Mgr. Daniela Bímová, Ph.D.

Mgr. Daniela Bímová, Ph.D. QR VCARD
LinePositionDepartmentOffice number
+420 48535 2808EmployeeKatedra matematikyG 04072

Publications

 1. D. Bímová, GeoGebra jako jeden z nástrojů pro okamžitou virtuální zpětnou vazbu, Dva dny s didaktikou matematiky 2023, sborník příspěvků, Praha, Katedra matematiky a didaktiky matematiky, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova, ISBN: 978-80-7603-429-7, p. 117-126, 10 pages, [Online], 2023
 2. D. Bímová, J. Břehovský, Not only virtual models of helicoidal surfaces, Proceedings of the 48th International Conference “Applications of Mathematics in Engineering and Economics”, Melville, NY, AIP Publishing, ISBN: 978-0-7354-4763-9, p. 050001-050012, 12 pages, ISSN: 0094-243X, 2023
 3. D. Bímová, J. Břehovský, P. Pirklová, Creating 3D models of the intersections of two surfaces of revolution, AIP Conference Proceedings 2505, Melville, NY, AIP Publishing, ISBN: 978-073544396-9, p. 040001-040010, 10 pages, ISSN: 0094-243X, [Online], 2022
 4. D. Bímová, P. Pirklová, J. Břehovský, K. Eichler, A. Mushtaq, Developing visuospatial ability by creating the virtual models of cubic solids for 3D printing, Proceedings of the 13th ERME Topic Conference, Nitra, Constantine the Philosopher University in Nitra, ISBN: 978-80-558-1912-9, p. 32-39, 8 pages, [Online], 2022
 5. A. Mushtaq, K. Eichler, D. Bímová, P. Pirklová, J. Břehovský, Educating pre-service teachers in programming for schools - Block-based programming initiative in the teacher education program, Proceedings of the 13th ERME Topic Conference, Nitra, Constantine the Philosopher University in Nitra, ISBN: 978-80-558-1912-9, p. 281-282, 2 pages, [Online], 2022
 6. P. Pirklová, D. Bímová, J. Břehovský, Mathematikus – prostředek ke zdokonalování prostorové představivosti., Sborník 10. konference Užití počítačů ve výuce matematiky, ISBN: 978-80-7394-906-8, p. 128-135, 8 pages, 2022
 7. D. Bímová, J. Břehovský, Postupnými krůčky k rozvíjení rovinné představivosti, Učitel matematiky, Praha, Jednota českých matematiků a fyziků, p. 229-243, 15 pages, ISSN: 1210-9037, [Online], 2022
 8. K. Eichler, J. Břehovský, D. Bímová, D. Madsen, Software zur Entwicklung räumlich-visueller Fähigkeiten, Mathematik differenziert, Braunschweig, Westermann, p. 10-13, 4 pages, ISSN: 1869-1552, n. 4, [Online], 2022
 9. K. Eichler, J. Břehovský, D. Bímová, M. Seibold, A. Mushtaq, Software-supported development of visuospatial abilities, Proceedings of the 13th ERME Topic Conference, Nitra, Constantine the Philosopher University in Nitra, ISBN: 978-80-558-1912-9, p. 275-276, 22 pages, [Online], 2022
 10. D. Bímová, Úlohy procvičující množiny všech bodů daných vlastností v trojrozměrném prostoru, Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol 2022, Plzeň, Vydavatelský servis, ISBN: 978-80-86843-78-0, p. 63-69, 7 pages, [Online], 2022
 11. P. Pirklová, D. Bímová, J. Břehovský, Using GeoGebra for Constructing the Intersections of Two Surfaces of Revolution, AIP Conference Proceedings 2505, ISBN: 978-073544396-9, 11 pages, ISSN: 0094-243X, 2022
 12. J. Břehovský, D. Bímová, P. Pirklová, Using GeoGebra for Solving Geometric-combinatorial problems, AIP Conference Proceedings 2505, ISBN: 978-073544396-9, 9 pages, ISSN: 0094-243X, 2022
 13. J. Břehovský, D. Bímová, P. Pirklová, Using GeoGebra for solving geometric-combinatorial problems, AIP Conference Proceedings, 10.1063/5.0100871, 9 pages, 2022
 14. D. Bímová, J. Břehovský, Využití GeoGebry k rozvoji kombinatorického myšlení, Cesty k matematice IV - Sborník konference, Praha, MatfyzPress, ISBN: 978-80-7378-442-3, p. 21-30, 10 pages, [Online], 2022
 15. D. Bímová, J. Břehovský, P. Pirklová, Kde nepomáhají 3D animace, mohou pomoci 3D modely, South Bohemia Mathematical Letters, České Budějovice, University of South Bohemia, p. 1-12, 12 pages, ISSN: 2336-2081, [Online], 2021
 16. J. Břehovský, D. Bímová, P. Pirklová, Kombinatorika v geometrii? Žádný problém., Sborník příspěvků 10. konference Užití počítačů ve výuce matematiky, České Budějovice, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, ISBN: 978-80-7394-906-8, p. 6-15, 10 pages, [Online], 2021
 17. P. Pirklová, D. Bímová, Procvičování analytické geometrie v rovině, Proceedings of the Czech-Slovak conference on geometry and graphcis 2020, p. 147-152, 6 pages, [Online], 2021
 18. P. Pirklová, D. Bímová, Repetition of analytic geometry in the plane for students of mechanical engineering, AIP, MELVILLE, AIP Publishing, ISBN: 978-0-7354-4077-7, p. 1-7, 7 pages, [Online], 2021
 19. D. Bímová, P. Pirklová, Using properties of basic solids nad geometric polyhedrons for their constructions, AIP, AIP Publishing, ISBN: 978-0-7354-4077-7, p. 1-10, 10 pages, [Online], 2021
 20. D. Bímová, J. Břehovský, P. Pirklová, Creation of Geometric Solids in GeoGebra, 19th Conference on Applied Mathematics, APLIMAT 2020 Proceedings, 2020, Bratislava, SPEKTRUM STU, 1, ISBN: 978-80-227-4983-1, p. 89-100, 12 pages, [Online], 2020
 21. D. Bímová, P. Pirklová, M. Jeřábková, Improving Geometric Thinking by Using Planimetric Warm-ups, 18th Conference on Applied Mathematics Aplimat 2019 Proceedings, Bratislava, Publishing house SPEKTRUM STU, Slovak University of Technology in Bratislava, 1, ISBN: 978-1-5108-8214-0, p. 60-71, 12 pages, [Online], 2020
 22. D. Bímová, P. Pirklová, M. Jeřábková, K. Stolínová, Stereometric Warm-ups for Developing Spatial Imagination, AIP Conference Proceedings 2172, USA, AIP Publishing, American Institute of Physics, 1, ISBN: 978-0-7354-1919-3, 9 pages, [Online], 2020
 23. P. Pirklová, D. Bímová, GeoGebra book containing worksheets for Monge projection, AIP Conference Proceedings 2172, 040002 (2019), ISBN: 978-0-7354-1919-3, 10 pages, [Online], 2019
 24. P. Pirklová, D. Bímová, Metric problems in Monge projections in GeoGebra, 18th Conference on Applied Mathematics, APLIMAT 2019 - Proceedings, Bratislava, ISBN: 978-1-5108-8214-0, p. 949-958, 10 pages, [Online], 2019
 25. P. Pirklová, D. Bímová, Procvičování Mongeova promítání v programu GeoGebra, Proceedings of the Slovak-Czech Conference on Geometry and Graphics 2019, Plzeň, Vydavatelský servis, ISBN: 978-80-86843-65-0, p. 147-150, 4 pages, [Online], 2019
 26. D. Bímová, J. Břehovský, Pythagorova věta, Náměty na aktvity rozvíjející matematickou gramotnost, Praha, Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 1, ISBN: 978-80-7603-059-6, p. 34-54, 21 pages, [Online], 2019
 27. D. Bímová, P. Pirklová, K. Stolínová, Stereometrické rozcvičky v hodinách matematiky, Sborník příspěvků 9. konference Užití počítačů ve výuce matematiky, České Budějovice, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 1, ISBN: 978-80-7394-795-8, p. 4-15, 12 pages, [Online], 2019
 28. P. Pirklová, D. Bímová, Středová kolineace názorně, Sborník příspěvků 9. konference Užití počítačů ve výuce matematiky, České Budějovice, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, ISBN: 978-80-7394-495-8, p. 66-77, 12 pages, [Online], 2019
 29. D. Bímová, P. Pirklová, Studijní materiály v GeoGebře pro výuku pravoúhlé axonometrie, Proceedings of the Slovak-Czech Conference on Geometry and Graphics 2019, Plzeň, Vydavatelský servis, 1, ISBN: 978-80-86843-65-0, p. 41-46, 6 pages, [Online], 2019
 30. P. Pirklová, D. Bímová, Basic principles of orthogonal axonometry with the use of GeoGebra, 17th Conference on Applied Mathematics, APLIMAT 2018 - Proceedings, Bratislava, Slovak University of Technology in Bratislava, ISBN: 9788022747653, p. 86-96, 11 pages, 2018
 31. P. Pirklová, D. Bímová, Parallel illumination in GeoGebra, 17th Conference on Applied Mathematics, APLIMAT 2018 - Proceedings, Bratislava, Slovak University of Technology in Bratislava, ISBN: 9788022747653, p. 821-831, 11 pages, 2018
 32. D. Bímová, M. Jeřábková, Planimetric Warm-Ups for Developing Geometric Thinking, AIP Conference Proceedings 2048, 060013 (2018), New York, AIP Publishing, 1, ISBN: 978-0-7354-1774-8, p. 060013-"1 0600139", 9 pages, [Online], 2018
 33. D. Bímová, Teaching Helix and Problems Connected with Helix Using GeoGebra, AIP Conference Proceedings, Volume: 1910, Article Number: UNSP 060008 (2017), New York, AIP Publishing, 1, ISBN: 978-0-7354-1602-4, p. "060008-1"-"060, 8 pages, ISSN: 0094-243X, [Online], 2017
 34. D. Bittnerová, D. Bímová, Some applications of unconventional methods for volumes, AIP Conference Proceedings, New York, American Institute of Physics, 1, ISBN: 978-0-7354-1453-2, 8 pages, ISSN: 1551-7616, [Online], 2016
 35. D. Bímová, D. Bittnerová, Volume of torus and its applications unconventionally, AIP Conference Proceedings, New York, AIP publishing, 1, ISBN: 978-0-7354-1453-2, 8 pages, ISSN: 1551-7616, [Online], 2016