, O. Brýdl, Prototyp nové příruby pro upevnění válce laminátoru, 2016
 71. L. Ševčík, L. Prášil, Stress of dynamic loaded protection cab ROPS of truck, MATEC Web of Conferences, 1, 4 pages, ISSN: 2261-236X, 2016
 72. M. Diblík, L. Ševčík, P. Rydlo, J. Hanuš, M. Konečný, Uložení rotační součásti, např. ložiska vodicí řemenice předepjatého pásového dopravníku textilního stroje, na čepu, [Online], 2016
 73. L. Ševčík, M. Petrů, D. Krčmařík, T. Martinec, D. Lindr, Vývojové řešení prototypové linky na detekci vad v automobilových filtrech, Donaldson, 80 pages, 2016
 74. J. Hanuš, L. Ševčík, M. Konečný, P. Rydlo, Zařízení pro vytváření textilie definované tloušťky, [Online], 2016
 75. M. Petrů, L. Ševčík, P. Srb, R. Kovář, Analysis of Stress and Stick-Slip effect of the Test Stand, EAN 2015 - 53rd Conference on Experimental Stress Analysis, Prague, Technical University of Prague, 1, ISBN: 9788001057346, p. 293-297, 5 pages, 2015
 76. M. Petrů, L. Ševčík, Analýza namáhání zvedáku Regal Scout, Škoda auto, a.s. Mladá Boleslav, 43 pages, 2015
 77. L. Ševčík, A. Lufinka, M. Petrů, Analýzy a diagnostika provozu navíjecího stroje pro zjištění příčin poruchy, Prettl automotive czech, s.r.o., 50 pages, 2015
 78. L. Ševčík, M. Petrů, Analýzy a simulace pro odstranění šumu vznikajícího vlivem tření dvojice lichoběžníkového šroubu ve speciálním zařízení (stick-slip efekt)., EGE, spol. s r.o., 70 pages, 2015
 79. M. Petrů, L. Ševčík, A. Lufinka, M. Ryvolová, Development and Testing of Shock Absorption Special Carbon Composites, EAN 2015 - 53rd Conference on Experimental Stress Analysis, Prague, Technical University of Prague, 1, ISBN: 978-80-01-05734-6, p. 298-301, 4 pages, 2015
 80. M. Petrů, L. Ševčík, Experimental and Numerical Analysis of Vibration of the Test Stand, Applied Mechanics and Materials, Švýcarská konfederace, Trans Tech Publications Inc., 1, ISBN: 9783038354130, p. 261-266, 6 pages, ISSN: 1662-7482, n. 2, [Online], 2015
 81. L. Ševčík, Mechanical Loaded protection cab ROPS, Book of Proceedings of 56th Internacional Conference of Machine Design Departments, Nitra, Slovak University of Agriculture in Nitra, 1, ISBN: 978-80-552-1377-4, p. 233-238, 6 pages, 2015
 82. M. Petrů, L. Ševčík, R. Kovář, P. Srb, P. Kulhavý, Prototyp ovíjecího zařízení pro kompozitní rámy vyztužené dlouhými vlákny, 2015
 83. M. Seidl, L. Ševčík, Rovinný filtr s tvarově nestabilním filtračním materiálem obsahujícím vrstvu nanovláken, [Online], 2015
 84. L. Ševčík, L. Prášil, Výzkum uložení cisternové nástavby, KOBIT spol. s.r.o.,Konecchlumská 1100, 506 01 Jičín, 31 pages, [Online], 2015
 85. T. Martinec, M. Petrů, L. Ševčík, P. Hána, R. Kovář, O. Brýdl, M. Havlík, Výzkumná zpráva - optimalizace tepelných toků na laminovacím stroji s použitím moderních metod modelování, TA ČR, 53 pages, 2015
 86. L. Ševčík, M. Petrů, L. Samek, D. Vejrych, R. Kovář, M. Petržilka, Zásobník roztoku nebo taveniny polymeru pro zařízení pro výrobu nanovláken elektrostatickým zvlákňováním, a zařízení pro výrobu nanovláken elektrostatickým zvlákňováním s tímto zásobníkem roztoku nebo taveniny polymeru, [Online], 2015
 87. M. Petrů, L. Ševčík, Analysis of Stress and Vibration on the Test Stand, EAN 2014 - 52nd International Conference on Experimental Stress Analysis, Plzeň, Výzkumný a zkušební ústav Plzeň, s.r.o, 1, ISBN: 978-1-63266-822-6, p. 1-6, 6 pages, 2014
 88. L. Ševčík, Analýza výskytu stick-slip efektu na zkušebním přípravku, EGE spol. s.r.o., Novohradska 34 370 08 České Budějovice, 27 pages, 2014
 89. L. Ševčík, M. Petrů, R. Kovář, M. Nýdrle, Bezúkapový ventil, zejména pro zařízení na výrobu nanovláken elektrostatickým zvlákňováním roztoků polymerů, 2014
 90. M. Petrů, L. Ševčík, I. Mašín, P. Lepšík, A. Lufinka, O. Novák, Dynamic Analysis of Lifting Platform Construction for Car Relocation, Modern Methods of Construction Design, Switzerland, Springer International Publishing Switzerland, 1, ISBN: 978-3-319-05203-8, p. 517-524, 8 pages, ISSN: 2195-4356, [Online], 2014
 91. L. Ševčík, M. Petrů, M. Ryvolová, Funkční vzorek rámové konstrukce pro absorpci energie z elastických prvků vyztužených dlouhými vlákny technologií prepreg, 2014
 92. L. Ševčík, R. Kovář, P. Srb, M. Petrů, Mechatronický systém pro ukládání rámových konstrukcí pro rotační pohyb, 2014
 93. M. Petrů, O. Novák, L. Ševčík, P. Lepšík, Numerical and Experimental Research of Design Optimization of Baths for the Production of Nanofibers by the Electrospinning, Applied Mechanics and Materials, Ústí nad Labem, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 1, ISBN: 9783037859773, p. 157-162, 6 pages, ISSN: 1660-9336, n. 486, [Online], 2014
 94. P. Tůma, L. Ševčík, R. Kovář, P. Herajn, Převíjecí zařízení, 2014
 95. P. Lepšík, M. Petrů, O. Novák, L. Ševčík, System Solutions for Increasing Nanofibre Production through Triz, Journal of the European TRIZ Association INNOVATOR, neuveden, 1, p. 51;56, ISSN: 1866-4180, n. 1, 2014
 96. L. Ševčík, D. Vejrych, R. Kovář, R. Martonka, P. Srb, Technologie na výrobu anorganických nanovláken, Elmarco s.r.o, 65 pages, 2014
 97. L. Ševčík, Výpočet příruby z plechu TL2 se šrouby M8, návrh těsnění, DZD Dražice s.r.o, 21 pages, 2014