Mgr. Daniela Bímová, Ph.D.

Mgr. Daniela Bímová, Ph.D. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 2808EmployeeKatedra matematikyG04072

Publications

 1. D. Bímová, P. Pirklová, J. Břehovský, K. Eichler, A. Mushtaq, Developing visuospatial ability by creating the virtual models of cubic solids for 3D printing, Proceedings of the 13th ERME Topic Conference, Nitra, Constantine the Philosopher University in Nitra, ISBN: 978-80-558-1912-9, p. 32-39, 8 pages, [Online], 2022
 2. A. Mushtaq, K. Eichler, D. Bímová, P. Pirklová, J. Břehovský, Educating pre-service teachers in programming for schools - Block-based programming initiative in the teacher education program, Proceedings of the 13th ERME Topic Conference, Nitra, Constantine the Philosopher University in Nitra, ISBN: 978-80-558-1912-9, p. 281-282, 2 pages, [Online], 2022
 3. P. Pirklová, D. Bímová, J. Břehovský, Mathematikus – prostředek ke zdokonalování prostorové představivosti., Sborník 10. konference Užití počítačů ve výuce matematiky, ISBN: 978-80-7394-906-8, p. 128-135, 8 pages, 2022
 4. D. Bímová, J. Břehovský, Postupnými krůčky k rozvíjení rovinné představivosti, Učitel matematiky, Praha, Jednota českých matematiků a fyziků, p. 229-243, 15 pages, ISSN: 1210-9037, [Online], 2022
 5. K. Eichler, J. Břehovský, D. Bímová, D. Madsen, Software zur Entwicklung räumlich-visueller Fähigkeiten, Mathematik differenziert, Braunschweig, Westermann, p. 10-13, 4 pages, ISSN: 1869-1552, n. 4, [Online], 2022
 6. K. Eichler, J. Břehovský, D. Bímová, M. Seibold, A. Mushtaq, Software-supported development of visuospatial abilities, Proceedings of the 13th ERME Topic Conference, Nitra, Constantine the Philosopher University in Nitra, ISBN: 978-80-558-1912-9, p. 275-276, 22 pages, [Online], 2022
 7. D. Bímová, Úlohy procvičující množiny všech bodů daných vlastností v trojrozměrném prostoru, Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol 2022, Plzeň, Vydavatelský servis, ISBN: 978-80-86843-78-0, p. 63-69, 7 pages, [Online], 2022
 8. D. Bímová, J. Břehovský, Využití GeoGebry k rozvoji kombinatorického myšlení, Cesty k matematice IV - Sborník konference, Praha, MatfyzPress, ISBN: 978-80-7378-442-3, p. 21-30, 10 pages, [Online], 2022
 9. D. Bímová, J. Břehovský, P. Pirklová, Kde nepomáhají 3D animace, mohou pomoci 3D modely, South Bohemia Mathematical Letters, České Budějovice, University of South Bohemia, p. 1-12, 12 pages, ISSN: 2336-2081, [Online], 2021
 10. J. Břehovský, D. Bímová, P. Pirklová, Kombinatorika v geometrii? Žádný problém., Sborník příspěvků 10. konference Užití počítačů ve výuce matematiky, České Budějovice, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, ISBN: 978-80-7394-906-8, p. 6-15, 10 pages, [Online], 2021
 11. P. Pirklová, D. Bímová, Procvičování analytické geometrie v rovině, Proceedings of the Czech-Slovak conference on geometry and graphcis 2020, p. 147-152, 6 pages, [Online], 2021
 12. P. Pirklová, D. Bímová, Repetition of analytic geometry in the plane for students of mechanical engineering, AIP, MELVILLE, AIP Publishing, ISBN: 978-0-7354-4077-7, p. 1-7, 7 pages, [Online], 2021
 13. D. Bímová, P. Pirklová, Using properties of basic solids nad geometric polyhedrons for their constructions, AIP, AIP Publishing, ISBN: 978-0-7354-4077-7, p. 1-10, 10 pages, [Online], 2021
 14. D. Bímová, J. Břehovský, P. Pirklová, Creation of Geometric Solids in GeoGebra, 19th Conference on Applied Mathematics, APLIMAT 2020 Proceedings, 2020, Bratislava, SPEKTRUM STU, 1, ISBN: 978-80-227-4983-1, p. 89-100, 12 pages, [Online], 2020
 15. D. Bímová, P. Pirklová, M. Jeřábková, Improving Geometric Thinking by Using Planimetric Warm-ups, 18th Conference on Applied Mathematics Aplimat 2019 Proceedings, Bratislava, Publishing house SPEKTRUM STU, Slovak University of Technology in Bratislava, 1, ISBN: 978-1-5108-8214-0, p. 60-71, 12 pages, [Online], 2020
 16. D. Bímová, P. Pirklová, M. Jeřábková, K. Stolínová, Stereometric Warm-ups for Developing Spatial Imagination, AIP Conference Proceedings 2172, USA, AIP Publishing, American Institute of Physics, 1, ISBN: 978-0-7354-1919-3, 9 pages, [Online], 2020
 17. P. Pirklová, D. Bímová, GeoGebra book containing worksheets for Monge projection, AIP Conference Proceedings 2172, 040002 (2019), ISBN: 978-0-7354-1919-3, 10 pages, [Online], 2019
 18. P. Pirklová, D. Bímová, Metric problems in Monge projections in GeoGebra, 18th Conference on Applied Mathematics, APLIMAT 2019 - Proceedings, Bratislava, ISBN: 978-1-5108-8214-0, p. 949-958, 10 pages, [Online], 2019
 19. P. Pirklová, D. Bímová, Procvičování Mongeova promítání v programu GeoGebra, Proceedings of the Slovak-Czech Conference on Geometry and Graphics 2019, Plzeň, Vydavatelský servis, ISBN: 978-80-86843-65-0, p. 147-150, 4 pages, [Online], 2019
 20. D. Bímová, J. Břehovský, Pythagorova věta, Náměty na aktvity rozvíjející matematickou gramotnost, Praha, Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 1, ISBN: 978-80-7603-059-6, p. 34-54, 21 pages, [Online], 2019
 21. D. Bímová, P. Pirklová, K. Stolínová, Stereometrické rozcvičky v hodinách matematiky, Sborník příspěvků 9. konference Užití počítačů ve výuce matematiky, České Budějovice, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 1, ISBN: 978-80-7394-795-8, p. 4-15, 12 pages, [Online], 2019
 22. P. Pirklová, D. Bímová, Středová kolineace názorně, Sborník příspěvků 9. konference Užití počítačů ve výuce matematiky, České Budějovice, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, ISBN: 978-80-7394-495-8, p. 66-77, 12 pages, [Online], 2019
 23. D. Bímová, P. Pirklová, Studijní materiály v GeoGebře pro výuku pravoúhlé axonometrie, Proceedings of the Slovak-Czech Conference on Geometry and Graphics 2019, Plzeň, Vydavatelský servis, 1, ISBN: 978-80-86843-65-0, p. 41-46, 6 pages, [Online], 2019
 24. P. Pirklová, D. Bímová, Basic principles of orthogonal axonometry with the use of GeoGebra, 17th Conference on Applied Mathematics, APLIMAT 2018 - Proceedings, Bratislava, Slovak University of Technology in Bratislava, ISBN: 9788022747653, p. 86-96, 11 pages, 2018
 25. P. Pirklová, D. Bímová, Parallel illumination in GeoGebra, 17th Conference on Applied Mathematics, APLIMAT 2018 - Proceedings, Bratislava, Slovak University of Technology in Bratislava, ISBN: 9788022747653, p. 821-831, 11 pages, 2018
 26. D. Bímová, M. Jeřábková, Planimetric Warm-Ups for Developing Geometric Thinking, AIP Conference Proceedings 2048, 060013 (2018), New York, AIP Publishing, 1, ISBN: 978-0-7354-1774-8, p. 060013-"1 0600139", 9 pages, [Online], 2018
 27. D. Bímová, Teaching Helix and Problems Connected with Helix Using GeoGebra, AIP Conference Proceedings, Volume: 1910, Article Number: UNSP 060008 (2017), New York, AIP Publishing, 1, ISBN: 978-0-7354-1602-4, p. "060008-1"-"060, 8 pages, ISSN: 0094-243X, [Online], 2017
 28. D. Bittnerová, D. Bímová, Some applications of unconventional methods for volumes, AIP Conference Proceedings, New York, American Institute of Physics, 1, ISBN: 978-0-7354-1453-2, 8 pages, ISSN: 1551-7616, [Online], 2016
 29. D. Bímová, D. Bittnerová, Volume of torus and its applications unconventionally, AIP Conference Proceedings, New York, AIP publishing, 1, ISBN: 978-0-7354-1453-2, 8 pages, ISSN: 1551-7616, [Online], 2016