prof. Ing. Ladislav Ševčík, CSc.

prof. Ing. Ladislav Ševčík, CSc. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 3316Deputy Head of DepartmentDepartment of the Design of Machine Elements and Mechanisms

Publications

 1. L. Ševčík, M. Petrů, T. Martinec, D. Hančil, Detekovací stanice vad automobilních filtrů, 2022
 2. L. Ševčík, M. Petrů, T. Martinec, M. Prislinger, Funkční vzorek jednoticího zařízení, 2022
 3. L. Ševčík, M. Petrů, T. Martinec, M. Prislinger, Funkční vzorek systému transportu semen, 2022
 4. L. Ševčík, M. Petrů, M. Prislinger, O. Novák, Jednoticí zařízení, 2022
 5. J. Beran, M. Bílek, J. Komárek, Š. Kovář, M. Konečný, M. Diblík, L. Ševčík, Laboratorní zařízení pro zpracování plošných kompozitních nanovlákenných materiálů pro skládané filtrační svíčky FOLDROT, 2022
 6. L. Ševčík, NEW AREAS OF COMPONENT DESIGN, 2022
 7. L. Ševčík, M. Petrů, O. Novák, M. Prislinger, Systém transportu semen, 2022
 8. L. Ševčík, M. Petrů, The problematic of precision sowing, Proceeding of the 8th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2022, ISBN: 978-80-213-3207-2, 6 pages, 2022
 9. M. Petrů, T. Martinec, L. Ševčík, M. Ryvolová, P. Srb, M. Mazač, M. Noman, S. Rahimian Koloor, J. Militký, Funkční vzorek nosného prvku rámové konstrukce, 2021
 10. L. Ševčík, A. Lufinka, Zařízení na označování vad plošných protipožárních skel, 2021
 11. L. Ševčík, Design of the composite frame of the zero-generation commercial electric vehicle, EAN 2020 58th conference on experimental stress analysis, Ostrava, VSB TU Ostrava, ISBN: 978-80-248-4451-0, p. 491-494, 4 pages, 2020
 12. L. Ševčík, Pevnostní výpočet rámu ROPS pro vozidlo Mercedes Benz typové řady Arocs Agro do 33 tun, 30 pages, 2020
 13. L. Beran, L. Ševčík, Plně automatizovaný skladovací robotický systém, [Online], 2020
 14. D. Kajzr, L. Beran, J. Hlava, D. Krčmařík, M. Vojíř, L. Ševčík, M. Petrů, J. Cýrus, P. Ječmen, Software pro řízení autonomního vozidla 0. generace, 2020
 15. L. Beran, T. Kubíček, L. Ševčík, Software pro řízení skladových robotů systému SysLogeum3000, [Online], 2020
 16. L. Ševčík, Comparison of welded and bolted frames of freight electric vehicles from high strength steel, 60th international Conference of Machine Designe Departments, 6 pages, 2019
 17. A. Lufinka, L. Ševčík, FEM Calculation, Measuring and Testing of Flood Protection Barriers, 56. Conference on experimental stress analysis, ISBN: 9788027040629, p. 393-397, 4 pages, 2019
 18. L. Ševčík, A. Lufinka, Mechanical structures made of high-strength sheets or composites for electric vehicles, Experimental Stress Analysis - 57th International Scientific Conference, EAN 2019 - Conference Proceedings, Brno, Brno University of Technology, ISBN: 978-80-214-5753-9, p. 502-505, 4 pages, 2019
 19. H. Nguyen Van, L. Ševčík, Optimization of the groove cam mechanism, 7th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2019, ISBN: 978-80-213-2953-9, p. 510-513, 4 pages, 2019
 20. L. Ševčík, PROTECTIVE ELEMENTS OF AGRICULTURAL ELECTRIC VEHICLES, 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRENDS IN AGRICULTURAL ENGINEERING, Praha, Czech University of Life Sciences, ISBN: 978-80-213-2953-9, p. 510-513, 4 pages, [Online], 2019
 21. L. Beran, L. Ševčík, Vývoj automatizovaného stohovacího systému „SysLogeum 3000“, 2019
 22. M. Petrů, P. Srb, L. Ševčík, T. Martinec, P. Kulhavý, Development of an anti-flood board to protect the interiors and exteriors of the infrastructure, EPJ Web of Conferences, 1, p. 1-4, 4 pages, ISSN: 2101-6275, [Online], 2018
 23. J. Sieratovski, M. Šoltys, M. Petrů, O. Novák, V. Kovačič, T. Martinec, L. Ševčík, Lamela pro lamelová protipožární vrata nebo lamelovou protipožární příčku, lamelová protipožární vrata a lamelová protipožární příčka opatřená takovými lamelami, [Online], 2018
 24. P. Jacina, J. Sieratovski, M. Šoltys, M. Petrů, L. Ševčík, T. Martinec, Lamelová rychloběžná protipožární vrata, [Online], 2018
 25. J. Sieratovski, J. Tvaroh, M. Petrů, L. Ševčík, T. Martinec, Metodika zkoušení protipovodňových systémů ve vodním zkušebním kanále JaP-Jacina: Hydrodynamická zkouška vlnami, [Online], 2018
 26. J. Sieratovski, J. Tvaroh, M. Petrů, L. Ševčík, T. Martinec, Metodika zkoušení protipovodňových systémů ve vodním zkušebním kanále JaP-Jacina: Zkouška hydrostatickým zatížením, [Online], 2018
 27. J. Sieratovski, J. Tvaroh, M. Petrů, L. Ševčík, T. Martinec, Metodika zkoušení protipovodňových systémů ve vodním zkušebním kanále JaP-Jacina: Zkouška náraz impaktoru, [Online], 2018
 28. J. Sieratovski, J. Tvaroh, M. Petrů, L. Ševčík, T. Martinec, Metodika zkoušení protipovodňových systémů ve vodním zkušebním kanále JaP-Jacina: Zkouška přívalovou vlnou, [Online], 2018
 29. P. Jacina, J. Sieratovski, J. Tvaroh, M. Petrů, I. Mašín, T. Martinec, O. Novák, L. Ševčík, Mobilní protipovodňová deska, [Online], 2018
 30. P. Jacina, J. Sieratovski, J. Tvaroh, M. Petrů, L. Ševčík, T. Martinec, I. Mašín, Mobilní protipovodňová zábrana bez spodní stavby, [Online], 2018
 31. L. Ševčík, M. Petrů, P. Tůma, T. Martinec, Modulární linka na výrobu sofistikovaných adhezních krytů ran, ING Medical s.r.o., Praha, 150 pages, 2018
 32. M. Petrů, L. Ševčík, P. Srb, Numerické modelování hydrodynamického zatížení pro optimalizace protipovodňové desky pro zvýšenou ochranu obyvatelstva a infrastruktury, Technológ, Žilina, Žilinská univerzita v Žilině, p. 115-119, 5 pages, ISSN: 1337-8996, n. 2, [Online], 2018
 33. P. Jacina, J. Sieratovski, J. Tvaroh, M. Petrů, L. Ševčík, T. Martinec, I. Mašín, Optimalizovaná mobilní protipovodňová deska, [Online], 2018
 34. P. Jacina, J. Sieratovski, J. Tvaroh, M. Petrů, L. Ševčík, I. Mašín, T. Martinec, O. Novák, Protipovodňová zábrana, [Online], 2018
 35. L. Ševčík, M. Petrů, T. Martinec, P. Tůma, D. Krčmařík, J. Kubín, Prototyp výrobní modulární linky na výrobu sofistikovaných adhezních krytů ran, 2018
 36. L. Ševčík, H. Nguyen Van, M. Petrů, Design of gas burner for the fire integrity testing of segmental doors, Proceedings of 58th International Conference of Machine Design Departments – ICMD 2017, Prague, Czech Republic, Czech Univeristy of Life Sciences Prague, 1, ISBN: 978-80-213-2769-6, p. 326-329, 4 pages, [Online], 2017
 37. L. Ševčík, H. Nguyen Van, M. Petrů, Design of gas burner for the fire integrity testing of segmental doors, Proceedings of 58th International Conference of Machine Design Departments – ICMD 2017, Prague, Czech Republic, Czech Univeristy of Life Sciences Prague, 1, ISBN: 978-80-213-2769-6, p. 326-329, 4 pages, [Online], 2017
 38. J. Večerník, M. Petrů, A. Potěšil, J. Militký, L. Ševčík, T. Martinec, B. Tomková, M. Ryvolová, R. Martonka, GFRP kompozit modifikovaný hybridními nanočásticovými systémy pro výrobu lopatky větrné elektrárny, 2017
 39. T. Martinec, M. Petrů, L. Ševčík, O. Brýdl, Laminační válec s ohřevem na principu radiace, 2017
 40. P. Jacina, J. Sieratovski, J. Tvaroh, M. Petrů, L. Ševčík, I. Mašín, T. Martinec, O. Novák, Mobilní protipovodňová deska, [Online], 2017
 41. M. Petrů, L. Ševčík, Numerické analýzy, měření a optimalizace vybraných konstrukcí souvisejících s vývojem automobilů a elektromobilů Škoda Auto, Škoda auto, Mladá Boleslav, 250 pages, 2017
 42. P. Jacina, J. Sieratovski, J. Tvaroh, M. Petrů, L. Ševčík, I. Mašín, T. Martinec, O. Novák, Protipovodňová zábrana, [Online], 2017
 43. M. Petrů, P. Srb, L. Ševčík, A. Lufinka, Testing and numerical analysis of mechanical stress mobile flood barriers, EAN 2017 - 55th Conference on Experimental Stress Analysis 2017, Košice, Technical University of Košice, 1, ISBN: 9788055331676, p. 350-353, 4 pages, [Online], 2017
 44. L. Ševčík, H. Nguyen Van, The Conctact Analysis of Designing the Cam Me Chanism by Using Ansys, International conference of machine departments 2017, Czech University of Life Sciences Prague, ISBN: 978-80-213-2769-6, 6 pages, [Online], 2017
 45. L. Ševčík, T. Martinec, M. Petrů, K. Matějček, O. Brýdl, Vyhřívaný laminační válec pro laminační zařízení, a laminační zařízení osazené tímto laminačním válcem, [Online], 2017
 46. M. Petrů, A. Potěšil, J. Večerník, L. Ševčík, P. Srb, T. Martinec, Zařízení pro ukládání vlákenné výztuže na jádro vláknové kompozitní konstrukce, [Online], 2017
 47. M. Petrů, L. Ševčík, A. Lufinka, T. Martinec, Analysis of stress and deformation of the flood barrier, EAN 2016 - 54th International Conference on Experimental Stress Analysis, Plzeň, Západočeská univerzita v Plzni, ISBN: 978-802610624-1, 4 pages, [Online], 2016
 48. L. Ševčík, M. Petrů, D. Krčmařík, T. Martinec, D. Lindr, Detekce vad v automobilových filtrech, 2016
 49. M. Petrů, L. Ševčík, A. Lufinka, M. Ryvolová, Experimental Analysis and Study of the Shock Absorption of Carbon Composite, Applied Mechanics and Materials, p. 157-160, 4 pages, ISSN: 1662-7482, n. 2016, [Online], 2016
 50. M. Petrů, L. Ševčík, P. Srb, R. Kovář, Experimental and Numerical Analysis of Stress and Stick-Slip Effect of the Test Stand, Applied Mechanics and Materials, p. 73-76, 4 pages, ISSN: 1662-7482, n. 2, [Online], 2016
 51. J. Sieratovski, M. Petrů, L. Ševčík, J. Tvaroh, T. Martinec, I. Mašín, Funkční prototyp mobilní protipovodňové desky, [Online], 2016
 52. J. Sieratovski, M. Šoltys, M. Petrů, L. Ševčík, T. Martinec, I. Mašín, Inovovaný požární uzávěr – rolovací vrata, [Online], 2016
 53. L. Ševčík, M. Petrů, D. Vejrych, M. Nýdrle, Means for application of polymer solution on cord spinning electrode, [Online], 2016
 54. J. Sieratovski, M. Šoltys, M. Petrů, L. Ševčík, T. Martinec, I. Mašín, Model rolovacího protipožárního uzávěru, [Online], 2016
 55. T. Martinec, M. Petrů, L. Ševčík, O. Brýdl, Prototyp nové příruby pro upevnění válce laminátoru, 2016
 56. L. Ševčík, L. Prášil, Stress of dynamic loaded protection cab ROPS of truck, MATEC Web of Conferences, 1, 4 pages, ISSN: 2261-236X, 2016
 57. M. Diblík, L. Ševčík, P. Rydlo, J. Hanuš, M. Konečný, Uložení rotační součásti, např. ložiska vodicí řemenice předepjatého pásového dopravníku textilního stroje, na čepu, [Online], 2016
 58. L. Ševčík, M. Petrů, D. Krčmařík, T. Martinec, D. Lindr, Vývojové řešení prototypové linky na detekci vad v automobilových filtrech, Donaldson, 80 pages, 2016
 59. J. Hanuš, L. Ševčík, M. Konečný, P. Rydlo, Zařízení pro vytváření textilie definované tloušťky, [Online], 2016
 60. M. Petrů, L. Ševčík, P. Srb, R. Kovář, Analysis of Stress and Stick-Slip effect of the Test Stand, EAN 2015 - 53rd Conference on Experimental Stress Analysis, Prague, Technical University of Prague, 1, ISBN: 9788001057346, p. 293-297, 5 pages, 2015
 61. M. Petrů, L. Ševčík, Analýza namáhání zvedáku Regal Scout, Škoda auto, a.s. Mladá Boleslav, 43 pages, 2015
 62. L. Ševčík, A. Lufinka, M. Petrů, Analýzy a diagnostika provozu navíjecího stroje pro zjištění příčin poruchy, Prettl automotive czech, s.r.o., 50 pages, 2015
 63. L. Ševčík, M. Petrů, Analýzy a simulace pro odstranění šumu vznikajícího vlivem tření dvojice lichoběžníkového šroubu ve speciálním zařízení (stick-slip efekt)., EGE, spol. s r.o., 70 pages, 2015
 64. M. Petrů, L. Ševčík, A. Lufinka, M. Ryvolová, Development and Testing of Shock Absorption Special Carbon Composites, EAN 2015 - 53rd Conference on Experimental Stress Analysis, Prague, Technical University of Prague, 1, ISBN: 978-80-01-05734-6, p. 298-301, 4 pages, 2015
 65. M. Petrů, L. Ševčík, Experimental and Numerical Analysis of Vibration of the Test Stand, Applied Mechanics and Materials, Švýcarská konfederace, Trans Tech Publications Inc., 1, ISBN: 9783038354130, p. 261-266, 6 pages, ISSN: 1662-7482, n. 2, [Online], 2015
 66. L. Ševčík, Mechanical Loaded protection cab ROPS, Book of Proceedings of 56th Internacional Conference of Machine Design Departments, Nitra, Slovak University of Agriculture in Nitra, 1, ISBN: 978-80-552-1377-4, p. 233-238, 6 pages, 2015
 67. M. Petrů, L. Ševčík, R. Kovář, P. Srb, P. Kulhavý, Prototyp ovíjecího zařízení pro kompozitní rámy vyztužené dlouhými vlákny, 2015
 68. M. Seidl, L. Ševčík, Rovinný filtr s tvarově nestabilním filtračním materiálem obsahujícím vrstvu nanovláken, [Online], 2015
 69. L. Ševčík, L. Prášil, Výzkum uložení cisternové nástavby, KOBIT spol. s.r.o.,Konecchlumská 1100, 506 01 Jičín, 31 pages, [Online], 2015
 70. T. Martinec, M. Petrů, L. Ševčík, P. Hána, R. Kovář, O. Brýdl, M. Havlík, Výzkumná zpráva - optimalizace tepelných toků na laminovacím stroji s použitím moderních metod modelování, TA ČR, 53 pages, 2015
 71. L. Ševčík, M. Petrů, L. Samek, D. Vejrych, R. Kovář, M. Petržilka, Zásobník roztoku nebo taveniny polymeru pro zařízení pro výrobu nanovláken elektrostatickým zvlákňováním, a zařízení pro výrobu nanovláken elektrostatickým zvlákňováním s tímto zásobníkem roztoku nebo taveniny polymeru, [Online], 2015
 72. M. Petrů, L. Ševčík, Analysis of Stress and Vibration on the Test Stand, EAN 2014 - 52nd International Conference on Experimental Stress Analysis, Plzeň, Výzkumný a zkušební ústav Plzeň, s.r.o, 1, ISBN: 978-1-63266-822-6, p. 1-6, 6 pages, 2014
 73. L. Ševčík, Analýza výskytu stick-slip efektu na zkušebním přípravku, EGE spol. s.r.o., Novohradska 34 370 08 České Budějovice, 27 pages, 2014
 74. L. Ševčík, M. Petrů, R. Kovář, M. Nýdrle, Bezúkapový ventil, zejména pro zařízení na výrobu nanovláken elektrostatickým zvlákňováním roztoků polymerů, 2014
 75. M. Petrů, L. Ševčík, I. Mašín, P. Lepšík, A. Lufinka, O. Novák, Dynamic Analysis of Lifting Platform Construction for Car Relocation, Modern Methods of Construction Design, Switzerland, Springer International Publishing Switzerland, 1, ISBN: 978-3-319-05203-8, p. 517-524, 8 pages, ISSN: 2195-4356, [Online], 2014
 76. L. Ševčík, M. Petrů, M. Ryvolová, Funkční vzorek rámové konstrukce pro absorpci energie z elastických prvků vyztužených dlouhými vlákny technologií prepreg, 2014
 77. L. Ševčík, R. Kovář, P. Srb, M. Petrů, Mechatronický systém pro ukládání rámových konstrukcí pro rotační pohyb, 2014
 78. M. Petrů, O. Novák, L. Ševčík, P. Lepšík, Numerical and Experimental Research of Design Optimization of Baths for the Production of Nanofibers by the Electrospinning, Applied Mechanics and Materials, Ústí nad Labem, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 1, ISBN: 9783037859773, p. 157-162, 6 pages, ISSN: 1660-9336, n. 486, [Online], 2014
 79. P. Tůma, L. Ševčík, R. Kovář, P. Herajn, Převíjecí zařízení, 2014
 80. P. Lepšík, M. Petrů, O. Novák, L. Ševčík, System Solutions for Increasing Nanofibre Production through Triz, Journal of the European TRIZ Association INNOVATOR, neuveden, 1, p. 51;56, ISSN: 1866-4180, n. 1, 2014
 81. L. Ševčík, D. Vejrych, R. Kovář, R. Martonka, P. Srb, Technologie na výrobu anorganických nanovláken, Elmarco s.r.o, 65 pages, 2014
 82. L. Ševčík, Výpočet příruby z plechu TL2 se šrouby M8, návrh těsnění, DZD Dražice s.r.o, 21 pages, 2014